*** Változások

  Ezen az oldalon találhatóak a fejlesztők által készített verziókhoz tartozó üzenetek.

  A verziókat azonosítókkal különböztetjük meg, melyre keresni lehet a tartalomjegyzékben valamint a ctrlF gombra klikkelve a verziószám berögzítését követően.

  A változások főoldal mindig az aktuális évben kiadott veriókat tartalmazza, az előző évek verzióit almenükben találhatják meg.

  A 2011 előtti verziók azonosítója eltérő, itt a keresésénél a tartalomjegyzék vagy a szövegre keresést(ctrlF) ajánljuk. 

  Az előkészületben lévő fejlesztéseket itt tekinthetik meg   

   

  3.027.20150429.1 - FŐ KIADÁS!

  • Lehetővé vált képállományokat feltölteni közvetlenül az eszközökhöz és ezek meg is jelennek az eszközadatlapokon, ill. lehet ezeket törölni is.
  • A leltári ívek tervezése során nem került figyelembe vételre, hogy az adott leltározás eleve parciális feltételek mellett került indításra. Ez érintette a költséghelyeket, eszköztípusokat, ill. a főkönyvek tekintetében csak az intézményben használatos főkönyvek jelennek meg. Ezáltal egyszerűbbé és átláthatóbbá vált a parciális és teljes leltárak előkészítése, leltári íveinek tervezése.
  • Lehetővé vált intézményenként kötelezővé tenni a "használó" mezőt eszköz-, beruházás- vagy készlettípusonként követve a helyi belső szabályozásokat.
  • Konfiguráció beállítása felületen (9912MP) megjelenítésre került, mely beállítás mit takar a valóságban, illetve milyen értékeket lehet megadni ezekhez.
  • Tömeges leltári ív generálásnál lehetővé vált, hogy a generálás olyan költséghelyekre is generáljon ívet, melyeken nem található nyilvántartott állomány éppen aktuálisan, de egyébként aktívak.
  • A 222MP-ban megadott szűrési feltételek nyomtatásban furcsa formátumban jelentek meg. Ez átdolgozásra került érthető és átlátható formátumra.
  • Új átdolgozott, továbbfejlesztett mozgásokok (gazdasági események) kerültek beépítésre a rendszerbe.
  • Az "Általános" eszközosztály az új mozgásokok (gazd.események) törzsének bevezetése miatt szükségszerűen kötelezővé vált minden eszközkategória esetében.
  • Új speciális eszközosztályként kialakításra kerültek az immateriális javak, melyek a 11, 12 és ez alatti kategóriakódokat takarja.
  • Beruházás aktiválásakor az utolsó mozgás kimaradhatott az aktiválandó érték számításából. JAVÍTVA!
  • A 31, 33, 35 kódú kategóriák megszüntetésre kerültek, mivel duplikáltak, más kategóriák lefedik ezeket.
  • Az inaktív költséghelyek kezelése megoldásra került a rendszerben, az inaktiválás dátumát feljegyzi a rendszer és a különböző funkciókban (pl. leltározás) megfelelően kezeli.
  • Leltári ív készítésekor (582MP) a főkönyvek szerinti rendezés a főkönyvi számokat nem lexikografikusan rendezte. JAVÍTVA!
  • A leltározás kibővítésre került a beruházási eszközök lehetőségével.
  • Lehetővé vált parciális leltárban és leltári íveken is egyszerre akár több eszköztípusra is leltározni, ezekre csoportosítani, valamint tömeges generálásban eszköztípusok mentén lehet vágni is a leltári íveket.
  • A készletek cikkeinek katalógusaiban kötelezőnek jelölt mezők a felületen készletek rögzítésekor aláhúzással jelennek meg.
  • Tárgyi eszközök (kis- és nagy értékű) adatlapján az utolsó mozgást (ezáltal az eszköz állapotát) rosszul határozta meg a rendszer olyan esetekben, amikor csak (pl. migrált) inaktív mozgások szerepeltek az eszköz mozgásai között. JAVÍTVA! (Ezen hiba javítása által lehetővé vált, hogy a nyitás előtti mozgásokat inaktív módon be lehessen migrálni a rendszerbe, így bár a rendszer nem számol ezekkel, de tájékoztató jelleggel vissza lehet keresni az információkat.)
  • Tömeges költséghelyek közötti átvezetés (572MP) kiterjesztésre került az összes beruházás, eszköz és készlet típusokra is.
  • A KATI modul elemi jogainak a nevei még a régi (2014 előtti) működés és szóhasználat szerint szerepeltek. JAVÍTVA!
  • Tárgyi eszközök etikett nyomtatásakor a főeszközhöz rendelt tartozékok nem közvetlen követték sorban a nyomtatványon a főeszközt. JAVÍTVA!
  • A leltári ívek nyomtatási képén rosszul jelenhetett meg a leltári ív sorszáma, ha a leltári ívek tervezése során egyes leltári ívek közben törlésre kerültek. JAVÍTVA!
  • A főkönyvi összesítőben az évenkénti főkönyvi átforgatás miatt adott főkönyvön a lekért időszak nyitó egyenlegének kalkulációja hibásan számolt. JAVÍTVA!
  • Készletek és 2014 előtti kis értékű eszközök költséghelyek közötti átvezetésekor (314MP) a jellemzőnkénti bontásban kimutatott táblán betöltéskor az érték nem került felszorzásra az átadandó mennyiséggel, ezért egységárral került kitöltésre a mező, és így téves rögzítések történhettek. JAVÍTVA!

  3.026.20150429.1

  • Leltári ív exportban fájl verziója feltüntetésre került, így a KALEL könnyeben tud különbséget tenni a támogatott fájlok között.
  • Eszközadatimportban (591 MP) a beruházási nagy és a nagy értékű eszközökhöz felrögzített azonos főkönyvi szám között nem tudott különbséget tenni. JAVÍTVA!
  • Kategória főkönyv szűrése nem vette figyelembe a | jelel elválasztott kizáró főkönyv szűréseket. JAVÍTVA!
  • Az ingatlanok kataszteri szinkronizációja céljából készült szolgáltatásban módosításra került, hogy a lekért időszakban nem aktív eszközök egyáltalán ne jelenjenek meg a lekérdezés végeredményében. Ezidáig ilyenkor 0 bruttó értékkel az eszköz belső azonosítója szerepelt a végeredményben.
  • Törzsadatok importálása során (főkönyvek) a leírási kulcsok értékeit nem dolgozta fel megfelelően az eljárás. JAVÍTVA!
  • SQL hiba! Főkönyv adatok szerkesztésében (93MP) a nullás főkönyv ellenőrző eljárás a főkönyv eszköztípusát nem jól vette figyelembe! JAVÍTVA!
  • A készletek csökkentése (313MP) esetén a forrás mozgás okának kiválasztása nem volt lehetséges, mert a legördülő listában nem jelentek meg az engedélyezett mozgás okok. JAVÍTVA!
  • Zárolt leltári ívek esetében a rendszer engedte a külső forrásból (pl. adatgyűjtő) történő adatimportálást. JAVÍTVA!
  • SQL hiba! Leltározás törlésekor a leltározáson lévő bizottsági szereplők nem kerültek kitörölésre. JAVÍTVA!
  • Téves hibajelzés: 'A leírási kulcs kötelező mező nagy értékű főkönyveknél!' annak ellenére, hogy a leírási kulcs 0-ra lett beállítva. JAVÍTVA!
  • SQL hiba! Ha a felhasználónak nincs intézményi besorolása akkor a főkönyvi összesítő menüpontokban jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Leltározás fordulónapjára beállítható időszaki szabály hiányában a leltárindítás nem működött megfelelően. JAVÍTVA!
  • SQL hiba! Bizonylatok mentésekor a bizonylatra nem került rá a készítő felhasználó és a készítés dátuma. JAVÍTVA!
  • A készletek csökkentése során a rögzített csökkentés minden adatával kint maradt a képernyőn és nem lépett vissza a készletlistára, ezáltal újabb "Rögzítés" gomb megnyomása ismételt adatrögzítést eredményezhetett. JAVÍTVA!
  • Leltári ív külső adatforrásból való visszatöltésekor nem rögzültek a az állományban rögzített változások. JAVÍTVA!
  • Eszköz adatok importálásakor (591MP) a mentés művelet nem mentette el az eszközöket, amennyiben egy érintett főkönyvi szám többször került felrögzítve különböző eszköztípusokhoz. JAVÍTVA!
  • Beruházás aktiválásakor a rendszer nem vette figyelembe a beruházáson rögzített maradványértéket. JAVÍTVA!
  • Költséghelyhez beállított eszköztípus feltétel a beruházás rögzítésekor megakadályozta az adott költséghelyre való rögzítését a beruházásnak. JAVÍTVA!
  • Készletek költséghelyek közötti átvezetésekor (314MP) a rendszer a jellemzők szerinti bontást nem vette figyelembe, ezért tévesen hibát jelzett. JAVÍTVA!
  • Cikk szerkesztésében a mennyiségi egység választó előtti segítség tooltip mező hibás tájékoztatást ad, ha a katalógus megköveteli a mennyiségi egység használatot. JAVÍTVA!
  • Selejtezés tervezésekor (562MP) a selejtezési információban rosszul jelenítette meg a rendszer a sorszámot, nem a fordulónap éve szerint működött. JAVÍTVA!
  • A tárgyi eszközök (nagy- és kis értékű) és a beruházás felviteli képernyőjén nem volt megfelelően ellenőrizve a leltári szám foglaltsága, ezért a rendszer nem jelezte ki az ebből eredő hibát. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: eszköz selejtezésre való kijelölésekor. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Eszközlistákon a főkönyvek leválogatásánál a "minden főkönyv" szűrőre való visszaváltáskor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Specifikus eszközosztály jellemzőknél tévesen megjelennek a technikai jellegű eszközosztályok is. JAVÍTVA
  • Beruházás növekedés mozgástípusok hiányoztak a mozgásrögzítő felületeken. JAVÍTVA! (Mozgástípusok: 2340, 2341)
  • Selejtezés tervezésekor nem vette a rendszer figyelembe a készletek (és 2014 előtti kis értékű eszközök) esetén a költséghely és jellemző szerinti bontást. JAVÍTVA!
  • A tárgyi eszközök és beruházások felvitelekor a kiválasztott eszköztípusnak megfelelően nem frissült be a költséghely kiválasztó az eszköztípusnak megfelelően. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 1155MP-ban kivezetéses mozgás véglegesítésekor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Véglegesítetlen eszköz törlésekor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Sablonfájl nem található fejlesztői hibaüzenet 1-nél több eszköz adatlapjának kinyomtatásakor. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: eszköz vonalkódjának/leltári számának módosításakor jelentkezett. JAVÍTVA!

  3.026.20150312.1 - FŐ KIADÁS!

  • A törzsadatok importálása során (92MP) lehetővé vált a kategóriák főkönyvi szabályait is importálással betölteni, módosítani.
  • A 2015-ös automatikus könyvelési szabályok a 2015-ös számlatükör ismeretében kialakításra és beépítésre kerültek.
  • Nagy értékű eszköz adatlapján a beruházások fülön hibásan kalkulált a táblázat. JAVÍTVA!
  • A vagyoni értékű jogok speciális adatpanelja bekapcsolásra került a 11, 12 és 121-es kategóriák esetében.
  • Eszközadat importkor (591MP) a kategória-főkönyv szűrés hibajelzéskor tévesen sorolta fel a főkönyveket. JAVÍTVA!
  • Lehetővé vált, hogy a 312MP-ban készletet is ki lehessen vezetni. Készlet kivezetésekor megadható olyan partner, akihez a kivezetett készlet/eszköz került (pl. egy vevő).
  • A készletek mozgáslistáin (335MP) alkalmazott szűrések automatikusan átöröklődtek az eszközadatlapon található mozgáslista szűrőire, ami erősen zavaró működést eredményezett. JAVÍTVA!
  • A KASZPER (94MP) irányába történő könyvelési feladáshoz készített export állomány (XLS) oszlopai átrendezésre és bővítésre kerültek a KASZPER-es menüpontnak (és annak fejlesztéseinek) megfelelően.
  • Új 338MP-ban megvalósításra került a főkönyvi összesítés funkció a készletekre, nyilvántartott anyagokra.
  • A rendszer adminisztrátora számára lehetővé vált a mozgások okainak törzsét beimportálni a törzsadatimport felületén keresztül.
  • Új mozgás (pl. eszköz állományba vétele) felrögzítésekor a kiválasztott mozgás ok nem rögzült az adatbázisban. JAVÍTVA!
  • Az 591MP-ban az adatimport során lehetővé vált beruházási tételek importálására, a megszokott eszköz adatok mellet, a beruházási projekt kód megadása is szükséges.
  • SQL hiba: Szigorú számadású bizonylatolt kivezetéses mozgás inaktiválásakor jelentkezett, nem készült el a stornó bizonylat. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Szigorú számadásúan bizonylatolt mozgás (bizonylat) stornózásakor az azt megelőző napra eső, de a stornózandó mozgástól független zárást is stornózni akarta a rendszer, amennyiben ilyen létezett. Ilyen esetben jelentkezett a hiba. JAVÍTVA!
  • A 228MP-ban a főkönyvi összesítő összesített nyomtatványán az értékcsökkenés főkönyv rosszul jelent meg. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 40 karakternél hosszabb kézi bizonylatszám esetén. JAVÍTVA!
  • 311MP-ban a cikktörzs kiválasztása mező nem volt kötelezőnek jelölve. Új és használt készletek esetén kötelezőnek lett jelölve. JAVÍTVA!
  • A készültségi fok mező esetében beépítésre került az értelmezési tartomány ellenőrzése: 0-100% között!
  • Új központi mozgás ok (gazdasági esemény) törzs került kialakításra. A kialakítás 2 szinten történik: K/S jelzi, hogy a "Központi" fix kialakítású mozgás okokról van szó, vagy a "Speciális" szállító által biztosított átmeneti jellegű, ideiglenes sorokról. A nem használt mozgás okok jelölhetőek inaktívként, ill. a törzs időbeli változásainak lekövetése érdekében bevezetésre került a mozgás okok érvényessége (kezdete és vége).
  • Lehetővé vált a 3-as menücsoportban (készletek) is mozgás okok rögzítésére a mozgásokhoz.
  • A mozgás okok (gazdasági események) törzsének alakítása a felhasználók jogköréből kikerült és a rendszer központi törzsei közé került. 2 szintű törzskezelés került bevezetésre: K/S, ahol a "Központi" törzsben a Kincstár által központilag meghatározott mozgás okok (gazdasági események) találhatók, míg a "Speciális" részben olyan egyedi okok, melyeket a szállító biztosít kiegészítő készletként speciális esetekre. A speciális sorok csak különlegesen indokolt esetben átmeneti jelleggel alkalmazhatóak.
  • A mozgásokhoz mozgás ok (gazdasági esemény) kiválasztása kötelezővé lett téve. Ennek érdekében a mozgás okok törzse jelentősen bővült, ill. minden mozgástípushoz megadható, hogy mely mozgás ok az alapértelmezett, így a leggyakrabban használt, legáltalánosabb célú ok kiválasztása automatikus rögzítéskor.
  • Kialakításra került egy "Általános" eszközosztály olyan mozgás okok (gazdasági események) elkülönítésére, melyek általánosan többféle eszköz és készlet esetében alkalmazható. Az új eszközosztály nem rendelkezik külön speciális adatpanellal, azonban eszközkategóriánként beállítható, hogy az általános mozgás okok használhatóak-e az adott eszközkategóriában. Ennek bevezetésével megszűnik az a működés, hogy az eszközosztályhoz nem kötött mozgás okok minden eszköz esetében szabadon használhatóak.
  • Létrehozásra került egy "Élelmiszer" speciális eszközosztály, mely az élelmiszer készletek egyedi mozgások gazdasági eseményeinek (mozgás okok) elkülönítésre érdekében került kialakításra. Az új eszközosztályhoz speciális adatmezők nem kapcsolódnak jelenleg!
  • A főkönyvi beállítások módosításakor a leírási kulcs kiválasztó nem működött megfelelően. JAVÍTVA!
  • Főkönyvek törzsadat importja során az importált oszlopok nevei rosszul jelentek meg, ill. az azonnali leírási kulcs helyett -1.00 érték szerepelt. JAVÍTVA!
  • Lehetővé vált az eszközadatok importálása során az állományba vételi mozgástípust nem megnevezéssel, hanem mozgáskóddal megadni.
  • A telepített mozgástípus törzsben szerepelt egy 2-es kódú "Nyitás" mozgástípus. Ez duplikáció volt, törlésre kerül! Az 1-es kódú nyitás tévesen szerepelt 1 számjegyű kóddal, javításra került 100-as kódra.
  • 148MP-okban főkönyvi kimutatás funkciók készültek a beruházásokkal kapcsolatosan.
  • Az eszközadatok import eljárásából hiányzott az állományba vételi mozgástípushoz megadni a mozgás okát (gazdasági eseményt). A import eljárás bővítésre került az új funkcióval.
  • A 311MP-ban még akkor is be lehetett írni kézi bizonylatszámot, ha az adott mozgástípus a beállítások alapján szigorú számadású, vagy nem bizonylatolt. Ekkor a rendszer ugyan nem vette figyelembe a beírt bizonylatszámot, azonban ez a napi használatban félrevezető volt. Feltüntetésre került a bizonylatolás módja!
  • Eszköz elhasználódási idejének rögzítésekor nem volt lehetőség évet megadni, csak a hónapokat. JAVÍTVA! (Az éveket is meg lehet adni.)
  • A helyrajzi szám formátum ellenőrzési és elfogadási szabályai módosultak: 123/1/A/1, 123/1 és a 123 is elfogadott formátum lett.
  • Leltár ellenőrző íven a sorszám oszlop nyomtatásban hiányzott a nyomtatványról. JAVÍTVA!
  • A főkönyvi összesítő követi az évenkénti számlatükör módosításokat, azonban nem volt alkalmas olyan időszakok lekérdezésére, amikor az adott évi számlatükör eltérő évben is alkalmazva volt (pl. következő év elején, amikor az új számlatükör még nem állt rendelkezésre.)
  • Téves hibajelzés: "Főkönyv szerkesztés: 0-ás főkönyv nem vihető fel többször!". Javítva, az ellenőrzés nem vette megfelelően figyelembe az eszköztípust, ill. a számlatükör évszámát. JAVÍTVA!
  • A 92MP-ban a felvitt főkönyvek törölhetőségét nem jól jelezte a rendszer, így nem lehetett törölni a használatba még nem vett sorokat. JAVÍTVA!
  • A leltár indítás, a leltári ív módosítás, nyomtatás és lezárás dátumokat a rendszer csak napra pontosan rögzítette. JAVÍTVA! (Megoldásra került, hogy legalább másodperc pontosan tárolja a rendszer!)
  • Leltár ellenőrző íven nyomtatásban egyes cellákban a túl terjedelmes szöveg kilóghatott a látható tartományból. JAVÍTVA!
  • A 321MP-ban kézi bizonylatok használata esetén a használható bizonylatszámok köre kibővítésre került az adott készlet(eszköz) esetében eddig használt bizonylatszámokkal.
  • Eszközök (főként ingatlanok) visszavásárlása (újbóli állományba kerülése) esetén nem volt lehetőség az eredeti leltári számot újból felhasználni az eszköz ismételt nyilvántartásához. Megoldásra került, hogy ilyen esetben egy megerősítést követően ilyen esetekben a leltári számok újrahasznosíthatóak legyenek.
  • A leltározás tervezése során használt főkönyvi lista a teljes számlatükör alapján került megjelenítésre és nem csak a 93MP-ban beállított főkönyvek voltak felhasználhatóak. JAVÍTVA!
  • Ezidáig a mozgás oka funkció nem volt kötelezően használandó, ezért konfigurációval kikapcsolható volt. Mostantól a mozgás oka funkció nem tiltható le, alapértelmezetten bekapcsolt állapotban van, használatát a mozgástípusok konfigurálásával lehet testreszabni.
  • Záráskor a zárási mozgásra nem került rá az alkalmazott leírási kulcs, mely problémákat okozhatott, amikor egy eszköz leírási kulcsa megváltoztatásra került. JAVÍTVA!

  3.018.20140715.1

  • SQL hiba: kis- (2014 előtti kis értékű eszközök és készlet) és nagy értékű eszközök mozgásainak rögzítéskor jelentkezhetett, amennyiben az adott mozgástípus az adott intézményhez nem került beállításra, hozzáadásra. Legfőképpen az átvezetési, kivezetési és zárás mozgások esetén jelentkezhetett a probléma. JAVÍTVA!
  • Az 582MP-ban (leltártervezés) költséghelyre szűrésnél a költséghelyek listájának megjelenítése teljesen szétcsúszott. JAVÍTVA!
  • A rendszer különböző pontjain megjelenített főkönyvi megnevezések nem minden esetben a megfelelő év számlatükre alapján kerültek megjelenítésre. JAVÍTVA! (Pl. főkönyvi összesítő, zárási kimutatások, tablók, leltározás, stb. )
  • Leltározás indításakor a sablon mező tartalma nem frissült le a leltározás módjának megfelelően. JAVÍTVA!
  • Egyszerűsített leltári ív sablonok megjelenítési hibái javításra kerültek. Bal oldalon: intézmény neve, leltározás fordulónapja, leltári ív azonosítója. Jobb oldalon: nyomtatás dátuma, oldalszám.
  • Főkönyvek közötti átvezetés esetén téves hibajelzés jelentkezett, ha a célfőkönyv több év számlatükrében is megtalálható volt. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszköz adatlap felhasználói felülete túl szélesre szétcsúszott, mivel az alsó táblázat szélessége nagy. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: törzsadat importáláskor, ha a táblázatban szerepel többször szereplő költséghelykód. JAVÍTVA! (Hibajelzés került beépítésre.)
  • Fehér képernyő: Főkönyv mentésekor (93MP) új felvitel vagy módosítás esetén az megadott beállítások mentésekor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • A 2156MP-ban a kategória-főkönyv összefüggés alapján a szűkítéskor a szűrt alapfőkönyvek nullás főkönyveire is érvényesíteni kellett a szűrést. JAVÍTVA!
  • Nem véglegesített nagy értékű eszköz (2-es menücsoport) szerkesztésekor a leírási kulcs mező tartalmát nem hozta fel megfelelően a rendszer. JAVÍTVA!
  • Lehetővé vált (9912MP-ban beállítható), hogy a dátum mezők mellett megjelenjen egy kis naptár ikon, és arra kattintva jön csak fel egy naptár, amiből kiválasztható a kívánt dátum.
  • A mozgástípusok intézményenkénti beállításainak felületén a beállítások módosításai nem minden esetben rögzültek le megfelelően a módosítások mentésekor. JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszköz módosításakor (2-es menücsoport) telek/épület esetében a helyrajzi szám mező módosítása esetén jelentkezett, az eszközmódosítás naplóba való rögzítés okozta a problémát JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Főkönyvi átforgatáskor jelentkezhetett, amikor egyszerre több intézmény forgatása egyszerre történt. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Nagy értékű eszközök listájában a nullás főkönyvekre történő leszűréskor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Fejlesztői hiba! Nagy értékű eszköz adatlapján található eszköz másolása gomb használatakor a "Vissza" gomb megnyomásakor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • A kis értékű eszközök (3-as menücsoport, 2014 előtti kis értékű eszközök) főkönyvi számainak átforgatása elmaradt, a hiányzó forgatási szabályok beépítésre kerültek. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Nagy értékű eszköz (2-es menücsoport) módosítása esetén, amennyiben az eszköznek tartozéka is van, a mentés után a tartozékokon a módosított adatok korrigálása során jelentkezett a probléma. JAVÍTVA!
  • Véglegesítetlen nagy értékű eszköz módosításakor a főkönyvi szám módosításakor nem az újonnan kiválasztott főkönyv lehetséges leírási kulcsait jelenítette meg a rendszer. JAVÍTVA!
  • Az azonnali leírású eszközök (2-es menücsoport) "914a" kódú értékcsökkenés elszámolásai bekerültek az időszaki zárási eljárásba, ill. a zárások kimutatásaiba.
  • Leltározás során fellelt eszköz rögzítésénél nem a megfelelő számlatükröt vette figyelembe a rendszer a kategória, a főkönyv és a kapcsolódó adatok rögzítésekor. JAVÍTVA! (A leltározás fordulónapjának évszáma szerint működik.)
  • Főkönyvi összesítő listában (228MP) az évszám választó mezőt előre kellett hozni annak érdekében, hogy a második fülön lévő főkönyvi listában az adott évi főkönyvi számok jelenjenek csak meg. A főkönyv évének hiányában a főkönyvi kimutatás nyomtatásában rosszul jelenhettek meg a főkönyvek megnevezései. JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszköz felvitelekor (211MP) üzembe helyezési dátum mező kitöltése kötelezővé vált.
  • A 331-333MP-okban az összmennyiség helyén a részmennyiség szerepelt, ennek megfelelően az átlagár megjelenítése is hibásan kalkulálódott. JAVÍTVA!
  • Időszaki zárás eredményeként amikor egy eszköz 0-ra íródott, egyes esetekben a 0-s főkönyvet a rendszer nem a megfelelő év számlatükre alapján határozta meg. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: főkönyvek közötti átvezetés esetén, ha az átvezetés előtt kalkulált rész értékcsökkenés értéke 0 volt. JAVÍTVA! (Ilyenkor nem hoz létre a rendszer zárási mozgást, így ezt nem sikerült összefogni egy csokorba az átvezetési mozgásokkal.)
  • SQL hiba: Leltári ív adatok exportálásakor több újonnan fellelt eszköz esetében jelentkezett a hiba a sorszám megállapítása során. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Nagy értékű eszköz adott időszakon belüli többszörös költséghelyek közötti átvezetésekor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • A kategóriák főkönyvi szabályainak beállítási lehetőségei továbbfejlesztésre kerültek:
   • A központi beállításban lehetővé vált a felettes kategóriától örököltetni a beállított szabályokat.
   • Az intézményi beállításokban lehetővé vált vagy a központi beállítást követni, vagy az adott intézményben a felettes kategória szabályait követni.
   • Minden beállítást évenként akár különböző módon is be lehet állítani.
  • A kategóriatörzs elemeinél nem megfelelően kerültek beállításra, hogy mely specifikus panelok jelenjenek meg az adott kategória eszközei esetében. JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszköz felvitelekor a szobaszám mező a kiválasztott költséghelyen kezdi meg elsődlegesen a keresést, majd a lista végére a maradék de az adott intézményben használatos szobaszámot jeleníti meg a rendszer.
  • A zárási kimutatások 8-as tablójában a számadatok kiszámításánál nem megfelelően lettek figyelembe véve, hogy mely évekre vonatkoznak a mozgások, ill. a költséghelyek közötti átvezetések is beleszámítódtak az értékekbe. JAVÍTVA!
  • A zárási kimutatások 3-as tablójában a számadatok kiszámításánál nem megfelelően lettek figyelembe véve, hogy mely évekre vonatkoznak a mozgások, ill. a költséghelyek közötti átvezetések is beleszámítódtak az értékekbe. JAVÍTVA!
  • Főkönyvi kimutatásnál(228MP) a főkönyv kiválasztó mezők kétszeresére lettek növelve.
  • Főkönyvi összesítőnél (228MP) a főkönyvi számok többes kiválasztó listái nem követték, hogy a számlatükrök mely évekre vonatkoznak, emiatt hibás főkönyvi listákat mutathattak. JAVÍTVA!
  • Teljes körű listázások, kimutatások menücsoport (6-os menücsoport) intézményválasztójához könnyített többes intézményi kiválasztó nyomógombok kerültek bevezetésre.
  • Nagy értékű eszköz rögzítésekor a leírási kulcs, a forgalomképesség, a főkönyvi szám és a kategória mezőket érintette a probléma. A felviteli képernyő bármely okból történő frissülésekor nem a korábban kiválasztott értékre álltak vissza ezek a mezők, hanem a lista tetejére ugrottak, így újra ki kellett választani a korábban megadott értékeket, hogy rögzítés után ne veszhessenek el ezek az értékek. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszközök mozgásainak táblázatában (335MP) nem mentődtek el a felhasználók által egyedien kialakított saját beállítások. JAVÍTVA!
  • Új kategória létrehozásakor vagy meglévő szerkesztésekor a szülő kategória megadásakor csak a főkategóriák voltak kiválaszthatók. JAVÍTVA! (Mostantól bármelyik kategória kiválasztható szülő kategóriának, csak körbehivatkozásra nincs lehetőség!).
  • A 93MP-ban főkönyv szerkesztéskor nem az adott főkönyvnek az évszámát vette figyelembe a rendszer, hanem a 93MP-ban található évválasztóban kiválasztott értéket, ami hibás működést eredményezhetett. JAVÍTVA!
  • A rendszeradminisztrátor számára lehetővé vált az adatimportálás szimulált elvégezése, ami ugyan azt az eljárást hajtja végre mint a hagyományos adatimport, csak az adatállomány végül nem kerül lerögzítésre.
  • A 2014/I. negyedévi időszaki zárás során a napok száma rosszul került meghatározásra (óraátállítás miatt 1 nappal kevesebbel kalkulált a rendszer). JAVÍTVA! (A 2014/I. negyedévi zárások javítása szükséges.)
  • Fejlesztői hibaüzenet! A zárásra kerülő időszakban kivezetett vagy értékét módosított eszközök esetén az érték korrigáló eljárásban keletkezhetett a hiba. JAVÍTVA!
  • Fejlesztői hibaüzenet! Kis értékű eszköz (3-as menücsoport) rögzítésekor a főkönyv évének megállapításakor jelentkezett a hiba. JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszköz felvitelekor a gépek-berendezések panelt nem jelenítette meg, illetve rejtette el dinamikusan a felület szükségszerűen a kategória kiválasztáskor. JAVÍTVA!
  • Főkönyvek közötti átvezetéskor amennyiben nem kerül kiválasztásra a leírási kulcs, hiba jelentkezhetett. JAVÍTVA! (A rendszer a korábbi leírási kulccsal dolgozik tovább ilyen esetekben.)
  • Kis értékű eszköz bővítésekor, ha a bővítendő költséghely-jellemző bontás hibás (negatív értékek), akkor a rendszer nem engedte a további rögzítést erre a bontásra. JAVÍTVA! (A bővítés ebben az esetben megengedetté vált, a csökkentés nem.)
  • A rendszeradminisztrátor számára lehetővé vált nagy értékű eszközök esetében (2-es menücsoport) felületről adott eszközök főkönyvi számának átcserélésére. Az új funkció célja, hogy a bejelentett főkönyvi szám javítási kéréseket szakértői közreműködéssel könnyen javítani lehessen.
  • Nagy értékű eszköz rögzítéskor főkönyv mező változtatáskor a kategória mező nem szűrődött át, beragadhatott. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Törzsadat importláskor jelentkezett, ha a főkönyv forgalomképessége nem volt megadva. JAVÍTVA! (Importáláskor minden elérhető forgalomképességet engedélyez automatikusan.)
  • SQL hiba: Szobaleltár nyomtatáskor, ha a KASZPER-ban nem lett megfelelően megadva az intézmény helysége (helységkódja hiányzott). JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Kis értékű eszköz mentésekor (3-as menücsoport, 2014 előtti kis értékű eszközök) jelentkezett az intézmény téves meghatározás miatt. JAVÍTVA!
  • SQL hiba! Eszköz adatok importálásakor (591MP) a tartozékok mentésekor jelentkezett, mivel nem minden esetben sikerült a főeszközhöz kapcsolni a tartozékot. JAVÍTVA!
  • Főkönyvek közötti átvezetéskor (2156MP) a kategória változtatásakor nem frissültek a kategória-főkönyv szabályoknak megfelelően a főkönyvek. JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszköz felvitelekor főkönyv kiválasztásakor a kategória mező nem szűrődött, szűkült le a megengedett lehetőségekre! JAVÍTVA!
  • Leltári ívek mentéskor (582MP) az eszköz tartozékai nem közvetlenül az eszköz alatt listázódtak ki. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Kis értékű eszköz felvitelekor a leltáriszám mező üresen hagyásakor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Leltározás szerkesztésekor a leltározás kiválasztó listája nem vette figyelembe, hogy a leltározás már feldolgozott állapotba került-e. JAVÍTVA!
  • SQL hiba! Időszaki záráskor nem került leellenőrzésre, hogy az adott főkönyv szerepel-e az adott év főkönyvei között. A hiba akkor jelentkezett, ha volt olyan főkönyv, ami nem szerepelt. JAVÍTVA!
  • Leltározás szerkesztésében és kitöltésében (582, 583MP) a lezárt leltározásokat szerkeszteni, módosítani lehetett! JAVÍTVA!
  • Időszaki zárás egyeztető lista nyomtatásakor hibás bruttóértékek jelenhettek meg az olyan eszközök esetében, amelyeken az időszak elején (1. nap) bruttóérték változtatás történt. JAVÍTVA!
  • A rendszeradminisztrátor számára lehetővé vált kis- illetve nagy értékű eszköz (2-es és 3-as menücsoportok) rögzítése szimulált módban, vagyis adott feltételek szerinti eszköz vagy készlet rögzítése tesztelhetővé vált úgy, hogy valójában nem kerülnek be a tesztadatok a rendszer adatbázisába.
  • Fejlesztői hiba! Kis értékű eszköz (3-as menücsoport, készletek, 2014 előtti kis értékű eszközök) szerkesztésekor a 2014-et megelőző mozgásdátummal is rendelkező eszközök esetén nem találta meg a rendszer az adott évben a főkönyvet. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Nagy értékű eszköz felvitelekor amennyiben még tartozék bővítése is történt, akkor jelentkezett a hiba. JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszköz felvitelekor a mozgás típusának átváltáskor a már egymáshoz igazítottan leszűkített kategória és főkönyvi mezők elveszítetté ezeket az előszűrt és kiválasztott értékeiket. JAVÍTVA!
  • Csoportfőkönyvet a rendszer nem engedett használni, nem lehetett eszközt rögzíteni, hibaüzenet jelentkezett. JAVÍTVA!
  • A törzsadatok importjába a főkönyvek importálásakor a leírási kulcsot nem megfelelően ellenőrizte az eljárás az engedélyezett leírási kulcsok halmazán belül. Emiatt téves hibajelzés keletkezhetett. JAVÍTVA!
  • Eszközök adatimportjába a forgalomképesség megadási lehetősége beépítésre került. Üresen hagyott mező esetén az "AÉ" (alapértelmezett érték) alapján kerül behelyettesítésre. Az alapértelmezett érték akkor értelmezhető, ha a megadott főkönyvhöz 1-féle forgalomképesség megadására van lehetőség.
  • Hibásan átforgatott eszközök esetén az egyedi javítási felületen (574MP), kizárólag létező főkönyvi számot lehet megadni. JAVÍTVA! (Üresen is megadható volt, mert egyes főkönyveknek nincs 0-ás főkönyve, így ezek miatt üresen is elfogadta a rendszer, ill. tetszőleges szöveg sem írható be így főkönyvi számként.)
  • Nagy értékű eszköz rögzítésekor, amennyiben hiba lépett fel, a rögzítendő adatok hibáinak kijavítását követően sem lehetett a rögzítés sikeresen elvégezni. JAVÍTVA!

  3.018.20140510.1

  • A 221MP-ban a kiválasztott intézményen kívül minden más intézmény eszközei is megjelentek a listában. JAVÍTVA!
  • Lehetővé vált a lízing díjas (342-es) mozgásokat 0 értékcsökkenéssel is rögzíteni.
  • SQL hiba: záráskor tartozékok előző zárásának meghatározásának sikertelensége okozta, mivel a tartozékokon külön nem is történik zárás. JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszközök véglegesítés előtt nem voltak törölhetőek, ha szigorú számadású bizonylatolásra volt állítva az állományba vételi mozgás. JAVÍTVA!
  • Az intézmények közötti átadás nem működött, mert nem történt meg a kivezetés előtti értékcsökkenést elszámoló zárás. JAVÍTVA!
  • Az 576MP-ban az intézményi előválasztó lista nagyon lassú volt. JAVÍTVA!
  • A 225MP-ban plusz oszlopként megjelenítésre kerültek az eszközök használói.
  • SQL hiba: teleképület és jármű panelokon üres szövegek megadása esetén a numerikus mezőkben. JAVÍTVA!
  • A véglegesítési menüpontokban alapértelmezésben arra a fülre érkezik a felhasználó, amelyen tennivalója van, amin van elvégezhető feladata.
  • A modul által előállított nyomtatványok esetében (főleg Acrobat Reader PDF olvasó használata esetén) automatikusan felugrott a nyomtató ablak, ami zavaró volt, ha a PDF nem kinyomtatás céljából készült. Az automatikus felugró ablak kiküszöbölésre került. (Megjegyzés: speciális helyi beállítások eredményeképpen egyes helyeken a nyomtató ablakok felugrása a továbbiakban is előfordulhat)
  • A főkönyvi összesítő (228MP) használhatóságának javítása érdekében az időszak megadásához nem kell begépelni a negyedév kezdő és végdátumát, hanem lehetővé vált választással megadni, melyik negyedévre kerüljön lekérésre a főkönyvi összesítő, de természetesen megmaradt az egyedi időszak megadásának lehetősége is.
  • A főkönyvi összesítő használatának segítése, bővítése hasznos segédfunkciókkal:
   • Minden főkönyv kijelölése gomb
   • A 0-s főkönyvek kijelölése gomb
   • Alapfőkönyvek kijelölése gomb
   • Adott csoportfőkönyv minden alábontásának kijelölése (de használható * és ? is a főkönyvi minta megadásához)
   • A főkönyvi kijelölések megszüntetése
   • Minden intézmény kijelölése
   • Intézmények kijelölésének megszüntetése
   • Az aktuálisan kiválasztott intézmény bejelölése (7MP szerint)
  • Kis értékű eszközök adatainak importálásakor (591MP) az azonos gyűjtő kis értékű eszközbe tartozó, de eltérő jellemzőjű vagy eltérő költséghelyekre kerülő importsorok összekapcsolásánál az eljárás csak a leltári számot vizsgálta az összetartozás detektálásához, azonban ez nem bizonyult elegendőnek, ezért az esetlegesen megadott vonalkódok és a nyilvántartási számok is figyelembe vételre kerülnek.
  • A 222MP-ban az eszközök listája lassan jött le. JAVÍTVA!
  • Szobaszám mezőbe gépelés megkezdésekor feldobásra kerül az eddig használt szobaszámok listája. A begépelt szövegrészletre kis-nagy betűkre érzéketlen módon tartalmazásra szűkíti az eddig használt szobaszámokat. Egy szóköz leütésével az összes szobaszámot tartalmazó lista jön fel.
  • SQL hiba: eszköz adatok importálásakor, ha ingatlan (teleképület) tartozék került importálásra. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 93MP-ban, ha 2 külön alapfőkönyvnek azonos 0-s főkönyv került volna megadásra. JAVÍTVA!
  • A 211MP-ban eszközfelvitelkor a speciális panelok (jármű, teleképület, ...) akkor is megjelentek, amikor nem voltak szükségesek az eszköz kategóriája alapján. JAVÍTVA!
  • Fatal error: véglegesítetlen állományba vételű eszközök kivezetésekor jelentkezett. JAVÍTVA! (Véglegesítetlen eszközt nem lehet kivezetni.)
  • Kis értékű eszköz módosításakor téves hibajelzés keletkezett, ha az utolsó mozgás leinaktiválásra került korábban. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: nagy értékű eszköz átadásának véglegesítése során jelentkezhetett kézi bizonylatolás esetén. JAVÍTVA!
  • Szigorú számadású bizonylat stornózásakor bizonylat helyettesítő stornó adatlap keletkezett és nem szigorú számadású stornó bizonylat. JAVÍTVA!
  • Eszköz adatok importálásánál adott eszköz tartozékainak összérték ellenőrzése kikapcsolhatóvá vált.
  • SQL hiba: Telek-épületes (ingatlan) tartozékos eszköz törlésekor. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: eszköz adatok importja, ha leltári szám mező tartalmaz egy bevezető aposztrófot. JAVÍTVA!
  • Fejlesztői hibaüzenet: komponens hiba a kis értékű eszközök listázásánál, ha ki van kapcsolva a kis értékű leltári szám használata. JAVÍTVA!
  • Az 591MP-ban lehetővé vált egy "főkönyv évszáma" nevű oszlopban megadni, hogy a táblázatban szereplő főkönyvek soronként melyik év számlatükréből származnak. Alapértelmezésben az állományba vétel dátuma határozza meg, mely évből veszi a rendszer importáláskor a főkönyveket, de lehetővé vált tárgyévre még az előző évi számlatükör alapján feltölteni a nyitó eszközállományt, ezáltal sokkal egyszerűbb és könnyebb a bevezetéskor a beimportált adatok visszaellenőrzése az előző évi záró adatokkal.
  • A főkönyvek közötti átvezetésnél lehetővé vált, hogy az új főkönyv megengedett leírási kulcsai közül egy kiválasztott kulcsra kerüljenek át az átvezetésre kerülő eszközök, de alapértelmezetten az átvezetés során megőrződik az eszköz eredeti, az ezidáig használt leírási kulcsa.
  • Az 591MP-ban lehetővé vált az eszköz leírási kulcsának megadására. Speciálisan az "AÉ" jelzéssel a megadott főkönyv alapértelmezett leírási kulcsára kerül az importált eszköz. Ettől eltérően megadni csak olyan leírási kulcsokat lehet, melyek engedélyezettek a megadott főkönyv esetében.
  • A 93MP-ban megjelenítésre került, hogy az adott főkönyv a KASZPER-ban fent van-e aktívan, ill. lehetővé vált tömegesen törölni azokat a főkönyveket az intézményből, melyek a KASZPER-ban inaktívak és a KATI-ban sincsenek használatban (évszámot követve, ill. minden rögzített mozgást figyelembe véve).
  • A 225MP-ban az azonosítók között megjelenítésre került a helyrajzi szám, mely exportnál külön oszlopként bomlik ki.
  • A főkönyvi átforgatások szigorú számadású bizonylatokat generáltak, amennyiben a főkönyvi átvezetés mozgásaira beállításra került a szig.szám. bizonylatolás. JAVÍTVA! (A beállításoktól függetlenül nem keletkeznek bizonylatok az átforgatásokról.)
  • A főkönyvi forgatás során a már 0-ra írt eszközök főkönyvi forgatási eljárása módosításra került. Először az előző évi 0-s főkönyv alapfőkönyve kerül meghatározásra, majd ennek az alapfőkönyvnek a forgatási szabályok szerinti forgatása történik, majd a forgatott új évi főkönyv 0-s főkönyve kerül meghatározásra. Amennyiben az így kapott eredmény eltér az eredeti 0-s főkönyv forgatási szabályok szerinti célfőkönyvétől, akkor a forgatási lejárás figyelmeztetést ad, hogy ellentmondás van a számlatükrök és forgatási szabályok felvitt rendszerében.
  • SQL hiba: 211MP-ban új azonnali leírású eszköz rögzítésekor, a 0-ás főkönyv leírási kulcsa okozta a problémát. JAVÍTVA!
  • A 2014/I. negyedéves zárásnál az eszköz főkönyvének évszámát az utolsó zárásból (2013-as év) vette, ezért a megjelenített főkönyvi megnevezést rossz évről vehette a rendszer. JAVÍTVA!
  • Lehetővé vált a törzsadat importáláskor a főkönyvekhez a leírási kulcsok halmazát is megadni az alapértelmezett leírási kulcs megadása mellett.
  • SQL hiba: nagy értékű eszköz rögzítésekor a főkönyv meghatározásakor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Az 591MP-ban az eszköz adatok importáláskor meg lehet adni az eszközök használóit is, melyeket visszaellenőriz a KASZPER partnertörzs alapján.
  • SQL hiba: a különböző intézményekben, amikor egyetlen mozgástípusa sincs az intézménynek, a mozgástípusok teljes körű betöltése funkciójú gomb megnyomásakor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Az 574MP-ban lehetővé vált, hogy ne csak a forgatási szabályokban "HIBÁS"-nak jelzett főkönyvek esetén lehessen kézzel javítani az egyes eszközök átforgatásait, hanem a helyesen, szabályosan átfordult eszközök esetében is legyen erre lehetőség.
  • Az 574MP-ban az egyedi, eszközönkénti forgatási táblázat kibővítésre került szűrési lehetőségekkel: forrás- és célfőkönyv, ill. egy szöveges keresőmező, ami az azonosító- és megnevezés mezőkben keres.
  • Főkönyvi átforgatáskor az 574MP-ban eszközönkénti egyedi, kézi forgatás elvégzésekor a forgatási mozgások megjegyzése eddig nem frissült. JAVÍTVA! (A kézi forgatásnak megfelelően módosulnak a mozgások megjegyzései.)
  • A kiadás az új fejlesztésekkel összhangba lett hozva a KINGA kataszteri modul működésével, integrált működésük biztosított.
  • A 93MP működése nehezen követhető és zavaros volt a 2014-es évre készült fejlesztések és az évenkénti számlatükrök alkalmazásának bevezetésével, ezért átdolgozásra került:
   • A felső főkönyvi év választó az új főkönyv felvitele gomb mellé került, mert csak arra van hatása
   • A táblázatba bekerült a főkönyv éve oszlop szűrési rendezési lehetőséggel
   • A főkönyvi megnevezés a KASZPER-ból ezen évszám alapján kerül betöltésre
   • Megnevezés elsősorban a KASZPER-ban aktív főkönyvek megnevezéseit jeleníti meg a rendszer
   • És a megnevezés megjelenítésnél nem veszi figyelembe a rendszer, hogy be van-e jogosítva a KASZPER-ban az adott intézményre a főkönyv, vagy sem
   • De ha nincs bejogosítva az intézményre az adott főkönyv a KASZPER-ban, azt hibaként pirossal jelzi a lista (az alap és 0-ás főkönyvet is vizsgálja a modul)
   • Amennyiben az adott évben csak inaktív főkönyv szerepel a KASZPER-ban, akkor annak a neve is megjelenítésre kerül, de csak szürke színnel jelenik és a sor így is hibásnak lesz jelölve
  • Fejlesztői hiba: kivezetéskor a kivezetési eljárás nem kapott intézményi információkat. JAVÍTVA!
  • A 93MP-ban a főkönyvi táblázat hibásnak jelöli a csoportfőkönyveket, ugyanis használni csak azon főkönyveket lehet a modulban, melyek tovább már nincsenek alábontva.
  • A felületeken (pl. a 93MP táblázatának utolsó oszlopánál, "nem törölhető" és miért nem magyarázatának felugró infója) a képernyőből jobbra kilógó információs felugró ablakok tartalma nagyon nehezen volt elolvasható. JAVÍTVA! (Az egér pozícióját követő megoldás került kialakításra!)
  • SQL hiba: 222MP-ban a "HIBÁS" jelzéssel forgatott eszközöknél a főkönyvi szám (alakja: ...HIBÁS...#h...) feloldásakor jelentkezett. JAVÍTVA!

  3.018.20140417.1 - FŐ KIADÁS!

  • Nagy értékű eszköznél lehet képeket felölteni az adatlapon lévő új "kép" elnevezésű fülön, illetve a feltöltött képek megjelenítésre is kerülnek.
  • A leltári ívek tervezésekor megadott csoportosítási szempontokat csak a "bővített" leltári ív sablonok voltak képesek megjeleníteni. Az egyszerűsített sablonok is felkészítésre kerültek, hogy a csoportosított adatokat megfelelően megjelenítse a nyomtatványokon.
  • Kategóriák és a főkönyvi számlák közötti keresztösszefüggések érvényesítése kikapcsolhatóvá vált annak érdekében, hogy az összefüggésekben fennálló problémák miatt a napi munkában áthidalhatóak legyenek a fennakadások. A kikapcsolást vezérelni a intézmény konfigurálása (95) menüpontban lehet.
  • A mozgástípusok beállításainál beállíthatóvá vált, hogy a szigorú számadású bizonylatok generálásakor (új mozgásrögzítése, véglegesítésekor) a nyomtatvány a képernyőre automatikusan felugorjon vagy sem. Eddig mindig automatikusan felugrott nyomtatásra, abban az esetben azonban, amikor ez kikapcsolásra kerül, a bizonylatot utólag lehet kinyomtatni valamelyik mozgáslistából, ahol van "Biz" (azaz Bizonylat) gomb, vagy a bizonylatok listája menüpontból.
  • A leltári íveken a leltározás alapértelmezettként megadott sablonjától eltérő nyomtatási sablonokat is lehet alkalmazni természetesen a technikai és bizottságos lehetőségeket is figyelembe véve.
  • Az elindított leltározások adataiban korlátozott mértékben lehet módosításokat végezni (pl. alapértelmezett leltári ív sablon). A fordulónap továbbra sem módosítható!
  • Új speciális eszközcsoporthoz panel kialakítása nagy értékű eszközök esetében: "Gépek, berendezések". Az eszközkategórákhoz állítható be, mely eszközöknél jelenjen meg az új panel.
  • Nagy értékű eszköz jármű adatokat tartalmazó paneljának bővítése a forgalmi engedély érvényességével.
  • Az adatimport, és adatmódosító import funkciókban a VTSZ számok összevetésre kerülnek a KASZPER-ban megadott törzsadatokkal. VTSZ-t csak "Gépek, berendezések" típusú eszközökhöz lehet megadni.
  • A VTSZ szám mező értéke szabadon begépelhető, azonban a KASZPER a VTSZ jegyzéke alapján egy légördülőből választható formában is kiválaszthatóvá váltak.
  • Nagy értékű eszközök esetén a már beírt adatok ("meglévő") másolásával történő ismételt eszközrögzítés során, valamint előzőleg rögzített eszköz adatainak betöltése esetén a jármű, telek-épület és más speciális adatkört tartalmazó panelok nem kerültek visszatöltésre. Ezeken kívül a szállítói információk se kerültek beállításra megfelelően visszaemelésre a felületre. JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszközök esetén új mezőkkel bővültek a speciális eszközosztályok adatpaneljai:
  • Telek-épület (ingatlan): tervező neve, művelési ág, föld fekvése, aranykorona érték.
  • Gépek, berendezések: súly, garancia érvényesség ideje, energiafogyasztás.
  • Az adatmódosító importban (592MP) a nyilvántartási szám módosításának menetéről részletes infó került megjelenítésre.
  • Nagy értékű eszköz módosításakor a szállító kötelezősége miatt nem engedi rögzülni a módosításokat, ha előzőleg a szállító nem került megadásra. A hiba azért merülhet fel, mert menet közben a mozgás típusának beállításai módosításra kerülhettek. JAVÍTVA!
  • Nyomtatási műveletek végrehajtása közben, amennyiben "piros" hibajelzés keletkezett, az nem jelent meg a képernyőn, hanem a hibával terhelt nyomtatási kép jött elő. JAVÍTVA! (A hibajelzésekkel terhelt nyomtatási műveleteket a rendszer a továbbiakban nem hajtja végre, hanem megjeleníti a hibajelzést.)
  • Az 585MP-ban a főkönyvi kiértékelésben nem az állományi adatokkal vetette össze a rendszer a leltári adatokat, ezért többlet/hiány esetén nem látszott az állományi korrigálások hatása. JAVÍTVA!
  • Fejlesztői hibajelzés: nagy értékű eszköz adatlapon tartozék felvitelekor a rögzít gomb megnyomásakor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Stornózott tartozék leltári számát nem lehetett újra felhasználni, ezért téves hibajelzés jelentkezett. JAVÍTVA!
  • A 232MP-ban az időszaki zárás elvégzése során automatikusan elkészült a zárási jelentés PDF formátumban. A zárási folyamat így nagyon lassú lehetett és az elkészült állományra nem feltétlenül volt szükség a későbbiekben, ezért a zárási folyamatból a PDF készítése kikerült. A PDF állomány egyéb új zárási kimutatásokkal együtt elkészíthetővé vált a 231MP-ból.
  • A 225MP-ban lehetővé vált, hogy a mozgások főbb tulajdonságai alapján is lehessen leválogatást végezni. (Pl. Csak értékcsökkenési mozgások, vagy csak ÉCS-vel nem járó mozgások). A későbbiekben ez a szűkítési lehetőség további igény szerinti lehetőségekkel fognak bővülni.
  • A 225MP-ban a mozgások listája alatt egy új összesítő panel került kialakításra, mely tartalmazza a teljes összesített értékeket, ill. a szűrt mozgásokból kalkulált összesítéseket is.
  • A 225MP-ban a nyomtatásban lehetővé vált a mozgások csoportosított nyomtatásra, exportálására. jelenleg csoportosítási szempontként a mozgástípus, mozgás oka és a mozgástípus+mozgás oka együttes csoportosítási lehetőség került megvalósításra. (Igény szerint egyéb csoportosítási szempontokkal is bővíthető a funkció.) A csoportosított mozgások között részösszesítő sorok kerültek megjelenítésre.
  • A 225MP-ban a teljes- és szűrt lista nyomtatás esetén is a szűrt lista került nyomtatásra. JAVÍTVA!
  • Lehetővé vált a 231MP-ban elkészíthető jelentéseket PDF helyett XLS formátumban lekérni. Ugyan ez a lehetőség a 225MP-ban is lehetővé vált a nyomtatásoknál.
  • Eszköz forgalomképessége rögzíthetővé vált állományba vételkor, de a forgalomképesség a mozgások által módosítható. Ez a főkönyvi átvezetés funkcióban vált lehetővé. A 93MP-ban a főkönyvekhez megadható, milyen forgalomképességgel használható az adott főkönyv, így az eszközökön ezen összefüggés ellenőrzésre is kerül. A forgalomképesség az eszköz adatok importálásakor is betölthető, ill. a főkönyvekkel kapcsolatos összefüggések ellenőrzésre kerülnek.
  • A 231MP-ban az lezárt időszakokra új kimutatások, jelentések elkészítése vált lehetővé:
   • 1 - Időszaki bruttó változáslista időrendben
   • 2 - Időszaki bruttó változáslista mozgáskód csoportosításban
   • 3 - Negyedéves zárás bruttó összesítő
   • 4 - Időszaki értékcsökkenések listája mozgáskód csoportosításban
   • 5 - Időszak záró BRUTTÓ vagyonkimutatás
   • 6 - Időszak záró NETTÓ vagyonkimutatás
   • 7 - Időszaki változás tabló - csoportosított
   • 8 - Időszaki változás tabló - főkönyvenként
  • Lehetővé vált zárási kimutatásokat nyomtatni olyan régebbi időszaki zárásokhoz, melyekhez nem álltak rendelkezésre a záráskor automatikusan elkészülő időszaki zárási jelentések. (Ilyen lezárt időszakok jöhettek a más rendszerekből, vagy a KATI modul korábbi változatából migrált adatokból is!)
  • A mozgásokon vezetett főkönyvi számok mellé bekerült a főkönyvi szám éve annak érdekében, hogy a rendszer képes legyen minden ponton a jelzett évnek megfelelő számlatükörbeli információk használatára, megjelenítésére. A változás által érintett funkciók:
   • Az új működés javítja a 228MP működését
   • 93MP-ban jelölni kell a hozzáadott főkönyv évszámát
   • Állományba vételnél az aktiválási dátum határozza meg, melyik év számlatükrével dolgozzon a rendszer
   • Főkönyvi átforgatás csak azokat az eszközöket érinti, melyek még az előző évi főkönyvön vannak nyilvántartva
   • Lehetővé vált párhuzamosan használni több év számlatükrét a főkönyvi forgatások elvégzése előtti átmeneti időszakokban
   • Főkönyvi átvezetésnél célfőkönyv évszáma is változhat
  • Az eszközök és mozgások véglegesítését végző menüpontok alján található összesítő panel a már véglegesített eszközök és mozgások összesítése jelent meg. JAVÍTVA! (Minden fülnél a véglegesítendő sorok összesítése került megjelenítésre.)
  • A telek-épület (ingatlan) típusú eszközöknél a kataszter mező átalakításra került. Az ingatlan kataszteri sorszámát, a kataszteri lap típusát és sorszámát tartalmazza.
  • A modulban használható leírási kulcsok törzsesítésre kerültek, így a rendszerben csak a megengedett leírási kulcsok közül lehet választani.
  • Hibajelzés: "Nagy értékű eszköznyilvántartó lap: Az eszközön adatinkonzisztencia található! Nem sikerült javítani!" JAVÍTVA!
  • A 93MP-ban a főkönyvi törzs beállításainál lehetővé vált több év számlatükreinek párhuzamos kezelése. A évszám kiválasztásánál minden olyan évszám kiválasztható, amelyhez van a KASZPER modulban számlatükör feltöltve.
  • Telek-épület (vagyis ingatlan) típusú eszközök esetén a kataszteri nyilvántartásnak megfelelő ingatlan jellege szerinti besorolása megjelent új mezőként. A kiválasztható értékek a jogszabályban előírt törzsből kerülnek ki.
  • A főkönyvi forgatás menüpont újraírásra került a 2013-14 közötti jelentős számlatükör változások miatt, így a szükséges lehetőségek beépítésre kerülhettek. A forgatás fő tulajdonságai:
   • A forgatás intézményenként történik (eddig csak az összes intézményt egyben lehetett forgatni, vagy sehogyan sem)
   • A forgatás szabályainál pontosan 1db illeszkedő szabály van megengedve, egyébként hibajelzés
   • A forgatási szabályban a forrás oldalon forrásfőkönyvön kívül használható még: állományba vétel éve, állományba vétel típusa, eszközkategória, eszközosztály (Pl. jármű)
   • Lehetővé vált "hibás" jelzéssel 1 főkönyvről többre forgatást támogatottan megvalósítani manuális rögzítéssel
   • Az új forgatási funkció kezeli a különböző évek (pl. 2013-as és 2014-es) számlatükreinek párhuzamos használatát.
  • Lehetővé vált XLS-ből beimportálni a főkönyv átforgatási szabályokat a törzsadatimport menüponton keresztül. Információs keret megtalálható erről a rendszerben.
  • A főkönyvi forgatási szabályokban megadhatóvá vált "hibás"-nak jelezett szabály is. A hibásnak jelzett szabályoknál az 1 főkönyvről több főkönyvre forgatást (a szabályban felsorolt lehetséges főkönyvekre) manuálisan kell a forgatás után egyenként (vagy csoportosan) elvégezni. Erre került kialakításra a főkönyvi forgatási menüponton belül egy új fülön a hibásan forgatott eszközök listája, melyről a manuális forgatás elvégezhető.
  • A telek-épült (ingatlan) típusú eszközöknél a helyrajzi szám mező szerkezete kötötté vált: 4 tagú "/"-ekkel elválasztva (jogszabály szerinti kataszternek megfelelő formátumra ellenőrizve). Ezen felül kialakításra került egy zónajel a hrsz. bővítéseként annak érdekében, hogy a különböző településeken (vagy nagyobb városok különböző városrészeiben) található azonos hrsz.-ok megkülönböztethetőek legyenek.
  • Az eszköz adatok importjánál lehetővé vált a tartozékok hiányzó ÉCS adatainak automatikus 0-val való feltöltése, ill. ebből a nettó érték automatikus meghatározása, amennyiben a forrás adatokból ezek az információk hiányoznak. (Ilyen forrásfájlok más rendszerekből kinyert adathalmazoknál gyakran így hiányosan nyerhetőek ki.)
  • Eszköz állományba vételekor az állományba vétel dátumának éve alapján kerül eldöntésre, hogy mely év számlatükre alapján kerüljenek felajánlásra a főkönyvek. Amennyiben a tárgyévhez még nem áll rendelkezésre számlatükör és főkönyvi átforgatás sem történt még, akkor lehetőség van a tárgyévre az előző évi számlatükör alapján felvinni eszközöket. Ez az eszköz adatok importálásakor is érvényesül azzal a megkötéssel, hogy a nem tárgyévi főkönyvek használata esetén mindenképpen fel kell tüntetni az import állományban a főkönyv évszámát.
  • Lehetővé vált a 93MP-ban a főkönyvi számok beállításainál 1 főkönyvhöz több leírási kulcs megadására. Eszközök állományba vételénél többes leírási kulcs esetén választani lehet. Alapértelmezésben a főkönyvhöz a 93MP-ban beállított alapértelmezett leírási kulcs kerül felajánlásra.
  • Az eszközkategóriák főkönyvi szabályai, ill. a központi főkönyvi szabályok beállításai továbbfejlesztésre kerültek, lehetővé vált évenként különböző szabályrendszert kialakítani.
  • Lehetővé vált nagy értékű saját eszköz állományba vételénél a megadott főkönyv alapján több engedélyezett leírási kulcs közül választani.
  • Az eszközök leírási kulcsa bekerült a mozgásokon nyilvántartott adatok közé, így nyomon követhetővé vált, ha valamely eszköznél az értékleírása során a kulcs megváltozott. A mozgásokat listázó táblázatokban feltüntetésre került a leírási kulcs, ill. a nyomtatott adatlapokon, bizonylatokon és listákon is megjelenik a leírási kulcs.
  • A főkönyvi szabályok (Pl. kategória-főkönyvi szabályok, vagy főkönyvtípus szabályok) esetében lehetővé vált, hogy nem csak az engedélyezett főkönyvek kerüljenek kijelölésre, hanem kivétel szabályok is megadhatóak, hogy mely főkönyvek ne kerüljenek be a megengedettek közé. (Pl. 112* | 1121*, vagyis a 112-es csoportfőkönyv engedélyezve van, kivéve a 1121-es alábontása).

  3.017.20140221.1

  • A 214MP-ban a nagy értékű eszközök mozgásainak véglegesítésénél feltüntetésre került a használó oszlop.
  • SQL hiba: 228MP-ban részletes főkönyvi összesítő nyomtatásakor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: a mozgástípusok központi beállító felületén jelentkezett, amikor a 7MP-ban nem került kiválasztásra intézmény. JAVÍTVA!
  • Véglegesítetlen kis értékű eszköz mozgásának módosításakor a létező/új/nincs jellemző, ill. a létező/új bizonylatszám megadási módok rosszul működtek, mivel nem a felvitelkor megadott értékre álltak be ezek a kiválasztó mezők. Amennyiben ezzel a hibás állással került mentésre a mozgás módosítása, akkor a mozgás jellemzője és/vagy kézi bizonylatszáma is elromolhatott (szigorú számadású bizonylat esetén ilyen probléma nem merült fel). JAVÍTVA!
  • Az 584-585MP-ok funkciójuknak megfelelően átnevezésre kerültek, az 584MP a "Leltárellenőrzés"-re vonatkozó elnevezéseket kapott, míg az 585MP a "Leltárkiértékelés" elnevezést kapta. A módosított elnevezések a képernyőn és nyomtatásban is megjelennek.
  • A leltárkiértékelő táblázat XLS formátumú exportjában a számadatokat tartalmazó oszlopok nem szám formátummal kerültek exportálásra, valamint a "Leltári ív ssz." oszlop átnevezésre került "Ssz."-re, mivel az abban feltüntetett adat nem a leltári ívnek a sorszáma, hanem az íven szereplő sorok sorszámait tartalmazza. JAVÍTVA!
  • A leltárellenőrző és leltár kiértékelő táblázatokban (képernyőn és nyomtatásban is) feltüntetésre kerültek a keresztfellelési információk, leltári ív megnevezése, leltári ív azonosító és a leltári ív sorának száma. Az információ a megjegyzés mezőn belül kerül megjelenítésre a cella tetején. A megjegyzés mező megnövekedett helyigénye miatt a mező szélessége és formázása módosult, hogy több információ férjen el a cellában.
  • 211MP-ban a "Rögzítés az adatok megőrzésével" funkció hibásan működött, mivel nem vitt fel az újabb eszközhöz új állományba vételi mozgást. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 591MP-ban adatimportáláskor jelentkezett, ha az adott kis értékű eszköz egyedi azonosításánál fogva többször is megtalálható már a rendszerben, így több belső eszközazonosító is jelentkezik, melyek közül a rendszer nem tudta, melyikre rakja rá az importált adatsort. JAVÍTVA! (A feltételeknek megfelelő kis értékű eszközök közül a rendszer az utoljára felrögzítettet választja.)
  • A 232MP-ban elvégzett negyedéves zárás egyeztető listájáról hiányoztak azok a kivezetett nagy értékű eszközök, melyek épp a lezárt negyedév első napjával lettek kivezetve. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: kis értékű eszköz véglegesítésnél, ha nem kerülnek kijelölésre sorok a táblázatban, akkor a véglegesítés gomb megnyomásakor jelentkezett. JAVÍTVA! (Ilyen esetekre érthető hibaüzenet került kialakításra.)
  • Intézmények közötti átvezetésnél a célintézmények választó listájában megjelentek olyan intézmények is, melyekre az átvezetés biztosan sikertelen lenne. (Kizáró okok: főkönyvek, költséghelyek, mozgástípusok, jogosítások hiánya.) JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszközök esetében véglegesítetlen csökkenési mozgás utólagos módosítás esetén rögzítéskor a mennyiségváltozás 0-ra állt át. JAVÍTVA!
  • A 331-333MP-okban (kis értékű eszközök listázóiban) a "Csak mennyiséggel rendelkezők"-re vonatkozó szűrő az "Igen"/"Nem" feltételeken kívül alkalmassá vált a "Mind" leválogatására is.
  • SQL hiba és fehér képernyő: 93MP-ban az év kiválasztás után jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: Az 582MP-ban a leltári ívek tömeges generálásakor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszköz adatlapjáról indított eszközmozgások listáján a nyomtatáson az egyenleg változásokat hibásan jelenítette meg (ezer Ft-okban). JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: kis értékű eszköz rögzítésekor szigorú számadású bizonylatolás esetén jelentkezett. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: kézi bizonylatszám megadáskor a bizonylatszám mező üresen hagyása esetén jelentkezett. JAVÍTVA! (A rendszer ilyenkor a megadott bizonylatszámnak üres szöveget adott és nem azt, hogy nincs megadva.)
  • Kis értékű eszköz mozgásainak listájában nem lehet megjeleníteni az inaktív mozgásokat. JAVÍTVA! (Alapértelmezésben továbbra is ki vannak szűrve, de a szűrési feltételek módosításával megjeleníthetővé váltak.)
  • Folyó leltározásban szereplő kis értékű eszköz mozgásának véglegesítését megakadályozta a rendszer annak ellenére, hogy a véglegesítéssel érintett jellemző és/vagy költséghely nem szerepelt a folyó leltározásban. JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszköz mozgások inaktiválásakor, amennyiben volt a mozgást megelőző zárási mozgás (terv szerinti értékcsökkenés elszámolása céljából pl. főkönyvek közötti átvezetés előtt), akkor annak inaktiválása elmaradt, és nem is volt lehetőség a felületről ezt az inaktiválást utólag elvégezni. JAVÍTVA! (A rendszer felismeri az ilyen zárási mozgásokat és a együtt inaktiválja a főmozgással, amennyiben mégsem, a rendszeradminisztrátorok számára lehetővé vált az ilyen mozgások utólagos inaktiválása, de az ilyen esetekben hibajegy beküldése is szükséges.)
  • A 7MP-ban a jelenleg kiválasztott intézmény jól láthatóan feltüntetésre került, ill. a fejlécsorban is megjelenítésre került az aktuálisan kiválasztott intézmény.
  • SQL hiba: 331-33MP-okban a szűrőtáblázatban a mennyiségre szűrés esetén jelentkezett. JAVÍTVA!
  • A 331-333MP-okban (kis értékű eszközök listáiban) az új szűrési funkció, ami a mennyiséggel (készlettel) rendelkező eszközök szűrését biztosítja, hibásan kalkulált, mivel a teljes kis értékű eszköz összmennyiségére szűrt, és nem vette figyelembe a költséghely és jellemző szerinti megbontását az összmennyiségnek. JAVÍTVA!
  • A 331-33MP-okban a nyomtatványokon az átlag ár mindig a teljes kis értékű eszköz átlagárát jelenítette meg, és nem vette figyelembe, hogy milyen bontásban történt az adatok lekérése (jellemzők szerinti, költséghelyek szerinti) JAVÍTVA!
  • A 331-33MP nyomtatásban a táblázat formai javítása, mezőszélességek kisebb módosításai. A különböző bontások szerinti nyomtatványokról levételre kerültek az össz-összesen érték és mennyiség oszlopok, és csak a bontásnak megfelelő mennyiség, érték és átlagár mezők kerülnek feltüntetésre. JAVÍTVA!
  • A szobaleltár nyomtatásában a kis értékű eszközöknél a mennyiség is feltüntetésre került.
  • A szobaleltár nyomtatványán kialakításra került alul a szobafelelős aláírásának hely.
  • A 331-33MP-okban a felületen az átlagárak és értékek fejléceinek elnevezése nyomtatásban és a felületen nem volt egyértelmű, nem követte az adatok lekérésénél alkalmazott bontási szempontokat. JAVÍTVA!
  • A 231MP-abn zárás visszavonásakor a visszavonás sikertelenségéről visszaadott hibaüzenet nem jelent meg. JAVÍTVA!
  • A 228MP-ban a főkönyvi kimutatásban a költséghelyek közötti átvezetés nélküli lekérés esetében a költséghelyre rávezetés mozgás hibásan feltüntetésre került. JAVÍTVA!
  • Fejlesztői hibaüzenet: bizonylat nyomtatásakor jelentkezett, amennyiben a bizonylat állapotjelzése szerint a bizonylat még nem került kinyomtatásra. A rendszer ilyen esetekben megkíséreli a bizonylat képének újragenerálását és letárolását, azonban a letárolás fejlesztői hibajelzés kíséretében sikertelen volt. JAVÍTVA!
  • A 342-es kódú mozgástípus ("Egyéb növekedés - lízingdíj") az állományba vételi mozgástípusok köréből átkerült a növekedések felvitelére alkalmas mozgások körébe.
  • SQL hiba: leltári ív lezárásakor (legenerálásakor) jelentkezett, ha a lezárandó leltári íven valamely eszköznek hiányzott az intézményi- vagy a számla szerinti megnevezése. JAVÍTVA!

  3.017.20140121.1

  • A leltárkiértékelés (584/585MP) menüpontokban a nyilvántartott és leltározott mennyiségek mellett kialakításra került egy az eltéréseket megjelenítő oszlop. Megadhatóvá vált, hogy a képernyőn és nyomtatásban egyaránt mely mennyiségi oszlopok kerüljenek feltüntetésre.
  • A leltárkiértékelés (584/585MP) során a képernyőn és nyomtatásban egyaránt feltüntetésre kerültek a keresztfellelési információk. A megjegyzés mezőben kiegészítésként jelenik meg, hogy mely leltári ív mely sorához kapcsolódik az adott leltársor.
  • Főkönyvi átforgatás esetében ellenőrzésre került, hogy a cél főkönyv azonnali leírású-e, azonban ez hibajelzést eredményezett, mivel a cél főkönyv nem volt megtalálható az intézményhez rendelt főkönyvi számok között. JAVÍTVA! (Főkönyvi átforgatásánál nem kerül figyelembe vételre az azonnali leírási kulcs.)
  • Kis értékű eszközök esetében meglévő kézi bizonylat bővítésekor nem lehet minden korábban használt bizonylatszámot kiválasztani (azokat nem lehet kiválasztani, melyekre még nem történt egyeztető adatlap nyomtatás), valamint ezek a kézi bizonylatok a bizonylatok menüpontban a bizonylatok listájában sem szerepelnek. JAVÍTVA!
  • Eszköz kivezetések esetében az olyan főkönyveken lévő eszközöknél, melyek 0%-os leírási kulcs mellett 0-s főkönyvvel nem rendelkeztek, tévesen hibajelzés keletkezett, mely a 0-s főkönyvet hiányolta. JAVÍTVA!
  • Szig.szám bizonylaton és bizonylat egyeztető adatlapon is az eszköz rögzítője rosszul került feltüntetésre a nyomtatványon. JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszköz rögzítésekor (211MP) kijelezésre kerül (info-ban megjelenik) az utoljára kiosztott leltári szám, azonban ez a kis értékű eszközöknél kiosztott leltári számokat is figyelembe vette, ill. azt sem figyelte, hogy idegen vagy saját eszköz felvitele történik éppen. JAVÍTVA! (Csak a megfelelő típusú nagy értékű eszközöket veszi figyelembe.)
  • Az 584/585MP-ba további adatfeldolgozás lehetőségének megteremtése érdekében táblázatos formájú export funkció került kialakításra.
  • Egyszerűsített leltári ív sablon esetében a túl hosszú leltári ív megnevezés vagy intézményi megnevezés esetén a nyomtatott szövegek egymásra csúszhattak. JAVÍTVA!
  • Zárás (232MP) menüpontban a zárási eljárás előtti ellenőrzéseknél tévesen hibásnak jelezte a rendszer azokat az eszközöket, melyeknek nettó értéke nem 0, de a főkönyvének leírási kulcs 0% és a főkönyvnek vagy nem került megadásra a 0-s főkönyve, vagy önmagára lett beállítva. JAVÍTVA!
  • Az 583MP-ban az azonosítók között feltüntetésre kerül keresztfellelés esetében, hogy melyik leletári ív melyik sorához kapcsolódik a fellelt eszköz, ill. az állományi eszköz más helyen hol lett fellelve.

  3.017.20140114.1

  • A költséghelyek kezelése (91MP) menüpontba beépítésre került annak ellenőrzése, hogy felettes költséghelynek ne lehessen beállítani olyat egyik költséghelynek se, ami már az adott költséghely alá van rendelve. (Vagyis körbehivatkozás ne alakulhasson ki a költséghelyek között és ne lehessen egyik költséghely sem saját maga szülője!)
  • Nem lehetett az eszközök használóját az eszközadatok módosítása során korrigálni. JAVÍTVA! (Kis/nagy és saját/idegen eszközök esetében)
  • A leltári ívek tervezésekor megadható szöveges szűrőmezőkben (Pl. helyrajzi szám, megnevezések, stb.) nem működtek a '*'-osan megadott feltételek. JAVÍTVA!
  • Továbbra sem működött megfelelően, hogy kis értékű eszközök mozgásainak véglegesítésekor figyelembe vételre kerüljön a véglegesített mozgások költséghelye és jellemzője is, vagyis olyan mozgások ne akadályozhassák a véglegesítést, amelyek eltérő költséghellyel és jellemzővel rendelkeznek. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: nagy értékű eszköz kivezetési mozgásának visszavonásakor, inaktiválásakor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: kis értékű eszköz adatlapján megjelenő mozgáslista hibásan működött. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszközök adatlapján a mozgások listájában nem lehetett sehogyan sem megjeleníteni a véglegesítetlen mozgásokat annak ellenére, hogy az adatlapon van olyan jelölőnégyzet, ami a véglegesítetlen mozgások figyelembevételét teszi lehetővé. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszköz mozgásrögzítő képernyőjén a "Rögzít" gomb messze alul jelenhetett meg a jobb oldali panel nagy mérete miatt. JAVÍTVA! (a gomb áthelyezésre került a bal oldali panelok alá)
  • Kis értékű mozgások rögzítésekor (pl. csökkenés rögzítésekor) a beírt összegek számjegyei megkavarodhattak annak hatására, hogy a szoftver próbálja helyiértékeken tagolni a begépelt számértékeket a jobb átláthatóság érdekében. JAVÍTVA!
  • A főkönyvek és kategóriák szabályainak nem megfelelő kategória és főkönyv megadható volt eszköz rögzítésekor, ha a kiválasztott kategória szabályainak egyetlen főkönyv sem felelt meg az intézményhez hozzárendeltek közül. A rögzített eszköz mentésekor azonban ilyen esetekben is hibajelzés keletkezett. JAVÍTVA!
  • Olyan esetekben, amikor egy leltári íven belül egy adott kis értékű eszköz adott jellemzőjének adott költséghelyén nyilvántartott mennyisége több sorra bontva kerül(t) az adott leltári ívre felvezetésre, akkor a az 585MP-ban a leltározott mennyiségeknek a nyilvántartott mennyiségekkel történő összevetésében minden sornál a teljes nyilvántartott mennyiség jelent meg, ezért ezeknél a soroknál hibásan hiányt jelzett a rendszer. Megoldásra került, hogy ilyen esetekben a rendszer a nyilvántartott mennyiséget a leltári ív több sorára levetítse, így nem jelentkezik a tévesen hiányjelzés. JAVÍTVA!
  • A leltározásban a leltári ívek kiválasztó listájában a megnevezés oszlopra rendezésekor az ékezetes karakterek nem jó helyen szerepeltek a listában. JAVÍTVA!
  • A leltározásokban használt bővített tartalmú leltári ív sablonjaira rákerültek a helyrajzi szám, kataszter és rendszám adatok az olyan eszközök esetében, ahol ezek meg vannak adva.
  • Előző évre történő leltározás indításakor a felületen látszólag az aktuális évre vonatkozó leltárazonosítót generált a rendszer, de az elindított leltározás már egy ettől eltérő azonosító alatt jelent meg, mely helyesen az előző évre vonatkozott. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszközök csökkentése vagy bővítésekor, amennyiben a bevitt adatokban valamilyen hiba merült fel, akkor fehér képernyő jelentkezett, és nem szabályos hibajelzés. JAVÍTVA!
  • Leltározás- és leltári ív kiválasztó listákban az azonosítókra történő keresések nem jól működtek, nem a képernyőn látható azonosítókra illeszkedő találatok jelentek meg. JAVÍTVA!
  • Kivezetett kis értékű eszközök a kivezetés napján mind a kivezetett, mint a készlet nélküli eszközök listájában szerepelt. JAVÍTVA! (Ilyenkor csak a kivezetettek között szerepel.)
  • A 222, 61MP-okban az összesítő panelon a cellák üresen jelentek meg, ha az eszközlistában nem szerepelt egyetlen eszköz sem. JAVÍTVA! (0-kal kerülnek ilyen esetben kitöltésre a cellák)
  • A 93MP-ban a főkönyvek hozzárendelésében mindig csak az aktuális év főkönyveit lehetett hozzárendelni az intézményhez. Lehetővé vált egy évválasztó segítségével nem csak az aktuális, hanem az előző év valamely főkönyvét is hozzárendelni az intézményhez. (Ez ideiglenesen került megoldásra, mivel a 2014-es számlatükör már a 2014-es év elejétől rendelkezésre áll, de mivel még a 2013/4. negyedév még nem került lezárásra a modulban, ezért átmenetileg szükséges a 2013-as főkönyvek használata a modulban.)
  • SQL hiba: nagy értékű eszközök listáján kategóriára történő rendezés esetében minden nyomtatási formánál jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszköznél (321MP) nem jött létre a bizonylat a mozgás véglegesítéskor, amikor a beállítások szerint véglegesítéskor kellett volna létrejönnie a bizonylatnak. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszköz adatlapján a mozgások listájából bizonylat nyomtatási lehetőség megteremtése. Amennyiben nem szigorú számadású a bizonylat, akkor bizonylat egyeztető adatlap kerül nyomtatásra.
  • Kis értékű eszköz mozgásán jellemző módosításakor a rendszer nem fogadta el, ha egy eddig nem használt új jellemző került megadásra. JAVÍTVA!
  • A KINGA kataszteri modul számára kialakított interfészek beépítésre kerültek a KATI modulba.
  • Fehér képernyő: az 591, 592MP-okba történő belépéskor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • A főkönyvi számok kiválasztó listáiban a 0-val kezdődő főkönyvi számok nem jelentek meg (vagyis idegen eszközök esetében jelentkezett a probléma). JAVÍTVA!
  • A 335MP-ban a kis értékű eszközök mozgásainak listáján a bizonylatszám mező szűrője "összement". JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszközök kivezetésénél, amennyiben nem azonnali véglegesítésű volt az eszköz kivezetési mozgása, akkor a maradványérték változása nem vitte a maradványérték egyenlegét 0-ra. JAVÍTVA!
  • Bizottságos leltározás esetén a leltári ív kiválasztó listákban lehetővé vált leválogatni a már aláírt íveket és a még aláírás nélküli íveket.
  • Hiba jelentkezett, ha főkönyvi átvezetéssel együtt az eszköz kategória is módosításra kerül. JAVÍTVA!
  • Véglegesítetlen nagy értékű eszközön a megadott főkönyvi számot nem lehetett módosítani a véglegesítés elvégzése előtt. JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszköz mozgásának felvitelekor (2151MP), amennyiben az eszköz főkönyve 0 leírási kulccsal rendelkezik, a rendszer nem engedte rögzíteni az új mozgást. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: akkor jelentkezett az eszközadatok importálásakor (591MP), ha az importált eszköz főkönyvi számlaszáma a rendszerben nem volt megtalálható. JAVÍTVA! (Ilyen esetekben megfelelő hibajelzés került kialakításra.)
  • A főkönyvi átforgatások szabályainak ellenőrzésekor nem került figyelembe vételre, hogy a különböző évekre vonatkozó forgatási szabályokat nem kell összevetni egymással, ezért feleslegesen hibás hibajelzések keletkezhettek: A következő forgatási szabályok meg lettek duplázva". JAVÍTVA!
  • Nyilvántartó lapokon az érték egyenleg összegei hibásan jelenhettek meg, mert az inaktív mozgások értékei is beleszámítódhattak az összegekbe. JAVÍTVA!
  • A 0%-os leírási kulcsú főkönyvön nyilvántartott nagy értékű saját eszköz esetén az eszköz kivezetése előtt elszámolásra kerülő értékcsökkenés hibásan nem 0-ra kalkulálódhatott. JAVÍTVA!
  • A modul konfigurációjában (9995MP) lehetővé vált, hogy a dátum típusú beviteli mezőknél megjelenő dátumkiválasztó naptár működése beállíthatóvá váljon. A beállítás hatása az egész rendszert érinti, lehetővé vált, hogy ahol nincs szükség vagy zavaró a felugró kiválasztó naptár, ott letiltásra kerülhessen.
  • Főkönyvek közötti átvezetés esetén a cél főkönyv kiválasztásakor a rendszer nem vette figyelembe, hogy az eszköz már 0-ra írásra került, és alapfőkönyvnek felrögzített főkönyveket ajánlott fel kiválaszthatóaknak. JAVÍTVA! (Beépítésre került egy figyelmeztetés, ha a forrásfőkönyv nem felel meg az eszköz nettó értékének, vagyis 0 nettó érték esetén alapfőkönyvön szerepel az eszköz, vagy nem 0 nettó esetén 0-ás főkönyvön szerepel.)
  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 0 db

   
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux