*** Zárási ellenőrzések

  Tartalomjegyzék
  Nincsenek fejlécek

   

   

   

  A 9998 mp-be belépve válasszuk ki a zárni kívánt intézményt.

  Az első hibaszűrés során a program azokat az ellenőrzéseket futtatja le, melyeket a könyvelési lépések során a program vizsgál.

  Lehet, hogy a 902 mp-ben lekért főkönyvi kivonat alapján látszólag nincs eltérés, de az ellenőrzés bizonylatonként/számlánként/utrendenként történik.

   

  Amennyiben az alábbi hibajelzéseket kapjuk, akkkor azokat soronként részletezzük ki:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az első hibasor részletezését lekérve a következőt kapjuk:

   

   

   

   

  A megjelenített azonosítókat írjuk fel.

  A sor ellenőrzése azt vizsgálja, hogy a 0041 ellenszámlára könyvelt 0911* követelés főkönyvből, ha kivonjuk a 0911* főkönyvre könyvelt teljesítést, akkor az megegyezik-e a követelés bizonylatára/számlájára és az utrendre könyvelt 35111* főkönyv egyenlegével.

  Miért lehet itt most hiba, ha év közben a könyvelésnél ezt nem jelezte a program? Az első hibaszűrés a 4/2013. Korm. rendelet 17. mellékletéből készült, abban pedig 091(2)-091(3)=3511* szerepel. Ez év közben a számlatükörnek megfelelően részletesebben lett a programba beépítve, és lehet, hogy a módosított hibaellenőrzésnek 0911(2)-0911(3)=35111* már nem felel meg.

   

  Ezt követően lépjünk át a 906 mp-be.

  Az adott intézményre kérdezzük le a teljes évet anyagát. Az előszűréseknél a bizonylatokat 10-85-ig állítsuk be.

  Ezt követően a találati listán keressük meg az első utalványrendelet tételeit.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A listán a most bevezetett „bizonylat vagy ut.rend bizonylata” oszlopban megjelenik az utrendhez tartozó számla vagy bizonylat azonosítója.

  Ezt írjuk be a kereső mezőbe és töröljük ki az utrend kereső mezőbe beírt azonosítót. Erre azért van szükség, hogy a listán egyszerre lássuk a számla/bizonylat és kapcsolódó utalványrendeletek adatait.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Az így kapott listán látszik, hogy a bizonylaton a követelés pénzügyi ellenszámla főkönyve a 421116 volt, az utalványrendeleté pedig a 351111, ami a szabálynak nem felelt meg. Ezt követően a javítás az utalványrendeleten vagy a számlán/bizonylaton már végrehajtható.

  Az adott hibaszűrésnél a bizonylatot azért nem tüntette fel, mert azon nem volt 35111* főkönyvű tétel.

  A javításokat célszerű megtenni, mert a zárás folyamán ezeknél a tételeknél az adott bizonylaton a 42* és 35* főkönyveknek marad egyenlege, annak ellenére, hogy a teljes összeg teljesült. Ezeket az egyenlegeket ebben az esetben is zárja és nyitja a program.

  A legtöbb hiba oka az eltérő főkönyveken kívü, hogy a bizonylat és az utalványrendelet nem kapcsolódik egymáshoz. Ezt utólag a 11571 mp-ben lehet megtenni. A bizonylat összege lehet nagyobb, mint az utrendé és több utrend kapcsolódhat egy bizonylathoz, de az utalványrendeltek halmozott összege nem haladhatja meg a bizonylat összegét.

   

   

   

   

  Amennyiben a zárás a mérlegszámlákra zárásig hiba nélkül fut le, de a mérlegszámlákra zárásnál lép fel egyenleg akkor ennek megkeresése a következőképpen javasolt:

  pl. az mérlegszámlára zárás után a főkönyvi kivonaton a következőt látjuk

   

   

   

   

   

   

   

  A zárási felületből lépjünk ki, de ne vonjuk vissza zárási lépéseket. Ezt követően lépjünk át a 906 mp-be és ott szűrjünk először a 3514227 főkönyvre

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ezt követő találati listán a B/K összesítőt Bizonylat/számla csoportosításra indítsuk el.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A kapott lista a bizonylatokra/számlákra csoportosítja azok előírását és a hozzájuk kapcsolódó utalványrendeleteken könyvelt teljesítéseket is és a zárási tételüket is, így a listában olyan bizonylatokat/számlát kell keresnünk melyiknek nem 0 az egyenlege. Ezeket a tételeket ugyanis a zárás nem kezelte le.

  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux