*** Változások

  Ezen az oldalon találhatóak a fejlesztők által készített verziókhoz tartozó üzenetek.

  A verziókat azonosítókkal különböztetjük meg, melyre keresni lehet a tartalomjegyzékben valamint a ctrlF gombra klikkelve a verziószám berögzítését követően.

  A változások főoldal mindig az aktuális évben kiadott veriókat tartalmazza, az előző évek verzióit almenükben találhatják meg.

  A 2011 előtti verziók azonosítója eltérő, itt a keresésénél a tartalomjegyzék vagy a szövegre keresést(ctrlF) ajánljuk.

  Az előkészületben lévő fejlesztéseket itt tekinthetik meg.

   

  3.039.20150430.1 - FŐ KIADÁS!

  • Utólagos rendelés módosítási képernyőn a napi altípus kódjának is meg kell jelennie, ugyanis a sokféle diéta típus így nehezen különböztethető meg.
  • Az EJEGY automata napi számlálója nem csak a kiadott adagokat számolta, hanem minden egyes lehúzási próbálkozásokat. JAVÍTVA!
  • Lehetővé vált a 142MP-ban visszautasított (csoportos beszedés során) állapotú utalványrendelethez számlát nyomtatni.
  • ÚJ menüpontként a 4123MP-ban napi csoport adagszámos kimutatások váltak elérhetővé.
  • SQL hiba: új szolgáltatásfajta használatba vétele során a régebb óta használt szolgáltatásfajtára új tagi folyószámlát próbált létrehozni a rendszer. JAVÍTVA!
  • Tag lezárása és számla v. nyugta nyomtatása után van egy gomb, amellyel 1 lépéssel vissza lehet ugrani a tagok listájára: "Vissza a listára". Javasolt ennek használata a 140MP-ban beszedés során, ugyanis ezzel idő spórolható meg 2 beszedés között.
  • Lehetővé vált, hogy egy időpontban több étkezésfajta (Pl. Reggeli és Tízórai) kiadása az EJEGY automata által kiadásra kerülhessen.
  • A 4113, 4213MP-okban az étkezési helyenkénti összesítő sorok nem jelentek meg a nyomtatásokban. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 153MP-ban a tagok és az időszak kiválasztása után jelentkezett. JAVÍTVA!
  • A tag zárási lejárás felkészítésre került arra, hogy fix összegű (napi v. havi) támogatásokat kapcsolt szolgáltatásfajtákra egyszerre, de ezek között arányosan megosztva adjon a rendszer.
  • A 4121-23MP-okban a csoportnevek képzése megváltozott, az aktuális csoportnév szerepel elöl, míg a korábbi csoportnevek zárójelbe ez után. Ennek megfelelően ABC sorrendben kerülnek megjelenítésre a csoportok nevei.
  • A 4121-23MP-okban lehetővé vált különböző összesítéseket végezni, új összesítési lehetőség a "Csoportonkénti összesítés".
  • A 4121-23MP-okban az teljes összesítési nyomtatásban a szolgáltatástartalmak kódokkal jelentek meg és nem a megnevezésük. JAVÍTVA!
  • A számlák és nyugták közlemény mezőjének tartalma szolgáltatásfajtánként testreszahatóvá vált a 111MP-on belül. Lehetőség van megadni, milyen adattartalom jelenjen meg a közleményben, ill. milyen sorrendben, milyen címkeszövegek megjelenítése mellett.
  • Fehér képernyő: inaktív étkezési hely adatainak megtekintésekor. JAVÍTVA!
  • Adott étkezési hely esetében a beállított lemondási napi menü kivételre került az előrendelhető tartalomcsoportok (menük) közül.
  • A 143MP-ban lezárt napokat a tagok rendelési naptárán nem jól vette figyelembe a rendszer, nem volt tekintettel arra, hogy milyen szolgáltatásfajtákra lett lezárva a nap. JAVÍTVA!
  • A 132/140MP-okban a tag adatai között a tag étkezési altípusának megadásakor megjelenítésre került a kódja is az altípusnak a könnyebb kiválaszthatóság érdekében.
  • Lehetővé vált, hogy a 140MP-ból nem csak KP-s fizetési mód esetén lehessen közvetlenül számlát nyomtatni.
  • A 4137MP-ban az előlegszámla melléklet készítése nem igazodott a kiválasztott intézményhez, ill. a tagintézményi viszonyokat sem követte. JAVÍTVA!
  • A 4121-23MP-okban az XLS és különböző formátumú export és nyomtatási formátumoknál egységesítésre került a megjelenített információ köre.
  • Az intézmény automatikus kötelezettségvállalás összerendelés szabályait bármely felhasználó módosíthatta. JAVÍTVA!
  • A 140MP-ban zárási feladás esetében olyan feladás nem jön létre, mely teljesen üres, vagyis egyetlen tagot sem érintett.
  • Új lehetőséggel bővült a számlák, nyugták közlemény mezőjében megjeleníthető információk köre: "Szolgáltatás térítési díja", amit természetesen szolgáltatásfajtánként testre lehet szabni. Kiszámítási módja: (Teljes ár - Támogatások összesen).
  • Lehetővé vált a tartalomcsoportok (napi menük) megjelenítési sorrendjét beállítani, konfigurálni a 111MP-on keresztül, ezáltal testreszabhatóvá váltak az erre épülő kimutatások, listák, kiválasztók.
  • A 111MP-ban új beállítások kerültek a 412-es MP-ok kapcsán, hogy a nyomtatási képeken mely szolgáltatásfajták esetében mely szolgáltatásfajták szerinti csoportnevek kerüljenek feltüntetésre. (Pl. a minden bölcsődés tagja a Gondozottak csoportnak, ezért ez irreleváns a nyomtatásokban, de az étkezések szerinti csoportbontások pedig szükségesek.)
  • Adott napon a rendelések lemondásait mutató élettörténeti bejegyzésekben nem megfelelő adatok jelentek meg a műveletről. JAVÍTVA!
  • A "Havi általány"-os elszámolási rend esetén a 132/140MP működéser hibajelzéssel leállt: "Az elszámolási rend osztály meghatározás nem sikerült!". JAVÍTVA!
  • A 111MP-ban a szolgáltatásfajták kapcsán használható elszámolási rendek megritkításra kerültek, ugyanis több elszámolási rend a különböző kimutatások időszak lapozói számára kerültek kialakításra.
  • SQL hiba: új eltartó partner felvitele, majd "Vissza" gomb alkalmazása esetén. JAVÍTVA!
  • Az automatikus mentési eljárás túl lassan állapított meg az adott intézménynél mentendő napokat. Ez optimalizálásra, gyorsításra került, melynek eredményeként jelentősen javulhat az automatikus mentés futási ideje.
  • Napi pótigény utólagos jóváhagyással történő leadása nem volt lehetséges a nem étkezési szolgáltatások esetén, mert a legördülő listában csak a "Nincs szolgáltatás" jelent meg. JAVÍTVA!
  • Az automatikus mentés során a rendszer figyelembe veszi, hogy mely szolgáltatásfajták mely étkezéstípusainak mentése esedékes, és a mentési sorrendet ennek megfelelően határozza meg a rendszer. Így az esedékes mentések a folyamat elején hajtódnak végre, az így rögzült rendelésállományi adatok korábban érhetőek el a szolgáltatók számára.
  • Az automatikus mentés eljárásban be volt építve egy biztonsági várakozási idő az eljárás elejére (30 sec) annak érdekében, hogy ha a kiszolgáló szerverek rendszerórái között eltérés tapasztalható, akkor ne fordulhasson elő a mentési eljárás elmaradása. A probléma orvoslásra került azáltal, hogy a rendszerórák közötti különséget a rendszer automatikus méri és ennek megfelelően végzi az időzítéseket. Ezzel a mentési eljárás ideje rövidül.
  • A 4123MP-ban a generált XLS állományok nevében a "Heti" szó szerepelt, pedig itt "Napi" kimutatások készíthetőek! JAVÍTVA!

  3.038.20150216.1 - FŐ KIADÁS!

  • A tagok zárásakor új automatikus záráskiterjesztési eljárás került kidolgozásra annak érdekében, hogy csökkenjen a rendszer által feleslegesen átszámolt időszakok száma az egyes tagi vagy intézményi zárások során (pl. 4140MP). A fejlesztés javíthatja a rendszer teljesítményét, és csökkenti a "PÓTIGÉNY ÉRVÉNYESSÉG" beállításból adódó kockázatokat (csökkenhet a futási idő és a szükséges memóriafelhasználás).
   Az új eljárás figyelembe veszi:
   • Központi, vagy intézményi naptár módosításait
   • Tag csoporttagságának változásait
   • Tag támogatásainak változásait (összevetve a már elvégzett tagzárásokkal)
   • Visszamenőleges árváltozások érzékelés
   • Előrendelésekben bekövetkezett változások
   • A zárandó időszakot megelőzően záratlanul maradt időszakok érzékelése
  • Kialakításra került az átutalásos fizetési mód. (Hasonlóan működik, mint a csekkes fizetés, de alapértelmezésben nem kerülnek csekkek kinyomtatásra.)
  • A 9999-12-31 érvényességi végű támogatásokat a támogatásütközési eljárás nem ellenőrizte, ezért ezek ütközései nem kerültek kimutatásra. JAVÍTVA!
  • A tag rendelés naptárján adott nap rendelési képernyőjének megnyitása után lehetővé vált lapozni, lépkedni, kiválasztani a dátumot, ezáltal át lehet lépni másik nap képernyőjére anélkül, hogy a rendelési naptárra visszalépnénk.
  • 1 számlán/nyugtán beszedett különböző szolgáltatásfajták analitikai adatainak megbontása szolgáltatásfajtánként, ill. az egyben kiállított bizonylaton a megbontott analitikai adatok egyesített feltüntetése.
  • Megoldásra került, hogy a KASZPER-ban több utalványrendeletről 1 közös bizonylat (számla/nyugta) készüljön. Kikötés, hogy az utalványrendeletek jogcímének meg kell egyeznie!
  • A 140MP-ban megoldásra került, hogy adott szolgáltatásfajta csoportra történhessen a beszedés.
  • A 111MP-ban szolgáltatásfajtánként megadható "PÓTIGÉNY ÉRVÉNYESSÉG"-gel differenciáltan kezelhetőek a továbbiakban az automatikus záráskiterjesztések a tagi zárások elvégzése során. Ez különösen a hátralékos tagok kezelésében jelent könnyebbséget.
  • A nem étkezési szolgáltatások esetén az étkezés kapcsán feltüntetett információk köre nem volt megfelelő a számlák közlemény rovatában. Ez továbbfejlesztésre került.
  • Megoldásra került a modul által létrehozott utalványrendeletek szabályozott módon történő automatikus kötelezettségvállaláshoz kötése. A beállításokat az intézményi beállítások, fizetési beállítások köt.vál. beállítások felületén lehet megtenni.
  • A jogszabályi előírásoknak megfelelően lehetővé vált a tagi túlfizetések felosztása (elhatárolása) tárgyévi és tárgyévet megelőző részekre. Míg az előbbit negatív bevételi utalványrendeleteken kell kifizetni, addig az utóbbiakat pozitív kiadásira kell tenni. Az elhatárolás módja az intézmények beállításainál a fizetési beállításokban állítható be.
  • A 132MP felkészítésre került, hogy kapcsolt szolgáltatásokat (szolgáltatás fajta csoportokat) együtt kezelve egy felületen keresztül egybekötve használjanak az ügyintézők.
  • A 140MP-ban a beszedési folyamat átalakításra került, hogy szolgáltatás fajta csoportok (kapcsolt szolgáltatások) alapján történjen a beszedések indítása, lefolytatása és a beszedett összegek feladása a KASZPER felé.
  • Menüpont változások:
   • 34MP -> 39MP-ra módosult.
   • 34-es új menücsoport lett. Neve: Támogatások és szűrők
    • Alá bekerült: 341MP : Szűrősablonok kezelése (ez új menüpont)
    • Alatta módosult: 324MP -> 342MP -ra módosult.
   • 35-ös menücsoport létrejött, 'Könyvelés, pénzügyek' névvel
    • Alá bekerült: (régi)35MP -> 351MP -ra módosult.
    • Alatta módosult: 315MP -> 352MP -ra módosult.
  • Bevezetésre került a 341MP-ban egy új funkció, mellyel szűrősablonok definiálhatóak a rendszerben található szűrős-rendezős táblázatokra. Első lépésként a 123MP-ban a támogatások leválogatásához és rendszerezéséhez készült el ez a segítség, később más listákhoz is elérhető lesz. Ennek segítségével központilag definiálhatók olyan leválogatások, melyek segítik az ügyintézők napi munkáját. (Megjegyzés: az egymással ütköző támogatási halmazok is ezen az úton kerülnek definiálásra.)
  • Támogatás ütközési szabályok megadására elkészült a 343MP, melyben definiálhatóak felületről azok az összefüggések, melyek kimutatják a hibás, nem szabályszerű támogatási helyzeteket a tagoknál. A definiálás a megadott szűrősablonok segítségével történik.
  • Új jog került kialakításra a rendszerben: "Támogatási szabály kezelési jog".
  • Tag csoporttagságaiban történt változtatás után a rendelések képernyőre való visszalépéskor a csoportinformációk és a változásokból eredő eltérések nem jelentek meg, a felület nem frissült megfelelően. JAVÍTVA!
  • 140MP-ban új tag rögzítésekor a felvitt tag képernyője a 132MP-nak megfelelően jelent meg, ezért nem lehetett rá beszedést végezni. JAVÍTVA!
  • A KASZPER-ban megoldásra került, hogy az együttesen beszedendő (pl. mert egy bizonylat készült róluk) utalványrendeletek összevezetéskor egységesen kezelődjenek. (Pl. 7000Ft befizetése 5000Ft étkezési és 2000Ft gondozási díjra automatikusan összevezetődik a 2db utalványrendelettel.)
  • Lehetővé vált a támogatási csoportokat úgy beállítani, hogy a támogatás adott étkezésfajta megléte esetén adható csak meg az adott napra.
  • A közös bizonylatra (számla/nyugta) kerülő utalványrendeletekkel kapcsolatosan egyenlőre beépített korlátozás a rendszerben, hogy meg kell egyezniük a jogcímüknek és a kötelezettségvállalásnak is, amelyekre rákerülnek.
  • A 132MP-on belül a támogatási csoportok listája a szolgáltatásfajták szerint leválogathatóvá vált.
  • A 42-es menücsoportban a menüpontok nem jelentek meg a tagintézményes működésnek megfelelően. JAVÍTVA!
  • A tárgyévet megelőző túlfizetések visszafizetése esetén a rendszer külön figyelmezteti az ügyintézőt arra, hogy nem tárgyévi túlfizetést fizet éppen vissza.
  • A kerekítési utalványrendeletek kezelési módja megváltozott kapcsolt szolgáltatások (szolgáltatásfajta csoportok) esetében. Ilyenkor külön kerülnek létrehozásra és nem kerülnek bekötésre a csoportos utalványrendeletek alá.
  • Lehetővé vált az árjegyzékekben negatív egységárat rögzíteni.
  • Az étkezési helyeken lehetővé vált a nem kívánatos napi menüket (tartalomcsoportokat) letiltani egyenként.
  • Lehetővé vált, hogy adott étkezési hely esetében beállítható legyen a lemondási napi menü. Ezidáig a lemondási napi menü fixen a "Nincs szolgáltatás" volt, ez új lehetőséget teremt pl. gondozási díj esetében a hiányzásokat speciálisan kezelni ezáltal.
  • A zárási eljárásba beépítésre került egy korrekciós tényező, mely biztosítja, hogy adott étkezésfajtára adott időszakra (pl. havi) számolt összeg nem lehet negatív, vagyis 0-ra felkorrigálásra kerül.
  • A támogatás típus új beállítási lehetősége a "Számolási mód". Lehet "Alap" vagy "Kiegészítő". Alap esetben a megadott támogatási mérték szerint kalkulált összeggel kerül csökkentésre a rendelt szolgáltatás díja. "Kiegészítő" támogatás esetén a megadott támogatási mérték feletti résszel kerül csökkentésre a rendelt szolgáltatás díja. Pl. ez utóbbi lehetővé teszi olyan támogatás kialakítását, hogy 10000Ft-ot ne haladhassa meg a havi térítési díj mértéke.
  • A támogatás típusának beállításaiban lehetővé vált a támogatás forrásának meghatározása. Jelenleg a "Megadott érték szerinti" forrás az alapértelmezett, azonban lehetővé válik, hogy pl. egy határozatban vagy nyilatkozatban (pl. egy főre jutó jövedelem) megadott érték szerint kerüljön a támogatás kalkulálásra.
  • A 142MP átalakításra került, hogy nem beszedési napokat, hanem a pénzügyi feladásokat jelenítse meg. Amikor nem történik több szolgáltatásfajta együttes beszedése, akkor a menüpont működése analóg a korábbi működéssel. A különbség csak akkor érzékelhető, amikor pl. étkezési és gondozási díj együttesen kerül beszedésre.
  • Az adatimport során lehetővé vált az étkezéstípus és altípus megadása (és természetesen a szolgáltatásfajta is, amihez ezek tartoznak).
  • A KASZPER-ban az együttesen beszedésre kerülő utalványrendeletek esetében megoldásra került a kézi összevezetés támogatása, vagyis 1 tétel összevezetése több utalványrendelettel, melyek így össze vannak kapcsolva.
  • Lehetővé vált támogatások korlátozása olyan tekintetben, hogy adott szolgáltatásfajta csoport (kapcsolt szolgáltatás) szolgáltatásai közül ne mindre, csak a megjelöltekre számolódjon rá, ill. lehetővé vált, hogy ekkor csak az adott szolgáltatásfajta folyószámlájára íródjon jóvá a támogatás.
  • A 4131/4231MP-okban a időszak kiválasztó (lapozó) komponens lecserélésre került, mert funkcionálisan hibásan működött és kevesebbet is tudott az új megoldásnál. JAVÍTVA!
  • Számla stornózásakor a stornószámla megjegyzés mezőjébe rosszul került be a stornózott számla azonosítója. JAVÍTVA!
  • A 4121-22MP-okban új szempontok szerinti tételes kimutatások kerültek beépítésre, ill. a 111MP-ban konfigurálhatóvá lettek téve ezek a kimutatások.
  • Az előrendelések rögzítő felületei felkészítésre kerültek több féle szolgáltatásfajta párhuzamos kezelésére. JAVÍTVA! (A tag étkezéstípus beállításaival nem működött együtt!)

  3.037.20150216.1

  • A HÉJ tábla teljes körű kimutatásában az összesített nyomtatás elején megjelentek 1db telephely (névsorban a legelső) adatai is. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: 140MP, tag kiválasztásakor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • A 111MP-ban a szolgáltatásfajták képernyőjén a táblázat szétcsúszott. JAVÍTVA!
  • Tag folyószámlájára meglévő utalványrendelet utólagos felvezetése nem működött, amennyiben annak fizetési módja nem KP-s volt, ill. számla nyomtatása sem működött az ilyen esetekben. JAVÍTVA!
  • A 312MP-ban nem engedte meg a rendszer az aktív intézményeken kívüli egyéb aktív elemek hozzáadását. JAVÍTVA!
  • A modul menüje rosszul jelent meg (hiányosan), amennyiben az aktuális intézmény kódja '0' értéket vett fel. JAVÍTVA!
  • Az intézményi naptár nem működött adott intézményre, ha a KASZPER-ban az adott intézmény inaktiválásra került. JAVÍTVA!
  • Havi előzetes automatikus mentés nem futott le annak ellenére, hogy az be volt kapcsolva a 311MP-ban az adott intézményre. JAVÍTVA!
  • Százalékos támogatás esetén annak mértékének növekedésekor előfordulhatott, hogy nem sikerült annak a felhasználása, mert a rendszer csak a tárgyhónapon belüli pénzmozgásokat vette figyelembe a pénzmozgások alábontásainak meghatározásában. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: utalványrendelet inaktiválásakor, ha a tag kivételre került már az érintett csoportból, ekkor az értesítési email küldése okozott hibát. JAVÍTVA!
  • Belső hiba: A 132MP-ban, amennyiben az aktuális intézmény kódja '0' értékre állt be. JAVÍTVA!
  • A 4111-13MP-okban a különböző összesítéseknek kialakított fülek sorrendje véletlenszerűen összekavarodott. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 311/12MP-ban az "Étkeztet" tulajdonság beállításakor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • A folyószámlákon a háttérben végzett korrekciós eljárások eredménye nem került lementésre az adatbázisba, csak tagzárás végrehajtása esetén mentődtek ezek a változások az adatbázisba. Emiatt a pénzmozgásokra épülő funkciók működésében zavarok jelentkezhettek. JAVÍTVA!
  • A 311/12MP-okban a KASZPER csoport beállítás módosítása/beállítása nem mentődött le, ha az intézmény azonosítójának '0' érték lett beállítva. JAVÍTVA!
  • Intézmény vagy intézményi egységek hiányát az adatimport úgy jelezte, hogy nincs csoport a rendszerben. JAVÍTVA!
  • Amennyiben egy számlát a partner módosítása miatt stornózni és új számla kiállításával újból kiadni kell, akkor programhiba jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Csoportos utalványrendeletek esetében a hivatali (intézményi) számlaszám meghatározásában figyelembevételre kerültek az inaktív alárendelt utalványrendeletek is. JAVÍTVA!
  • Utalványrendeletek listájának nyomtatása/exportálása esetén a sorszám oszlop nem jelent meg. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: az utalványrendeletek listáján a dátumszűrő nem támogatta a '*'-os kereséseket. JAVÍTVA!
  • A 4114MP-ban az étkezésfajták kijelölésének lehetősége nem működött. JAVÍTVA!
  • A 4113, 4213MP-okban az összesítések kinyomtatása után a felületre visszalépéskor újra lefutott az összesítés, ami nagyon időigényes volt. JAVÍTVA! (Nem fut le újra az összesítés, hanem a korábban kiszámolt adatokat jeleníti meg újra a felület.)
  • SQL hiba: 123MP-ban az érvényességre szűréskor, amennyiben '*'-osan vagy intervallumra szűrés történt. JAVÍTVA!
  • A 4131MP-ban az összesítés bontásánál kiválasztva az időszaki felosztást, majd az időszakválasztóból kiválasztva az időszakot, nem a kiválasztott értéknek megfelelően állt be a felület, hanem visszaugrott a legördülő lista legelső elemére. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: passzivált támogatás ütközhetett olyan támogatással, mely nem passzivált, de a vége 9999-12-31-re esett. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Főintézmény nélküli felhasználó modulba való belépésekor. JAVÍTVA!
  • A szolgáltatói (524MP) rendelésállományok nyomtatásában az összes intézmény együttes nyomtatásakor az 1. intézmény utáni intézményeknél az étkezés fajtája nem jelent meg. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 4111-13 MP-okban, ha a szolgáltató partnert a KASZPER-ban inaktiválták. JAVÍTVA!

  3.037.20140813.1

  • Intézmény pénzügy összesítőjében a részletes listákon nem működtek a rendezési lehetőségek. JAVÍTVA!
  • Az intézményi csoportos záráshoz (141MP) beépítésre került a tagintézmény kiválasztó elem, így a felettes intézmények ezen keresztül belenyúlhatnak a tagintézmények működésébe.
  • SQL hiba: 35MP-ban a pénzeszközök szerkesztőjében törléskor, ha az adott pénzeszköz már használatban van. JAVÍTVA!
  • Az intézményi és E-Jegy automata beállításokban megadható e-mail címek ellenőrzésénél téves hibajelzés keletkezhetett a címek felépítésének ellenőrzésekor. JAVÍTVA! (pl. a .info vagy .name végű címek esetén lehetett hiba)
  • SQL hiba: portál felhasználó rögzítésekor, amennyiben annak nevében szerepel nem megengedett karakter. JAVÍTVA! (Ellenőrzés és értelmes hibajelzés került beépítésre.)
  • A 311/12MP-ban az automatizmusok beállításainál az automatikus mentések engedélyezése/tiltása értékei akkor is elmentődtek, ha a mentési eljárás során valamilyen hiba lépett fel és (piros) hibajelzés jelentkezett. JAVÍTVA!
  • A 113MP-ban az étk.helyek létszámkorlátainak beállításainál nem voltak beépítve a szükséges ellenőrzések, ezért nem megfelelő adatok rögzítésekor SQL hibák keletkezhettek. JAVÍTVA!
  • A KASZPER-ban nyilvántartott számlák és nyugták esetében ezen bizonylatok "Igazolt" állapota alapján bizonylat másolat került nyomtatásra. JAVÍTVA! (Ekkor még eredeti bizonylat kerül nyomtatásra, mivel ekkor még nem történt meg a bizonylat nyomtatása.)
  • Beépítésre került annak ellenőrzése, hogy a a 311/12MP-okban az egymás alá-főlé rendelt intézmények esetén ne lehessen beállítani olyan kombinációt, melyek körbehivatkozást okozhatnak az intézmények között.
  • A 311/12MP-ban a fizetési beállításoknál a nyugta és számlatömbök legördülő listája rendezésre került a könnyebb áttekinthetőség érdekében.
  • 324MP-ban új támogatási szint felvitelekor téves hibajelzés jelentkezett: "A támogatás szintje csak szám lehet!" JAVÍTVA!
  • A 111MP-ban beépítésre került, hogy azonos szolgáltatásfajta halmazokra ne lehessen több szolgáltatásfajta csoportot felrögzíteni.
  • 111MP-ban szolgáltatásfajták csoportjának törléshez megerősítő kérdés került beépítésre.
  • A 4140MP-ban ha egy tagnak nincs rendelése, akkor a rendszer azonnal jelzi, hogy ki kellene venni az étkezők közül, ha nem étkezik. De ez félrevezető lehet legfőképpen olyan helyzetekben, ahol tiltott az előrendelés használata, így az elkövetkezendő időszakokra nincsenek még rögzítve a rendelések. Megoldásra került, hogy egy beállításnak megfelelően (alapértelmezett 3 hónap) csak akkor jelezze ezt a rendszer, ha a megadott ideig nincs rendelése a tagnak.
  • A 1113/14MP-okban az étkezési hely árjegyzék beállításainál új árjegyzék hozzáadásánál nem frissült a jobb oldali panel, hanem a korábban megjelenített árjegyzék adatai maradhattak ott. Másrészt az "M" módosító gombok segítségével módosított beállítások rögzítéskor nem mentődtek le. JAVÍTVA!
  • Támogatási csoport felvitelekor a beállított szolgáltatásfajtákra vonatkozó beállítások elvesztek, amikor kiválasztásra kerül a támogatás típusa. JAVÍTVA!
  • Étkezés típusnál a 111MP-ban nem volt lehetőség üres szöveget megadni kódként a felhasználói felületről történő rögzítésénél, ami egyébként a normál étkezés kódja szokott lenni. JAVÍTVA!
  • A 143MP-ban az inaktív étkezés típusok is megjelentek a táblázatban. JAVÍTVA! (Inaktív étk. típus csak akkor jelenik meg, ha van rá napi zárás, pl. a múltban lett lezárva, amikor még aktív volt)
  • A 131MP-ban új csoport rögzítésekor a telephely kiválasztása az adott intézmény KASZPER-beli telephelyei közül történt és nem a 311/12MP-ban rögzített intézményi egységek közül. Az ebből eredő eltérések SQL hibát is okozhattak. JAVÍTVA!
  • A tagok előrendeléseinél található "+1 hónap" rendelés meghosszabbítási funkcióval rendelkező gomb megnyomásakor a 4113MP-ban vagy automatikusan történt napi mentések meglétét nem ellenőrizte a rendszer, így esetlegesen a 143MP-beli napi zárás és a 311/12MP-beli korlátozó beállítások hiányában rögzülhettek olyan rendelések, melyek nem kerültek bele így utólag a napi végleges rendelésállományba. JAVÍTVA! (A szükséges ellenőrzés beépítésre került.)
  • A tag rendelések képernyőn pótigény(ek) rögzítésekor csak a beállított módosított rendelés rögzült a rendszerben, de az nem frissült, hogy a rendelést ki rögzítette a rendszerbe, ezért úgy tűnhetett, mintha a módosított rendelést ugyanakkor és ugyan az a felhasználó rögzítette, mint az eredeti, módosítás előtti rendelést. JAVÍTVA!
  • Az étkezési helyekre megadható létszámkorlátok ellenőrzése a rendelések rögzítésekor nem működött megfelelően. JAVÍTVA!
  • A 311/12MP-ban beállítható módon lehetővé vált számlák esetében is aláírások helyét rányomtatni a bizonylatokra, hasonlóan a nyugtáknál alkalmazott megoldáshoz.
  • SQL hiba: 123MP-ban konkrét intézmény kiválasztásakor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • "Fejlesztői hibaüzenet! - Szolgáltatásfaja id-t kötelező megadni a Zárásnak!" 144MP-ban jelentkezett. JAVÍTVA!
  • A 141MP-ban amikor adott intézményben több szolgáltatásfajta van használva, akkor a második szolgáltatásfajtára történő záráskor rögtön "P"ótzárás jön lére annak ellenére, hogy az adott szolgáltatásfajtára még nem történt zárás az adott intézményben az adott időszakra. JAVÍTVA!
  • A 142MP-ban adot kiválasztott zárásban bármelyik listában az "Összeg", "Elsz.össz." oszlopok színei és a szöveg színe csúnyán, olvashatatlanul jelent meg. JAVÍTVA!
  • A rendszer által kiállított számlákra minden fizetési mód esetén (kivéve a készpénzes) rányomtatásra kerül a befizető azonosító annak érdekében, ha a befizetés utólag mégis átutalással teljesülne.
  • A 4131MP (intézmény pénzügyi összesítője) részletező listáiban nem csak a kiválasztott szolgáltatásfajtának megfelelő pénzmozgások jelentek meg, nem kerültek ezek a listák leszűkítésre. JAVÍTVA!
  • A 4140MP-ban nem csak a kiválasztott szolgáltatásfajtát igénybe vevő tagok kerültek megjelenítésre, hanem minden tag az intézményben. JAVÍTVA!
  • A 4140MP-ból történő nyomtatásokon feltüntetésre került a szolgáltatásfajta.
  • SQL hiba: utalványrendelet alapján soron kívüli kifizetés felvitelekor jelentkezett, ha nem került megadásra az érintett utalványrendelet. JAVÍTVA! (Hibajelzés került beépítésre.)
  • A tagi rendelés képernyőn (132/140MP-okban) a beállított diéták altípus megnevezései a naptár alatt feltüntetésre kerültek. Ez a korábban kialakított feltüntetés nem jelent meg. JAVÍTVA!
  • A 132MP-ban a tag adatai képernyőn a csoportok felsorolásánál található "Előrendelések" gombra kattintva a napi rendelések képernyő jött be. JAVÍTVA!
  • A 326MP (tag adatok importálása) információs paneljáról (help) hiányzott a tag csoportjának importálására vonatkozó leírás. JAVÍTVA!
  • A csoportos utalványrendeletek esetében a 311/12MP-ban az utalványrendeletekhez megadott igazolói beállításokat a rendszer nem vette figyelembe. JAVÍTVA!
  • A 4213MP-ba történő belépéskor alapértelmezetten nem jó dátumra állt be a rendszer. JAVÍTVA! (A cél, hogy mindig az utolsó már lementett rendelésállományú napra álljon be és azt jelenítse meg a rendszer.)
  • A 139MP-ban nem jelentek meg minden olyan intézménynek a tagjai, amelyekhez az adott felhasználónak a beállítások alapján joga lett volna. JAVÍTVA!
  • A modul felületein megjelenített tagintézmény kiválasztó elemek (cellák, keretek, cinkék) a felhasználói felületen akkor is megjelentek, ha az adott intézménynek nincsenek is tagintézményei (pl. 315MP). JAVÍTVA!
  • A 326MP (adatimport) használata során a "lakcim" nevű mezőt nem ismerte fel a rendszer és nem töltötte be. JAVÍTVA!
  • Az adott támogatási szinten maximum csak 1 támogatás adható beállítás nem vette figyelembe a párhuzamosan használt szolgáltatásfajtákat. JAVÍTVA! (Különböző szolgáltatásfajtákra vonatkozó támogatások adhatóak egyszerre azonos szintről ezen beállítás mellett is.)
  • A 111MP-ban a szolgáltatásfajták adminisztrálását bárki elvégezhette jogosultságoktól függetlenül. JAVÍTVA!
  • A 122/22MP-okban támogatási csoportok szolgáltatásfajtákra történő korlátázásánál a beállítások utólagos módosításakor rögzítéskor nem rögzültek le a módosítások. JAVÍTVA!
  • Adott támogatási szinten adott tagra vonatkozóan 100%-nál több támogatás megadásának ellenőrzése nem vette figyelembe a szolgáltatásfajtákat. JAVÍTVA! (Párhuzamosan használt szolgáltatásfajták esetében szolgáltatásfajtánként kerül kalkulálásra a megadott támogatások összesített százaléka.)
  • A 123MP-ban (támogatottak listája) az érvényesség oszlopon évszámra szűréskor jelentkezett. JAVÍTVA! 8Megoldásra került, hogy ilyenkor azon támogatások jelenjenek meg, melyek a megadott évet érintik.)
  • A 9MP (intézmény választó) nem jelent meg, ha az intézmények tagintézményei is vannak, de a felhasználónak egyébként nincs joga intézményválasztásra és más intézményekre történő átlépésre. JAVÍTVA!
  • A 4111-13MP-okban számlázási nézetben téves hibajelzés jelentkezhetett ("Erre az időszakra nincs összesíthető étkezési hely") és ilyenkor nem jelentek meg a kiválasztható telephelyek, melyekre az összesítések lehívhatóak. JAVÍTVA!
  • A 326MP-ban tag adatainak importálásakor a taghoz megadott csoport validációja nem megfelelően működött (vagyis a csoport adott dátummal létezik-e az adott intézményben és telephelyen, ill. aktív-e). JAVÍTVA!
  • A 326MP-ban a tagok adatainak importálásakor a rendszer olyan tagtípusok használatát is megengedte, melyek az adott intézményben nem is engedélyezettek. JAVÍTVA!
  • A 132MP-ban tagnak támogatás megadásakor nem került ellenőrzésre, hogy a megadott támogatás egyáltalán érvényben van-e az érintett időszakban (ez az ellenőrzés a 122MP-ból végzett művelet során működik). JAVÍTVA!
  • A tagok élettörténetében (eseménynaplóban) az egyes események részletes információs ablakában a tagok nevei, ill. az étkezési helyek megnevezései rosszul kerültek megjelenítésre. JAVÍTVA!
  • A rendszeradminisztrátorok számára elérhető hibakeresési céllal kialakított pénzmozgások összefüggéseit tartalmazó gráfban (ábra) 2 pénzmozgás között legfeljebb 1 él szerepelhetett, a többes élek így nem látszódhattak, ami megnehezítette a tagok pénzügyi elszámolására vonatkozó bejelentések felderítését. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: amennyiben az eltartó partnernek több aktuális neve és/vagy címe van (ami nem lehetne), akkor jelentkezett. JAVÍTVA! (Hibajelzés került beépítésre, amely jelzi a problémás partnert a KASZPER-ban.)
  • A telephelyes (intézményi egységenkénti) étkeztetési módban az intézményi egységekhez külön-külön hozzárendelt felhasználók esetében a hozzárendelésben nem jelentek meg olyan felhasználók, akik már valamely sorhoz hozzárendelésre kerültek korábban. JAVÍTVA! (Intézményi egységenként külön-külön kerül meghatározásra a hozzáadható felhasználók listája.)
  • Árjegyzékek nyomtatási képén %%%-os hivatkozások voltak láthatóak. JAVÍTVA!
  • Jövőben aktiválódó csoportok esetében tagok csoportba sorolásakor a minimum és maximum dátumokat nem írta ki a rendszer. JAVÍTVA!
  • A 132MP-ban az "Aktív tag keresése név alapján" funkció használatakor téves hibajelzés keletkezhetett, mivel a kereső az ékezetes betűkre nem érzékeny, míg a hibajelzés feltétele ékezetérzékeny módon történt. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: a 131MP-ban csoport nevének olyan változtatása után, melynél a csoport kategóriája és/vagy alkategóriája is változtatásra került, későbbi léptetésnél vagy újabb csoportnév változtatáskor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • A 143MP-ban a napi zárások működése nem volt felkészítve a több szinten egymás alá rendelt (adminisztrált) intézmények lekövetésére. JAVÍTVA!

  3.037.20140520.1

  • A 4140/4240MP-okban a tagok záratlanságát nem jelezte megfelelően a rendszer (pl. amikor túlfizetés van, de van lezáratlan pótigény is, amit egyébként lefed a túlfizetés). JAVÍTVA! (A 4140/4240MP-ok újraírásra kerültek, másként mutatják már a zártsági állapotokat és a túlfizetés/tartozás értékeket.)
  • Az árjegyzékekkel történő munka nehézkes volt, mert az árjegyzék panelok nagyon lassan töltődtek be. JAVÍTVA!
  • Amikor adott időszakra vonatkozó árak egy adott időponttól hivatalosan megváltoznak, de az új árakat a határidő előtt fizetőkre már nem lehet alkalmazni, és adagátirányítás történik, a rendszer tévesen kivetette az árváltozásból eredő különbözetet. JAVÍTVA!
  • A 143MP-ban a nap lezárását végző főintézmények tekintetében a számlát kibocsátó intézményi beállításokat követte a rendszer. Amennyiben ez a beállítás eltért az adminisztráló intézmény beállításától, akkor működési problémák jelentkezhettek a 143MP-ban. JAVÍTVA! (A 143MP minden esetben az adminisztráló intézményi beállítást követi.)
  • Elgépelések és helyesírási, fogalmazási hibák javítása a modulban megjelenő szövegeknél.
  • Az utalványrendelet listákba bekerült a számla/nyugta állapotjele "Biz.állapot" nevű oszlopban, melyre szűrni és rendezni is lehet.
  • Telephelyesen étkeztető intézményeknél a 122MP-ban (támogatási csoportok) az összes támogatottat listázó panelon a jövőben életbe lépő támogatások nem jelentek meg. JAVÍTVA!
  • Az előrendelések "+1 hónap"-pal való meghosszabbításánál a gomb használata akkor is letiltott 1 nappal a módosítandó időszak kezdete előtt, ha sem zárás, sem napi mentések, sem egyéb feltételek, beállítások ezt nem akadályozták. JAVÍTVA!
  • A 314MP-ban a sikeres partner rögzítésről zöld hátterű megerősítő szöveg került beépítésre.
  • Ha adott intézményben engedélyezett a tagkategórizálás használata, de nem kerültek még felrögzítésre kategóriák az intézményhez, akkor a tagok kategóriába sorolásánál a gomb inaktív lett és szöveg jelzi, hogy nincsenek kategóriák felrögzítve az intézményhez.
  • Ha egy tag csak 1 napig volt tagja valamely csoportnak, akkor téves hibajelzés miatt nem lehetett kivenni az étkezők közül erről az 1 napról. JAVÍTVA!
  • Amennyiben volt feltöltve egy taghoz fénykép, de az fizikailag valami okból törlésre került vagyis nem létezik a fényképeket tároló könyvtárakban, akkor eddig alapértelmezett képet töltötte be a rendszer, mintha nem történt volna fénykép feltöltés, miközben a fénykép törlése és a kezelési funkciók annak megfelelően működtek, mintha lenne fénykép. Az ilyen esetekben egy új alapértelmezett kép került kialakításra "A kép betöltése sikertelen!" felirattal..
  • Adott tagnak fel lehetett vinni 2 támogatást azonos támogatási szintről annak ellenére, hogy a támogatási szintnél jelezve volt, hogy csak 1 támogatás adható egyszerre 1 tagnak arról a szintről. JAVÍTVA!
  • A 123MP-ban a telephelyesen étkeztető intézményeknél a telephely kiválasztó, szűrő nem működött. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: a tagi azonosítók karbantartásánál a csoport nevére szűrésnél jelentkezett. JAVÍTVA!
  • A 4111-13MP-okbeli nyomtatásoknál a február hónapoknál összecsúsztak, átcsúsztak a táblázatok azonos oldalakra (nem teljesült, hogy 1 oldal 1 táblázat), mivel a február csak 28/29 napos, ezért a táblázatok kisebb helyigénye okozta a problémát. JAVÍTVA! (Mindig 31 sorosak lettek a táblázatok, csak a végén üres sorok maradnak.)
  • Ha egy intézményhez nem kerültek felrögzítésre számla/nyugta tömbök, akkor a 311/12MP-ban hibajelzés mutatkozott: "Nincs kiválasztható számlatömb ehez az intézményhez!", így nem lehetett az "Alapértelezett" értéket beállítani. JAVÍTVA!
  • Az ETELKA modul által generált KASZPER utalványrendeleteken nem követődött le megfelelően a KASZPER-ben beállított ellenjegyzői, igazolói és érvényesítői beállítások. JAVÍTVA!
  • A 4111-13, 4211-13MP-okban a "L"emondás oszlopok rosszul kalkulálódtak. JAVÍTVA!
  • A 4111-12MP-okbeli nyomtatásban a nevesített listákon adagszámokban eltérés mutatkozhatott a képernyőn megjelenő adatokhoz képest, melyek így nyomtatásban hibásak voltak. JAVÍTVA!
  • A 132MP "Keres" gombja, ami fent középen található univerzális kereső mező mellett található, furcsán viselkedett és sok esetben nem végezte el a keresést a tagok listájában. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 9MP, ha a felhasználónak egyedi ügyintézői jogosítása van valamely intézményre. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 132MP-ban a pénzmozgások képernyőről túlfizetés visszafizetésekor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • A 139MP-ban a tagra történő keresésnél csak az aktuális intézménybeli tagokat találta meg a kereső. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 4134MP-ba (HÉJ) belépéskor, ha több szolgáltatásfajta szerepel a rendszerben. JAVÍTVA!
  • A tag rendelési naptárában olyan napok is citromsárgával jelenhettek meg (vagyis mintha sosem lett volna rendelés arra a napra), melyekre érvényes rendelés volt érvényben. JAVÍTVA!
  • Téves hibajelzés túlfizetés visszafizetésekor: "Nem megadott adatok! (intezmeny_id, tag_id, szolgfajta_id)". JAVÍTVA!
  • Hiányzott a havi előzetes rendelés kézi mentését biztosító gomb. JAVÍTVA!
  • A szolgáltatók számára a diétás rendelésekhez is összesített és nem nevesített listák nyomtatódtak. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: 527MP, szolgáltató részéről történő belépéskor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • 524MP-ban szolgáltató részéről történő havi végleges számlázási rendelésállomány nyomtatása nem működött. JAVÍTVA!
  • Fejlesztői hiba: túlfizetés kifizetésének felületén jelentkezett, ha olyan szolgáltatásfajt lett kiválasztva, melyet az adott tag nem vett igénybe. JAVÍTVA!
  • A 143NP-ban (Napi zárás) adott napnál felsorolt étk.típusok csoportosításra kerültek szolgáltatás fajta szerint.
  • Az 524MP-ban és a 143MP-ban a napi végleges logisztikai nyomtatványon az étkezési helyek nem névsor szerint jelentek meg. JAVÍTVA!
  • Lehetővé vált a kis összegű (a beállított értékhatár alatti) eltéréseket szolgáltatásfajtánként egyenlegkorrekcióval lekezelni.
  • A 113MP-ban az étlap dossziéknál szereplő étkezési típusok mellett feltüntetésre kerültek a szolgáltatási fajták is.
  • A 132/140MP-okba az utalványrendeletek szinkronizációját mutató progressbar (amely mutatja a szinkronizáció előre haladását) beragadhatott, így a folyamat sosem ért véget annak ellenére, hogy a háttérben a szinkronizáció már befejeződött. JAVÍTVA!
  • Intézményi egység rögzítésekor telephelyként rögzült a felvitt egység annak ellenére, hogy székhelynek volt jelölve. JAVÍTVA!
  • Megteremtésre került a rögzített intézményi egységek adatainak módosítási lehetősége.
  • Az utalványrendelet listákban a tagok minden csoportja megjelent (elég zavaró módon), nem csak az utalványrendelethez kapcsolódó szolgáltatásfajtának megfelelő csoportok megnevezései szerepeltek. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 131MP-ban új csoport felvitelekor. JAVÍTVA!
  • Tag zárásakor, amikor utalványrendelet keletkezik, de nincs az intézmények beállítva beszedési jogcímkód az adott szolgáltatásfajtára, akkor a hibára egyáltalán nem utaló hibajelzés keletkezett. JAVÍTVA! (Kialakításra került a hibát pontosan kijelző hibaüzenet.)
  • A kiállított számlákon/nyugtákon a rendelt napok száma rosszul jelenhetett meg, ha az eredeti bizonylat lestornózása után történt lemondás és a tag újrazárásával új bizonylat kiállítása. JAVÍTVA!
  • A tag rendelési képernyőjén a lemondott napok citromsárga színnel jelentek meg, mintha sosem lett volna rendelés azokon a napokon, és nem a lemondott napok narancsos színével. JAVÍTVA!
  • A támogatási csoportok aktív tagokat tartalmazó listái mindenhol üresen jelentek meg. JAVÍTVA!
  • Utólag lemondott napok esetében a nyomtatott bizonylatokon (nyugtákon) a rendelt napok száma nem változott meg a lemondás hatására. JAVÍTVA!
  • A 113MP-ban az étkezési helyek beállító képernyőjének tetején található lapozó csak az étk.helyek listájában éppen megjelenő lapján lévő étk.helyeket lapozta végig, és nem a teljes lista tartalmának megfelelően működött. JAVÍTVA!
  • Minden kibocsátott számlán megjelenítésre került az összes csoport, aminek tagja felhasználó; nem volt figyelembe véve a szolgáltatás fajtája. JAVÍTVA!
  • Az ebédjegyek nyomtatása nem működött ("Csak ebéd" beállítás mellett sem), mert nem vette figyelembe, ha több szolgáltatásfajta is van. JAVÍTVA!
  • WebSzolgáltatási hiba: Ebédjegy ív nyomtatása esetén, ha a nincs is rendelése a tagnak, amihez ebédjegyek nyomtatódhatnának. JAVÍTVA!
  • Az utalványrendelet listákban a megjelenített csoporttagságok nem követték az illeszkedő szolgáltatásfajtát, amiről a kiállított utalványrendelet szólt. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: utalványrendelet nélküli kifizetés esetén jelentkezett több szolgáltatásfajta használata mellett. JAVÍTVA!
  • A 4114MP-ban a legördülő listában az étkezési helyek nem voltak névsorba rendezve. JAVÍTVA!
  • Az intézményi egységek felviteli/módosító képernyőjén minden mező kötelezőnek van jelezve (aláhúzottak), miközben nem mind kötelező. JAVÍTVA!
  • Új csoport felvitelekor alapértelmezetten nem áll be a telephely a modul korábbi működésének megfelelően. JAVÍTVA!
  • A 151MP-ban a dátum megadását segítő naptár komponens angol nyelvű beállításokkal működött. JAVÍTVA! (Magyar lokál szerinti működésre át lett állítva.)
  • A 151MP-ban az intézményi- és csoportlisták ABC sorrendbe kerültek rendezésre. Amíg nem történt meg a csoport kiválasztása, addig megtévesztő módon "A csoportnak nincs aktív tagja." üzenet látszott. JAVÍTVA!
  • A 151MP (gyorslemondás) funkció felkészítésre került párhuzamosan több szolgáltatásfajta kezelésére is.
  • A tag képernyőn a nyilatkozatok, határozatok rögzítésénél/módosításánál minden mező aláhúzással kötelezőnek van jelölve annak ellenére, hogy nem minden mező kötelező. JAVÍTVA!
  • Tagi nyilatkozatok, határozatok rögzítésekor, amennyiben a kiállítás dátuma nem megfelelő, eddig a hibaüzenet nem utalt arra, melyik dátumot tartalmazó mezővel van probléma a rögzítéskor. Rögzítés után pedig a rögzítő személy neve helyett azonosító számkódok jelentek meg. JAVÍTVA!
  • A 151MP-ban (gyorslemondás) lehet rögzíteni olyan részleges lemondást, amely eredményeként nem engedélyezett (technikai) napi menü lép érvénybe. JAVÍTVA! (Az ilyen esetekre hibajelzés került beépítésre.)
  • A 151MP-ban (gyorslemondás) lehetőség volt akkor is lemondani napot, ha azt napi zárás (143MP) vagy napi mentés (4113MP), vagy az intézmény rendelési beállításai (311MP) azt már nem engednék meg. JAVÍTVA!
  • A 158/159MP-okban, melyek korábban egyetlen menüponton belülről voltak elérhetőek, megjelentek olyan műveleteket lehetővé tevő gombok is, melyeket másik menüpontokban lehet elvégezni. JAVÍTVA!
  • Tag pénzmozgásai képernyőről történt kifizetés, visszafizetés leinaktiválása utáni ismételt kifizetés indításkor hibajelzés jelentkezett. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: jogosultsági probléma miatt visszafizetés indításakor nem jelent meg a szolgáltatásfajta választó, melynek megadásának hiányában jelentkezhetett a probléma. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 4111MP-ba belépéskor, ha nem rendelkezett a felhasználó adminisztrátori jogokkal. JAVÍTVA!
  • A 140MP-ból elérhető nyugtalistákban a stornó nyugták soraiban a fizetőeszköz bontás feltüntetésében az összegek nem mínusz előjellel látszódtak. JAVÍTVA!
  • A 142MP-ban teljes időszakot választva a különböző szolgáltatásfajtákra készült utalványrendeletek látszódnak egymás listáiban, vagyis nem szűrődnek le a kiválasztott szolgáltatásfajta szerint. JAVÍTVA!
  • A 142MP-ban teljes időszak kiválasztása esetén adott szolgáltatásfajta mellett a csekk nyomtatásakor elindított beszedésekre hibajelzés jelentkezett, amely jelezte, hogy különböző szolgáltatások csekkjei összekeveredtek. JAVÍTVA!
  • Automatikus napi mentés nem kezelte le a különböző szolgáltatásfajtákra történő havi előzetes rendelések mentését, ezért a mentések nem készülhettek el párhuzamosan több szolgáltatásfajtát használó intézmények esetén, hanem hibajelzéssel leálltak. JAVÍTVA!
  • Tagok listájában (132/140MP) nem látszódott minden szolgáltatásfajta egyenlege külön-külön. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: kifizetés felvitelénél, ha volt olyan szolgáltatásfajtához csoporttagsága a tagnak, melyre még nem került létrehozásra a tagi folyószámla. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 116MP-ban, amennyiben az intézmény egyik csoportjában sincsenek tagok. JAVÍTVA!
  • A 4134-36, 4234-36MP-okban (HÉJ kimutatások) a bal oldali fában nem jelentek meg az újonnan felrögzített intézményi egységek. JAVÍTVA!

  3.037.20140418.1 - FŐ KIADÁS!

  • Lehetővé vált a HÉJ tábla (4134/4234MP) lekérése teljes intézményre és teljes évre, azonban ez a jelentős erőforrás igény miatt nagyobb méretű intézmények esetén nem feltétlenül képes hibamentesen lefutni.
  • A 34MP-ból (konfiguráció) a tagi zárások visszamenőleges határdátumának (PÓTIGÉNY ÉRVÉNYESSÉG) beállítási lehetősége átkerült a 111MP-ba és szolgáltatásfajtánként vált beállíthatóvá.
  • A HÉJ tábla memóriaigényének csökkentése annak érdekében, hogy egy nagyobb intézmény éves kimutatása is hiba nélkül lefuthasson.
  • Utalványrendelet részletező adatlap (képernyő) kialakítása, az utalványrendelet listákban az utalványrendelet sorszámára kattintva jelenik meg, és az utalványrendeletek részletes adatait tartalmazza. Az új képernyőről elérhetőek az alapvető utalványrendelet manipulációs funkciók és nyomtatások is, melyek az utalványrendelet listákból is elérhetőek egyébként.
  • Lehetővé vált meglévő (KASZPER-ban előre elkészített) utalványrendelet alapján kifizetés rögzíteni a tagi folyószámlákra. A funkció eddig csak befizetésekre volt elérhető.
  • A 151MP-ban lehetővé vált gyorsan (132/140MP-hoz képest gyorsabban) lemondásokat rögzíteni. Ezt akár központilag felettes intézmény ügyintézője az alárendelt intézményekre is gyorsan elvégezheti.
  • Új menücsoport kialakítása: 15) Gyorsított rendeléskezelés.
  • A 132/140/139MP-okban a tag nevére, anyja nevére és a csoportjára történő keresésnél nem számítanak a felesleges láthatatlan (pl. szóköz) karakterek.
  • A 111MP-ban lehetővé vált új szolgáltatásfajták definiálás, meglévő szolgáltatásfajták testreszabása, használaton kívüliek törlése. Átkerült ide többek között az SZJ/VTSZ konfigurálása a 34MP-ból, amit szolgáltatásfajtánként lehet végezni.
  • A 132/140MP-ban való belépés után csak akkor jelent meg egy újonnan felvitt tag kategória, ha a felhasználó kilépett a modulból majd vissza. JAVÍTVA!
  • Lehetővé vált a 312MP-ban ETELKA-s intézményként nem csak aktív KASZPER intézményt, hanem bármilyen aktív elemét hozzáadni az intézménytörzsnek, mely abban rögzítve van. (Pl. aktív telephely). Ezidáig csak az aktív intézmények jelentek meg a hozzáadható elemek listáiban.)
  • Új intézmény az ETELKA modulba történő beállításakor az új konfigurációnál nem adható meg a jövőben, hogy telephelyesen étkeztet az intézmény. Ez a funkció a távolabbi jövőben kivezetésre kerül majd a rendszerből, de addig is a már így működő intézményeknél a beállítás megmarad és a modul ennek megfelelően szolgálja ki az adott intézményeket.
  • Az ETELKA modul ezidáig a KASZPER intézménytörzs telephelyeit és székhelyeit használta fel az étk.helyek és a csoportok telephelyeinek meghatározására. Ezt a szerepet a modulban átvették az intézményi egységek, melyeket a 311/12MP-ban intézményenként lehet definiálni és konfigurálni. A használatban lévő KASZPER-ben található telephelyek, székhelyek automatikusa átemelésre kerültek az intézményi egységek beállításaihoz, így az eddigi működés minden estben visszamenőleges is biztosított. Ezek után a KASZPER intézménytörzsből a felesleges sorokat el lehet távolítani, ezzel is átláthatóbbá téve az adatokat.
  • Az intézményi naptárhoz (115MP) beépítésre került a tagintézmény kiválasztó elem, így a felettes intézmények ezen keresztül belenyúlhatnak a tagintézmények működésébe.
  • A 311/12MP-ban beállíthatóvá vált, hogy egy adott ETELKA-ban regisztrált intézmény az ő felettes intézményének (adminisztráló intézménye) tagintézménye-e. A tagintézményes működés fogja a jövőben az ETELKA modulban felváltani a korábban alkalmazott (időközben elavult) telephelyes működést.
  • A tagok listájához (131MP) beépítésre került a tagintézmény kiválasztó elem, így a felettes intézmények ezen keresztül belenyúlhatnak a tagintézmények működésébe.
  • Az osztályok, csoportok listájához (131MP) beépítésre került a tagintézmény kiválasztó elem, így a felettes intézmények ezen keresztül belenyúlhatnak a tagintézmények működésébe.
  • A támogatásokat kezelő menüpontokba (121-23MP) beépítésre került a tagintézmény kiválasztó elem, így a felettes intézmények ezen keresztül belenyúlhatnak a tagintézmények működésébe.
  • A 9MP (intézményválasztó) módosításra került, hogy az intézményválasztási joggal nem rendelkező felhasználók is a tagintézményeket képesek legyenek kiválasztani a menüpontból. Ehhez még az sem szükséges, hogy a főintézmény ügyintézőit hozzá kelljen adni a tagintézményekhez egyenként a 311/12MP ügyintézők paneljain.
  • A 139MP-ban megoldásra került, hogy a főintézmények ügyintézői láthassák és kezelhessék a tagintézmények tagjait még akkor is, ha külön-külön a tagintézményekhez nem kerültek bejogosításra.
  • A 140MP-ból lehetővé vált tagintézményre beszedési napot indítani, ami elkülönül az azonos feltételekkel a tagintézményből nyitott azonos paraméterű beszedési napoktól, azonban a főintézményből a helyi beszedési napok továbbra is megtekinthetőek maradtak. Amennyiben a kiválasztott tagintézmény telephelyesen étkeztet (régi beállítások szerint), akkor a tagintézmény kiválasztása után a telephely (pontosabban intézményi egység, mely átvette a telephely szerepét) kiválasztása is szükséges. Ezen kiválasztás megtétele nélkül a menüpontban semmilyen beszedési folyamat adata nem jelenik meg.
  • A 140MP-ban lehetővé vált tagintézményre beszedési napot indítani. Tagintézmény bármely felettes tagintézménye indíthat párhuzamosan több beszedési napot is egyazon feltételek alapján, ezek elkülönülten kezelődnek. Amennyiben főintézmény ügyintézője a tagintézmény beszedési napját kívánja használni, akkor intézményválasztással (9MP) először át kell lépnie a megfelelő tagintézménybe, és onnan megteheti a szükséges lépéseket. Ezen új lehetőség egyik fő gyakorlati hasznosítása akkor jelentkezik, ha egy településen például az intézményekbeli befizető helyekkel párhuzamosan valamilyen központi befizető helyen is történnének beszedések.
  • A beszedési napok és intézményi csoportos zárások megtekintéséhez (142MP) beépítésre került a tagintézmény kiválasztó elem, így a felettes intézmények ezen keresztül belenyúlhatnak a tagintézmények működésébe.
  • Az intézményekre vonatkozó étlapok letöltéséhez (116MP) beépítésre került a tagintézmény kiválasztó elem, így a felettes intézmények ezen keresztül belenyúlhatnak a tagintézmények működésébe.
  • A 116MP-ban (étlap letöltések) megjelenő listában az étk.hely és címe, valamint a szolgáltató neve és címe összevonásra került és ezek szűrői részegyezést kereső, ékezet, ill. kis/nagy betűkre nem érzékeny módon működővé váltak.
  • A 315MP-ban lehetővé vált az alárendelt intézményekhez (nem csak a tagintézményekhez) rögzíteni a különböző könyvelési időpontokat.
  • Az időszak étkezőinek legyűjtéséhez (144MP) beépítésre került a tagintézmény kiválasztó elem, így a felettes intézmények ezen keresztül belenyúlhatnak a tagintézmények működésébe.
  • Az intézmény pénzügyi összesítőjéhez (4131MP) beépítésre került a tagintézmény kiválasztó elem, így a felettes intézmények ezen keresztül belenyúlhatnak a tagintézmények működésébe.
  • A 132/140MP-okba belépéskor a rendszer ellenőrzi, hogy az ETELKA modul által a KASZPER-ban létrehozott utalványrendeletek közül melyeknek módosult az állapota az utolsó hasonló visszaellenőrzés óta. Amennyiben túl sok utalványrendelet állapota változott, akkor azok szinkronizálása hosszabb időt vehet igénybe, ezért feljön egy progressbar, mely mutatja, hol tart a szinkronizáció.
  • A 34MP-ban beállíthatóvá vált, hogy egy használaton kívüli támogatási csoport mennyi idő után kerüljön át a passzív, inaktív csoportok közé. A funkció segítségével át lehet hidalni a nyári szünetek hatásait, ami amiatt szeptemberi iskolakezdésnél a legtöbb szükséges támogatási csoport inaktívként jelent meg.
  • A 311/12MP-ban intézményi egység rögzítésekor a helység lista nem volt rendezve. JAVÍTVA!
  • A 311/12MP-ban kisebb teljesítmény javító fejlesztések történtek, melyek kis mértékben javították a menüpontbeli funkciók sebességét.
  • A 132/140MP-okba belépve a tagokhoz kapcsolódó utalványrendeletek állapotainak módosulásainak automatikus detektálása a KASZPER-beli adatok nagy mennyisége miatt lassú lehetett. JAVÍTVA! (Optimalizálása történt, ill. amennyiben túl sok utalványrendeletnél érzékel a rendszer változást, feldobásra kerül egy progressbar (számláló, futó csík, "homokóra"), amely a feldolgozási folyamat előrehaladását mutatja.)
  • A 140MP-ban lehetővé vált több párhuzamos beszedési napot is nyitni egyazon intézményre. Ezt meg lehet tenni szolgáltatásfajtánként, lehet eltérő időszakokra, ill. párhuzamosan lehet beszedési napot nyitni ugyan arra különböző intézményekből kiindulva. A 140MP ennek megfelelően átalakításra került, elsősorban csak a nyitott beszedési napok jelennek meg, és a beszedést a "beszedés lefolytatása" gomb segítségével lehet elvégezni.
  • A rendszer által biztosított kimutatások (pénzügyi, rendelési, tagi, stb.) felkészítésre kerültek több szolgáltatásfajta használatára.
  • A tag adatai mellett lehetővé vált a tag (vagy annak eltartói) által benyújtott, leadott nyilatkozatok, határozatok rögzítésére. Jelenleg csak 2 féle nyilatkozat került beépítésre, de a funkció továbbfejlesztéseként a diétás orvosi igazolások, ill. a támogatási határozatok részletes rögzítésére is lesz lehetőség. Jelenleg a bölcsődei gondozási díj beszedéséhez elengedhetetlen nyilatkozatok kerültek beépítésre (pl. a család 1 főre jutó jövedelme).
  • A tagok előrendelési és napi rendelés képernyői felkészítésre kerültek párhuzamosan több szolgáltatásfajta lekezelésére. A tagok által igénybe vett szolgáltatásfajták úgy kerülnek kialakításra, hogy a tagok csoportjai adott étk.helyeken (egyszerre 1 időben csak 1 helyen) veszik igénybe a szolgáltatásokat, és egy adott étk.helyen (helyesebb lenne szolgáltatási helynek nevezni) meghatározott szolgáltatásfajta kerül nyújtásra.
  • A tag pénzmozgások képernyője átalakításra került, hogy a többféle szolgáltatásfajtát párhuzamosan kezelje. Az alul található pénzmozgás összesítő és a pénzmozgásokra vonatkozó funkciók is szolgáltatásfajtánkénti kezelési lehetőséget biztosítanak.
  • A 132/140MP-okban a tagok listájában a tagi egyenlegek összesítve és szolgáltatásfajtánként is feltüntetésre kerültek.
  • Soron kívüli be-, és kifizetések szolgáltatásfajtánkénti elvégzése lehetővé vált.
  • A szolgáltatásfajtánként a 34MP-ban beállítható konfigurációs lehetőségek (jogcím, szj/vtsz, stb.) átjerültek a 111MP-ban a szolgáltatásfajták beállításaihoz.
  • A 140MP felkészítésre került többféle szolgáltatásfajta párhuzamos lekezelésére.
  • Az intézményi csoportos zárás (141MP) felkészítésre került több párhuzamos szolgáltatásfajta lekezelésére.
  • Ezidáig adott telephelyre maximum 1 db étkezési hely volt kialakítható. A továbbfejlesztés eredményeként szolgáltatásfajtánként lehet adott telephelyre maximum 1 db étk.helyet definiálni. (Megj.: a telephelyek szerepét a 311/12MP-ban rögzíthető intézményi egységek vették át!)
  • SQL hiba: napi menü rögzítésekor, amennyiben van a felrögzített napi menünek olyan részhalmaza, mely nem került még felrögzítésre a napi menük listájába. JAVÍTVA! (A problémát az okozta, hogy ilyenkor minden olyan részhalmazára a felrögzített napi menühöz létrejön egy technikai napi menü a háttérben, melyek korábban még nem kerültek rögzítésre.)
  • A speciális funkciójú "Nincs szolgáltatás" nevű napi menü minden szolgáltatásfajtára külön-külön kerül kialakításra, új szolgáltatásfajta rögzítésekor ez mindig automatikusan létrejön a felvitt szolgáltatásfajtához.
  • A 4111-13, 4211-13MP-ok rendelésállomány összesítői átalakításra kerültek, hogy több szolgáltatásfajtát is képesek legyenek lekezelni.
  • A 4114 és 4115MP-ok felkészítésre kerültek több szolgáltatásfajta kezelésére.
  • Támogatási csoportok hatása korlátozhatóvá vált szolgáltatásfajtákra, lehet 1 vagy több szolgáltatásfajtát is megadni egy támogatási csoporthoz.
  • Az utalványrendeletek listája bővítésre került a szolgáltatásfajta oszlopával, ami meghatározza, hogy az adott utalványrendelet milyen szolgáltatásfajtához készült. Az új oszlop szűrhető, rendezhető.
  • A nyári táborok kielégítő kezelése érdekében kialakításra került egy új elszámolási rendként a nyári időszak. Így minden év jún.1-től aug.31-ig tartó időszaka egyetlen szolgáltatási időszakként kezelten kerül megoldásra.
  • A 132MP-ban a rendelési naptár felett jobbról található a szolgáltatásfajta kiválasztó. A 140MP-ban a szolgáltatásfajta kiválasztó helyén a nyitott beszedési napok közül lehet választani, melyek szolgáltatásfajtánként, időszakonként kerültek megnyitásra.
  • Lehetővé vált, hogy egyazon támogatási szintről párhuzamosan több havi és/vagy napi fix támogatást kapjon egy tag, ha ezek különböző szolgáltatásfajtákra vonatkoznak.
  • A 811MP-ban az intézményi átszervezés felkészítésre került a több szolgáltatásfajta párhuzamos használatának lekezelésére.
  • A tag adatok import eljárása felkészítésre került, hogy többféle szolgáltatásfajtához tartozó tartozás/túlfizetési összeg is betölthető legyen.
  • A 111MP-ban lehetővé vált szolgáltatásfajtákból szolgáltatásfajta csoportokat képezni. A későbbi fejlesztések során lehetővé fog válni, hogy egy ilyen csoportban több szolgáltatásfajtára leadott rendeléseket egyszerre, egyazon bizonylaton lehessen beszedni. Éppen ezért egy ilyen csoportba csak azonos elszámolási rendű szolgáltatásfajták kerülhetnek. (A funkció elsődleges célja a bölcsődei gondozási díj és étkezési díjak integrált beszedési megoldásának biztosítása a jövőben.)
  • Tag inaktiválás során figyelembe vételre került, ha több szolgáltatásfajtát is igénybe vett a tag párhuzamosan, vagy egymás után.
  • Csoport kivezetése, inaktiválása esetén a csoport tagjainak státuszellenőrzése több szolgáltatásfajta párhuzamos használata esetén is működőképes lett.
  • A 111MP-ban az étkezés típusok, étkezés fajták, korosztályok, szolgáltatástartalmak és napi menük kódok és elnevezések szintjén a teljes rendszerre nézve egyedieknek voltak megkövetelve. Ez módosult, mert csak adott szolgáltatásfajtára nézve van megkövetelve az egyediség, vagyis párhuzamosan futó szolgáltatásfajtákhoz ugyan azokat az elemeket fel lehet rögzíteni, és a rendszer ezeket lekezeli.
  • A 111MP-ban lehetővé vált új szolgáltatásfajtát felrögzíteni.
  • A 4134/4234MP-ok (HÉJ) felkészítése a többféle szolgáltatásfajta lekezelésére.
  • A "Miért nem rendelhetek?" gomb működésének felkészítése a több féle szolgáltatásfajtával való együttműködésre.
  • A 9MP működése felgyorsításra került, gyorsabban jön be az intézményválasztó, az intézmények telephelyeinek (intézményi egységeinek) egyenkénti felülvizsgálata okozta a lassúságot. JAVÍTVA!
  • Megoldásra került, hogy a különböző menüpontokba beépített tagintézmény kiválasztó elemek feleslegesen ne jelenjenek még és ne foglalják a helyet, ha a kiválasztóban csak 1db sor jelenik meg, mivel a felhasználónak máshoz egyébként sincsen joga.
  • Adott árjegyzékben árak megadásánál olyan szolgáltatástartalmak is megjelentek, ami nem felelt meg az árjegyzék szolgáltatásfajtájának. JAVÍTVA!
  • Az árjegyzék szerkesztő képernyőre való belépés nagyon lassan működött. JAVÍTVA (Optimalizálással került felgyorsításra.)
  • SQL hiba: szolgáltatás fajta kódjának módosításakor, ha az újonnan megadott kód már létezik. JAVÍTVA! (Informatív hibajelzés került beépítésre.)
  • A 111MP-ban a szolgáltatásfajták kezelése felületen beépítésre került, hogy adott szolgáltatásfajta csoportba csak azonos elszámolási rendű szolgáltatásfajták kerülhessenek.
  • A csoportok listájában az aktív tagok száma rosszul számolódott, ha volt olyan tag, akit egy jövőben dátummal szedtek ki a csoportból. JAVÍTVA!
  • A 111MP-ban a szolgáltatástartalom és napi menü fülek listái lassan töltődtek be. JAVÍTVA! (Optimalizálással gyorsításra kerültek.)
  • Az étkezési helyek étkezési altípusokra vonatkozó beállító képernyője lassan működött. JAVÍTVA! (Optimalizálással gyorsításra került.)
  • Az étk.helyek árjegyzék beállító felülete lassan jelent meg. JAVÍTVA! (Optimalizálással gyorsításra került.)
  • A 132/140MP-okban a tagok listájának működését jelentősen lassította a tagok folyószámla egyenlegének betöltése és megjelenítése a táblázatban. JAVÍTVA! (Optimalizálásra került.)
  • A modul főmenüje lassan, lomhán töltődött be. JAVÍTVA! (A modul főoldalának működésében optimalizálások történtek a gyorsabb betöltés érdekében.)
  • SQL hiba: 140MP-beli utalványrendelet listán az utalványrendelet sorszámára kattintva. JAVÍTVA!
  • A tag adatai képernyőn megadható, beállítható diétás étkezésekkel kapcsolatos információk hatása nem csak az étkezési szolgáltatásfajtákra vannak hatással, hanem minden olyan szolgáltatásfajta minden olyan étkezési típusára, melynek kódja "d" betűvel van meghatározva. Pl. egy nyári tábornál, ahol a tábor díja az étkezést takarja, vagy azt is tartalmazza, ott szükségképpen a rendszerben rögzített diéta típusa érvényesül a táboroztatás esetére is.
  • Lehetővé vált a 311/12MP-okon keresztül intézményenként nyugta/számla sablont választani, beállítani. A beépített alapértelmezett sablon az eddigiekben is használt formátumot követik, azonban lehetővé vált ettől eltérő formájú sablonok kialakítása is. (Megj.: új sablonok kialakítása jelenleg kizárólag fejlesztői közreműködéssel lehetséges)
  • Lehetővé vált szolgáltatásfajtánként külön-külön elnevezést megadni a bizonylatokhoz. (Pl. NYUGTA felirat alatt Étkezés felirat)
  • A stornó nyugták képe és tartalma módosításra, javításra került: feltüntetésre került a stornózott nyugta száma, az összegek (kerekítési különbözet is) negatív értéket kapott, ill. a "FIGYELEM! STORNÓ NYUGTA MÁSOLAT!" feliratra lett javítva alul a figyelmeztetés.
  • A 311/312MP-ban az automatizmusok képernyőn a beállítási lehetőségek szolgáltatásfajtánként külön fülekre lettek szétosztva.
  • A 113MP-ban nem működött az összes étk.hely fülön a szolgáltatásfajtára szűrés. JAVÍTVA!

  3.036.20140225.1

  • A 4231MP-ban a tanféléves elszámolási rendű szolgáltatásfajták esetében (Pl.: Tandíj) alapértelmezésben nem a megfelelő időszakra áll be a tanfélév kiválasztó legördülőből válaszható időszaki szűrő. (Pl. 2013.februárban már 2013/14 II. félévére állt be). JAVÍTVA!
  • A 325MP-ban új név felvitelekor rosszul voltak rendezve a csoportnevek, így nehezebb volt a kívánt sort megtalálni. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 325MP-ban kategória adott alkategóriáján belül a csoportnevek átpozícionálásakor jelentkezett, ha az új pozíció a lista végén túlra lett megadva. JAVÍTVA! (Ilyenkor a lista végére kerül.)
  • A 111MP-ban adott étkezéstípus altípusainak listájából (ha túl sok sor van a listában) nem lehet kitörölni a legutolsó elemet, mert az utolsó sorra lépve a képernyő mindig automatikusan újra átméreteződött és az utolsó sor kikerült a képernyő alján kívülre. JAVÍTVA!
  • A 111MP-ban minden fülön a műveleteket (Pl. törlések megerősítései) megerősítő felugró ablakok lecserélésre kerültek, hogy a rendszerben központilag kialakított, bővített funkcionalitású megerősítő panelok kerüljenek beépítésre egységesen mindenhova.
  • SQL hiba: a 111MP-ban szolgáltatástartalom rögzítésekor, ha hiányzik az étkezésfajta, étkezéstípus vagy a korosztály. JAVÍTVA! (Értlemes hibajelzés került beépítésre.)
  • SQL hiba: új támogató rögzítésekor, ha az adott támogató már korábban hozzá lett adva a rendszerhez támogatóként. JAVÍTVA! (Értlemes hibajelzés került beépítésre.)
  • Támogató adatainak módosítása egy téves hibajelzés miatt ("Módosítás nem sikerült, mert nem adott meg támogatót!") nem volt lehetséges. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: rögzített tagi támogatás törlésekor (erre van lehetőség, mielőtt az első tagzárással elszámolásra nem kerül a támogatás) jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Az automatikus havi előzetes és napi mentés naplóállományának bővítése: étkezés típusának megnevezése, intézmény neve és kódja (PIR), mentési időtartamok naplózása; a már korábban lementett napoknál, melyeket nem kell menteni, ne mutatkozzon dátumformátum hiba.
  • SQL hiba: 325MP-ban alkategória nevének módosításakor, ha az új névvel már létezik alkategória. JAVÍTVA! (Hibajelzés keletkezik ilyen esetekben.)
  • A 35MP-ban lehetőség volt a készpénz (KP) fizetőeszköz megmódosítására. JAVÍTVA! (A módosíthatóság le lett tiltva, a rendszer nem képes készpénz fizetőeszköz nélkül KP-s fizetési módot biztosítani.)
  • A havi élelmezési jelentésben (HÉJ) a visszamenőleges normatíva változások nem jelentek meg, amennyiben a tárgyhónapban az adott tagtípusra (korosztályra) nem volt rendelés. Ekkor a teljes sor kimaradt a kimutatásból. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 325MP-ban, ha a kategória átnevezésénél már létező kategórianév kerül megadásra. JAVÍTVA! (Értelmes hibajelzés került beépítésre.)
  • SQL hiba: 324MP-ban a támogatási szintek fülön a listában az "Egyet" nevű oszlopra keresésnél. JAVÍTVA! (Átalakításra került, hogy legördülő szűrőből legyen megadható a szűrési feltétel.)
  • SQL hiba: 324MP-ban új támogatási szint rögzítése vagy meglévő módosításakor, ha a szint mezőbe nem szám kerül beírásra. JAVÍTVA! (Értelmes hibajelzés került beépítésre.)
  • A 140MP-ban a zárások listájának megjelenítésekor a nyitó és záró személyek beolvasása minden sor esetén külön-külön történt, ami egyre lassította a 140MP-ba belépést, ahogy nőtt a sorok száma a táblázatban. JAVÍTVA!
  • Elkülönítésre került a bizonylat kibocsátó és a bizonylaton szereplő intézmény, valamint a KASZPER-ban nyilvántartott elkészített bizonylatokon (számlák és nyugták) feltüntetésre került mindkét intézmény. Eddig nem került tárolásra a bizonylaton feltüntetett intézmény a KASZPER-ban. JAVÍTVA!
  • A 111MP-ban új napi menü összeállításakor ha több azonos étkezésfajtájú szolgáltatástartalom kerülne a napi menübe, akkor hibaablak jelentkezik, melynek szövegezésében a hibás tartalmakat leíró részben nem a szükséges információ, hanem az "Array" szó szerepelt. JAVÍTVA!
  • A 4134MP-ban (HÉJ = Havi Élelmezési Jelentés) a támogatás típus adatok összeszedése tagonként történt, így egyazon támogatástípus sokszorosan betöltésre került. Megoldásra került, hogy minden támogatástípus információ egyszer kerüljön felolvasásra, ezáltal kis mértékben javult a HÉJ tábla teljesítménye (1-2% mértékben).
  • A fejlesztői és rendszeradminisztrátori munka segítése céljából a "SQLdebug" jelentésbe a teljes tranzakció időmérése is bekerült.
  • A 132/140MP-ban a napi rendelés képernyőn a naptár oszlopai felett található az oszlopbeli rendeléseket beállító legördülőben a "Hét" szó szerepel, miközben az nem a hetet rendeli le, hanem pl. minden keddet a hónapban. JAVÍTVA! (Minden oszlop fölé a hét adott napja került be.)
  • A 113MP-ban árjegyzék újra aktiválásakor hibás megerősítő szöveg jelent meg: "Biztos, hogy törölni szeretné a ... árjegyzéket?". JAVÍTVA!
  • SQL hiba: a 113MP-ban árjegyzék másolásakor jelentkezett, mivel a másolatnak ugyan azt a nevet próbálta adni a rendszer, mint az eredetinek. JAVÍTVA!
  • A 311/12MP-ban az automatizmusok fülön a beállított mentési időpontokra vonatkozó ellenőrzések akkor is lefutottak és hibát jeleztek, ha az adott automatikus mentés ki volt kapcsolva. JAVÍTVA!
  • Speciális esetben előfordulhat, hogy a bejelentkezett felhasználónak nincs kiválasztott intézménye, amelybe a modulba történő belépéskor érkezik. Ekkor induló állapotban feleslegesen megjelentek egyes menüpontok (8-as menücsoport, 9MP, 99-es menücsoport). JAVÍTVA! (A 9MP csak akkor jelenik meg, ha a felhasználónak van lehetősége intézményt választani, a 312MP mindenképpen megjelenik, a többi addig nem, amíg nem választott intézményt a felhasználó.)
  • SQL hiba: amennyiben a 311/312MP-okban nincs megadva a bizonylatoló intézmény és az utalványrendelet listából nyugta nyomtatási kísérlet történik. JAVÍTVA!
  • Amennyiben egy csoport valamely adata (pl. megjegyzés, vagy a csoport vezetője) módosításra került, akkor a módosítás lerögzítésekor feleslegesen egy csoportnév változást is rögzített a csoportra a rendszer. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: a 326MP-ban a tagi adatok importálásában a rendszer átengedett hibás formátumú dátumokat, ezért ezek beszúrások hibát okoztak. JAVÍTVA!
  • A 34MP alján 2db "Vissza" gomb is jelentkezett, ebből az egyik (amelyik nem is működött egyébként) eltávolításra került.
  • A 326MP-ban adatimportnál a címet szétbontottan is meg lehet adni: irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó, ekkor az import eljárás összerakja egyetlen cím mezővé, és úgy ellenőrzi a cím formai helyességét.
  • SQL hiba: a naptípusok adminisztrációjában, amennyiben egy intézmény típusnál módosításra kerül egy naptípus rövidítése úgy, hogy egy már meglévővel ütközik. Ugyanez jelentkezett a naptípus nevének ütközésekor. JAVÍTVA! (Értelmes hibaüzenetek kerültek kialakításra.)
  • SQL hiba: az EJEGY automatákról a fogyasztási adatok visszatöltésénél jelentkezhetett, amennyiben a visszatöltött valamelyik adatsorban olyan belső azonosítók (ID-k) szerepeltek, melyek az adatok beolvasását végző rendszerben nem is léteznek. Emiatt a teljes állomány visszatöltése meghiúsult. JAVÍTVA! (Az adatsorok beszúrás előtt visszaellenőrzésre kerülnek, és a hibásakat kihagyja a rendszer, és a rendszernaplókban jelzi, hogy hibás adat érkezett valamely EJEGY automatáról.)
  • Elgépelt szavak, helyesírási- és nyelvtani hibák javítása a modul több pontján.
  • A 311/312MP-ban a nyugtatömbre beállított érték rögzítéskor nem rögzült le. JAVÍTVA!
  • A 140MP-ban a beszedési napok nyugtaösszesítőiben a nyugta- és számlaszámok nem a kiállított bizonylatokon szereplő nyugta- és számlatömbök kódjaival képződtek (új módja a bizonylatszámok képzésének), hanem a bizonylatot kiállító felhasználó belső azonosítókódjai alapján (régi működése a bizonylatszámok képzésének). JAVÍTVA! (A hiba csak megjelenítési probléma volt.)
  • A 140MP-ban nem látszódott a tagtípus oszlop a tagok listájában. JAVÍTVA!
  • A 131MP-ban sikeres csoport törlése esetén az értesítő szöveg a szokásos piros hibakerettel jelent meg. JAVÍTVA! (A csoporttörlésről zöld hátterű sikeres visszajelzés jön.).
  • SQL hiba: a 131MP-ban csoport étkezési helyének váltásakor a dátum mező megadásának hiányában, vagy a dátum hibás formája miatt jelentkezhetett. JAVÍTVA! (Értelmes hibajelzések kerültek beépítésre.)
  • Az adatimport felületén (326 mp) kihelyezésre került egy "súgó" gomb (zöld kérdőjel), rákattintva egy új panelon, megjelennek az importállomány felépítésére vonatkozó feltételek, leírások.
  • A 113/114MP-okban adott étkezési hely árjegyzékei rendezetlenül jelentek meg, ezek rendezésre kerültek az időszak szerint csökkenő sorrendbe.
  • A 114MP-ban az étkezési hely lapozó sávjában több hiba is jelentkezett, melyek javításra kerültek:
   • Nem követte le a lapozó az előzetesen az étkezési helyek listáján beállított rendezési feltételeket. JAVÍTVA!
   • Lapozás közben újra és újra előtűnnek olyan étkezési helyek, melyek már korábban átlépésre kerültek a lapozás során. JAVÍTVA!
   • A felületen megjelenítésre került, hogy az aktuális étkezési helyhez képest hány darab étkezési hely van előtte és utána a lapozóban.
   • Az inaktív étkezési helyek szürkével jelennek meg a lapozóban is.
  • A 326MP-ban a tagi adatok importálásánál megadhatóvá vált a tagok csoportba kerülésének dátuma. Eddig mindig az aktuális dátummal kerültek bele a tagok a megadott csoportokba.
  • SQL hiba: a 313MP-ban (intézményfajták) az "aktív" oszlopra szabadszövegesen lehetett keresni. JAVÍTVA (Legördülőből lehet szűrőfeltételt választani.)
  • A 313MP-ban az intézményfajta nevére kattintva beágyazottan megjelenik az adott intézményfajta naptípusai, amin újra kattintva ismételt beágyazódás történik, így egy nagy "piramis" építhető az egymásba ágyazódó panelokból. JAVÍTVA! (Ezek után nem lehet az intézmény fajta nevére kattintani.)
  • A 313/332MP-okban új központi (központi naptárban megjelenő) naptípus hozzáadása nem működött, rákattintva nem történt semmi. JAVÍTVA!
  • Csoport telephelyének módosításakor rögzítéskor nem rögzül le a módosított adat, visszaugrik az eredeti értékre. JAVÍTVA!
  • Utalványrendelet nélküli kifizetéseknél is megkövetelte a rendszer a címzett kiválasztását a KASZPER partnertörzsből. JAVÍTVA! (Ennek megadása nem szükséges.)
  • Annak ellenére, hogy ha KP-s fizetés esetén engedélyezve van a beszedést végző ügyintézőknek a számla kiállítása, a beszedésnél nem volt kialakítva "Tag lezárása számla nyomtatásával" gomb. Az ehhez szükséges fejlesztések elvégzésre kerültek.
  • A csoportos előrendelésnél nem engedte meg a rendszer az aktuális dátumnál korábbra felvinni az előrendelést még akkor sem, ha egyébként ezt a beállítások alapján az érintett tagok előrendelés panelján keresztül egyenként el lehetett végezni. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: a 332MP-ban naptípus adminisztrációs táblázat oszlopainak fejlécében található központi naptípusok módosításakor, vagy új felvitelekor jelentkezik, ha olyan kód vagy elnevezés kerül megadásra, amely már létezik. JAVÍTVA! (Értelmes hibajelzések kerültek beépítésre.)
  • A 9MP-ban a telephelyszűrő nem működött. JAVÍTVA!
  • A tag adatainak módosításakor az "Eltartó töröl" gomb megjelent akkor is, ha nem volt megadva eltartó. JAVÍTVA!
  • A tag adatai képernyőn a fénykép törlése gomb akkor is megjelent, ha nem volt feltöltve kép a taghoz. JAVÍTVA!
  • A tagképernyő felső információs sávjában megjelent egy felesleges karakter (";"), amennyiben az adott tagnak nincs megadva (étkeztetési) ügyfél-azonosítója. JAVÍTVA!
  • A 4140MP nyomtatási képén feltüntetésre került a kikalkulált adatok tárgyidőszaka.
  • A havi élelmezési jelentés (HÉJ) nem kezelte le az időszakon belüli tagtípus módosításokat, vagyis ha az adott tag típusa hó közben megváltozott. JAVÍTVA!
  • A 326MP-ban a tagok importáláskor lehetőség van ellenőrizni, hogy az importálandó tag nem-e szerepel már a rendszerben aktívan, de az ellenőrzés bekapcsolása ellenére nem ellenőrizte ezt és nem adott hibajelzést többszörös felvitel esetében. JAVÍTVA!
  • A 139MP-ban amennyiben túl sok tagot tartalmaz a tagok listája, nem lehetett kiexportálni a tagokat, és a rendszer is túlterhelődhetett az exportálási kísérlet miatt. JAVÍTVA! (Az adatok összeállítása optimalizálásra került az exportáláshoz.)
  • A 142MP-ban rendelés kimutatások csoportos nyomtatása csak készpénzes esetben volt megengedett. JAVÍTVA! (Megoldásra került, hogy bármely fizetési mód esetén lehessen rendelési kimutatást nyomtatni.)
  • SQL hiba: a 142MP-ban a "Csoportos rendelés kimutatás KP-s befizetésekhez" gomb megnyomásakor, ha nincs kijelölve egyetlen sor sem a táblázatban. JAVÍTVA!
  • A kiállított számlák és nyugták számának képzésében hiba jelentkezett, amennyiben az alapértelmezett száma- és nyugtatömbök helyett központi tömbök használatára történt áttérés és ezek a 311/312MP-okban beállításra is kerültek az intézményeknél. JAVÍTVA!
  • A 311/312MP-okban a nyugtatömbök kiválasztásánál megjelent a "Nincs kiválasztható nyugtatömb ehez az intézményhez!" jelzés, ha nem került az intézményhez kialakításra nyugtatömb, de ezáltal az alapértelmezett nyugtatömbi működés kiválasztására sem volt lehetőség. JAVÍTVA!
  • A 311/312MP-ban a a fizetési módonkénti beállítási lehetőségeknél a legördülő listákban nem volt olyan sor, ami az "üres", beállítatlan értéket  képviseli, ezért a lista első sorára állt be automatikusan az érték. Emiatt azt lehetett feltételezni, hogy az adott értéknek megfelelően van beállítva a konfiguráció, ami félreértést eredményezhetett. JAVÍTVA! (Ha valamely elemnek nincs beállítva érték, akkor üresen jelenik meg, vagy ki van írva, "Kérjük, válasszon értéket!")

  3.036.20131111.1 - FŐ KIADÁS!

  • KASZPER modulban korábban bevezetett számla/nyugta tömbök használatának támogatása. Beállítható, hogy az ETELKA modul adott intézményben fizetési módonként mely számlatömbökből dolgozzon, vagy akár továbbra is beállíthatóak a személyes számlatömbök is, ahogyan ezidáig is működött a rendszer.
  • A 4111/4112-ben már a korábbi kiadásokban megoldásra került, hogy az adagok naponta tagtípusonkénti bontásban is megjelenjen a képernyőre készülő táblázatokban, azonban a táblázat alján lévő összesítő sor nincs így megbontva. Megoldásra került, hogy az összesítő sorhoz is megjelenjen a tagtípus szerinti bontott összesítési információ.
  • A 4111-13MP-okban ezidáig 0 értékekkel jelentek meg a lemondás (L) és pótigény (P) oszlopok, amennyiben havi előzetes mentés már készült, de napi mentés még nem az adott napokra. Megoldásra került, hogy ilyen esetekben is kikalkulálásra kerüljenek az aktuális rendelésekhez és a havi előzetes mentéshez képest az "L" és a "P" oszlopok.
  • Előfordulhatnak olyan esetek, hogy egy csoport keltezése (létrejöttének dátuma) nem esik egybe a csoporthoz rendelt első étkezési hely kezdődátumával (pl. csoport keltezésének módosítása után). Lehetővé vált, hogy ilyen esetekben a csoport keltezéséig vissza lehessen állítani az első csoportétkezési hely kezdődátumát. További probléma volt, hogy nem idősorrendben jelentek meg a csoportok étkezési helyei. JAVÍTVA!
  • A 116MP-ban megjelent minden olyan étlap, melyek hozzá vannak rendelve olyan étkezési helyekhez, melyeken az intézmény csoportjai étkeznek, vagy az étkezési hely az adott intézményben van, azonban így felesleges étlapok is megjelenhettek. JAVÍTVA! (Ezután az inaktiv csoportok étkezési helyei nem kerülnek figyelembe vételre, és azok sem ahol nincsenek aktív tagok az adott időszakban. Ezen felül az is figyelembe vételre kerül, hogy az intézmény csoportjai mettől meddig vettek igénybe egyes étkezési helyeket).
  • A 143MP-ban a hét kiválasztó mindig hét napot rak ki, azonban ezek nem mindig hétfővel kezdték a hetet. JAVÍTVA! (Most H-V kerül kirakásra, továbbá nemcsak a hét sorszáma, de a hét kezdő- és végdátuma is megjelenítésre kerül.)
  • Az intézmény pénzügyi összesítőjében, amikor beállításra került könyvelési időpont is a szűrőbe, akkor lekért összesítő táblázatból elérhető a részletező listákban nem került figyelembe vételre ez a szűrőfeltétel. JAVÍTVA!
  • 4111MP alsó részén megjelenő "A kiválasztott időszakban már végleges napi mentés készítve, ezért a havi előzetes nem törölhető!" szövegen felugró ablakban felsorolásra kerülnek azon napok, melyekre napi mentés készült már, melyek miatt nem törölhető már a havi előzetes rendelésállományi mentés. Azonban ezek a dátumok rendezetlenül és adott esetben nagy terjedelemben jelentek meg. JAVÍTVA! (Sorrendben és az összefüggő dátumsorok dátumtól-dátumig formában egyszerűsítve jelennek meg.)
  • 132/140MP-ban a tagok támogatásainak felvitelénél hibásan kerültek összegrzésre a párhuzamosan megadott támogatások összértékei. (Pl. 2 db 50%-os normatív támogatás összege 150%-os támogatásnak mutatkozott!) JAVÍTVA!
  • A 321MP-ban csak a fő és a közvetlenül alájuk rendelt al-tagítpusok jeletek meg, de al-tagtípus alá rendelt, tovább bontott tagtípusok már nem jelentek meg. Probléma jelentkezett akkor is, ha egy adott főtagtípusból kiegészítéssel adódott valamely másik főtagtípus (pl. "Vendég" és "Vendég étkezők" nevű főtagtípusok), akkor a főtagtípus alárendelt tagtípusai mind a kibővített nevű főtagtípus alá kerültek át. JAVÍTVA
  • A 321MP-ban egymás után több tagtípus rögzítésekor jelentkező probléma, hogy nem lehetett észlelni, hogy az első utáni rögzítések mind az első rögzítést írták felül, módosították. JAVÍTVA! (A tagtípus módosítása fülön miután rögzítésre került egy tagtípust, az 'Új rögzítése' gomb jön fel, amivel rögtön lehet új típust rögzíteni.)
  • A tag adatai lapon ezután lehetővé vált BMP formátumú képek feltöltése is az eddigi JPG, PNG és GIF formátumok mellett. A konfigurációs menüpontban (34MP) beállíthatóvá vált, hogy ezek közül melyeket lehessen valójában használni az adott rendszerben.
  • A konfigurációs menüpontban (34MP) az eddigi nem túl beszédes konfigurációs kód konstansok helyett értelmes és jobban értelmezhető szöveges címkéket kaptak az egyes beállítási lehetőségek.
  • A modulból kiállított számlákat csak úgy lehetett stornózni, ha ezzel egyidőben a kapcsolódó utalványrendelet és a kapcsolódó pénzmozgások is leinaktiválásra kerültek. Ez azonban jelentős problémákat okozhatott, mivel a tag újrazárása által lehetett csak kiállítani az új bizonylatot. Abban az esetben, ha a vevő csak amiatt kért új számlát, hogy azon a vevőpartnert módosíttassa (amire egyébként szabályosan van is lehetőség 15 napon belül), akkor mindez túl sok bonyodalommal járt. Elkészítésre került új funkcióként, hogy a kiállított számlákat az adott határidőn belül (34MP-ban beállítható, alapértelmezésben 15 nap) vevőpartner módosítása céljából lehet stornózni és újra kiállítani (készpénzes esetben ilyenre továbbra sincs lehetőség) anélkül, hogy az utalványrendelet inaktiválásra és újra elkészítésre kerülne. A számla stornózása és az új számla kiállítása egyetlen lépésben egyszerre történik megőrizve fizetési határidőt és a teljesítés dátumát az eredeti számlához képest. Egy lépésben akár több ilyen műveletet is el lehet végezni, ilyenkor az összes stornó számla és újonnan kiállított számla egy nyomtatásban jön ki. A funkció bármely utalványrendelet listából elérhető.
  • A KASZPER modulban teljesített állapottal rendelkező utalványrendeleteket az ETELKA modulból ezek után nem lehet inaktiválni (Ez vonatkozik a kiállított bizonylat és utalványrendelet stornózására és inaktiválására is!) . Eddig ezt megengedte a rendszer, ami miatt az utalványrendeletek KASZPER oldali feldolgozási folyamataiban bonyodalmak keletkezhettek. Mostantól először a KASZPER modulban le kell venni az utalványrendeletről a teljesítettséget. Készpénzes fizetés esetén a megfelelő feltételek megléte mellett továbbra is lehetséges az utalványrendeletek inaktiválása, vagyis amíg a vonatkozó beszedési nap lezárásra nem kerül.
  • A 4112, 4212 és 4122MP-okban a hetek lapozói továbbfejlesztésre kerültek. (Megjelenik, melyik év hanyadik hete, de feltüntetésre kerültek a hét kezdő- és végdátumai.)
  • Az utalványrendeletek listájában egyszerre nem megengedett túl sok utalványrendelet vevőpartnerét módosítási. A 34MP-ben lehet beállítani, hogy egyszerre maximum hány utalványrendelet vevőpartnerét lehessen egyszerre egyidőben átállítani, természetesen fenntartva a vevőpartner módosítások korábbi szigorú feltételeit is.
  • A 132/140MP-okban azoknál a támogatásoknál, melyekből adott szinten maximum egyet lehet megadni adott tagnak, a rendszer engedett többet is rögzíteni. (Pl. párhuzamosan 2db normatív 50%-os támogatás) JAVÍTVA!
  • A 321MP-ban az azonosítótípusok engedélyezésénél (Tagtípusok és korosztályok, majd Tagtípus szerkesztése) javításra kerültek az elgépelések, illetve egyértelműbbé váltak a szövegbuborékokban megjelenő magyarázó szövegek.
  • A 4111-13,4211-13MP-okban az étkezéstípus fülek kapcsán jelentkezett olyan probléma, ha nem a "Normál" étkezés volt a legelső fül (a 111MP-ban át lehet állítani az étkezéstípusok sorrendjét), akkor bármely fülre kattintva mindig visszaugrott a felület a legelső fülre (pl. a diétásra, ha az volt az első helyen). JAVÍTVA!
  • A rendszeradminisztrátorok munkáját segítő "SQL debug" lista továbbfejlesztése: belépési pontok jobb azonosítása, azonos műveletek összevetésének segítése, műveleti sorrendben megjelenítés, futási idők és részösszesítéseik.
  • A csoportstruktúra szerkesztőben (325MP) adott kategória alkategóriáján belül lehetővé vált csoportosan törölni több csoportnevet is. Eddig csak egyesével volt erre lehetőség.
  • Az utalványrendelet listákban egy művelettel csoportosan módosítható utalványrendeletek eddig 7db-ban voltak maximálva. Ez bekerült a 34MP-ba, ahol beállíthatóvá, átállíthatóvá vált ez az érték.
  • A HÉJ tábla (4134MP) teljes körű tagi kimutatásában eddig csak az látszott, hogy az adott tag hány napon étkezett az adott időszakban a sornak megfelelő támogatási csoport (támogatási jogcím) szerint. A kimutatás bővítésre került, és ez az adat megbontva is megjelenik szolgáltatástartalmanként (fogásonként:  normál óvodás reggeli, diétás középiskolás tízórai, stb.). Ezen adatok megjelennek a nyomtatásban és az export formátumokban is.
  • Speciális működés biztosítása érdekében a 311/312MP-okban a bizonylatoló intézmény beállítási lehetősége 2 részre lett szétszedve: "Bizonylaton szereplő kibocsátó intézmény", mely a bizonylatra rákerül és a "Bizonylatoló intézmény", akinek a nyilvántartásában szerepel a kiállított bizonylat, és ennek az intézmények a számlatömbjeiből kerül kiállításra a bizonylat.
  • A tagok támogatásainak változásai, változtatásai megtekinthetővé, kimutathatóvá váltak. A 132MP tag támogatásai képernyő 2 panelra (fülre) bomlott: Támogatáskezelés, Támogatások változtatásai. A 124MP-ban az intézmény támogatásváltoztatásai listázhatóak le, ill. a 4248MP-ban az intézményrendszerben átfogóan listázhatóak, leválogathatóak a támogatások változtatásai. Fontos kiemelni, hogy ezekben az új támogatásváltoztatási listákban szerepelő adatokkal számolnak a HÉJ táblák (4134, 4234MP-okban.)
  • A rendszeradmin számára a tagok pénzügyi elszámolásában jelentkező hibák javítására szolgáló segédfunkció készült az alábontások korrekciója céljából. Az új funkció a tagok pénzmozgás listáiból érhető el, 2 pénzmozgás kijelölése utána az alábontás gomb megnyomásával alábontás rögzíthető a kijelölt pénzmozgások viszonylatában.
  • A 4237MP-ban lehetővé vált a napi végleges rendelésállományi mentések alapján szolgáltatói végszámla mellékletet készíteni.
  • A 4111-12MP-okban nyomtatáskor a táblázatok főtagtípusonként megbontásra kerülnek, azonban ez a megbontás minden tagtípusra külön táblázatot eredményezett, miközben a táblázatok fejlécébe csak a fő tagtípus került feltüntetésre. JAVÍTVA! (Fő tagtípusonként 1 táblázat keletkezik adott intézmény adott telephelyére/étkezési helyére.)

  3.035.20131111.1

  • 132MP-ban lehetővé vált, hogy inaktív csoportból is ki lehessen venni tagokat, akár visszamenőlegesen is, azonban a 131MP-ból tömegesen ilyen műveleteket nem lehet elvégezni, ha a csoport az adott mai napon már inaktív. A 131MP alján kiírásra került, hogy a már nem módosítható inaktív csoportok tagjait a 132MP-ból a csoport tagjainak irányából még lehet módosítani.
  • A 131MP-ban az aktív csoportok listájában nem jelentek meg azok a csoportok, melyek egy jövőbeni dátummal kerültek előremenőlegesen inaktiválásra, vagyis a mai napon még valójában aktívak. JAVÍTVA! (Plusz oszlopként megjelenítésre került a csoport inaktiválás dátuma, valamint szürke színezéssel az aktív csoportok között kiemelésre kerültek a jövőben inaktiválódó csoportok a könnyebb átláthatóság érdekében. Azonban az összes csoportot tartalmazó listában a jövőben inaktiválódo csoportok még az aktívak között nem szürke, hanem normál háttérszínnel jelennek meg.)
  • SQL hiba: 140MP-ban telephelyes étkeztetési módban, amennyiben a bejelentkezett felhasználónak van joga az intézményhez (hozzá van adva ügyintézőként), de egyik telephelyhez sincs hozzárendelve. JAVÍTVA! (Ekkor mindegyik telephelyet láthatja a felhasználó hasonlóan az intézményválasztási joggal rendelkező felhasználókhoz.)
  • SQL hiba: tag törlésekor, ha volt korábban az A-B menü szerint leadott rendelése. JAVÍTVA!
  • A rendszeradminisztrátorok számára elérhető tagzárási analízis funkcióban nem volt lehetőség a tárgyhónaphoz képest előremenőlegesen vizsgálni a zárásokat. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: pótigény törléséről az élettörténetbe beszúrt naplóbejegyzés részleteinek megnyitásakor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Amennyiben a 132/140MP-okban naponként megadásra kerül a diéta altípusa, vagy az A-B menü rendelések, akkor a 4111-13MP-okban nevesített rendelésállományi nyomtatásban ezeket nem hozzta a rendszer, csak a tag adatainál beállított diéta altípust. JAVÍTVA! (Lekezelésre került az az eset is, ha az adott időszakban többféle diéta is előfordul.)
  • A 4112/4212MP-okban a heti rendelések nyomtatási sablonjai (összesített és nevesített sablonok) a haviak szerint működtek, ezért több helyen szerepelt rajtuk a "havi" szó. JAVÍTVA! (A heti nyomtatások részére külön sablonok kerültek kialakításra és ezekben a hibás szövegrészek javításra kerültek.)
  • Korábban rögzített pótigény/lemondás későbbi módosításakor az adott pótigény rögzítési időpontja és rögzítője megmaradt a régi értékeken, ami félrevezető információt szolgáltathatott az ilyen utólag módosított rendeléseknél. JAVÍTVA! (A módosítás időpontja és a módosítás végző felhasználó kerül be a rögzítési adatmezőkbe.)
  • A 325MP-ban az alkategória szerkesztő képernyő fejlécében megtévesztő cím szerepet. JAVÍTVA! (Új cím: "Alkategória szerkesztés")
  • A csoportkategóriák szerkesztő képernyőjén (325MP) félrevezetőek voltak a gombok megnevezései. JAVÍTVA! (Új feliratok: "Új név hozzáadása", "Csoportos hozzáadás")
  • A rendszeradminisztrátor a 113-114MP-okban eddig nem kereshetett az étkezési helyek belső azonosítóira (ID-kre). JAVÍTVA! (Megj.: az ilyen ID információkat kizárólag a rendszeradminisztrátor láthatja!)
  • Amennyiben a napi rendelésekben (132MP - rendelések képernyő) a tag adatainál rögzített étkezés altípustól (azaz diéta altípus) eltérő altípus kerülne rögzítésre valamelyik napra (vagyis fennáll a lehetősége, hogy véletlenül téves diéta kerülhet rendelésre a tagnak), akkor a rögzítés elvégzése előtt egy megerősítést kérő figyelmeztetés jelenik meg.
  • SQL hiba: az ebédjegy automaták által hibásan leolvasott vonalkódok naplóbejegyzéseinek a modulba történő visszatöltésekor jelentkezhettek, emiatt nem kerültek bele a modulba az ilyen automaták fogyasztási adatai az érintett napokon. JAVÍTVA!
  • A 4111-13MP-okban amennyiben adott tagtípusra (korosztályra) nincs rendelés, akkor a nyomtatványon egy üres táblázat jelent meg 1 sorral, melyben %-os hivatkozások voltak láthatóak. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: adott tagnál speciálisan kombinált több étkezési helyet érintő rendelési viszonyok között léphetett fel. JAVÍTVA! (Ezen speciális esetek adatfeldolgozási folyamatai a HÉJ táblához kidolgozásra kerültek.)
  • Tag fizetési módjának megfelelő beállítás nélkül lehetett pótigényeket és előrendeléseket rögzíteni. JAVÍTVA! (Pótigény vagy előrendelés rögzítésekor fizetési mód hiányában nem lehet rögzíteni és hibajelzés keletkezik.)
  • A havi élelmezés jelentés (HÉJ) normatíva változás kimutatásában a korosztályi megbontású sorokban kerekítési hibák mutatkoztak képernyőn való megjelenítésben és nyomtatásban is. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: amennyiben az utalványrendeletek listáiban az időszakra szűrésnél nem egy konkrét dátum kerül megadásra, hanem egy időszak. JAVÍTVA! (2 dátum (tól - ig) által megadott időszakra szűrés megoldásra került.)
  • Az élelmezési ügyintézők számára a tagok támogatás képernyőjén a támogatások mellett nem jelentek meg a "Módosít" gomb-ok. JAVÍTVA!
  • Nyomtatott számla esetén a határidőn belül (34MP-ban beállított időn belül, általában 15 nap) lehetett vevőpartnert módosítani. Ez a számla vevőpartnerét nem befolyásolta ugyan (számla nyomtatási képében), de az utalványrendelet listákban a módosított vevőpartner adatok jelentek meg. JAVÍTVA! (Már nyomtatott számla esetén határidőn belül sem lehet a vevőpartnert módosítani.)
  • A rendszer megengedte, hogy egyazon azonosító ugyan ahhoz a taghoz többszörösen is fel legyen rögzítve. JAVÍTVA! (Az ismételt rögzítéseknél hibajelzés keletkezik.)
  • Az 529, 531, 532, 591 és 54 menüpontok kivételre kerültek, mivel funkcióik nem kerültek megvalósításra, csak tervbe vett későbbi funkciók elérést fogják szolgálni.
  • A szolgáltatói menüpontokban (5-ös menücsoport) szolgáltató alárendelt szolgáltatói a 311/312MP bizonylatoló intézmény szerinti beállítása szerint értelmeződtek. JAVÍTVA! (Az adminisztráló intézmény beállítás határozza meg a szolgáltató alárendelt szolgáltatóit.)
  • SQL hiba: 111MP-ban étkezés altípus rögzítésekor, amennyiben már szerepel a megadott kód korábban. JAVÍTVA!
  • Étkezés fajta rövid nevének módosítása (111MP) nem rögzült le, rögzítés után megmaradt a régi érték. JAVÍTVA!
  • A 111MP-ban az étkezés típus, fajta és korosztály módosítására kattintva a módosító panelen kívül egyéb funkciók is aktívan maradtak (pl. törlés gombok), melyeknél működési anomáliák léphettek fel. JAVÍTVA! (Módosítás megkezdésekor a módosító panelon kívüli funkciók a módosítás idejére letiltásra kerülnek.)
  • SQL hiba: 111MP-ban étkezés típus, fajta, korosztály rövidítésének rögzítésekor, amennyiben már szerepel ugyan az a kód korábban, csak valamilyen kis-nagy betű eltéréssel. JAVÍTVA!
  • Az automatikus mentés a beállításoknak megfelelően a 143MP napi zárásait is beállítja, azonban a hónapfordulókra eső hétvégék és ünnepnapok esetében 1-2 nap napi mentése során a 143MP napi zárás lemaradt. JAVÍTVA!
  • A 4131MP-ban az időszak választó legördülő listában kiválasztással azonnal frissül az összesítő táblázat tartalma, azonban az időszaki lapozó gombok hatására nem. JAVÍTVA! (A lapozó gombok hatására is frissül a kimutatás automatikusan.)
  • Az éves HÉJ lekérést jelentősen lassította, hogy a visszamenőleges normatíva változásokat is feldolgozta a rendszer egész évre. Ez most módosításra került, a nem havi HÉJ lekéréseknél nem kerül kimutatásra a normatíva változás, ezáltal használhatóbb teljesítményűvé vált az éves HÉJ tábla futtatása.
  • A teljes csoportlistában (131MP "Összes" fül) minden csoport minden névváltozásával külön-külön sorokon többszörösen jelent meg. JAVÍTVA! (Csak az aktuális vagy utolsó nevével jelenik meg ,minden csoport pontosan 1-szer.)
  • A havi élelmezési jelentésből (HÉJ - 4134, 4234MP-ok) visszamenőlegesen is eltűnnek a telephelyek (tagintézmények), ha az intézményben leinaktiválásra kerülnek (pl. archiválás céljából) a csoportok. JAVÍTVA!

  3.035.20130830.1

  • SQL hiba: A 4111MP-ban azon rendszereknél, melyeknél engedélyezve van az utólagos rendelések kimutatását megjelenítő panel, a kimutatás lekérésekor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Amennyiben készpénzes fizetés esetén nem nyugta, hanem rögtön számla került kiállításra, akkor az utalványrendelet állapota rögzített maradt és nem állt át teljesített állapotra. JAVÍTVA!
  • Az olyan nyugták/számlák és utalványrendeletek többszörösen jelentek meg a nyugta/számla listákon és utalványrendelet listákon, melyekhez tartozó partnereknek több címük is meg volt adva (akár inaktívak is). JAVÍTVA!
  • A pénzmozgások intézményi összesítőjében (4131MP) lehetőség volt olyan formátumokba is exportálni, melyek nem támogatottak és nem is működtek. Ezek kivételre kerültek a formátumok listájából.
  • A havi előzetes nevesített lista lekérése esetén nem látszódtak a hétvégék abban az esetben, ha a tárgyidőszakra az intézményeben nem rögzítettek előrendeléseket. JAVÍTVA!
  • Havi rendelésállomány nyomtatásokban mindig 31 nap jelent meg a fejlécben a hónap tényleges hosszától függetlenül. JAVÍTVA!
  • Kifizetésről (visszafizetésről) szóló utalványrendeletek nem a fizetési módnak megfelelően beállított intézményre jöttek létre. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: automatikus napi mentés esetén, ha a napi mentés beállításaiban hiányzott a havi előzetes mentéshez szükséges beállítása arra vonatkozóan, hogy hány nappal korábban történjen a mentés. JAVÍTVA!
  • A modul által létrehozott utalványrendeletek KASZPER-beli láthatóságát szabályzó KASZPER csoport beállítások fizetési módonként beállíthatóvá váltak, és csak a fizetési mód utalványozó intézményeinek csoportjaira lehet elvégezni a beállítást.
  • A 311/312MP-okban az intézmény csoportkategória beállításainál a jelölőnégyzetek rossz állapottal töltődtek be, a bejelölés sem működött megfelelően első kattintásra, valamint annak ellenére egyedi beállítást engedett, hogy minden engedélyezett módra volt állítva. JAVÍTVA!
  • A 311/312MP-ban az étkezési jegy nyomtatási beállításoknál a lehetséges opciók félreérthetőek voltak, átnevezésre kerültek. ("Csak ebédhez nyomtat", "Minden étkezéshez nyomtat")
  • A 140MP-ban a beszedési napok listájában nem működtek az oszloprendező funkciók (pl. az időszak szerint sem lehetett rendezni). JAVÍTVA!
  • Fejlesztői hiba: 4121/4122MP-okban, amikor valamely tagnak több étkezési helyről származó rendelései összecsúsznak (pl. valamely tag adott intézményen belül telephelyet vált, ezért máshova megy át étkezni). JAVÍTVA!
  • SQL hiba: HÉJ tábla (4134MP), amikor egyetlen rendelés sem volt a havi végleges rendelés állományban az adott időszakban, ami alapján a HÉJ tábla készül. JAVÍTVA!
  • A 35MP-ban a "deviza" szó szerepelt, de ez nem volt megfelelő a menüpont funkciója alapján. Ehelyett a "pénznem" szó került bevezetésre.
  • SQL hiba: napi végleges rendelésállomány mentése (automatikus mentés esetén is), ha valamelyik tag nevében szerepelt idézőjel. JAVÍTVA!
  • 4111MP-ban a havi végleges rendelésállományon tévesen lezáratlannak jelezhetett a rendszer (a 143MP-ban) bizonyos napokat. JAVÍTVA! (A rendszer nem az adminisztráló intézmény napi zárásait vette figyelembe.)
  • A 311/312MP-ban a rendszer megengedte, hogy a különböző dátum típusú beállításoknál a hónap vagy a nap 1 számjeggyel legyen kiírva megelőző 0 nélkül. Ekkor ezek a beállítások nem megfelelően érvényesültek a rendszerben, a rendszer 2 számjegyű formában várja a beállított dátumokat. JAVÍTVA! (A szükséges ellenőrzések beépítésre kerültek.)
  • SQL hiba: támogatás passziválásakor sikertelen volt az esemény bejegyzése az élettörténeti naplóba. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: támogatás megvonásakor sikertelen volt az esemény bejegyzése az élettörténeti naplóba. JAVÍTVA!
  • A 132MP-ban ha a tárgyhóról elváltva más időszak került megjelenítésre, majd a taglapozóval átlépés történt egy másik tagra, akkor az időszak visszaállt a tárgyidőszakra. JAVÍTVA (Megőrződik az előzetesen kiválasztott időszak taglapozás után is.)
  • Amennyiben egy tagnak hiányzik (az van megadva, hogy "Nincs megadva") a fizetési mód beállítása, akkor az előrendelési és napi rendelési képernyőkön hibaüzenet jelentkezik és addig nem lehet rendelni, rendelést módosítani, lemondani, amíg a hiányosság nem kerül pótlásra. Csekkes és csoportos beszedés fizetési módok esetében ezen felül az eltartó megadása is kötelező, hogy rendelni lehessen a tagnak.
  • A készpénzes beszedések csoportos utalványrendeletei nem a fizetési módnak megfelelő utalványozó intézményre jöttek létre egyes esetekben. JAVÍTVA! (Az emiatt kialakult intézményi eltérések a csoportos utalványrendeleteken szintén javításra kerültek.)
  • 311/312MP-okban az utalványrendeletekre beálló KASZPER csoport kiválasztó listába bekerült az intézményi kód (PIR) az intézmény neve után.
  • 131MP-ban a csoport vezetőjének/felelősének és a megjegyzés utólagos módosításakor nem rögzültek le az új információk. JAVÍTVA!
  • Csoport létrehozásakor a megadott létrehozási dátumot figyelmen kívül hagyta a rendszer, és minden esetben a mai nappal hozta létre a csoportokat. JAVÍTVA!
  • A 131MP-ban jövőben aktiválódó csoportok aktiválási dátumának módosításakor jelentkezik egy figyelmeztetés, mely a művelet kockázatait tartalmazza. Azonban ez olyan esetekben is jelentkezik, amikor a megadott új dátumra nem lehet a módosítást elvégezni, és egyébként a rendszer hibajelzést ad. JAVÍTVA! (A hibajelzések ezek után megelőzik a figyelmeztető üzenetet.)
   Másrészt megoldásra került, hogy az intézményi beállítások "Napi rendelés zárás" beállításában szereplő korlátot vegye figyelembe a csoportnevek érvényességnek módosításai esetében, és az így zárolt időszakra már ne lehessen csoportnév változásokat eszközölni. (Eddig mindig fixen a holnapi nap volt a határ, amire még engedte a jövőbeni módosításokat a rendszer.)
  • A 131MP-ban a csoportok kezelésében a csoportnév érvényességének módosításakor jelentkező hibaüzenetben csoporttagságra utaló szövegezés szerepelt. JAVÍTVA! ("A módosítandó csoporttagság érvényesség kezdete nem lehet nagyobb..." helyett "A módosítandó csoportnév érvényességének kezdete nem lehet nagyobb...")
  • A 131MP-ban jövőben aktiválódó csoportok esetében végzett csoportvezető (felelős) és/vagy megjegyzés módosításokkor téves megerősítő panel jött fel, hogy "Ezzel a művelettel törölni fogja a jövőben aktiválandó csoportokat.", legyen-e elvégezve a művelet. JAVÍTVA!
  • Hibás szövegezésű hibaüzenet jelentkezett, ha egy tagnak beszedéskor számlát készítettek, majd az utalványrendeletek listájából nyugta nyomtatására tesznek kísérletet. JAVÍTVA! (Téves hibajelzés: "A kiválasztott utalványrendeletekhez nem lehet számlát nyomtatni!", ehelyett "A kiválasztott utalványrendeletekhez nem lehet nyugtát nyomtatni!")
  • A 143MP-ból havi előzetes és/vagy napi végleges mentések készítése nem működött olyan intézményekre (pl. ilyenek az előre beállított jövőben beinduló intézmények), ahol minden étkezési hely, amin a tagok étkezhetnek, az adott naphoz képest a jövőben aktiválódott. JAVÍTVA!
  • Olyan csoportok esetében, melyeket a jövőre vonatkozóan hoztak létre és a jövőben aktiválódtak, a 131MP-ban a csoport főlapján végzett csoportnév módosításai a csoport érvénybe lépési dátumát a jövőből előre hozta a mai napra. JAVÍTVA! (Ilyenkor a csoportnév módosítás a jövőben aktiválódó csoport induló elnevezését változtatja.)

  3.035.20130702.1

  • Támogatáskezelési joggal a 132/140MP támogatás panelján nem engedte módosítani a rendszer a már rögzített támogatásokat, mert a szükséges gomb nem jelent meg a sorok mellett. JAVÍTVA
  • "Egyenleg helyreállítási jog" nélkül nem volt felvihető utalványrendelet nélküli kifizetés jóváhagyásra. JAVÍTVA!
  • A 132/140MP-ban tagkezelési joggal lehetett támogatásokat és rendeléseket is rögzíteni, melyeket csak támogatáskezelési és rendelési joggal lehetne módosítani. JAVÍTVA! (Jogosultság ellenőrzések beépítésre kerültek a menüpontokba.)
  • Könyvelési időpontra lekért intézményi pénzügyi összesítője nem megfelelő időszak adatait gyűjtötte össze, ezért a benne szereplő összegek sem a kívánt eredményt hozták. JAVÍTVA!
  • Tag lezárásakor a rendszer nem vette figyelembe az újonnan fejlesztett fizetési módonként beállítható utalványozó intézményt, ezért nem megfelelő intézmények alá jöhettek létre egyes utalványrendeletek. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 312MP-ban intézmény hozzáadása (csak akkor jelentkezett, amikor a legelső intézmény hozzáadása történt a modulhoz) JAVÍTVA!
  • Tag adott dátumtól kezdődően csoportból kivételénél a taghoz tartozó 2038-as évet meghaladó érvényességi végű csoporttagságoknak megfelelő csoportok nem jelentek meg a csoportok legördülő listájában. JAVÍTVA!
  • Készpénzes fizetés esetén a nyugtán megjelenítésre került tag eltartója. Ez levételre került, mivel ez szükségtelen tartalom a nyugtára.
  • Tagi túlfizetés képernyő rosszul jelent meg, ha az alapértelmezett kifizetési mód nem az "Utrend.nélkül"-i mód volt, hanem a csekk, átutalás, vagy egyéb módszer. JAVÍTVA!
  • 4113MP alapértelmezetten mindig az aktuális nap utáni napra állt be. Ez módosításra került, ha nincs mentett rendelésállomány a másnapra, akkor az aktuális napra áll be. (A rendszerterhelés csökkentése érdekében módosított működés!)
  • "%%%ursorszam" hivatkozás szerepelt a kifizetési utalványrendeletek nyomtatási képén alul a láblécben. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: taghoz feltöltött kép (fénykép) törlésekor. JAVÍTVA!
  • A 133MP-ban az inaktív eltartók jelzése, szűrhető, ill. szürkével lettek jelezve az inaktívak.
  • A 139MP-ban más intézmény tagjának kiválasztásán keresztül végzett intézményválasztás esetében a bal felső sarokban található gyors menüválasztó mező használata során a kiválasztott menüpontok az eredeti intézmények megfelelően működnek és nem az újonnan kiválasztott intézményt követik. JAVÍTVA!
  • A konfigurációban a megadott tagi képfájl típusokat feltöltésnél nem ellenőrizte a rendszer, a képfájlformátumokra vonatkozó korlátozások nem működtek. JAVÍTVA!
  • Képfájl megadása nélküli feltöltéskor fejlesztői hibaüzenet jelentkezett! JAVÍTVA! (Mostantól érthető hibaüzenetet ad a rendszer ebben az esetben.)
  • A 35MP-ban furcsa szövegrészletek jelentek meg a kiírásokban (Pl.: "penzeszkozszerkesztocontroller", stb.) JAVÍTVA!
  • Tagi támogatás felvitelekor a végdátum megadásának elmaradása esetén kiírt hibajelzés szövege nem felel meg a felmerült problémának. JAVÍTVA! (A hibajelzés szöveg módosításra került.)
  • A 311MP-ban a csoportkategóriák intézményi beállításait végző felülete csúnyán nézett ki, táblázatelcsúszási hiba jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Az olyan partnereket is inaktívnak tekinti mostantól a rendszer, melyeknek nincs aktív nevük, vagy aktív címük. Az erre vonatkozó működés a modulon belül módosításra került.
  • A 131MP-ban csoport inaktiválása a tagok inaktiválása nélkül művelet esetén a sikerességet félreérthető szöveg jelezte. JAVÍTVA!
  • A 4114MP-ban az étkezési helyek legördülő listája a megadott dátumnak megfelelően nem frissült. JAVÍTVA!
  • Amennyiben egy intézmény nem használja (le van tiltva) az előrendelési lehetőséget, a havi végleges rendelésállományból hiányoznak a 0 adagszámú napok (pl. hétvégék, ünnepnapok, stb.) JAVÍTVA!
  • Az intézményi beállításokban (311/312MP) az automatikus mentések beállításai esetében úgy jelennek meg, mintha a felettes intézmény a bizonylatoló intézmény lenne, azonban az automatikus mentés már helyesen az adminisztráló intézmény beállítása szerint működik. JAVÍTVA!
  • A 34MP-ban (Konfiguráció) a szolgáltatásfajtánként megadható jogcímkódok alapértelmezésben látszólag beállhatnak egy adott értékre, miközben ez a beállítás nincs rögzítve, ezért "Az intézmény beszedési jogcímkódját kötelező beállítani! hibajelzés jelentkezhetett a rendszer különböző pontjain. JAVÍTVA!
  • A 132/140MP-ban csoportra keresésnél megoldásra került, hogy automatikusan részegyezésre keres, kis-nagy betűkre nem érzékeny, ill. az ékezetekre sem érzékeny a keresés.

  3.035.20130620.1

  • A rendelésösszesítéseket végző menüpontokban jelentkező rendszer teljesítménybeli problémák jelentkeztek, melyek a rendszer összteljesítményére is jelentős hatással voltak. Ezen menüpontok esetében a teljesítmény javítása történt a rendszerek megfelelő használhatóságának biztosítása érdekében. Az érintett menüpontok:
   • 4111-13MP
   • 4211-13MP
   • 4121-22MP

  3.035.20130515.2

  • Lemondási jog kialakítása, szűkített rendelési jog, mellyel megrendelt étkezések lemondására van lehetőség, új adagok rendelése tiltott.
  • Automatikus napimentésről küldöt e-mail-ek automatikusan kiküldhetőek intézményenként megadott más címekre is, ha a mentés során bármiféle probléma felmerült az adott intézménynél.
  • Az utalványrendelet listákban feltüntetésre kerültek a vevőpartner adatok.
  • Az utalványrendeletek listáiból lehetővé vált a vevőpartner beállítása, módosítása, amennyiben a művelet még megengedett az adott utalványrendeletekkel kapcsolatban. (Új gomb: "Vevő partner beállítása, módosítása").
  • A 140MP-ban késleltetett készpénzes fizetés esetén a bizonylat nélküli utalványrendeletek közül a legrégebbihez lehet elkészíteni a bizonylatot. (Egyébként mindig a legutolsó utalványrendeletre működött ezidáig.)
  • Tag másolása intézményen belül (pl. inaktivált tag, aki visszatér az intézménybe, de egyéb okokból is felmerülhet egyes tagok többszörös rögzítésének igénye, pl. nyári tábor étkezéseinek külön nyilvántartása)
  • Amikor egy napon többszöri léptetése történne egy csoportnak, akkor figyelmeztető üzenettel jelzi a rendszer, ha az adott napon már volt léptetve, ill. a gomb felirata is megváltozik: 'Átléptetés".
  • A 3.035-ös kiadású modulban lehetővé vált csoportok nevének jövőbeni módosítására, azonban a csoportok léptetési lehetőségével együtt használva hibák léptek fel. JAVÍTVA! (A két funkció egyidejűleg nem használható!)
  • Tag azonosító (ügyfélkód) beviteli mezője nem volt elég széles, mostantól a beállításoknak megfelelően működik, alapértelmezésben 13 karakteres lett.
  • Jövőben érvénybe lépő támogatástípusok nem voltak kiválaszthatóak új támogatási csoportok létrehozásához. Mostantól erre van lehetőség és a támogatástípusok listájában külön (világosabb) színnel jelöltek a jövőben érvénybe lépők.
   (Megj.: ez a probléma már korábban megoldásra került, azonban a szoftver változások listájában ezidáig nem került kihirdetésre)
  • Inaktív KASZPER partnerek megfelelő kezelésének kialakítása, a rendszer eddig nem vizsgálta, hogy egyes partnereket (eltartók) időközben inaktiváltak.
   • A tag adatai fülön a rendszer nem enged inaktív partnert választani eltartónak
   • Ha a tag eltartóját időközben inaktiválták, akkor a 140MP-ben nem enged rá számlázni (nyugtát lehet kiállítani)
   • Intézményi időszaki zárásnál (141MP) jelzi a rendszer nem KP-s fizetési módoknál, ha valamely eltartót inaktiváltak. Eldönthető, hogy ennek ellenére el legyen-e végezve a zárás, vagy először a hiba kijavítása következik. Pótzárásnál kivehető a pipa az érintett tagok jelölőnégyzeteiből.
   • A 141MP-ban áthúzva és narancssárga színnel kerülnek megjelölésre a listában az inaktív eltartók.
   • A be- és kifizetésnél (132MP) a rendszer jelzi: "FIGYELEM: INAKTÍV ELTARTÓ!" szöveggel és áthúzott eltartóval az inaktivált KASZPER partnert, de más ellenőrzés/megkötés itt nem történik.
   • Inaktív partner esetén nyugta nyomtatható, illetve számlamásolat (ez azért kell, hogy jelenleg inaktív, de a számla kiállításakor még aktív partnerre lehessen számlamásolatot nyomtatni). Eredeti számla inaktív partnerre nem nyomtatható.
   • Az intézmény időszaki zárásba (141MP) bekerült egy oszlop: Eltartó státusza. Ennek értékei: Aktív, Inaktív, Nincs (ez utóbbi azt jelenti, hogy a tagnak nincs beállítva eltartója)

  3.035.20130515.1

  • Havi élelmezési jelentés (HÉJ) tábla korosztályok szerinti bontásának problémái:
   • Visszamenőleges normatíva változás esetén egyen korosztályok hiányoztak a bontásból. JAVÍTVA!
   • Visszamenőleges normatíva változás esetén a változások korosztályok szerinti bontásában csupa 0 szerepelt. JAVÍTVA!
  • Tagok havi ellenőrző listájában (4140/4240MP) a lekért időszakban nem jelentek meg az időszakon belül vagy az után inaktivált tagok. JAVÍTVA!
  • A napi rendelések (4113) menüpontjában megjelenhettek olyan egyéb intézmények rendelései is (külön sorokon), ahova esetlegesen adagátirányítás történt az aktuális intézményből. JAVÍTVA!
  • A pénzmozgások intézményi összesítőjéből (4131MP) hiányoztak a kézi rögzítésű pénzmozgások (pl. kifizetések). JAVÍTVA!
  • Intézmények közötti tag másolása esetén az tag azonosítója is másolásra került
   • Generált azonosító esetén automatikusan generálódik új (eddig itt automatikusan egyedi megadásúra váltott)
   • Egyébként meg kell adni új azonosítót, vagy generáltatni egy újat
   • Megjelenítésre került az eredeti azonosító segítségképpen
  • Csoportok listája (131MP) adott csoport összes tagjának táblázatában az inaktív tagok szürkítése nem működött a felhasználók számára. JAVÍTVA!
  • Tag pénzmozgásai képernyőjének alján található összesítő táblázatban számítási hibák merültek fel az elszámolt értékek esetén. JAVÍTVA!
  • Inaktív tagok csoportokból kivétele nem működött, ha az inaktiválás napjával került volna kivételre a tag a csoportból. JAVÍTVA!
   • Ha ugyanitt a dátum beírása után nem ENTER-t, hanem TAB-ot nyomott a felhasználó, akkor nem frissült a csoportok legördülő listája. JAVÍTVA!
   • Tájékoztató üzenet beépítése történt, hogy először a dátumot kell megadni, csak utána jelennek meg a csoportok a legördülő listában. Inaktív tag esetén az inaktiválás dátuma a maximális beírható dátum.
  • Étkezési helyekhez a hozzárendelt árjegyzékek dátummódosításaikor téves hibajelzés jelentkezett és a módosítás nem került rögzítésre. JAVÍTVA!
  • Ha egy árjegyzék nincs használatban, akkor lehetővé vált a törlése. Az árjegyzék mellett megjelenő "piros X" gomb eddig nem működött. JAVÍTVA!
  • Olyan árjegyzékeknél, melyeknek nincsenek sorai és/vagy oszlopai (a beállítások speciális esetei miatt), csonkán jelent meg az árjegyzék táblázat. JAVÍTVA! (Helyette tájékoztató üzenet jelenik meg.)
  • Havi rendelésállományi nyomtatásokon az étk.hely/telephely neve után zárójelben újra megjelent ugyan az a megnevezés a telephely címe helyett. JAVÍTVA!
  • Ha a havi rendelésállományi nyomtatásokon az étk.hely/telephely neve túl hosszú, akkor a nyomtatáson szétcsúszik a táblázatok fejléce, és a megnövekedett helyigény miatt felesleges üres oldalak jelennek meg a nyomtatványokon. JAVÍTVA!

  3.035.20130424.1

  • Túlfizetés visszafizetése során "Érvénytelen hivatali bankszámlaszám!" hibajelzés. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: támogató rögzítésekor, ha nem lett kiválasztva a támogató partner. JAVÍTVA! (Érthető hibajelzés beépítve.)
  • 524MP-ban a szolgáltatói napizárás táblázatban első belépéskor nem jelennek meg a zárási információk és a zárásokat jelző piros színezések. JAVÍTVA!
  • Csoportok listájában (131MP) szétbontásra került az aktív és inaktív tagok számai a csoportban.
  • A csoport (131MP) összes tagját mutató listában feltüntetésre kerül a tagok inaktivitása, ill. ezek szürke színnel jelennek meg.
  • SQL hiba: csoport nevének módosításakor, amikor a csoport már kiléptetésre került. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Új csoport rögzítésekor. JAVÍTVA!
  • Az adott csoport aktív tagjait mutató fül átnevezésre került: "Jelenlegi tagok", ha egy tag ezek közül inaktív, az megjelölésre került szürke színnel.
  • A nyugtára kerülő aláírások intézményi beállításokban látható alapértelmezett értéknek megfelelő működés nem volt megfelelő. JAVÍTVA!
  • Intézményi beállításokban az automatikus mentések időpontját nem hagyta begépelni a rendszer, a másodpercek beírása nem működött. JAVÍTVA!
  • Csoportos beszedési megbízásra nem a beszedő, hanem az utalványozó intézmény került rá. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Csoport nevének közvetlen, azonnali névmódosításakor. JAVÍTVA!
  • A 141MP-ban a fizetési mód rövidítésekre rákerültek tooltip-ekbe a teljes megnevezések.
  • A 141MP-ban a fizetési módok jelölőnégyzetei elvesztették állapotukat a zárás kiszámítása után. JAVÍTVA!
  • Adott időszakon belüli bizonylatstornózások a kimenő értesítő e-mail-ben többször is szerepelhettek. JAVÍTVA!
  • Havi élelmezés jelentés (HÉJ) aláírójának változtatása: "Közétkeztetésért felelős személy vagy megbízottjának aláírás"
  • Havi élelmezési jelentésben (HÉJ) a normatíva összesítő korosztály szerinti bontása nem jelent meg, ha volt visszamenőleges normatíva változás.
  • Havi élelmezési jelentésben (HÉJ) a visszamenőleges normatíva változások korosztály szerinti bontása nem került kiszámításra. JAVÍTVA! (Az elmaradt funkcionalitás pótolva lett!)
  • Inaktív csoportok adatlapján volt lehetőség a csoport léptetésre. JAVÍTVA! (Legfeljebb a csoport kivezetésre van lehetőség, ha a csoportnév változások nem érnek véget a csoport inaktiválásával.)
  • Új csoport rögzítésekor turnus csoportra váltáskor elvész az előzőleg kiválasztott csoportnév, visszaáll alapállapotba a legördülő lista. JAVÍTVA!
  • Új turnus csoport rögzítése után a csoport adatlapján nem jelenik meg a csoport neve (csak olvasható módban). JAVÍTVA!
  • Csoportos előrendelés rögzítése lehetséges volt annak ellenére, hogy az intézményben tiltva voltak az előrendelések. JAVÍTVA!
  • Tagokon időszakon belüli tagtípus váltások esetén a havi végleges rendelés állományának nyomtatványáról hiányoztak az újonnan megadott tagtípus szerinti rendelt adagok. JAVÍTVA!
  • Havi/heti végleges rendelésállományokról hiányoztak a "L"emondás és "P"ótigény oszlopokból az adagszámok nyomtatásban és képernyőn megjelenített esetekben is. JAVÍTVA!

  3.035.20130405.1

  • SQL hiba: automatikus havi előzetes mentés készítése során, ha nem kerültek beállításra a mentési szabályok a 311/312MP automatizmusok panelján. JAVÍTVA!
  • Korosztályok rövidnevében letiltásra kerültek a következő karakterek: kettőspont, aposztróf, idézőjel
  • A rendszer hátterében működő webszolgáltatások biztonsági kulcsainak, tanusítványainak hiányában, vagy lejáratuk miatt nem-, vagy hibásan működő funkciók esetében a hibára egyértelműen utalő hibajelzés került beépítésre, így ezen problémák könnyen felismerhetővé és orvosolhatóvá váltak.
  • 4113MP-ban az aktuális rendelések fülön a végleges rendelési adatok mindig 0 értéket mutattak. JAVÍTVA!
  • A tag utalványrendeletek fülről lehetett vevőadat nélküli számlát kinyomtatni annak ellenére, hogy a rendszer hibajelzést adott az ilyen esetekre. JAVÍTVA!
  • A vevőadat nélküli számlanyomtatás hibaüzenetében egy korábban nyomtatott nyugtára történt hivatkozás még akkor is, ha korábban nem került kiállításra nyugta. JAVÍTVA!

  3.035.20130402.1

  • Késleltetett készpénzes fizetés továbbfejlesztése (amikor a tag lezárása és utalványrendelet készítése után a bizonylat kiállítása egy későbbi beszedési napon történik)
   • 141MP-ban tömeges taglezárási lehetőség a késleltetett készpénzes fizetési mód tagokra
   • 142MP-ban tagi rendelési kimutatások, tájékoztató lapok tömeges kinyomtatásának lehetősége hasonlóan a tömeges csekknyomtatásokhoz
   • A 141MP-ban fizetési módokra szűrés lehetősége került beépítésre, de az adott időszak első zárásakor továbbra is egyszerre kell az összes fizetési módra zárni.
  • Utalványozó-, beszedő intézmény és beszedési bankszámlaszám beállításának lehetősége fizetési módonként.
   • KASZPER-ban az UGIRO kód beállítás átkerült az intézményi számlákhoz, vagyis bankszámlánként eltérő UGIRO kód rögzíthető.
   • Ezáltal lehetővé vált például, hogy egy szervezet több csoportos beszedési szerződést is kössön különböző UGIRO kódokat használva így elkülönítve intézményeket vagy szolgáltatási területeket.
   • A 311/312MP intézményi beállítások fülről lekerült az étkeztetési bankszámlaszám, az utalványozó intézmény és a csoportos beszedő intézmény beállításának lehetősége.
   • És átkerült a fizetési beállítások fülre fizetési módonként beállítható módon (beszedő intézmény csak a csoportos beszedés esetén szerepel).
   • Csak az engedélyezett fizetési módokhoz állíthatóak be az új beállítások.
  • A Bizonylat kibocsátó intézmény beállítási lehetősége átkerült az intézményi beállításokról a fizetési beállításokra a jobb oldali panel tetejére.
  • 142MP-ban a beszedések alaprendezése csökkenőre lett átállítva.
  • Az ETELKA modul által létrehozott utalványrendeletekre automatikusan rákerülnek azok az igazolások/igazolók, melyek a KASZPER-ban megadásra kerültek (KASZPER szabályok követése).

  3.035.20130326.1

  • A stornózott bizonylatokról készülő ellenőrző e-mail kiküldés funkció a megadott értékek elérése esetén nem küldte ki a figyelmeztető e-mail-t. JAVÍTVA!
  • Lehetővé vált, hogy nem csak a stornózott bizonylatokról, hanem az egyéb inaktivált utalványrendeletekről is e-mail-ben értesítés küldjön a rendszer.
  • A stornózott bizonylatokról kiküldött e-mail-ben formázási hibák jelentkeztek. JAVÍTVA!

  3.035.20130320.1

  • 136MP-ban (csoportos lemondások) a dátum mezőben alapértelmezésben a mai dátum került be, ami zavaró volt használat közben. Mostantól alapértelmezésben üres a mező.
  • 135MP-ban a jóváhagyási adatok oszlopai nem jelentek meg. JAVÍTVA!
  • 524MP-ba (szolgáltatói menüpont a rendelésállományok letöltéséhez, nyomtatásához) belépéskor nem jelennek meg a napok zártsági információi és az "Időszak étkezői" gombok sem működtek. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Automatikus napi mentés során jelentkezett, ami miatt a napi mentés nem történt meg automatikusan. JAVÍTVA!
  • A nyugtákra és stornó nyugtákra korábban rákerült a pénz átvevőjének aláírása, most az átadó aláírására is lett lehetőség. Intézményenként ez is ki/be kapcsolható.
  • SQL hiba: beszedési nap törlésekor, amikor a napon belül nem keletkeztek ugyan új pénzmozgások, de ugyanakkor a rendszer a háttérben a követelések és jóváírások közötti alábontásokon módosított a megnyitott beszedési napon belül. JAVÍTVA!
  • A 144MP-ban a táblázat exportálásakor egyes formátumokban nem került bele a táblázat tartalma megfelelően, pl. a támogatási információk. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: intézményi naptár módosításakor (115MP)

  3.035.20130308.1

  • A tagok ellenőrző listájához (4140MP) nyomtatási funkció kialakítása, tartozással rendelkező tagok kiemelten jelennek meg a nyomtatásban.
  • A 4231MP-ban szolgáltatásfajtánként lehet ezután lekérni az összesítést, az időszak kiválasztás igazodik a kiválasztott szolgáltatásfajtához.
  • Havi élelmezési jelentésben (4134MP - HÉJ) a normatíva összesítő sorai megbontásra kerültek korosztályonként annak érdekében, hogy eltérő szakfeladatokra szétkönyvelhetőek legyenek az összegek.
  • Új szolgáltatásfajta bevezetése: szociális ellátás ("SOC" kóddal rögzíthető), havi számlázással.
  • Vevő partner kiválasztó listába új oszlop: inaktív-e a partner, szűrhető, rendezhető, az inaktív partnerek szürke színnel.
  • Inaktív vevő partner estén az eltartóra vonatkozó félrevezető hibajelzés jelent meg nyugta/számla készítésekor. JAVÍTVA! (Inaktív partnerhez nem lehet bizonylatot készíteni!)
  • 115MP-ban a napoknál megjelenő adagszámok valójában az adott nap típusának változtatása esetén érintett tagok számát adja. A jelölő szövegek javításra kerültek.
  • Megrendelő lapokon a megrendelést végző intézményvezetőjének aláírása helyett a "A közétkeztetés megrendelésért felelős személy" szöveg került.
  • 311/312MP-okban a "Rögzít és vissza" gombok a rögzítést elvégezték, de nem léptek vissza egy szinttel. JAVÍTVA!
  • Amennyiben egy taghoz olyan ki/befizetéses utalványrendelet felvezetése történik, ahol a tag intézménye és az utalványrendelet intézménye eltér, akkor a rendszer figyelmeztető üzenetet ír ki és megerősítést kér a művelet elvégzésére.
  • Rosszul megfogalmazott hibajelzés szövege került átfogalmazásra, amikor lezárt időszakra történne egy előrendelés módosítása.
  • Utalványrendelet inaktiválási időpontja túl nagy pontossággal jelent meg a pénzmozgás listákban. JAVÍTVA!
  • Új tag rögzítésekor, amennyiben a csoportba sorolás még nem történt meg, a pénzmozgások fülre kattintva fejlesztői hibaüzenet jelentkezett. JAVÍTVA! (Felhasználói hibajelzés kialakítása történt, hogy először a tag csoportba sorolását kell elvégezni.)
  • 9MP-ban az aktuális intézményt jelző zöld csík megtört a sor közepén. JAVÍTVA!
  • A 4231MP-ban egyedi időszakra történő összesítés után, visszaváltva egy standard időszaki összesítésre, beragadt a felhasználói felület és fennmaradtak a tól-ig időszak beállító mezők. JAVÍTVA!
  • A 4231MP-ban teljes pénzügyi összesítés elvégzésre van lehetőség, azonban ez csak az adott felhasználóhoz tartozó intézményekre vonatkozik. A jobb átláthatóság érdekében a lap alján felsorolásra kerültek az összesítésben részt vevő intézmények.
  • 141MP-ban a zárási táblázatban a csoport nevére szűrés érzékeny volt a kis-nagy betűkre. A kis-nagy betű érzékenység megszüntetésre került.
  • SQL hiba: 142MP-ban tömeges csekk vagy számla nyomtatásakor, ha a megjelenő táblázatról minden rendezési feltétel kikapcsolásra kerül. JAVÍTVA!

  3.034.20130131.1

  • Az előlegszámla (4237) menüpontban a hónapok legördülő listájában egyes hónapok duplán szerepeltek, más hónapok pedig hiányoztak. JAVÍTVA!

  3.035.20130122.1 - FŐ KIADÁS!

  Új funkciók, továbbfejlesztések:

  • 141MP-ban intézményi zárás folyamán tagi beszedésre vonatkozó utalványrendelet létrehozási hibája esetén a hibajelzésbe bekerültek a tagi információk.
  • 4140MP-ban értékhatár figyelés, adott határon belüli (pl. filléres) tartozásokat és túlfizetéseket nem jelzi hibás sorokként.
  • Az utalványrendeletekhez nyomtatható bizonylatok esetében a rendszer nem figyelte a bizonylat státuszát, így a "Felvitt" és "Igazolt" státuszok esetén is már másolat bizonylat nyomtatása történt. A státusz figyelembe vételre került.
  • A HÉJ (havi élelmezési jelentés) nyomtatható vált anélkül, hogy előtte a képernyőre le kellene kérni a kimutatást.
  • Csoport nevét csak a mai nappal lehetett módosítani. Csoportnév módosításkor megadható, mikortól módosuljon a csoport neve a megengedett keretek között.
  • A HÉJ (havi élelmezési jelentés) normatíva változásokat tartalmazó területére a képernyőn megtekinthetővé vált, hogy mely tagoknak milyen támogatásainak változása miatt miként módosultak az elszámolt támogatási összegei. Ezzel könnyen ellenőrizhetővé és alátámaszthatóvá váltak az utólagos normatíva változások összesített adatai.
  • A beszedések során stornózott bizonylatok számának növekedése monitorozhatóvá vált, e-mail alapú figyelmeztetés beépítésre került.
  • Csekkes fizetési mód esetén a számlán feltüntetésre került a csekken is látható befizető azonosító.
  • Csoportos előrendelés során nem lehetett előrendelést felvinni inaktív tagoknak, amennyiben az inaktiválásuk fordulónapja előttre vonatkozott a rögzítés. A lehetőség kialakításra került.
  • Az étlapok jóváhagyó felhasználóinak megadásánál a név mellett a felhasználói név is feltüntetésre került a sok azonos nevű felhasználó megkülönböztetése érdekében.
  • Központi zárás ellenőrző menüpont kialakítása a 4140MP mintájára, az új menüpont: 4240.
  • Előrendelés leadás lehetőségeinek korlátozása intézményenként. Beállítható tiltottra, engedélyezettre és korlátozottra. Ez utóbbi esetben meg kell adni, hány hónapra (időszakra) előre rögzíthető előrendelés.
  • Nyomtatott nyugtára (és stornó nyugtára) befizető aláírása intézményenként beállítható módon. (pl. így stornózáshoz megkövetelhető a befizető aláírása a pénzügyi folyamatok szabályozása során.)
  • A 4134MP (Havi Élelmezési jelentés) támogatási csoportok szerinti kimutatásában a számok mögötti névsor elérhetővé vált az aláhúzással is jelölt számokra kattintva.
  • Az intézmények pénzügyi összesítőjében (4131MP, 4232MP) az összesítés lekérhető a HÉJ táblához rögzített könyvelési időpontokkal bezárólag.
  • Beszedési nap nyugtalistájának nyomtatásában a beszedési időszak feltüntetése.
  • Csoportok számára beállíthatóvá váltak jövőben érvénybe lépő étkezési helyek is.
  • A 4134MP mintájára központi HÉJ tábla kialakítása 4234MP-ként.
  • Az intézményválasztó (9MP) menüpont továbbfejlesztés
   • összevonásra került az intézmény neve és címe
   • új oszlopként kialakításra került az intézmény telephelyei oszlop (5-nél több esetén "..." az 5. után, amire kattintva kinyitható a nagyobb lista)
   • a kereső mezők az intézmény és telephelyek oszlopokban tartalmazásra keresnek automatikusan
  • Tag folyószámlájához utalványrendelet alapján be/kifizetés rögzítésekor az utalványrendeletek listájában az intézmény kód és megnevezés, valamint az utalványrendelet megjegyzése is feltüntetésre kerül.
  • Tagi adatok importálásakor a forrás táblázat fájlban feltüntethetőek az induló egyenlegek és az importálás során ezek felvezetésre kerülnek a megnyíló tagi folyószámlákra.
  • Tagok kategorizálása, vagyis intézményen belül tetszőleges számú kategória kialakítható, melyekbe a tagok szabadon besorolhatóak (1 tag több kategóriába is), erre lehet szűrni a taglistákban, ill. a 4140MP-ban lehet csak adott kategóriákra lekérni az ellenőrző listát. A funkció az intézményi beállításokban bekapcsolható, alapértelmezésben ki van kapcsolva.
  • Utalványrendelet csatolása tagi folyószámlához műveletek során (be/kifizetés gombok a "pénzmozgások" fülön) lehetővé vált közvetlen utalványrendelet azonosító megadásával csatolni az utalványrendeletet, nem szükséges a lassabban működő és körülményesebb listából kiválasztás módszerével dolgozni.
  • A havi élelmezési jelentés (HÉJ) támogatási csoportok szerinti kimutatásában a teljes összesítés mellett bekerült a fő tagtípusok szerinti bontása is a statisztikáknak. Ez nyomtatásban is elérhető.
  • Az EJEGY automaták tömörített adatállomány fájljai letölthetővé váltak a modul felületéről is (4116/4216MP-ok).
  • A számlák vevő információi a számlák kiállítása (nyomtatása) előtt módosíthatóvá váltak, így lehetővé vált az eltartótól eltérő vevőkre is a számlák egyedi kiállítása.
  • A Havi Élelmezési Jelentés mintájára Napi és Heti Élelmezési Jelentés menüpontok kialakítása (4135/4136MP-ok, a régi 4135MP-bó 4139MP lett).
  • Az intézményi naptár (115MP) informatívabbá tétele, megjelenik, hogy mennyi előrendelés és/vagy pótigény kapcsolódik az adott naphoz, így hány tagot érinthet a nap típusának átállítása.
  • Új intézményi beállítás kialakítása az "Utalványozó intézmény"-re, az utalványrendeletek intézményei ezek után egyedileg beállíthatóak, alapértelmezésben a záró intézményre jönnek létre az utalványrendeletek, a KASZPER láthatósági csoport jöhet az utalványozó intézményből is.
  • 142MP-ban beépítésre és feltüntetésre kerültek a szolgáltatásfajták is (Pl. : étkezés, tandíj, stb.)
  • 4232MP-ban a tagok nevei mellett megjelennek a tagok intézményei és telephelyei is, hogy beazonosíthatóak legyenek a tagok.
  • "Ön intézménye nincs bejogosítva az ETELKA modul használatára!" hibajelzés helyett új működés kialakítása történt egyes esetekre:
   • Ha a felhasználónak van intézményválasztási joga, akkor feljön rögtön az intézményválasztó menüpont (9MP)
   • Ha nincs a modulhoz a 312MP-ban hozzáadva egyetlen intézmény sem, akkor egyből a 312MP jön fel az intézmény hozzáadási lehetőséggel, amennyiben ehhez van joga a felhasználónak.

   

  Javítások:

  • Ebédjegy nyomtatásokra a tagok régi, inaktív csoportjai is rákerültek. JAVÍTVA!
  • Tagi folyószámla egyenlegmódosítása érdekében felvitt utalványrendelet nélküli kifizetés jóváhagyásra nem volt rögzíthető. JAVÍTVA!
  • Automatikus napi mentés során fellépő hiba esetén az adott részfolyamat tovább futott, így ebből eredő további hibajelzéseket naplózott le nehezítve a napló átláthatóságát. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 140MP, intézmények telephelyes étkeztetési módjának módosításából eredően beszedési nap nyitásakor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 131MP, új csoport rögzítésekor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • EJEGY automaták fájljainak kiküldése elakadt, amennyiben hiba jelentkezett egy adott automata állományainak előállításakor. A hiba után a sorban következő hibátlan automaták feldolgozása nem történt meg. JAVÍTVA!
  • A 143MP-ban egyes soroknál tévesen jelent meg olyan rögzítő személy, aki nem is az adott intézményhez tartozik adott esetben. JAVÍTVA!
  • 142MP, "Szűrt nyugtalista nyomtatása" gomb nem működött, a PDF állomány nem jelent meg. JAVÍTVA!
  • Pénzmozgások panelon rendben kijelölt utalványrendelet ellenére téves hibajelzés: "Legalább egy utalványrendeletet kötelező kiválasztani!" JAVÍTVA!
  • Előrendelés érvényességének végdátumában a 2037 utáni dátumok esetében hibás feldolgozás történt (9999-12-31 beírása esetén is). JAVÍTVA!
  • Támogatásokat nem lehetett 1 napra rögzíteni. JAVÍTVA!
  • Téves hibajelzés: "Figyelem! A megadott azonosítót már más tag is használja!". JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 123MP-ban dátumrészletekre kereséseknél (pl.: 2012-11*). JAVÍTVA!
  • A tag másolás funkció használatához szükséges 139MP nem volt látható "intézmény választási jog" nélkül. JAVÍTVA!
  • Előleg számla mellékletében az "Étkezés típus" oszlopban "Tagtípusok", az "Étkezés fajta" oszlopban pedig "Étkezések" szerepelnek. JAVÍTVA! (Oszlopnevek módosítva!)
  • A jövőben érvénybe lépő étkezési helyek beállításai nem voltak módosíthatók, amíg érvénybe nem lépett az étk.hely. JAVÍTVA!
  • Az inaktív étkezési helyek beállításait nem lehetett áttekinteni, a panelválasztó funkciók is inaktívak voltak. JAVÍTVA!
  • A 140MP-ban tag lezárásakor figyelmeztető megerősítő ablak beépítése, amennyiben a zárandó időszak után már történt tagzárás az adott tagnál. Ebben az esetben előfordulhat, hogy nem valós kivetés, túlfizetés, vagy tartozás kerül a folyószámlára, ezért ezen esetekben kellő körültekintéssel kell eljárni.
  • A nyugtalistákon a stornó nyugták kiállítási időpontja rossz, a stornózott nyugta eredeti kiállítási időpontjai jelentek meg. JAVÍTVA!
  • "Legalább egy utalványrendeletet kötelező kiválasztani!" téves hibajelzés utalványrendelet inaktiválásakor, mivel megjelent egy párhuzamos jelölő oszlop, mely nem kapcsolódott a funkcióhoz. JAVÍTVA!
  • A HÉJ tábla (4134MP) támogatási csoport kimutatásában támogatási csoport nevéből és típusából egy támogatás oszlop kialakítása, melyben feltüntetésre kerül a támogató is. Zavaró volt, hogy két külön támogató által nyújtott azonos támogatás esetén két megkülönböztethetetlen sor jelent meg a táblázatban egymás alatt.
  • A 4111MP-ban a napok oszlopainak sorrendje véletlenszerűen néha összekeveredhetett. JAVÍTVA!
  • Utalványrendelet tagi folyószámlára felvezetésekor (be/kifizetés) ki lehetett választani csoportos utalványrendeleteket is. JAVÍTVA!
  • Tag inaktiválható volt annak ellenére, hogy maradtak jóváhagyásra váró pótigények, melyek utólagos jóváhagyásával a tagi leszámolásban problémák jelentkezhettek. JAVÍTVA!
  • Az intézményi ügyintézők módosíthatták az intézményi naptárban olyan napok típusait, melyek még nem múltak el, de már lezárásra kerültek a központi zárásban (143MP) vagy az intézményi napi rendelésállomány mentése által (4113MP). JAVÍTVA!
  • Eltartó hiányában nyugta kiállítása után egy későbbi időpontban kiállított számláról hiányoznak a vevő adatok. A probléma kiküszöbölésre került, ilyenkor a vevő adatok megadását megköveteli a rendszer.
  • Fehér képernyő: A 4211MP-ban a "Tábla frissítése" gomb megnyomásának hatására. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 4215MP-ban a fogyasztási adatok lekérdezése közben. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 326MP-ban tagi adatok importálása során. JAVÍTVA!
  • Teljes összesítési joggal rendelkező felhasználók a 42-es menücsoportban láthatták minden intézmény pénzügyi összesítőjét és utalványrendeleteit, nem csak a saját intézményeik és alárendelt intézményeik adataihoz férhettek hozzá. JAVÍTVA!
  • Csoport inaktiválásnál (131MP) a szükségszerű "A beállított értékek megváltoztak! Kérem számoltassa újra a műveleteket!" figyelmeztető üzenet egyes esetekben lemaradt. JAVÍTVA!
  • Csekkeken, bizonylatokon régi csoporttagságok is megjelentek. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: intézmény törlésekor, ha vannak az intézmény által a 143MP-ban elvégzett napi zárások. JAVÍTVA! (Figyelmeztetés beépítése a napi zárások meglétére!)
  • A 113MP-ban árjegyzék neve és adatainak módosítása nem működött. JAVÍTVA!
  • SQL hiba 4213MP-ban az aktuális rendelések fülön. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: intézményválasztásnál (9MP) intézményválasztási jog mellett, amikor a felhasználó főintézménye nincs hozzáadva a modulhoz a 312MP-ban. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: az intézményi naptáron (115MP) jelentkezik, amikor az adott fajtájú intézményhez nincsenek megadva a megfelelő naptípusok a 332MP-ban. JAVÍTVA!
  • Beszedés rossz beszedési napba kerülhetett, ha a tagzárást végző felhasználó intézményválasztással lépett át abba az intézménybe, ahol a zárást végezte, miközben az ő főintézményében is beszedés folyt. JAVÍTVA! (Ennek következtében egyik intézmény tanulójának nyugtája/számlája és utalványrendelete megjelenhetett egy másik intézmény alatt a 140-143MP-okban.)
  • 4140MP-ban minden felhasználónak megjelent a "TAG státusza" és az "id" belő azonosítója a tagoknak. JAVÍTVA! (Csak a rendszeradminisztrátorok látják mostantól.)
  • A központi naptár (321MP) teljesítmény problémái, 1-1 kattintás után több percet is várni kellett. JAVÍTVA!

   

  Ergonómia:

  • 132/140MP-ban a tag pénzmozgások panelján az egyenlegkorrekció során jelentkező figyelmeztető üzenetek a látható területen kívül jelenhettek meg, mely olyan hatást kelthetett, mintha lefagyott volna a rendszer. Az ilyen üzenetek pozíciója javításra került.
  • "Érvénytelen partner számlaszám! Nem aktív, vagy nem felvitt!" hibajelzésben feltüntetésre került az érintett tag, és hogy mely számlaszámával van probléma.
  • Automatikus mentés eredményében hibajelzésként jelentkezett, ha az adott intézmény már korábban elvégezte manuálisan a mentést. A hibaüzenet átalakításra került figyelmeztetésre.
  • A 113MP-ban ha nem volt kiválasztható árjegyzék, akkor is megjelent egy üres árjegyzék táblázat megtévesztő módon. Ennek helyére egy tájékoztató üzenet került.
  • A 113MP-ban az akkumulált szolgáltatói árjegyzékek megjelenítése során a táblázat fejléce 2-szer jelent meg. Korrigálva!
  • Étkezési hely étlap dossziéjának megjelenítésében mezősorrend módosítás történt az átláthatóság javítása érdekében.
  • A tagok csoporttagságait megjelenítő táblázat szétesett, amennyiben a tagnak volt legalább 2 támogatása és valamely nem utolsó támogatás egy időre megszakításra került.
  • Vonalkód rögzítésekor amennyiben van ütköző vonalkód a rendszerben és van a felhasználónak joga látni a másik tag adatait, akkor megjelenítésre kerül, hogy kinek a rögzített vonalkódjával ütközik az újonnan rögzített adat. Az azonos taghoz többszörös rögzítésre külön figyelmeztetés került kialakítása (Megj.: a lakcímkártyák vonalkódjában a személyi szám van bekódolva, így ha valaki elveszíti és újat igényel, nem változik a kártyán szereplő vonalkód, ami miatt ilyen dupla rögzítések fordulhattak elő.)
  • A tag rendelési naptárjában azon napokra, melyekre jóváhagyásra váró pótigények szerepelnek, csak a jóváhagyásra váró még nem érvényes rendelések látszódnak. Feltüntetésre kerültek az eredeti még érvényes rendelések is.
  • Az intézményi beállításokban a "Melyik intézmény nevében" helyett "Bizonylat kibocsátó intézmény" szöveg került.
  • A 311/312MP-ban keret megjelenítési hiba volt. JAVÍTVA!

   

  Rendszer adminisztráció:

  • A tagok élettörténeteibe kerülő bejegyzések informatívabbá tétele, rendszernaplózás bővítése.
  • A készpénzes fizetés kedvezményezési ráta beállításának hiány esetén a készpénzes beszedésnél erről szóló figyelmeztető jelzés kialakítása, esetlegesen az ebből eredő rossz beszedések megakadályozása.
  • A rendszer adminisztrátorok számára a tagi elszámolások ellenőrzését, hibakeresését segítő tag zárás analízis funkció elérhetővé vált tandíjas szolgáltatások esetében is.
  • Telephely és/vagy intézményi felhasználók hozzáadásánál (311/312MP) csak olyan felhasználók adhatóak, hozzá, akik még nincsenek az adott helyen hozzáadva, valamint feltüntetésre kerültek a felhasználói nevek is.
  • Havi előzetes automatikus mentés részletesen beállíthatóvá vált, eddig csak az időszak 1. napjának automatikus mentésével együtt készülhetett el a havi előzetes rendelésállomány mentése. Beállíthatóvá vált, hogy adott nappal korábban történjen a havi előzetes mentés és megadható a napon belüli egyedi időpont is.
  • SQL hiba: pénzmozgás listában ZarasID-re keresésnél. JAVÍTVA!
  • A pénzmozgások listájában a "Töröl (tagzárás töröl)" gombok és a "Törlés" oszlop megszüntetése. (Csak a RENDSZERADMINISZTRATOR láthatta!)
  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 1 db

  FájlMéretDátumBeküldte 
   Etelka_szolg_valtas.pdf
  Nincs megjegyzés
  325.42 KB2012. Nov. 20. 08:54AdminMűveletek
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux