*** Bér könyvelés

  Tartalomjegyzék
  Nincsenek fejlécek

  2015-04-21

   

  Alap eset: bruttó 200.000 Ft + 57.000 munkáltatói járulék, nettó utalás 131.000 Ft, a nettó kifizetés könyvelése a 05* költségvetési számviteli főkönyvön történt.
  A pénzforgalom nélküli (126.000 Ft) kiadás forrása 116.000 Ft intézményfinanszírozási bevétel és 10.000 Ft egyéb sajátos eszközoldali tétel rendezése.

  Az eset a bér könyveléssel kapcsolatos tételekre lett kidolgozva, ezért minden lehetséges variációt nem tartalmaz, ezért nincs bemutatva a határozatlan idejű bérek rögzítése a kötelezettségvállalásban.

  1. 112 mp-ben keretkötváll rögzítése 3.084.000 Ft (12*257.000 Ft)


  berkonyveles_2015_01.png

   

  berkonyveles_2015_01.1.png


  2. A kötelezettségvállalásnak a fizetési ütemtervét el kell készíteni a 1120 mp-ben
  berkonyveles_2015_02.png

   

  berkonyveles_2015_03.png


  3. A kötelezettségvállalást ellenjegyezni kell a 1121 mp-ben
  berkonyveles_2015_04.png

  4. A 1151 mp-ben az előzetes kötelezettségvállalást kontírozni kell, majd Igazolni és 1152 mp-ban véglegesíteni vagy a itt  "Igazolás és véglegesítés" gombbal egyből könyvelni.
  berkonyveles_2015_05.png

   

  berkonyveles_2015_06.png


  5. Az előzetes kötelezettségvállalásból kivezetés és a végleges kötelezettségvállalás kontírozása és ehhez bizonylat létrehozása a 1157 mp-ben történik. A menüpontban kiadási kötelezettségvállalás csak abban az esetben jelenik meg, ha a kötelezettségvállalás 112 mp-ben rögzített tételsorai között legalább egy ÁFA hatályán kívüli kategóriájú.
   berkonyveles_2015_07.png


  berkonyveles_2015_08.png

   

  berkonyveles_2015_09.png

  berkonyveles_2015_10.png

  berkonyveles_2015_11.png

  berkonyveles_2015_12.png

  6. Ha az utalás a KASZPER-ből van indítva akkor a 1411 mp-ban, ha nem innen akkor a banki összevezetéskor a 323 vagy a 324 mp-ban a terhelés tételhez kell készíteni utalványrendeletet.

  berkonyveles_2015_13.png


  7. Az utalványrendeletet ezt követően kontírozni kell a 126 mp-ben

  berkonyveles_2015_14.png

   

  berkonyveles_2015_15.png


  8. Az utalványrendelet nyomtatása után az igazolásokat a 127/128/129 vagy a 1210 mp-ben kell elvégezni


  9. A bruttó bérnek és a járulékoknak a nettó összeggel csökkentett pénzforgalom nélküli részét a 97 mp-ben kell rögzíteni, amihez az utalványrendelet elkészítése is ebben a menüpontban történik.
      A menüpontban válasszuk ki először a bizonylatot

  berkonyveles_2015_16.png

  berkonyveles_2015_17.png

  berkonyveles_2015_18.png
  A bizonylat kiválasztás után megjelennek a bizonylathoz már létrehozott utalványrendeletek.
  Mivel most új adatokat akarunk létrehozni, ezért az <ÚJ bér kontíradatok felvitele> funkciót kell választanunk.

  A psz ellenszámla mezőben csak a 4959 és alábontásai választhatók ki.

  berkonyveles_2015_19.png

  Itt a befejezéssel egyidejűleg a program a kontírsorok adataiból létrehoz egy utalványrendeletet.
   
  10. A kiadás forrása 116.000 Ft értékben intézményfinanszírozás

  Ehhez vagy ekkor kell létrehozni követelést a 112 mp-ben vagy meglévő követelést kell használni.
  Ha a létrehozás ekkor történik, akkor a fizetési ütemezést állítsuk egyösszegűre és a program így a fizetési ütemtervet elkészíti.

  A 1121 mp-ben az ellenjegyzést követően (ha a 228 mp-ben a bevétel ellenjegyzése ki van kapcsolva akkor természetesen 1121 mp-t nem kell használni) a 1157 mp-ben készítünk bizonylatot és azon a követelést kontíroznunk kell, de véglegesíteni nem lehet. A bizonylat könyvelése az utalványrendelet könyvelésével egyidejűleg a program által történik.

  berkonyveles_2015_20.png

  Az intézményfinanszírozás teljesítésnek kontírozását a kiadáshoz hasonló módon végezzük el 97 mp-ben.
  berkonyveles_2015_21.png

  11. A 10.000 Ft egyéb sajátos eszközoldali tétel  rendezése

  Mivel ehhez nem tartozik követelés, ezért a 97 mp-ban ha a <bizonylat kiválasztás> előtti rész nem üres, akkor az ott megjelenő értékmezőt ki kell üresíteni, ehhez a <bizonylat kiválasztás> funkciót kell használnunk.  A következő felületen pedig a vissza gombot. Ezzel a bizonylat mező kiüresítése végrehajtható.
  A kontírozás során a <Hozzáad PÜ> funkciót kell használnunk.
  berkonyveles_2015_22.png


  A bizonylat nélküli rögzítés esetén nem jön létre a kontírozás befejezésekor utalványrendelet.
  Ezt a  rögzítés után lehet létrehozni a kiválasztott tételekből.
  A z utalványrendeletre ki kell választani a tételeket a tételsorok előtti jelölőnégyzet kipipálásával és meg kell adni azok vagy kiadási vagy bevételi jellegét (egyidejűleg mindkettő nem lehetséges). A kiadás rendezése esetén is kiadásit kell választani, vagy fordítva.
  berkonyveles_2015_23.png

  Ezt követően a felület alján a ki kell választani a létrehozandó utalványrendelet jogcímét, partnerét és végül az <utalványrendelet generálás> gombot kell használni
  berkonyveles_2015_24.png

  Lehetőség van a felületen kontírtétel már meglévő utalványrendeletre kapcsolására is.

  12.  A menüpontban a könyvelés feltétele, hogy a 38-as bizonylatnem egyenlege 0 legyen.
  A már lekönyvelt tételek javítását a 93 mp-ben meg lehet tenni. Amennyiben a lekönyvelt utalványrendeleteket könyvelésből visszamozgatunk, akkor a kapcsolódó tételt is mozgassuk vissza, mert javítást követően ellenkező esetben a 97 mp 0 egyenleg feltételének nem tudunk eleget tenni.

   

  2015-02-03 (archív)

   

  Alap eset: bruttó 200.000 Ft + 57.000 munkáltatói járulék, nettó utalás 131.000 Ft, a nettó kifizetés könyvelése a 05* költségvetési számviteli főkönyvön történt.

  1. 112 mp-ben keretkötváll rögzítése 3.084.000 Ft (12*257.000 Ft)

  2. 112 mp-ben az intézményfinanszírozásról keret követelés rögzítése

  3. a nettó munkabér elutalásához a kötelezettségvállaláshoz készítsünk a 1157 mp-ban 131.000 Ft értékű bizonylatot, majd a 1411 mp-ben utaláványrendeletet.

  4. a bérfeladást kötelezettségekre és követelésekre szét kell bontani és ezzel bizonylatot készíteni/kontírozni a 1157 mp-ben. Ez jelen példa alapján egy 126.000 Ft kiadási és 126.000 Ft intézményfinanszírozás bevételi bizonylatot jelent.

  5. 97 mp-ban a bizonylatokat ki kell választani a <Bizonylatválasztás> gombbal, majd a kiválasztás után a <Új bér kontíradatok felvitele>-t kell választani.

  6. A kiválasztás után a bizonylat adatai előtölthetőek. A <befejezés utalványrendelet készítéssel> a bizonylat értékével egyező összegű utalványrendelet készíthető.

   

  Kiegészítés:

  Amennyiben a nettó kiutalásakor az intézménynél nem történik pénzmozgás, mert csak értesítést kapnak róla, akkor a kiadási részen kívül még intézményfinanszírozást is könyvelni kell.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  1. A 97 menüpontban lehetőség van a 1157 mp-ban elkészített bizonylatok kiválasztására, és a bizonylatokon könyvelt követelésekből, kötelezettségekből történő teljesítés kontírozás előtöltésére. A már rögzített tételekhez a kötelezettségvállalás/követelés kiválasztását követően a kontírsorok előtti lejölőnégyzetek kiválasztása után  utalványrendeletet kell létrehozni, mely a kötvállhoz kapcsolódni fog. A csak pénzügyi számviteli tételekkel rendelkező eseményekhez (régi függők) kötelezettségvállalás nem kapcsolódhat, csak az utalványrendeletet kell létrehozni.

   

   

  2. A Kincstár által megkapott béradatokat szét kell válogatni annyifelé, ahány kötelezettséghez/követeléshez tartoznak. Ezekhez a 1157 mp-ben kell bizonylato(ka)t készíteni, és ugyanennyi utalványrendeletet is bérmelyik erre szolgáló menüpontban. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolásokhoz nem tartozik kötelezettségvállalás. A bizonylatokból az előtöltés ugyanúgy lehetséges, mint a normál pénzforgalmi tételeknél. Ezt követően vagy a 1. pontban leírtak szerint kell eljárni.

  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 25 db

  FájlMéretDátumBeküldte 
   berkonyveles_2015_01.1.png
  Nincs megjegyzés
  64.19 KB2015. Ápr. 21. 14:59AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_01.png
  Nincs megjegyzés
  48.66 KB2015. Ápr. 21. 14:56AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_02.png
  Nincs megjegyzés
  19.38 KB2015. Ápr. 21. 14:56AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_03.png
  Nincs megjegyzés
  24.91 KB2015. Ápr. 21. 14:56AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_04.png
  Nincs megjegyzés
  34.88 KB2015. Ápr. 21. 14:56AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_05.png
  Nincs megjegyzés
  63.35 KB2015. Ápr. 21. 14:56AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_06.png
  Nincs megjegyzés
  53.95 KB2015. Ápr. 21. 14:56AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_07.png
  Nincs megjegyzés
  25.94 KB2015. Ápr. 21. 14:56AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_08.png
  Nincs megjegyzés
  23.45 KB2015. Ápr. 21. 14:56AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_09.png
  Nincs megjegyzés
  19.66 KB2015. Ápr. 21. 14:56AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_10.png
  Nincs megjegyzés
  26.12 KB2015. Ápr. 21. 14:56AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_11.png
  Nincs megjegyzés
  32.74 KB2015. Ápr. 21. 14:56AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_12.png
  Nincs megjegyzés
  29.38 KB2015. Ápr. 21. 14:56AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_13.png
  Nincs megjegyzés
  41.16 KB2015. Ápr. 21. 14:57AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_14.png
  Nincs megjegyzés
  21.28 KB2015. Ápr. 21. 14:57AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_15.png
  Nincs megjegyzés
  70.45 KB2015. Ápr. 21. 14:57AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_16.png
  Nincs megjegyzés
  9.23 KB2015. Ápr. 21. 14:57AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_17.png
  Nincs megjegyzés
  19.56 KB2015. Ápr. 21. 14:57AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_18.png
  Nincs megjegyzés
  13.08 KB2015. Ápr. 21. 14:57AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_19.png
  Nincs megjegyzés
  34.93 KB2015. Ápr. 21. 14:57AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_20.png
  Nincs megjegyzés
  23.27 KB2015. Ápr. 21. 14:57AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_21.png
  Nincs megjegyzés
  23.27 KB2015. Ápr. 21. 14:57AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_22.png
  Nincs megjegyzés
  11.05 KB2015. Ápr. 21. 14:58AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_23.png
  Nincs megjegyzés
  12.04 KB2015. Ápr. 21. 14:58AdminMűveletek
   berkonyveles_2015_24.png
  Nincs megjegyzés
  30.79 KB2015. Ápr. 21. 14:58AdminMűveletek
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux