Áfa analitika 2010-től

   

  A könyvelt adatokból történő ÁFA bevallás elkészítésére új menüpontok lettek kialakítva. Ezek: 9050, 9051, 9052, 9053. A bevallás a 9050 MP-ban érhető el, a másik három a bevallás másik három a bevallásban szerepeltetni szükséges illetve ott nem szerepeltethető tételek kigyűjtésére szolgál..

  Ahhoz, hogy a 9050 MP-ban egyrészt a hátralékos, valamint a bevallási időszakot követően, de a bevallási időpontjáig kifizetett visszaigényelhető áfás tételeket szerepeltetni tudjuk, illetve az önellenőrzésbe tartozó tételek ne jelentkezzenek először a 9051, 9052 és 9053 mp-okat használjuk és csak ezt követően kerüljön sor a 9050 MP használatára.

   

  9051 - Halasztott áfa bevallása

    

  Az előszűrésnél pontosan ugyanazokat az előszűrési feltételeket kell megadni, mint a 9050 MP-ban. Különösen fontos az időintervallum, mert a program ehhez az intervallumhoz állítja be a halasztás tényét.

  9051j.jpg

    

   

  A listát lehívva az adott időszakban már 45 napon túl ki nem egyenlített tételek jelennek meg. Azokat a tételeket, melyeket szeretnénk az ÁFA bevallásban szerepeltetni a jelölő négyzet kipipálásával és az átadó  gomb megnyomásával tudjuk a 9050 MP-ba átadni, illetve ha oda tévesen kerültek bele akkor itt lehet eltávolítani. Figyelem! Mivel az átadott tételek megjelennek az adott iőszaki áfaanalitikában, ezért a már leadott időszakokhoz tartozó tételek módosítása értelemszerűleg tilos! Ez megakadályozná a későbbi helyes reprodulását a listának.

  9051lista.jpg

  9052 - Bevallási időszak és bevallási időpont közti visszaigényelhető ÁFA-s tételek listája

    

  A menüpont azoknak a tételeknek a kiválasztására szolgál, melyek az ÁFA bevallási időszakot követően, de a bevallás időpontjáig kiegyenlítésre kerültek és visszaigényelhető áfásak. Működése a 9051 MP-al szinte megegyező, fontos kivétel: az intervallumot úgy kell megadni, hogy pontosan az időszak kezdete után következő nappal kezdődjön.

  9053 - Önellenőrzés

  Az előző két menüponthoz hasonló működésű, itt lehet kivenni az adott időszaki analitikából az adott bevallási időszakban teljesített, de korábbi bevallási időszakhoz tartozó tételeket.

  9050 - Áfa analitika

  Az eddigi megszokott előszűrő felülettel kezdődik.

  9050.jpg

  A lista azonban több információt tartalmaz a 905 MP-nál, és egy új nyomtatási lehetőséget, ami ezeket a részletes adatokat is tartalmazza, valamint a tételeket áfakategória szerint csoportosítja. A régi, egyszerűbb nyomtatás lehetősége megmaradt.

  9050listajp.jpg

   

  912 MP , 914 MP - maradványok 

  A táblázatokon részletezőkódonként jelenik meg a kötelezettségvállalás, az előző időszak kötelezettségmaradványa, módosított előirányzat, Felhasználható keret, teljesítés, és a kötelezettségvállalás és a teljesítés maradványa.

  Az előszűrésben beállított időszakot megelőző kötelezettség maradványa csak akkor nem fog a táblázatban megjelenni, ha az évszám mező feletti szűrő mezőbe az előszűrés időszakának évszámát beírjuk.

  A táblázatban megjelenő részletező kódok adatait részletezhetjük a <Részletezés> gomb használatával.

   

   

  2010 augusztusi frissítéssel történt változások

   

  112 MP kötelezettségvállalás rögzítésekor, ha a kötelezettségvállalás egyösszegű, bevételi és határozott idejű, akkor automatikusan készül hozzá egy fizetési ütemezés a kötelezettségvállalás előírás -ig dátumával és bruttó összegével.
  1120 MP (új): kötelezettségvállalás ütemtervének megadása, likviditási terv. Leírás: http://info.ritek.hu/@api/deki/files/110/=1120mp.odt (a lap alján található 1120mp.odt nevű fájl)
  1153 MP kontírozási szabályok módosíthatóak a felületről megfelelő jogú felhasználó által
  1212 MP: listában új oszlop: részletezőkód. Ha van az utalványrendeleten, akkor az látszik, ha nincs de van hozzá kötelezettségvállalás, amin ki van töltve, akkor annak a részletezőkódja látszik, a többi esetben üres mező látható az oszlopban.
  1212-1214 MP: Az utalványrendelet nyomtatásán megjelenő "217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet alapján felülvizsgálva" szöveg helyett a "292/2009. (XII. 19.) kormény rendelet alapján felülvizsgálva" szöveg jelenik meg.
  1217 MP: utalványrendeleten értéknap, teljesítés dátum, fizetési határidő módosítható, utalt állapot után csak superuser joggal
  121 MP (282 elkészítése után): Kötelezettségvállalás nélküli számlát csak a 282-es menüpontban intézményre megadott összeghatárig lehet rögzíteni, vagy ha nincs az intézményre kötelező értékhatár megadva, akkor a törvény szerinti 100 000 Ft-os határ érvényes (292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet államháztartás működési rendje 72. § (11) bekezdés).
  1310 MP: lista kiegészítése partnercím oszloppal
  1411 MP: új partner rögzítése gomb korábban hibásan jelent meg csoportos jogcím kiválasztása esetén, hiba javítása, gomb "eltüntetése"
  1411-1511 MP: configból beállítható, hogy lehetőség legyen fizetési határidő és teljesítés dátum rögzítésére egyszeri utalványrendeleten. Ha a mező megjelenik, akkor kötelezően kitöltendő.
  21 MP: partner új jellemzője: működési jelleg. Kötelezően kiválasztandó, magánszemély esetén csak folyamatosan működő választható ki.
  282 MP (új): korábban egy számlát akkor lehetett kötelezettségvállalás nélkül rögzíteni, ha a bruttó végösszeg nem haladja meg az 50 000 Ft-ot, ez 2010-ben törvény szerint 100 000 Ft-ra változott. Bizonyos intézmények mégis maradnának az 50 000 Ft-os határnál, így egy új menüpont készült el, melynél intézményenként megadható, hogy hány forint végösszegű számla esetén kötelező a kötelezettségvállalás kiválasztása.
  483 MP (új): kötelezettségvállalás és kimenő számla összekapcsolása
  484 MP (új): kötelezettségvállalás és bejövő számla összekapcsolása
  623 MP: Egy pénztárbizonylathoz több utalványrendelet kiválasztás lehetőségének kialakítása. A pénztárbizonylathoz csak azonos jogcímű és partnerű utalványrendeletek választhatóak. A pénztárbizonylat elkészültével egy időben automatikusan keletkezik egy csoportos utalványrendelet, melyhez a kiválasztott utalványrendeleteket virtuális utalványrendeletekként kerülnek kapcsolásra. A pénztárbizonylathoz az új csoportos utalványrendelet kapcsolódik, és a kiválasztott utalványrendeletek mindegyike teljesítetté válik az összekapcsolás által.
  9x MP-ok: szakfeladatos ellenőrzések 2010-re
  9x MP-ok: Hibaellenőrzés: Az [Átemelés könyvelésbe], [Kijelölt tételek könyvelése], 93 MP-ban [Befejez] vagy [Befejez kontírlap nyomtatással] gombok használata esetén a könyvelési utasítás nem hajtódik végre, ha a könyvelendő tételek dátuma régebbi, mint a legutóbbi éves vagy időszaki zárás időpontja.
  91 MP: alapértelmezett főkönyvi szám kiválasztása, utalványrendelet évszámától függő meghatározás
  96 MP: főkönyv - mozgásnem - T/K jel összefüggés ellenőrzésére hibaellenőrzés
  9998 MP: zárás aktualizálása
  121 MP Partnerek gombja alatt található partnerlista minden adatot tartalmaz, és bele fejlesztettem az intézményekhez tartozó partnerekre való szűrést.
  112 MP Új oszlop a teljesítés jelzésére.
  44 MP új sablont lehet választani, amibe lehet kérni az intézményhez tartozó, vagy alapértelmezett ügyfélszolgálati nyitva tartás beemelését.
  49 MP nyomtatásba betettem az intézményeket. Ha nincs szűrés, a felhasználó minden elérhető intézményével számol.
  318 MP A banki beemelésnél a "Beemelés" gomb megnyomása után sikeres beemelés esetén sem tér vissza a menübe.
  1217 MP Utalványrendelet módosításnál kiterjesztettem a KASZPER_ADMIN jogosultságát minden jogcímre.
  228 MP Közösségi adószámot elfogadja, HU12345678 formátumon.
  1210 MP Azok a felhasználók jelennek meg a listákban, akiket a belépett felhasználó "lát".
  29 MP Új gomb, amellyel csak annyit tesz, hogy a kijelölt intézményeket hozzáadja a szakfeladathoz, így elkerülve az esetleg korábbi beállítok elvesztését.
  94 MP A kontírozási felület "Mégsem" gombja eddig törölte azokat a tételeket is, amiket a listából adtak át módosításra.
  363 MP Lehetőség az OCR fájlból beolvasott adatok törlésére az esetleges bank nap újranyitáskor.
  91, 92, 93 MP Befejezés kontírlap nyomtatásával - többi helyen utalványrendelet nyomtatásával
  323, 324, 347 Lehetőség a banki pontozás felületén az adminisztrátoroknak a bankkivonat sorszámának megváltoztatására, mely minden kapcsolódó adaton megtörténik.
  121,122 MP Ha csak az a hibajelenség, hogy a nettó és áfa összegek nem felelnek meg az áfa kategóriához tartozó százalék alapján történő számításnak, akkor is engedi a felvételt, kétszeri rákérdezéssel. Erre azért lehet szükség, mert bizonyos beérkező számlák esetében a küldő partner tételenként számolhatja és kerekítheti az összeget.

   

  PAPIRUSZ - KASZPER irat kapcsolat

  Ügyfélszolgálaton kérhető a funkció bekapcsolása.

   A bekapcsolás után egyes menüpontok működése az alábbi módon változik: 112 MP: Kötelezettségvállalások karbantartása => Új kötelezettségvállalás rögzítése
  Az [Iratok..] gomb segítségével lehet választani a papiruszos iratok közül.
  A listából történő kiválasztás után, visszatérve a kötelezettségvállalás rögzítő felületre, kitöltésre kerülnek az alábbi mezők:
  - iktatószám (irat választás esetén ez már nem módosítható)
  - megjegyzés
  - közlemény

  - partner  
  A [Rögzít] gombbal a kötelezettségvállalás korábban mentésre került adatain kívül   mentésre kerül a PAPIRUSZ irat és a KASZPER kötelezettségvállalás kapcsolata.  

   

  121 MP: Bejövő számla érkeztetése 

  A [Papirusz irat] gomb segítségével lehet választani a papiruszos iratok közül.  

  A listából történő kiválasztás után, visszatérve a bejövő számla rögzítő felületre, kitöltésre kerülnek az alábbi mezők:

  - számlaazonosító (ha van az iratnak Szla típusú azonosítója)  

  - megjegyzés 

  - partner 

  A [Felvitel] gombbal a számla korábban mentésre került adatain kívül 

  mentésre kerül az iktatószám is, 

  mentésre kerül a PAPIRUSZ irat és a KASZPER bejövő számla kapcsolata. 

   

  2225 MP (új) PAPIRUSZ irat kapcsolása KASZPER adathoz 

  Menüpontba lépéskor 

  - egy választómenü, mellyel megadható, hogy az iratot milyen típusú KASZPER dokumentumhoz kívánjuk kapcsolni 

  - és egy iratlista látható. 

  Az irat iktatószámára kattintva a választómenü állásának megfelelően megjelenik egy lista 

  - kötelezettségvállalásokról, 

  - bejövő számlákról, 

  - kimenő számlákról, 

  - vagy utalványrendeletekről. 

  A lista első oszlopában lévő értékre kattintva 

  - megtörténik az összekapcsolás,

  - a kapcsolt KASZPER dokumentum megkapja a PAPIRUSZ irat iktatószámát, 

  - egy zöld háttérszínű üzenet jelenik meg a képernyő tetején a művelet sikerességéről, 

  - visszatérünk az irat-választó felületre. 

  Kötelezettségvállalás kapcsolása esetén csak akkor történik meg a kapcsolás, ha 

  - a kötelezettségvállalás iktatószáma megegyezik a PAPIRUSZ irat iktatószámával, 

  - vagy a kötelezettségvállalás iktatószáma korábban nem volt kitöltve.

  - Ha a kötelezettségvállalás iktatószáma ki volt töltve és nem egyezik meg az irat iktatószámával, akkor piros hátterű üzenet jelenik meg, a felhasználó felé jelezve ezt a hibát, és az összekapcsolás nem történik meg.

   

  2010 szeptember-október


  114 és 1121 MP-ok már nem ismétlik minden további partner esetén a szerződést több sorban, hanem csak a fő partner nevére jelenik meg egy sor, és új oszlop tartalmazza a további partnereket.
  93 MP - Lehetőség kontírlap nyomtatására a kontírozás közben.
  9050 MP - Korlátozás összesítő esetén már csak az, hogy a hónap első napja legyen.

  Banki összevezetés során az összevetés törlése több problémát okozott, ezért már nincs lehetőség a "mégsem" gomb megnyomására, mert nem jelenik meg, a törlés azonnal életbe lép a "Töröl" megnyomásával, hatása nem visszavonható.

  Pénztár forgalom felvételénél egy forgalmi tételhez több utalványrendelet is kapcsolható, ha egymás után többet keresünk ki.
  Figyelem! A partnernek, jogcímnek egyeznie kell, az utalványrendelet nem lehet csoportos,
  valamint a rendszer ebben az esetben nem ajánlja fel az utalványrendeletek összegét automatikusan az egyes tételekhez.
  A pénztárbizonylat nyomtatásakor egy új, csoportos utalványrendelet készül, mely a bizonylathoz kapcsolódik és kis utalványrendeletként vannak alákapcsolva az előző lépésben kiválasztott utalványrendeletek.

  2010 december

  Keretfigyelés lehetősége a kötelezettségvállalás felvitelénél és módosításánál.
    Intézményi szinten beállítható ellenőrzés, mely nem engedi a kötelezettségvállalás rögzítését, ha annak részletezőkódjára nincs a tárgyévben  elegendő előirányzat könyvelve. Az ellenőrzést akkor végzi, az ha be van kapcsolva arra az intézményre, amire rögzítjük a kötelezettségvállalást ("Kinek a nevében" mező). Csak kiadási részletezőkódra ellenőriz, tárgyévre, a kiválasztott intézményre és könyvelt állapotú előirányzatra.
  Három fokozaton szigorítható a figyelés:
   - nincs figyelés
   - figyelmeztet, de hibaüzenet utáni ismételt rögzítést már engedi
   - figyelmeztet, és nem engedi rögzíteni a kötelezettségvállalás

  Partnerek csoportosítása
    Felmerült az igény arra, hogy a partnertörzs szereplőit különböző csoportokba lehessen rendezni, esetleg némi plusz információval kiegészítve ezt a hozzárendelést. Erre egy új menüpontot készítettünk a 2112-t. Ennek használatához partnertörzs módosítási jog szükséges.
  Ebben az "Új csoport" gombra kattintva lehet újabb csoport létrehozását elkezdeni, illetve a listában egy már meglévő csoport nevére kattintva módosítani azt. A módosító ablak tartalma:
   - Csoport neve: egyedinek kell lennie
   - Metaadat típus: a csoport egyes tagjaihoz adandó kiegészítő információ(k). Jelenleg egyetlen értéke van: összeg, ami egy egész számot takar.
   - Partnerek listája: a listában (amennyiben már van benne) a csoportban látható partnerek láthatóak illetve az azokhoz rendelt metaadatok, melyek itt módosíthatóak. A "Kivesz" gomb eltávolítja a kijelölt partner(eke)t a listából, míg a "Hozzáad" gombbal további partnereke kereshetünk ki a törzsből, hogy a csoportba emeljük. A csoportos a "Rögzít" gombbal kell elmenteni.

  1411, 1511 MP-ok módosítás csoportok beolvasására
    Az előző fejlesztés első hasznosítása, hogy az így létrehozott csoport csoportos utalványrendelet készítésekor beolvasható a 1411, 1511 MP-okban ("Csoport" gomb), ekkor a rendszer beolvassa a felületre a csoport tagjait és a hozzájuk rendelt összeget is, tehát nem kell azokat egyenként kikeresgetni. A táblázat ugyanúgy szerkeszthető a "Csoport választás" gombbal.

  9050 MP-áfa mentes bevételek összegzésének módosítása
    Bevételek esetében a mentes bevételek összesítésbe nem hozza a 46* és 47*-ra könyvelt összeget, a végleges összesítőbe továbbra is hozza.

  980 MP - kivéve

  Könyvelés menüpontokban pénzadatok formázása, ezres csoportosítással.

  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux