3.013.20121213.1
  Edit section

  • Üres leltári ív nyomtatásán %-os hivatkozási mezők maradtak a nyomtatványon. JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszköz módosításnál téves hibajelzés egyenleg érték ellenőrzésből eredő eltérésekre. JAVÍTVA!
  • Főkönyvi átforgatásnál tévesen hiányzó főkönyvekre figyelmeztető hibajelzés, melyek éppen az átforgatás által jönnek létre a törzsben. JAVÍTVA!
  • Főkönyvi átforgatás során az értékcsökkenés, terven felüli ÉCS és a terven felüli ÉCS vissza főkönyvi számok nem kerültek átfordításra. JAVÍTVA!
  • Költséghely felelős és dolgozó választásnál csak a bankszámlával rendelkező dolgozók közül lehetett választani. JAVÍTVA!
  • Főkönyvek törölhetőségének biztosítása többszörös felvitel esetére is, nem csak a használaton kívüli főkönyvi számok esetében.
  • Költséghelyek közötti átvezetésnél az átvezetésre kerülő eszközök költséghelyenkénti és jellemzőnkénti bontásában költséghely kód, költséghely megnevezés és jellemző szempontok szerinti sorrend került lerögzítésre a jobb áttekinthetőség érdekében.
  • A leltári ívek listájára felkerült a leltári íveken szereplő kitöltetlen sorok száma.
  • A lezárt/feldolgozott leltározások eltűntek az 581/585MP-okból, így utólag nehezen lehetett hozzáférni a leltározási adatokhoz. JAVÍTVA!

  3.013.20121207.1
  Edit section

  • 53MP, intézmények közötti átvezetésnél az állományba vételi mozgás megjegyzése rosszul töltődött ki. JAVÍTVA!
  • Kisértékű eszközök adatjavításakor az állományba vételi mozgás egyenleg értékei duplázódtak. JAVÍTVA!
  • Leltári ív nyomtathatósága, ha nincs rajta egyetlen eszköz sem. (Előtte figyelmeztető üzenet a megerősítéshez.)
  • Nagy értékű eszközadat javításakor a főkönyvet az állományba vételi mozgásról vette a rendszer, nem az utolsó mozgásból. JAVÍTVA!
  • Törzsadat import menüpont tárakása a 92MP-ba az 9996MP-ból.
  • Kisértékű eszköz adatjavításánál ha a bruttó egységár a visszaosztás eredményeként nem egész, akkor a háttérben "Hibás számformátum!" hibajelzés jelentkezik. JAVÍTVA!
  • Eszközök importálásánál a tartozékok és főeszközök értékviszonyai nem megfelelően kerültek ellenőrzésre. JAVÍTVA! (A bruttó, nettó és értékcsökkenés értékekre is ellenőrzésre kerül, hogy a tartozék vonatkozó értékét nem haladhatják meg a tartozékok vonatkozó értékeinek összegei.)
  • Nagy értékű eszköz adatlapon kivezetés után a mennyiség -1. JAVÍTVA!

  3.013.20121130.1
  Edit section

  • Kis értékű eszközadat javításkor téves hibajelzés, amennyiben az eszközön az utolsó mozgás csökkenése volt. JAVÍTVA!
  • A növekedési bizonylaton a növekedés típusa helyén az állományba vétel típusa jelent meg. JAVÍTVA!
  • Csökkenési bizonylaton %%%-os hivatkozó szöveg a mennyiségi egység helyén. JAVÍTVA!
  • 9997MP-ban mozgástípus beállítások módosításakor a bizonylatolás módjának átállításakor téves hibajelzés jelentkezett, hogy egyéb nem módosítható adatokat is módosítani akarunk. JAVÍTVA!
  • A "csomag" mennyiségi egység felvitele a mennyiségi egységek közé, ahol hiányzik.
  • Mozgástípus törzs módosításakor az azonos nevű mozgástípusra vonatkozó hibajelzés bővítése az ütköző mozgástípus adataival.
  • Csökkenési bizonylaton a "Mozgás dátuma" és "Mozgás típusa" mezők átnevezésre kerültek "Csökkenés dátuma" és "Csökkenés típusa" nevekre.
  • 94MP-ban a "Bejövő" oszlop átnevezésre került "Növekedés"-re.

  3.013.20121122.1
  Edit section

  • SQL hiba: törzsadat importálásnál rossz importfájl esetén. JAVÍTVA! (Fejléc nevek felismerése, javított hibaellenőrzés és hibajelzés.)
  • Leltárjogosultság ellenőrzési hibák. JAVÍTVA! (A folyamat lépéseihez kapcsolódó jogosultságok pontosítása, elmaradt jogosultság ellenőrzések beépítése.)
  • Eszközök értékeiben jelentkező hibákra vonatkozó hibajelzések miatt az eszközökön egyéb adatjavításokat nem lehetett eszközölni. JAVÍTVA!
  • Az eszközműveletek menücsoporthoz csak leltározói jogosultsággal lehetett. JAVÍTVA!
  • Az aktuálisan használt menüpont száma nem jelent meg a fejléc soron. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszköz mozgások véglegesítésekor téves negatív mennyiségekre utaló hibaüzenet. JAVÍTVA! (Akkor jelentkezett, amikor ugyan azon a költséghelyen , de más eszköznél fennáll a probléma.)
  • 471-es mozgástípussal a 2151MP-ban nem lehetett mozgást rögzíteni. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszköz rögzítésekor nem megadott leltári szám esetén ütközés jelzése hasonló leltári szám nélküli kis értékű eszközzel. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: mozgás véglegesítéskor (214MP), ha ne volt még időszaki zárás az adott intézményben. JAVÍTVA!
  • Intézmények közötti átvezetés esetén a forrás és cél oldali mozgástípus listákból egyes sorok hiányozhattak. JAVÍTVA!
  • Bizonylat nyomtatási hiba: amennyiben az előállított bizonylat azonosítójában ékezetes karakter található, az állomány nem töltődött le. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszközök intézmények közötti átadásánál a parciális átadás továbbfejlesztése, javítása
   • Ellenőrzés, hogy adott eszközből legalább 1 át legyen adva
   • Átlagár számítás, feltüntetése, ill. a forrás oldali összérték feltüntetése
   • A beírt célmennyiséghez összeg kiszámítása a "Szoroz" gombbal az átlagára vonatkozóan
   • 0 mennyiség nem 0 értékkel nem vihető át
   • Az átvezetésre kerülő eszközök listájában hibásan jelentek meg a célmennyiségek és célértékek. JAVÍTVA! (Parciális értékeket is kezeli.)
  • Állomány növekedési bizonylat kialakítása. (Az állományba vételi nem felelt meg a növekedési mozgások esetében.)
  • Mozgások inaktiválhatóságának szigorítása.
  • A kis értékű eszköz listákban, ahol van költséghely név, kikerült a költséghely kódja.
  • Ellenőrzés beépítése: kis értékű eszköz rögzítésekor legalább 1 mennyiséget rögzíteni kell, bővítéskor, pedig nem lehet negatív mennyiséggel bővíteni.
  • Bizonylatokon és eszköz adatlap nyomtatásokon a szobaszám feltüntetése.
  • Kivezetett eszközök listájába a kivezetés dátuma.
  • Leltári íveken a képernyőre kerülő megjelenítésben az azonosítók címkéi túl hosszúak, több ponton letördelésre kerülnek. Rövidítések kerültek a helyükre.
  • Bizonylatokon mennyiség mező feltüntetése 1 sorban: X mennyiség formátumban.

  3.013.20121107.1
  Edit section

  • 225-226MP-ok megcserélése, hogy összhangban legyen a többi hasonló menüpont számozásával.
  • Nagy értékű eszközök véglegesítésekor külön megjelenítésre kerül a véglegesülő tartozékok száma is.
  • Kis értékű eszköz adatlapra megtekintő és szerkesztő módban is megjegyzés mező rávezetése.
  • Nagy értékű eszköz adatlapon megtekintő módban megjegyzés feltüntetése.
  • 4145MP ("Kivezetett eszközök listája") átszámozása 4146MP-ra, hogy összhangban legyen a többi hasonló menüpont számozásával.
  • Nagy idegen eszköz mozgások listájának kialakítása 4145MP alatt.
  • 4245MP ("Kivezetett eszközök listája") átszámozása 4246MP-ra, hogy összhangban legyen a többi hasonló menüpont számozásával.
  • Kis idegen eszköz mozgások listájának kialakítása 4245MP alatt.
  • Kis értékű saját kivezetett eszközök listájának kialakítása a 336MP alatt.
  • Kis idegen eszköz listák átdolgozása, bővítése
   • 4241MP - Intézményenkénti eszközkészlet lista
   • 4242MP - Eszközkészlet költséghelyek szerinti listája
   • 4243MP - Eszközkészlet költséghelyek és jellemzők szerinti listája
   • 4244MP - Készlet nélküli eszközök listája
  • Eszköz stornózásakor feltüntetésre került a stornózásra kerülő tartozékok száma is.
  • Nagy értékű eszközök és tartozékaik felvitelekor a rögzítés gomb megnyomása előtti helyzetben megengedett azonos leltári számok felvitelét, ill. a tartozékok automatikus sorszámozása sem működött megfelelően, többször kiadta a 001-es végződést. JAVÍTVA!
  • Záráskor nyomtatható egyeztető lista végén található főkönyvi összesítőben nem a zárást végző intézmény főkönyvi beállításainak megfelelően jelentek meg a 0-ás és ÉCS főkönyvek. JAVÍTVA!
  • Kis idegen kivezetett eszközkészlet listában megjelentek a kivezetetlen eszközök is. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszköz adatlap megjelenítésekor speciális esetben 0-val való osztási hiba. JAVÍTVA!
  • Kivezetett eszközökön bizonyos nem megengedett műveletek elvégezhetőek voltak. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: Stornózott tartozékokkal rendelkező eszköz költséghelyek közötti átvezetésekor. JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszköz adatlapon szerkesztéskor a megjegyzésbe az állományba vételi mozgás megjegyzése töltődött be, amely rögzítéskor felülírhatta így az eszköz megjegyzését. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszköz leltári számának rögzítése nem történt meg, amennyiben az intézményben nem kötelezően, csak használhatóra volt beállítva a kis értékű leltári szám használat az adott intézményben. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszköz leltári számának ütközés ellenőrzése téves hibajelzéseket adott. JAVÍTVA!
  • Stornózott eszköz aktívan maradt tartozékai megjelentek a leltári íveken. JAVÍTVA! (Korábban javított probléma miatt fennmaradt inkonzisztenciából

  3.013.20121029.1
  Edit section

  • 53MP-ban a kicsi vagy nagy idegen eszközök átvezetésekor a cél intézményben állományba kerülő eszközök saját eszközökként jelentek meg. JAVÍTVA!
  • 53MP-ban a nagy idegen eszközök átvezetésekor megjelentek az átvezethetőek között a saját eszközök is. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: kis idegen eszköz intézmények közötti átadása után a célintézményben a kis idegen eszközök listájának lekérdezésekor. JAVÍTVA!
  • 0-s eszköz intézmények közötti átadásakor a cél intézményben nem ismerte fel a megfelelő 0-s főkönyvet. JAVÍTVA!
  • Eszközök intézmények közötti átadásakor az átadásnál megadott megjegyzés került a cél intézmény eszközének megjegyzésébe, a forrás eszköz megjegyzése helyett. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: kiseszköz adatlap megnyitásakor, amikor a saját/idegen tulajdonság megjelenítésre került. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: főkönyvi összesítőben (228MP), amikor nem kerül kiválasztásra főkönyv, vagy intézmény. JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszközök adatmódosítása téves hibaüzenet miatt nem rögzíthető. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Nagy eszköz egyedi adatlap nyomtatásakor speciális esetekben. JAVÍTVA!
  • Leltári ívre negatív leltározott mennyiség nem vihető fel. ellenőrzés beépítve.
  • Leltározásból az utolsó leltári ív törlésének lehetősége, amennyiben nincs lezárva (visszanyitás után is törölhető).
  • 53MP-ban a forrás költséghelyek megnevezései nem jelennek meg, csak a kódjuk szerepel. JAVÍTVA!
  • Véglegesítetlen mozgás lezárt időszakban kijelölhető volt véglegesítésre (véglegesíteni természetesen nem lehetett). JAVÍTVA! (Ezután a kijelölésre sem lesz lehetőség.)
  • A lezárt időszakban véglegesítésre nem kijelölt vagy véglegesítésre kijelölt mozgásoknak a "Nem véglegesíthető" mozgások között kellene szerepelniük, azonban a jelzett lista üres volt mindig. JAVÍTVA!
  • Véglegesítésre kijelölt mozgás adatainak módosításakor a mozgás visszakerül a mozgástípusnak megfelelő kezdő állapotba. Így adott esetben újra ki kell jelölni véglegesítésre.
  • Az 581MP-ban a leltári ívek listájában az azonosítóra kattintva nem történik semmi. JAVÍTVA! (Leltári ív definíciója jelenik meg.)
  • 311MP-ban a kis értékű eszközök állományának bővítése képernyőn a főkönyvi szám után zárójelben feltüntetésre kerül, hogy saját, vagy idegen eszközről van-e szó.

  3.013.20121017.1
  Edit section

  • SQL hiba: zárás visszavonáskor, amikor a törlendő zárási mozgás összekapcsolásra került más mozgásokkal. JAVÍTVA!
  • Idegen kisértékű eszközlisták tartalma lapozáskor, szűréskor, rendezéskor átvált saját kisértékű eszközök megjelenítésére. JAVÍTVA!
  • Véglegesítetlen mozgás aktiválási dátumának módosításakor nem történt kellő ellenőrzés, ezáltal véglegesített mozgás vagy nyitó mozgás elé is lehetett módosítani. JAVÍTVA!
  • Nagyértékű eszköz adatlapon téves hibajelzés ("Nincsenek az eszköznek mozgásai!"), amennyiben az eszköznek csak véglegesítetlen mozgásai vannak. JAVÍTVA!
  • Kisértékű eszköz adatlapon a főkönyvi szám után zárójelben feltüntetésre került, hogy idegen vagy saját eszközről van-e szó.

  3.013.20121011.1
  Edit section

  • Negyedéves zárás nem számol el értékcsökkenést! JAVÍTVA!
  • Negyedéves zárás egyeztető listájának PDF állománya nem jelenik meg. JAVÍTVA!

  3.013.20121010.1
  Edit section

  • Zárás mozgások inaktiválhatóságának pontosítása, feltételek gyengítése (ha nincs benne negyedéves zárásban, akkor inaktiválható).
  • Főkönyvek közötti átvezetésnél a bizonylatszám hiányzik. JAVÍTVA!
  • Web szolgáltatási hiba: 213MP-ban, amennyiben a nyomtatandó mozgáslista üres. JAVÍTVA!

  3.013.20121004.1
  Edit section

  • Kisértékű eszközök intézmények közötti átvezetése esetében lehetőség volt a forrás oldali költséghelyen negatív mennyiséget kialakítani. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: kisértékű eszköz rögzítése közben speciális esetben. JAVÍTVA!
  • "Zárás" típusú mozgások inaktiválhatóságának letiltása.
  • Kisértékű eszközök intézmények közötti átadásakor üres az átadható eszközök listája. JAVÍTVA!
  • Eszközök metaadatainak módosításakor a módosításokról "Adatváltoztatás" mozgások készültek, azonban ez sok esetben megakadályozta egyéb mozgások, átvezetések elvégzését. A probléma kiküszöbölésre került azáltal, hogy az eszközadat módosítások naplózására külön nyilvántartásba került.
  • A 2.xxx verziójú modulból konvertált adatok esetében a zárások dupla mozgásokból tevődtek össze, egy értékcsökkenési mozgás és egy 0 összegű zárási mozgás. A 3.yyy verziójú modulokban mindez egyetlen mozgással van megoldva. A dupla mozgások összevonásra kerültek.
  • A 2.xxx verziójú modulból konvertált adatok esetében a kisértékű eszközök nyilvántartási száma nem került átemelésre. A nyilvántartási szám átemelése pótlásra került.
  • Kisértékű eszköz adatlapon és listákban a nyilvántartási szám megjelenítése, rögzíthetőségének biztosítása.
  • Kategória rögzítésekor lehetőség volt kört kialakítani a kategóriák fastruktúrájában. JAVÍTVA! (Szükséges ellenőrzés beépítve!)
  • Fehér képernyő: nagy eszköz átadásnál inkonzisztens tartozék állapotok esetén jelentkezett. JAVÍTVA! (A hibás adatokra hivatkozó hibajelzés került beépítésre.)
  • 222MP-ban eszközlistán túl hosszú szűrő feltételek, vagy intézménynevek esetén extra üres oldalak szúródtak be, ill. szövegek egymásra csúszása is történhetett. JAVÍTVA!
  • 222MP-ban eszközlista nyomtatásában a jobb helykihasználás érdekében a költséghely megnevezés mező szélessége megnövelésre került a főkönyvi szám és a költséghely kód mezők rovására.

  3.013.20121001.1
  Edit section

  • Véglegesítéskor (1 vagy 2 lépcsős) a mozgás megjegyzés mezőjének tartalma elvész. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: 584MP-ban a kategória kiválasztó fa megjelenítésekor végtelen ciklus léphetett fel (hibás kategória struktúra esetén). JAVÍTVA!
  • Kivezetésnél és intézménye közötti átvezetésnél tévesen lehetett költséghelyek közötti átvezetés mozgásokat használni. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: nagyértékű eszköz adatlap rögzítésekor kategória beállítás elveszhetett, ami a hibát okozta. JAVÍTVA!
  • Kisértékű mozgások listájának rendezése a napon belüli sorrend tekintetében összekavarodhatott. JAVÍTVA!
  • 313MP-ban saját kisértékű eszközök mellett az idegen eszközök is átvezethetőek voltak. Hasonló probléma volt a 4231MP-ban, hogy az idegen kisértékű eszközökkel együtt a saját kisértékű eszközök is átvezethetőek voltak. JAVÍTVA!

  3.013.20120926.1
  Edit section

  • Leltár ellenőrző kimutatás nyomtatásában hiányzó oldalszám minden páros oldalról. JAVÍTVA!
  • Eszköz egyedi nyilvántartó lapok tömeges nyomtatásában üres oldalak véletlenszerűen. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: vonalkódos leltározás során speciális esetekben. JAVÍTVA!
  • Leltározás során lejátszott hangok MP3 formátuma miatt Firefox bővítményre figyelmeztető felugró ablak. JAVÍTVA!
  • Hiány/többlet kimutatáson eltérésként "Ismeretlen" szöveg jelenik meg adott esetekben. JAVÍTVA!
  • Kisértékű költséghelyek közötti átvezetésnél a bizonylatszám a beállítások ellenére nem volt megadható. JAVÍTVA!

  3.013.20120914.1
  Edit section

  • Kisértékű eszközök mozgásainak véglegesítésekor túl erős volt a negatív mennyiségek kialakulást megakadályozó ellenőrzés, olyan költséghelyekre és jellemzőkre is megakadályozta a véglegesítést, melyeket nem érintett a negatív mennyiség kialakulása. Az ellenőrzés finomításra került.

  3.013.20120907.1
  Edit section

  • SQL hiba: véglegesítetlen kiseszköz törlésekor. JAVÍTVA!
  • Kiseszköz első állományba vételi mozgásának törlésekor NEM került figyelembe vételre, hogy több költséghelyre különböző állományba vételek is történhettek, ezért egyes esetekben nem lehetett törölni az ilyen állományba vételi mozgásokat. JAVÍTVA!
  • Amennyiben több azonos nevű, de eltérő hatókörű mozgástípus fordult elő a 9997MP-ban, módosításkor téves hibajelzés jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Kisértékű eszközök költséghelyek közötti átvezetésekor a nagyértékű átvezetési mozgástípusokkal kerültek be a mozgások. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Kiseszköz listában költséghely nevére *-os szűrés esetén. JAVÍTVA!
  • Kiseszköz adatlapon nem került feltüntetésre az eszköz kategóriája. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Leltári ív mentése során ha nem volt a költséghelynek, vagy a kategóriának kód megadva. JAVÍTVA!
   • Beépítésre került egy figyelmeztetés, ha valamely kötelező mező értéke hiányzik.
   • Alapértelmezésben, ha nincsenek beállítva a kódok, '0' kóddal kerülnek be a kategóriák és a költséghelyek a leltári ívbe.

  3.013.20120824.1
  Edit section

  • SQL hiba: kisértékű idegen kivezetettet eszközök listája. JAVÍTVA!
  • Aktív mozgás nélküli kisértékű eszközök nem jelennek meg a készlet nélküliek listájában. JAVÍTVA!

  3.013.20120810.1
  Edit section

  • Kisértékű eszközök adatainak javítási, módosítási lehetőség megteremtése.
  • Kisértékű eszközhöz szobaszám megadása, módosítása.
  • Főkönyvi összesítő lekérhetősége a költséghelyek közötti átvezetések kihagyásával.
  • Kisértékű eszköz adatlapján egyes jellemzők (pl. gyári szám) értékei nem jelentek meg. JAVÍTVA!
  • Kisértékű eszközök kezelésében leltári szám használatának kikapcsolása esetén téves hibajelzések leltári szám hiányáról. JAVÍTVA!
  • Kisértékű eszközök listáiba kikerült a "szobaszám" mező.
  • A '0'-val kezdődő főkönyvek megnevezése hiányzott a főkönyvi összesítőkből. JAVÍTVA!

  3.013.20120803.1
  Edit section

  • Fehér képernyő: kisértékű leltári szám használat beállításának elmaradása esetén. JAVÍTVA!
  • Főkönyvek 2012-es átforgatási szabályainak pontosítása, bővítése, javítása.
  • Fehér képernyő: kisértékű új eszköz felvitelekor létező bizonylat választása esetén. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: kisértékű eszközmozgások listáján speciális esetben végtelen futás (timeout). JAVÍTVA!
  • Költséghelyek fastruktúra megjelenítője 2 szintnél nagyobb mélység esetén rosszul jelent meg. JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszköz adatlap mozgáslistája rendezetlenül jelent meg. Aktiválásdátum és rögzítés szerinti sorrend beépítve.
  • Véglegesítésre váró eszközök/mozgások listájában üres azonosító értékek is megjelentek, ill. nem is működött a rendezés rájuk. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: 0-ra írt eszköz intézmények közötti átadása (53MP) során záratlan eszköz esetén jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: kisértékű eszköz felvitelekor "létező" bizonylat választása esetén, miközben nem volt választható bizonylat. JAVÍTVA!
   (A "létező" kiválasztási opciója meg sem jelenik, amennyiben nincs választható bizonylat)
  • Fehér képernyő: kisértékű eszköz felvitelekor "létező" jellemző választása esetén, miközben nem volt választható jellemző. JAVÍTVA!
   (A "létező" kiválasztási opciója meg sem jelenik, amennyiben nincs választható jellemző)

  3.013.20120711.1
  Edit section

  • A kis mozgások listájának nyomtatása (335MP). A felületen beállított szűrésekkel, rendezésekkel megegyező nyomtatás.
  • Hibás kategória-főkönyv esetén a kategória javítási lehetőségének finomítása, javítása.
  • Kis értékű eszközök esetében a leltári szám használati módozatainak átdolgozása. 3 választási lehetőséggel: kötelező, használható, nem használt. Nem használt esetben a felületeken se jelenik meg kis értékű eszközök esetén a leltári szám. Ez a beállítás az intézmény konfigurálása menüpontban (95) állítható.

  3.013.20120706.1
  Edit section

  • Kisértékű eszköz mozgások listáinak átalakítása, javítása:
   • A leltári szám oszlop előrébb hozása, mivel gyakran használt információt tartalmaz.
   • Megoldásra került, hogy az alapértelmezett rendezés az aktiválás dátuma, másodsorban pedig a rögzítési sorrend legyen.
   • A mozgás mennyiség- és értékváltozás oszlopainak elnevezése nem tükrözte az adattartalmat. JAVÍTVA!
   • Az eszközérték és átlagár mezők a mozgás eredményeként előállt eszközértéket és átlagárat tartalmazzák és nem az eszköz jelenlegi értékét és átlagárát. Ezek az információk a 331-334MP-okban találhatóak meg.
  • A főkönyvi összesítőben (228MP) amennyiben a megadott időszakban nem történt mozgás, akkor a rendszer nem nyomtatta ki az eredményt, hanem hibajelzést adott, hogy nincs megjeleníthető adat, így az adott időszak nyitó és záró egyenlegei nem voltak megtekinthetőek. JAVÍTVA! (Ebben az esetben is lehet nyomtatni, csak akkor van hibajelzés, ha a nyitó és záró egyenlegek is 0-k.)
  • Kisértékű eszközök költséghelyek közötti átvezetésének eszközlistájában az eszköz kiválasztó gombok véletlenszerűen eltűntek. JAVÍTVA!
  • Kisértékű eszközök költséghelyek közötti átvezetésénél nem volt megadható az átvezetésre kerülő eszközök értéke, a rendszer az eszköz összértékén vezette át a részmennyiségeket is. JAVÍTVA! (Megadható az eszközök értéke, ill. segítségképpen megjelenik az adott költséghelyen adott jellemzőjű kisértékű eszközök átlagára is )

  3.013.20120622.1
  Edit section

  • Eszközök intézmények közötti átvezetése során a kacsolódó tartozékok mozgatásának pótlása a korábban hibásan végrehajtott átvezetések esetében.
  • A főkönyvi összesítő nyitó és záró egyenlegeiben rosszul számítódtak bele a 0-ra írások és a visszaírások esetei. JAVÍTVA!
  • Kisértékű eszközök és mozgások listázásainak átalakítása:
   • A kisértékű eszközök listázása (331MP) esetén eddig a kisértékű eszközök mozgásai jelentek meg. JAVÍTVA! (Innentől eszközöket tartalmaz a lista.)
   • Az új kiseszköz lista bontható: eszközönként, költséghelyenként, jellemzőnként vagy költséghely-jellemző szerint
   • Eszközönkénti bruttó összérték, bontás szerinti bruttó érték, bontás szerinti mennyiség, összmennyiség és eszköz átlagár került a listába.
   • Bontásonként testre szabott nyomtatvány készült a listák nyomtatásához.
   • 332MP, 333MP, 334MP-ok is átalakításra kerültek a 331MP-nak megfelelően a nyomtatások aktualizálásával együtt.
   • A kisértékű eszközök mozgásai a 335MP-ban érhetőek el-
   • Kisértékű eszköz adatlapon a mozgáslista alaprendezése: aktiválásdátum és rögzítési sorrend lett.
  • Kategória beállításainak módosítása során téves hibajelzés. JAVÍTVA!

  3.013.20120613.1
  Edit section

  • SQL hiba: kisértékű eszközlisták nyomtatásakor, JAVÍTVA!
  • SQL hiba: kisértékű eszköz állományba vétele új jellemzőkkel. JAVÍTVA!

  3.013.20120608.1
  Edit section

  • SQL hiba: adatimportnál ha az összegek nem egész számok, JAVÍTVA! (Hibás sorként jelzi az import ezeket a tételeket.)
  • A számlatükör éves változásait átvezető főkönyvi átforgatás funkció az intézmények által használat főkönyvek beállításait nem forgatta át. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: amennyiben egy kisértékű eszköz 0 mennyiséggel lett állományba véve. JAVÍTVA!

  3.013.20120606.1 és V3.012.20120606.1
  Edit section

  • Eszközadatlap mozgásokkal és tartozékkal történő nyomtatáson a törölt/inaktív tartozékok is megjelennek és aktív jelöléssel. JAVÍTVA!
  • Intézmények közötti eszköz átadás szigorú számadású bizonylaton nyomtatáskor az átadó intézmény jelent meg az átvevő intézmény helyett. JAVÍTVA!
  • Azonnali (nem több lépcsős) véglegesítésű módban a kisértékű eszközök mennyiségváltoztató mozgásaival negatívba volt vihető az eszközmennyiség. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: intézmények közötti átvezetéskor speciális körülmények között, ha a korábbi minden eszközkijelölés megszüntetésre került. JAVÍTVA!
  • Kisértékű eszközök intézmények közötti átvezetésekor az eszközmennyiségek költséghelyekre történő levetítése az állományba vétel szerinti megoszlást mutatta az aktuális helyett. JAVÍTVA!
   • Eszközmennyiség megjelenítésre került az eszközkiválasztó listában.
   • Kisértékű eszköz költséghelyenként bontva külön sorokon jelenik meg az aktuális mennyiségi megoszlás szerint.
   • Csak azon költséghelyekhez kell megadni a célintézményi költséghelyet, melyekre ténylegesen kerül át eszköz.
   • Az átadás előkészítő képernyőn a kijelölt eszközök mennyisége helyett a kijelölt sorok eszközsorok száma jelenik meg. Az eltérő mértékegységek miatt értelmetlen az összmennyiséget megjeleníteni.

  3.013.20120531.1 FŐ KIADÁS!
  Edit section

  Új funkciók, továbbfejlesztések:

  • Tartozékok leltári számának generálása a főeszköz leltári száma alapján, tartozék leltári szám kötelező, de igény szerint módosítható.
  • Főkönyvi összesítőben az összesítési időszak nyitó és záró egyenlegei is megjelennek.
  • Eszközlistákban "Azonosítók" oszlop rendezése megadható azonosító fajta szerint.
  • Nyitókészlet adatimportálási adatkörének bővítése (lsd. "Nyitókészlet importálása" dokumentációs cikk).
  • Adatimport eljárásba beépítésre került a többször előforduló azonos oszlopnevek felismerése és hibajelzése.
  • Adatimport esetén új ellenőrzés: üzembe helyezés dátuma <= nyilvántartásba vétel dátuma
  • Eszköz szállítójának könnyebb és hatékonyabb megadási, kiválasztási lehetősége.
  • Leltárindítási korlátok +-3 hónapra kiterjesztése.
  • Eszközök mozgáslistáiban a főkönyv megjelenítése.
  • Kisértékű eszközök listájának nyomtatására az intézmény neve rákerült.
  • Kisértékű eszközök listájának nyomtatásába oldalszámozás.
  • Kisértékű eszközök listájának nyomtatásában az eszközkategóriák feltüntetése.
  • Kisértékű eszközök listájának nyomtatásában a sorok száma, ill. a sorok sorszámozása.
  • Kisértékű eszközmozgások listája (335MP) - alapértelmezésben a véglegesített mozgások
  • 321MP-ban véglegesítetlen szigorú számadással bizonylatolt esetben törlés lehetőségének tiltása, stornózás lehetőségének beépítése.
  • Az éves számlatükör változásokból eredő főkönyvi átforgatások támogatása.
  • Nagyértékű eszközmozgások listájához (226MP) szűrt lista nyomtatás lehetősége.

  Javítások:

  • Mozgáslistákat is tartalmazó eszköz adatlap nyomtatásokon megjelentek a nem véglegesített mozgások is. JAVÍTVA!
  • Zárásvisszavonásnál a visszavonhatóság vizsgálata figyelembe vette a nagy értékű saját eszközökön kívüli egyéb eszközöket is, pedig a zárás csak ezeket érinti. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: eszköz azonosító mezőibe túl hosszú adatsorok megadása során jelentkezett. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: fellelt eszköz rögzítése leltári ívre művelet során az adatvalidáció nem volt teljes. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 321MP-ban véglegesítetlen mozgás törlésekor, ha volt hozzá bizonylatszám megadva. JAVÍTVA!
  • Kisértékű eszközök esetén egyes értékmezők üres értékeket tartalmaztak 0 érték helyett. JAVÍTVA!
  • Leltározáskor rögzített felelt eszköz esetében ha a költséghely vagy a kategória neve többszörösen előforduló volt a költséghely és kategória törzsben, akkor működési anomáliák jelentkeztek az érintett fellelt eszköz további feldolgozásában. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Új kategória rögzítésekor már meglévő kód megadása esetén. JAVÍTVA! (Értelmes hibajelzés került beépítésre!)
  • Költséghelyek listájának nyomtatásban az intézmények belső azonosítója jelent meg a PIR szám helyén. JAVÍTVA!
  • Intézmények közötti eszközátadás során a tartozékok nem mozogtak az átadott eszközökkel. JAVÍTVA!

  Ergonómia:

  • Az eszközlisták "Azonosítók" nevű oszlopában megjelentek az üres értékkel megadott mezőértékek is, ez korrigálásra került, így csökkent a táblázatok helyigénye.
  • Intézmények listájában a névsorba rendezés a magyar ABC szerint működik.
  • Költséghelyek nyomtatásban a vonalkód nélküli költséghelyeknél az üres szöveg vonalkódja jelent meg. Ezek a helyek a nyomtatásban ezután üresen maradnak.
  • Mozgáslista nyomtatásban minden mozgásnál szerepelt az intézmény, de ez szükségszerűen mindig ugyan az volt minden sornál. Az intézmény oszlop levételre került, a nyomtatás fejlécében szerepel az intézmény.

  Dokumentáció:

  • "Leltározás folyamata"
  • "Nyitókészlet importálása"

  3.012.20120530.1
  Edit section

  • Intézmények közötti átvezetés téves lekorlátozása, ha az átvezetési dátumot megelőző napra vannak mozgásai az eszköznek. JAVÍTVA! 

  3.012.20120412.1
  Edit section

  • A leltározásba bekerülhetnek olyan eszközök is amelyek már ki vannak vezetve. A kivezetéses mozgás aktiválási dátumát kell használni. JAVÍTVA!
  • Nagyértékű eszközadatok javítása esetén a kategória mező legyen szerkeszthető (vagyis ha nem felel meg a főkönyv szűrésnek). JAVÍTVA!
  • Az eszköz kivezetés dátumának módosítása, a mozgás kivezetés dátumára zárás esetén. JAVÍTVA! 

  3.012.20120227.1
  Edit section

  • Kiseszköz listákban a mennyiségek rosszul szerepeltek jellemzőnként. JAVÍTVA!
  • 227-es menüpontban nem jelentek meg a 0-ás főkönyvek. JAVÍTVA!
  • Leltár ellenőrzésnél kis eszközök költséghelyenkénti mennyiség számolása hibásan működött. JAVÍTVA!

  3.012.20120221.1
  Edit section

  • SQL hiba: Eszközátadás intézmények között művelet során többször előforduló főkönyv törzsadat miatt. JAVÍTVA!

  3.012.20120214.2
  Edit section

  Új funkciók, továbbfejlesztések:

  • Állománycsökkenési bizonylattípus kidolgozása, nyomtatási lehetőségének biztosítása.

  Javítások:

  • Az utolsó leltár törlésénél az utolsó leltár meghatározásának pontosítása.
  • SQL hiba: leltárlistában leltársorszámok ismétlődése miatt. JAVÍTVA!

  3.012.20120202.1 FŐ KIADÁS!
  Edit section

  Új funkciók, továbbfejlesztések:

  • Leltáreltérési felületek szűrőmezői közé bekerült a főkönyvi számra szűkítési lehetőség.
  • Teljes leltárellenőrző ív nyomtatása (gomb, ami nem veszi figyelembe a szűrőfeltételeket, minden leltározáson belüli eltérést kimutat).
  • Leltáreltérési kimutatás nyomtatása tételekkel.
  • Nagyeszköz listákban az aktiválás és üzembehelyezés dátumokra intervallum szűrők.
  • Eszközkategóriákhoz bevezetésre került egy kódrendszer testreszabható módon.
  • Kis értékű eszközök adatainak jellemzőnkénti megjelenítése, kezelése.
  • Nagyeszköz listákban a használó adatok megjelenítése.
  • "Leltáreltérések rendezése" menüpont kialakítása (585MP) - a leltározott mennyiségeket veti össze az állománnyal (eddig az 584MP működött így)
  • Leltárellenőrző lista (584MP) forrásadatai a leltárindító állomány lett - leltári ívek számolt adatait veti össze a leltározott mennyiségekkel
  • Leltározás során fel nem lelt eszközök kivezetése (585MP-ban).
  • Leltározás során fellelt új eszközök állományba vétele (585MP-ban).
  • Fellelt eszközök mezőinek rögzítésekor a mezőkre fennálló összefüggések kialakítása (érték mezők, mennyiségi információk, ...)
  • Utolsó fellelt eszköz törlése a leltári ívről.
  • Leltár törölhetősége (utolsó), egyébként leltár inaktiválásának lehetősége, amennyiben nem tartalmaz leltári ívet.
  • Új mozgásnemek:
   • 370 - Aktiválás befejezetlen beruházásból - előző év(ek)i beruházásából
   • 371 - Ráaktiválás befejezetlen beruházásból - előző év(ek)i beruházásából
   • 373 - Aktiválás befejezetlen beruházásból - tárgyévi beruházásból
   • 374 - Ráaktiválás befejezetlen beruházásból - tárgyévi beruházásból
   • 490 - Aktiválás miatti részleges kivezetés előző év(ek)i befejezetlen beruházásból
   • 491 - Aktiválás miatti kivezetés előző év(ek)i befejezetlen beruházásból
   • 493 - Aktiválás miatti részleges kivezetés előző év(ek)i befejezetlen beruházásból
   • 494 - Aktiválás miatti kivezetés előző év(ek)i befejezetlen beruházásból
   • 441 - Kivezetés - egyéb okok miatt

  Javítások:

  • A dolgozókat tartalmazó legördülő listákból egyes esetekben kimaradhattak egyének. JAVÍTVA!
  • Leltárindítás fordulónapjára vonatkozó korlátozások átalakítása (-2 hónaptól +6 hónapig az aktuális dátumhoz viszonyítva), eddig tárgyévben lehetett csak! JAVÍTVA!
  • Eszköz kivezetésekor a tartozékai nem vezetődtek ki. JAVÍTVA!

  Ergonómia:

  • Leltárellenőrző képernyők átalakítása, használhatóság javítása (3 füles panel kialakítása: előszűrő panel, leltáreltérési lista, leltáreltérési jelentés).
  • Leltáreltérési lista nyomtatási sorrendje követi a felületen megjelenő táblázat rendezési viszonyait.
  • Nagyeszköz adatlapon a mozgások táblázatából kivételre kerültek az "Azonosítók", "Szobaszám" és a "Saját" oszlopok.
  • 91MP-ban a költséghely fastruktúra csomópontjainak rendezési szempontja a költséghelykód lett és nem a költséghely megnevezése.
  • A 222MP-ban a sokféle nyomtatási lehetőség átszervezése, érthetőbbé tétele a könnyebb használhatóság érdekében.

  3.011.20120131.1
  Edit section

  • Olyan esetben is végrehajtódott sa zárás, amikor a zárás dátuma kisebb volt, mint az utolsó intézményi zárás dátuma. JAVÍTVA!
  • Leltári ív sorhoz leltári számmal vagy vonalkóddal illeszkedő eszközök cellájában megjelent számos nem oda tartozó eszközsor, amennyiben a leltári ív soron nem volt megadva egyik azonosító mező értéke sem. JAVÍTVA!
  • Általános állományba vételi bizonylat nyomtatása esetén a telek alapterület, beépített alap terület rosszul töltődött. JAVÍTVA!
  • Leltárívekről hiányzó tételek lekérdezése, valamint a leltári ív szűréseket összekombináló algoritmus hibásan működött. JAVÍTVA!
  • Leltározás folyamat gyorsítása az 581-584-es menüpontokban.
  • Leltár íven keresés eredményeként jelentkező fellelt eszközről hiányzott a "Szerkeszt" gomb! JAVÍTVA!
  • A főkönyvi összesítőben nem jelentek meg a költséghelyek közötti átvezetés jóváíró lábai! JAVÍTVA!

  3.011.20120105.1
  Edit section

  • Fellelt eszköz felvitele felületen az idegen "jellemző" alapértelmezésben NEM-re áll.
  • "Leírás várható időpontja:"-t kiszámító formula hibásan számolt. JAVÍTVA! 

   

  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 0 db

   
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux