2008.10

   

  1) Tagtípusok és korosztályok közötti kapcsolat megteremtése, adott típusú tagok csak adott korosztály szerinti napi menüket rendelhetnek. Ezt a 321MP-ban lehet beállítani.

  2) 414* és 424* menücsoport kialakítása ellenőrző listák számára.
  -  4141, 4241  támogatás ütközés lista (mely támogatások nem adhatók egyszerre)
  -  4142, 4242  tag típusának nem megfelelő rendelések kilistázása

  3) Megújult a 143-as menüpont. Étkezéstípusonként, és étkeztető főintézményenként megy a napi zárás, vagyis egy rendszeren belül lehet több egymástól elkülönülően étkeztető intézmény vagy intézmény csoport. Az intézményi beállításokból derül ki, hogy mely intézmények tartoznak egy csokorba. Lehetővé válik innentől a diétás és normál étkezések eltérő időben történő napi zárására, amennyiben a szállító eltérő határidőt határoz meg ezen rendelések leadására.

  4) A 411* menüpontokban új folyamat került kialakításra:
  - Előző hónap végéig előzetes havi rendelés véglegesítése (étkezéstípusonként)
  - Minden napra végleges napi rendelés készítése (étkezéstípusonként)
  - Hónap végén végleges havi rendelés nyomtatása
  - Utólagos rendelés jóváhagyásakor a végleges napi rendelés korrekciója, tényleges végleges napi rendelés készül

  5) 411* menüpontokban logisztikai és számlázási nézetek kialakítása. A logisztikai mutatja, hogy hova hány adagot kell szállítani, a számlázási, hogy a számláknak kinek hány adagra kell szólniuk.

  6)  143MP kiegészítése ellenőrző listákkal, melyen keresztül a fő étkeztető intézmények ellenőrizhetik a részben önálló intézményeket, nyomtathatnak helyettük külön-külön és egyben is, valamint véglegesíthetik a napi rendeléseiket.

  7) A 111MP-ban beállíthatóvá vált, hogy mely étkezés típusoknál kötelező altípust és indoklást írni. Például diétás esetben kötelező megadni a diéta típusát és kötelező a diéta indoklását megadni. Ezt a rendszer a tag adatai fülön követeli meg. A 4110MP-ban ezek megléte ellenőrzőlistában kigyűjtésre kerül.

  8) Kialakításra került az 5-ös menücsoport, amely a szolgáltatók számára készült. A szolgáltatók itt hozzáférhetnek a rájuk vonatkozó információkhoz. 55MP-ban láthatják a hozzájuk tartozó utólagosan jóváhagyott rendeléseket.

   

  2008.09

   

  1) Hibajavítások a felület minden részén. SQL hibák, felület hibás vagy nem logikus működése, fehér lapok.

  2) Csekknyomtatás korlátozása, UTALT állapotúakra nem lehet csekket nyomtatni.

  3) Ebédjegy, intézményenként bekapcsolható a beállításokban

  4) Készpénzes fizetési mód

  5) Konfiguráció menüpont fejlesztése

  6) Diéták, diéta típusok

  7) Tagi ellenőrző lista, 4110MP

  8) Kifizetés továbbfejlesztése, utalványrendelet nyomtatással, eltartótól eltérő címzettel, egyéb bankszámélára

  9) Telephelyes étkeztetés, több telephelű intézmények telephelyenként jogosított, telephelyenként elkülönülő
     adminisztrációt végezhetnek. (MÉG nem minden menüpontban valósult meg a szeparáció, pl.az intézményi naptár
     még minden telephelynek közös)

  2008.08

   

   1) részletes információt kaphatunk, hogy mi fog történni az
    inaktiválás folyamán és félbeszakítható az inaktiválás, ha
    bármiféle problémát észlelünk.

  2) Megújult a csoport inaktiválása, kivezetés funkció.
    Részletes információt kapunk, hogy mi fog történni a
    kivezetés során. A csoporttal alapértelmezésben a tagjai
    is inaktiválásra kerülnek, de bizonyos tagokat ki is lehet
    hagyni a tagok neve előtt szereplő jelölőnégyzet segítségével.
    Itt is részletesen végig lehet nézni, hogy mi fog történni a
    csoport tekintetében, de tagonként is. Az inaktiválás itt is
    félbeszakítható.

  3) A csoportok listájában jobb oldalt egy vastag vonalelcsúszás
    volt tapasztalható. JAVÍTVA!

  4) A 123MP-ban nem működtek a "Tag" gombok. JAVÍTVA!
     Az oszlop átnevezésre került: "Tag info"

  5) A csoport struktúra szerkesztőben új kategória hozzáadásakor
     SQL hiba jelentkezett. JAVÍTVA!

  6) A csoport struktúra szerkesztőben adott kategóriához
     csoportos névhozzáadáskor fehér lap jelentkezett. JAVÍTVA!

  7) Csoportoknak lehet vezetőt választani. Osztályoknak
    osztályfőnököt, stb. A közeljövőben a csoportvezetőkre
    épülő összesítések is megvalósításra kerülnek.

  8) Tag étkezés típusának és altípusának megadása. Így
    adhatók meg például, hogy a tagnak milyen diéta van előírva.
    Kitöltése nem kötelező.

  9) Az adatgazdák munkáját segítendő az intézményi
    beállításokban a KASZPER csoport kiválasztása és a
    bankszámlaszám megadás mostantól nem kötelező.

  10) A tagok összesített pénzmozgásai megtekintésekor amennyiben
    teljes összesítést végzünk, SQL hiba jelentkezett. JAVÍTVA!

  11) A 141MP-ban nem jelent meg a felhasználóknak az "Újraszámolás"
   gomb jogosultság ellenőrzési hiba miatt. JAVÍTVA!

  12) A névütközés feltételei módosításra kerültek. Az eltérő
    telephelyre rögzített azonos nevű csoportok nem okoznak
    névütközést mostantól.

  13) Az intézményi beállítások közé felkerült egy új beállítási
    lehetőség, amely az ebédjegy nyomtatás használatára vonatkozik.
    A közeljövőben telepítésre kerülő ebédjegy nyomtatási funkció
    érdekében történt a megvalósítása.

  14) A támogatási csoportban egy vagy több támogatott időszakának
    (tám. időszak kezdete és tam. időszak vége) módosítása közben
    SQL hiba lépett fel. Az érintett képernyőre a "Kijelölt tagok
    érvényességi idejének módosítása" gombbal lehet eljutni.
    JAVÍTVA!

  15) Adat importálás továbbfejlesztése, hibajavítása.

  16) Csoport adatainak módosítása után a "Rögzít" gomb hatására
    hibásan bizonyos esetekben egy "Névütközés"-re figyelmeztető
    üzenet jön fel. JAVÍTVA!

  2008.07/2

   

  1) Csoport étkezési helyének változtatása!
     A csoportoknál megadott étkezési helyet mostantól meg lehet úgy változtatni,
     hogy a változtatás a módosítás időpontjától lesz érvényes. Ez azt jelenti, hogy a
     régi rendelések a régi étkezési helyre, az új rendelések viszont már az új étkezési
     helyre fognak vonatkozni. Ezzel kapcsolatos felületi változtatások:
     - A csoportnál az aktuális étkeztetési hely jelenik meg, és felkerült a képernyőre a
       szolgáltató is, annak érdekében, hogy látszódjék, melyik csoportnak melyik
       szállító  szállít.
     - A csoport képernyő kis mértékben átrendezésre került.
     - A csoport képernyő kiegészült egy étkezési helyek füllel, amelyen
       megtekinthető, mettől meddig hol étkezett és melyik szolgáltatónál.
     - Az új fülön lehet módosítani az étkezési helyet (3 gomb van):
        a) aktuális étkezési hely módosítása (akkor, ha rosszul állította be a jelenlegit)
        b) étkezési hely váltás (mai naptól máshol eszik a csoport)
        c) szolgáltató váltás (ugyan azon az étkezési helyen csak más szolgáltatóhoz
            kerül a csoport)
     - Az új rendelési, előrendelési és összesítő képernyők figyelembe veszik ezt az új
       beállítási lehetőséget.

  2) A 12-es menücsoportban a támogatottól el lehet jutni a taghoz az új "Tag" gomb
     használatával.

  3) A 326MP megújult: "Adat import" menüpont kibővítésre került és növekedett az
    interaktivitása. Már nem csak a KIR adatformátumát képes feldolgozni, hanem
    több féle adatot, több féle oszlopot, és az adathibákat mélyebben ellenőrzi. Az ezzel
    kapcsolatos leírás a rövidesen elkészülő felhasználói dokumentáció részletesen
    tartalmazni fogja.

  4) Szolgáltatói menücsoport kialakítása. A szolgáltatók részéről bejelentkező felhasználók
    bizonyos lekérdező funkciókhoz hozzáférhetnek, ha erre bejogosítás történik.

  5) A csoport struktúra szerkesztőben az egyes kategóriákon belüli alkategórák
     között lehetővé vált az előforduló nevek másolása. Ez a funkció az adatgazdák munkáját
     segíti.

  6) Az újonnan rögzített intézményfajták naptípusai színezést kaptak.

  7) Eltartó megadása nélkül nem lehetett ki/befizetést rögzíteni adott tag pénzmozgásaihoz.
     A funkció továbbfejlesztésre került. Az egyenleg korrigáló be-/kifizetéseket
     ezután az eltartó megadása nélkül is fel lehet rögzíteni.
     A valódi be-/kifizetésnél (valódi pénzügyi teljesítés van mögötte) pedig az alapértelmezésben
     felajánlott eltartó helyet más pénzügyi partner kiválasztására is van lehetőség,
     a mennyiben nem az eltartó az érintett a be-/kifizetésben.

  8) A szolgáltatói árjegyzékekben az árak 2 tizedes jegyre lettek megjelenítve.
     Ezzel kapcsolatban az adatgazdáknak szükséges leellenőrizniük, hogy
     a táblázataikban megjelenő összegek megfelelőek-e.

  9) A 141MP-ban megvalósításra került, hogy belépve nem azonnal kerül kiszámításra
     a zárás, hanem előtte lehet másik hónapot választani, ami után
     rá kell nyomni az "Újraszámolás" gombra.

  10) A "pótigények" gombok és fülek átnevezésre kerültek: "Napi rendelés".

  2008.07


  1) Csoport struktúra szerkesztőben lehetővé vált egy kategóriában egyszerre
     több nevet kiválasztani és hozzáadni. Mostantól csak a "Nevek"  fülön lehet
     új nevet hozzáadni. Név módosításkor fellépő SQL hiba javításra került.

  2) Az étkezési hely beállító képernyője továbbfejlesztésre került. A lap tetejére
     felkerült egy lapozó sáv, mellyel az éppen leválogatott étkezési helyek között
     lehet végig lépkedni.

  3)  Új előrendelési és pótrendelés/lemondási képernyő készült. Az új képernyőt
     a tag részletező képernyőn a "Rendelések" fülön lehet elérni. 2 részből áll.
     Az előrendelésnél átalakításra került a rögzítő felület. Új előrendelés felrögzítése
     előtt be kell jelölni az étkezési helyet, amelyre rögzíteni kívánjuk az előrendelést.
     A pótigény naptár felülete pedig kiegészítésre került kalkulációs táblázatokkal,
     amely tartalmazza az adagszámokat, árakat, támogatásokat, túlfizetéseket,
     tartozásokat és a fizetendő összeget is.
     Az új képernyő gyorsabb is lett a réginél.

  4) Új csoportnevek rögzítésénél a névütközésekre figyelmeztető üzenetek kerültek ki.
     Korábban SQL hiba jelezte csak a problémát.

  5) A naptípus szerkesztőben megjelennek a naptárbeli színek. A "színek" fülön pedig
     megtekinthetőek a különböző naptárkódokhoz rendelt színek. Ezen színskála alapján
     határozza meg a rendszer a naptárban használt színeket.

  6) Étkezési helyeket lehet létrehozni másolással. Ekkor a lemásolt étkezési hely minden
     beállítása átkerül az új étkezési helyre. Így könnyen lehet azonos beállításokkal
     több étkezési helyet gyorsan kialakítani.

  7) Az adatgazdák számára lehetővé vált a tévesen felvitt támogatók törlésére vagy a
     rossz pénzügyi partnerrel történt összekapcsolás javítására, módosítására.

  8) A KIR import funkció továbbfejlesztésre került. Több különböző kialakítású
     táblázatot is képes a rendszer beimportálni. Minden esetben részletesen elemzi
     az importálandó adatokat és beimportálás előtt jelzi a táblázatban szereplő hibákat.
     Az import funkcióról részletes felhasználói leírás készül, valamint további
     adatcsoportokkal kerül kibővítésre az importálható táblázat.

  9) A csoportos étkezési lemondás funkció módosításra került. Egyszerre több napot is
     le lehet mondani csoportosan.

  2008.06


  1) Új 111-es menüpont
   - Összevonásra került a 111 és 112-es menüpontok, így a 112-es meg is szűnt.
   - A 111MP-ban új funkcióként megvalósításra került a KOROSZTÁLYok,
     ÉTKEZÉS TÍPUSok és ÉTKEZÉS FAJTÁk adminisztrációs felületei.
     Létre lehet hozni újakat, módosítani, adott esetben törölni is lehet őket,
     valamint a logikai sorrendjükön lehet változtatni.
   - A szolgáltatástartalmak törlési lehetősége is kialakításra került adott esetekre.
   - A napi menük törlésére és módosítására is van lehetőség adott feltételek között.

  2) Étkezési altípusok felvitele (Diéta típusok)
   - A 111-es menüpont "Étkezés típusok" fülön kijelölve az étkezés típus jelölőnégyzetét
     megjelenik az adott étkezés típus altípusainak szerkesztő felülete a táblázat jobb
     oldalán.
   - A diéta típusokat itt fel lehet rögzíteni.
   - A rendelésben való megjelenése az étkezési altípusoknak fejlesztés alatt áll.

  3) 131-es menüpontban a csoportok listája 2 részre lett bontva.
     Aktuális csoportok és összes csoport, amely valaha létezett az adott intézményben .

  4) A 113-as menüpontban a szolgáltatói árak kialakítását lehetővé tevő képernyőre
    az árak módosítsa kapcsán felkerült az ár törlésének lehetősége, amennyiben
    az adott árat még nem alkalmazták zárásban, nem vett részt kivetésben.

  5) A fejlécben az intézmény neve mellett szerepelt az aktuális dátum is, amely
     feleslegesen foglalta a helyet és rontotta a felhasználói felület összképét.
     A dátum eltávolításra került.

  6) A 315-ös menüpont intézményi ki- és befizetési módok adminisztrációs képernyője
     bekerült a 311-es menüpont alá. A 312-es menüpontban az adatgazdák munkáját
     segíti, hogy a lap tetejére felkerült egy lapozósáv, ahol végig tudják lapozni az
     összes intézmény beállításait.

  7) A 4131-es és 4221-es menüpontban az intézményi összesítő átdolgozásra került.
     Bekerült a támogatási formák alábontása támogatási csoportokra, vagyis a
     támogatási összegek támogatási jogcím szerinti bontása is kiolvasható a táblázatból
     és exportálható is. A "Csak támogatások" jelölőnégyzet bejelölésével a táblázat
     csak a támogatás jellegű pénzmozgásokat jeleníti meg és összesíti fel.

  8) Étkezési hely létrehozása másolással. Ez az új funkció segíti az adatgazdákat
     több azonos vagy hasonló beállításokkal rendelkező étkezési hely létrehozására.
     Másoláskor a lemásolt étkezési hely minden beállítása átmásolásra kerül az új
     étkezési helyre.

  9) Az étkezési hely listáknál a saját étkezési helyek listája módosításra került.
     Minden olyan étkezési hely megjelenik mostantól, amely az adott felhasználó
     intézményének valamely telephelyén vagy a székhelyén helyezkedik el.
     Azon étkezési helyek továbbra is megjelennek, melyeken az adott intézmény
     valamely csoportja étkezik.

  10) A 4x11-es menüpontok nyomtatási hibájának javítása. A nevesített listák
     lekérdezése során sok oldalnyi üres lapot és %-os hivatkozásokat lehetett látni.
     A hibát javítottuk.

  11) Kisebb nagyobb hiányosságok pótlása:
   - 136-os menüpont táblázatának színkódjai hiányoztak.
   - Utórendelésnél a napi menüket tartalmazó legördülő listából hiányoztak
     a napi menük már korábban megismert kódolásai (Pl: Ti+Ei+Ui = iskolás TEU)

  12) Teljesítmény javítások:
   - Tag részletező képernyő megnyílása, lapozás a tagok között
   - Utalványrendeletek állapotváltozásának figyelése, követése
   - Tagi pénzmozgások táblázat megjelenítési ideje
   - Tagi élettörténet megjelenítési ideje
   - Szolgáltatói árak lekérésének gyorsítása
   - Zárások táblázatának jelentősen gyorsabb megjelenítése

  2008.05/2


  1) Számos felületen gyorsult a rendszer. A legfontosabb a tagok adatait
     megjelenítő képernyő és a tagok közötti lapozást segítő navigációs sáv
     működése.

  2) A 136MP-ban a táblázat sorainak színeihez tartozó magyarázat került fel.

  3) Az utólagos rendelés napi menüket megjelenítő legördülő listájába bekerültek
    a napi menük kódolásai.

  2008.05


  1) Rendelés nyomtatása adott szolgáltató összes étkeztetési helyére.
     A 411 menücsoport kibővítésre került. A szolgáltató kiválasztásakor
     megjelenő új gombok segítségével lehet mindezt megtenni. Ezentúl
     PDF formátumon kívül MS Word formátumokat is hozzáférhetővé tettünk
     ugyan ezekben a menüpontokban.

  2) Tagtípus szűrő finomítása a 412 menücsoportban.
     Dőlt betűkkel vannak jelezve azok a tagtípusok, melyek nem jellemzőek
     az adott intézmény típusára és alapértelmezésben csak azok vannak bejelölve,
     melyek jellemzőek.

  3) Csoportos előrendelés használta közben jelzett hiba megvizsgálásra került.
    Legjobb tudásunk szerint kijavításra került a jelzett hiba, de amennyiben továbbra
    is probléma mutatkozik a menüpont használatában, kérjük jelezzék.
    (Sajnos a hiba reprodukálása sikertelen volt részünkről.)

  4) Utólagos rendelések rögzítése során előforduló hiba, hogy ezek hiányozhatnak a
   4-es menücsoport összesítéseiből. Ennek az oka az, hogy olyan napokra is történik
   utólagos rendelés, amikor az adott tag még nem volt felrögzítve ahhoz az osztályhoz
   (csoporthoz), amelyben étkezik. Ezért a rendszert 2 új elemmel bővítettük:
   '*'-gal jelöljük azokat a napokat az étkezési naptárban, amikor a tag nem tartozik egyik
   csoporthoz sem, valamint lehetővé vált a tag csoportba kerülésének módosítására, de
   csak szigorú feltételek szerint.

  5) A 4133MP-ban jelzett intézmények között átlátszó adatok esetében a hiba kijavításra
   került, így mostantól minden intézmény csak a saját adatait láthatja ebben a
   menüpontban is.

  6) A 412 menücsoportban a nem részletes nézet exportálásakor az eredmény a részletes
   nézet adatait mutatta. Ez javításra került, így a részletes nézet esetén részletes adatokkal
   feltöltött EXCEL állomány keletkezik, míg szűkített nézetben az eredmény állományban
   a szűkebb adatkör szerepel.

  7) A 142MP-ban a csoportra szűréskor fehér lap jelent meg. JAVÍTVA!

  8) A 316MP-ban jelzett fehér lapot a menüpont eltávolításával javítottuk, mivel az említett
   menüpont korábbi fejlesztésekből visszamaradt szükségtelen funkciót takart.

  9) Új 136-os menüpontként bekerült a rendszerbe a csoportos rendelés lemondás.
    Itt meg kell adni a lemondandó napot (dátum), ki kell választani a csoportos (osztályt).
    Ekkor megjelennek a csoport tagjai és minden olyan tagnak, akinek van rendelése az adott
    csoportból, bejelölésre kerül. A lemondás gomb hatására mindenkinek lemondásra kerül az
    adott napi étkezése. Ezt a funkció kimondottan az osztálykirándulások könnyű rögzítése
    érdekében került kifejlesztésre.

  10) Fizetési módok engedélyezése, letiltása intézményenként.
    Az intézmény beállításai közé bekerült a ki- és befizetési módok beállító felülete, melyet
    a tagok fizetési módjának beállítása és a szülői visszatérítésnél a kifizetés módja mezőknél
    vesz figyelembe a rendszer.

  11) Utólagos rendelés rögzítés. A múltbeli vagy a rendelés elől lezárt napokra az ügyintézők
   utólagos rendeléseket adhatnak le. A rendeléseket az adatgazdák hagyhatják jóvá, vagy
   utasíthatják el. A jóváhagyás után az utólagos rendelés bekerül a tag rendelés állományába,
   és a (pót)zárás figyelembe veszi a térítési díjak kalkulációja során.

  12) A csoport összesítő menüpontokban a tagok neve melletti sor végére bekerült az a szám,
    hogy hány napon eszik az illető, vagyis az étkezési napok száma. Ez megjelenik exportáláskor is.

  13) Csoportos előrendelés menüpont használata közben eddig nem volt lehetőség a megjelenő
   előrendelések módosítására és törlésére. A kért gombok felkerültek az érintett képernyőkre

  2008.03/2

   

  1. Az étkezési helyek árjegyzékei hozzáférhetővé lettek téve az árjegyzék nevére kattintással.

  2. Étkezési hely árjegyzékei érvényességi időszakainak ütközéseire figyelmeztető üzenet készült.

  3. Tag pénzmozgási összesítőjében a napi és havi fix támogatások beszámítási hibája javításra került.
     Emellett az összesítő táblázat kibővítésre került:
         - Külön soron megjelentek a támogatások és a befizetések
         - Bekerült egy különbözet oszlop.

  4. Az adatgazdák intézményválasztásakor fellépő beragadó menüpontok problémája orvoslásra került.

  5. Új csoport rögzítésekor a rendszer automatikusan felajánlja az adott intézmény székhelyét telephelynek
     és a székhelyen, vagy valamely telephelyén működő étkezési helyet a csoport étkezési helyéül.

  6. Az adatgazdák számára lekészült a "config" felület, ahol pl. beállítható az étkeztetési SZJ szám és ÁFA is.
     Az SZJ és ÁFA a kért értéknek megfelelően beállításra került. Ezt kérjük ellenőrizni!

  7. A csoportos előrendelés képernyő füleire a menükódolás került fel, de fülenként látható a a napi menü elnevezése is.

  8. A csoportos előrendelésnél az előrendelési táblázatok alapértelmezésben felviteli sorrend szerinti csökkenő
     sorrendet kaptak.

  9. A 142MP-ba bekerült a csekknyomtatáshoz a fizetési határidő megadhatósága és számlát is lehet innen nyomtatni.

  10. A csoport összesítőkben rá lehet kattintani az étkezési helyekre, így étk.hely szintű összesítést lehet készíteni.
       Az összesítés nyomtatható PDF formátumban és exportálható EXCEL formátumba.

  11. A régi utalványrendeletekre is rákerültek az időszakok, így az utólag nyomtatott csekkeken is látható lesz az
       érintett időszak.

  2008.03

   

  1.  Elkészült egy új egységes felület a "Csoportos előrendelés" funkcióval a 134MP-ban.
      Az új menüpont abban segít, ha tömegesen kell beállítani előrendeléseket néhány napi menühöz.
      Ilyenek esetek rendszervbevezetéskor és évkezdetkor gyakran előfordulhatnak.

  2. Támogatási csoportok szűkítése csoportokra (osztályokra).
     Ezzel lehetővé vált, hogy csoportonként lehessen kezelni a támogatottakat.

  3. A csekkek közleményébe és a feladóvevényre is rákerült a vonatkozó időszak.

  4. A csoportösszesítő 412x MP-ok (heti és havi) kibővültek adagösszesítő funkciókkal, mely összesítési eredmények
     exportálhatók PDF és EXCEL formátumokba.

  5. Az utalványrendelet listák kibővítésre kerültek az időszakra vonatkozó információval.

  6. A felületen több helyen tévesen jelentek meg már inaktivált naptári nap típusok.
     A hiba javításra került.

  7. A 4133MP-ban a kifizetés és befizetés gombok funkciója kifejlesztésre és kijavításra került.
     A 4133MP az előző frissítés során került telepítésre.

  8. A csoport összesítőkben nem a magyar ABC szerinti névsorban jelentek meg a nevek.
     A hiba kijavításra került.

  9. Befizetés rögzítéséhez ellenőrzésre kerül az eltartó személye. Korábban ilyen esetekben rendszer hibaüzenet jelent meg.
     A hiba javításra került.

  10. Csekkre rákerült a fizetési határidő, melyet csekknyomtatás előtt lehet megadni.

  11. Számla nyomtatás. Lehetőség van az utalványrendelet listákból az utalványrendeletekhez számlát nyomtatni, ahol
       megadható a fizetési határidő. A számla nyomtatási funkcióban további fejlesztések vannak folyamatban.

  2008.02

   

  1. A csoportos beszedési megbízás nyomtatása során felesleges megkötések voltak a fogyasztó azonosítójára és az érvényesség kezdetére, valamint a kitöltetlen mezők a nyomtatásban kihúzásra kerültek kellő számú "-" jel segítségével. A jobb használhatóság érdekében ezek megszüntetésre kerültek a jobb használhatóság érdekében.

  2. Elkészítésre került a a központi naptár naptípusainak és az intézményi naptár specifikus naptípusainak szerkesztő-beállító felülete (332MP). Adott intézményfajta naptípusainak szerkesztése hozzáférhető a 313MP-on keresztül is. Az új funkció az adatgazdák számra hozzáférhető.

  3. Az megrendelt adagok csoport (osztály) szintű összesítéseiben az étkezésfajták betűkódjai (Reggeli, Tízórai, Ebéd, Uzsonna, Vacsora) rendezetlenül, összekavarodva jelentek meg. A sorrendiségi hibát kijavítottuk.

  4. Szolgáltatástartalmak felvitele során a "Rögzít" gomb hatására visszalépett a szolg.tartalmak listájára. Bekerült egy "Rögzít és új" elnevezésű gomb, mellyel a felviteli oldal elhagyása nélkül sorozatban több szolg.tartalmat is fel lehet rögzíteni. Ez a bővítés az adatgazdák számára jelenthet könnyebbséget.

  5. Az étkezési helyek érvényesség ideje hozzáférhetővé és  módosíthatóvá vált az adatgazdák számára. Ez az az időszak, amelyen belül az adott étkezési hely (ebédlő) működik. (pl. 2007.09.01 megnyitnak egy új ebédlőt és 2009.06.30-án bezárják és megszüntetik). Így lehetővé vált az ilyen jellegű változások adminisztrálása az ETELKA modulban.

  6. A tagok pénzmozgásainak összesítését tartalmazó "Összesített pénzmozgások" fülön kijavításra kerültek a következő problémák:
  - A sorok színkódolásának hibája kijavításra került
  - Időrendbe kerültek a sorok
  - A pótlólagos zárások és havi zárások külön sorokon szerepeltek az összesítésben, ami zavaró, ezért összevonásra kerültek.
  Amennyiben valakinél továbbra is fennmaradnak az említett hibák, akkor az összesített pénzmozgások táblázat "Beállítások" gombjának használata után az "Alapállapot visszaállítása" gombot meg kell nyomni.

  7. Továbbfejlesztésre kerültek a térítési díj táblázatok. Az előző frissítés során lehetővé vált, hogy napi fix támogatási formával étkezésfajtánként eltérő dotációs mértéket lehessen megadni, azonban a térítési díj táblázatokban ez rosszul jelent meg. A továbbfejlesztésben lehetővé vált ezen táblázatok megtekintése, átnézése és nyomtatása. A változás érinti a szolgáltatók árjegyzékeit és az étkezési helyeken alkalmazott árjegyzék táblázatok megjelenítését.

  8. Színhiba javítása a tag képernyő rendelés fülén a naptárban.

  9. Az étkezési helyek beállításai átalakításra kerültek. A beállításokat ezek után intézményfajtánként lehet elvégezni. A beállítások szempontjából irreleváns tartományok leszürkített háttérrel jelennek meg. Ez a fejlesztés elsősorban az adatgazdák adminisztrációs feladatait segíti elő.

  10. A pénzmozgás és utalványrendelet listákban az inaktív tételek mellett megjelenő jelölőnégyzetek levételre kerültek funkcionalitás hiányában.

  11. A 4133MP-ban hozzáférhetővé vált az adott intézmény összes kézi rögzítésű pénzmozgása, melyek ezen felületen keresztül szerkeszthetővé és törölhetővé vált az arra jogosult pénzügyi felhasználók számára.

  12. A tag eltartója mellé felkerült egy "Eltartó töröl" gomb, mellyel el lehet távolítani a tévesen rögzített eltartót. Erre csak akkor van lehetőség, ha a tag fizetési módja engedi. Az eltávolítás hatására törlődik a taghoz rendelt eltartói bankszámlaszám is, amennyiben meg volt adva.

  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 0 db

   
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux