3.033.20111229.2

  • Frissen telepített rendszereken bizonyos intézményi beállítások rögzítés után nem vették fel az új értéküket! JAVÍTVA!

  3.033.20111229.1 FŐ KIADÁS! 

  Új funkciók, továbbfejlesztések:

  • Csoportból tag kivétele dátumtól dátumig
  • "Miért nem rendelhetek?" funkció tájékoztatást ad arról a tag rendelés képernyőjén, hogy adott tag adott napra miért nem rendelhet adott napi menüket és másokat pedig miért igen. - Ez segíti az adatgazdák és az ügyintézők munkáját a problémás esetek felderítésben.
  • A 113MP-ban a szolgáltatói árjegyzékeknél megjelennek egy új füles panelon az intézmény által használt árjegyzékek csak olvasható módban.
  • Támogatási típusok érvényességi tartománya módosíthatóvá vált, de az új érvényességi időszak nem sértheti a tagokhoz rendelt ilyen típusú támogatások időszakait.
  • Figyelmeztetés tagzáráskor, amennyiben a már lezárt időszakok (hónapok) sorában van záratlan időszak, amire van lezáratlan rendelés beállítva.
   (Pl. amikor egy tagnál elmarad egy adott hónap beszedése a következő hónapban 2 hónapot vet ki a rendszer.)
  • Csoportösszesítő funkciókban (4121MP, 4122MP) a szolgáltatóra vagy étk.helyre történő összesítések feltüntetésre kerültek a nyomtatásban is (PDF-ben).
  • Tagok adatainak importálásánál lehetőség van megadni az "Étkezik" oszlopot, így ha meg van adva a csoportja, abba étkezőként kerül bele.
  • Új támogatási típus rögzítésekor alapértelmezésben NEM kifizethető és NEM továbbvihető beállítás.
  • 4147/4247MP-ok: "Napi mentések ellenőrző listája", mely segít a le nem mentett napok megtalálásában a különböző intézményeken belül.
  • Csoporttagság alapértelmezésben felajánlott végdátuma: 9999-12-31
  • Számla 1. példány külön oldalra nyomtatásának lehetősége.
  • Étkezési helyekhez rendelt árjegyzékeknél a szállítási időszakon kívül a fizetési időszak is definiálható, így lehetőség van az árakat fizetési idő szerint is differenciálni. - ÁFA változások szabályos lekezelését teszi lehetővé.
  • Az étkeztetéshez vagy egyéb szolgáltatási díjhoz használt SZJ/VTSZ beállítások érvényesség szerinti időkövetésének megteremtése.
  • A tag rendelés képernyőjén a napi menük szerinti értéktáblázatban átlagár helyett áttérés a differenciált egységáras kimutatásra.
  • Új árjegyzék létrehozása másolással.

   

  Javítások:

  • Árjegyzékek módosítása, új árak beállítása közben a 132/140MP-okba történő átlépésekkor az új árak nem látszódnak, csak a modulból történő kilépés után számol az új árakkal a rendszer! JAVÍTVA!
  • A jövőben érvénybe lépő étkezési helyek nem jelentek meg a csoport. étk.helyének megadásakor. JAVÍTVA!
  • A központi naptár beállítottságának ellenőrzése a szolgáltatásfajta időszakának megfelelően. JAVÍTVA!
   (Emiatt megtörténhetett, hogy egy féléves térítési díj esetében a következő év januári naptár hiányában lemaradt a januárra eső része az összegnek.)
  • Intézmény törlésekor SQL hiba jelentkezett a kapcsolódó élettörténeti adatok törlésekor. - Adminisztrátori funkció!
  • A 138MP-ban megjelenő sorok nem kerültek intézményre leszűrésre, így látszódhattak speciális esetekben más intézmények adatai is. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Csoport étkezési helyén szolgáltatóváltáskor. JAVÍTVA!
  • Jövőben életbe lépő támogatástípusra figyelmeztető üzenet tévesen jelentkezik. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Intézmény törlésnél a csoportok étk.helyeinek törlődésekor. JAVÍTVA!
  • 4133MP-ban (Kézzel rögzített befizetések és kifizetések listázása) feleslegesen megjelenő és hibásan működő "Befizetés" és "Kifizetés" gombok eltávolítása.
  • SQL hiba: tagtípus törlésekor. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: jövőben érvénybe lépő csoport rögzítése közben. JAVÍTVA!
  • A bizonylatokon szerepelő fizetési határidő és teljesítési dátumok módosítása a folyamatos szolgáltatás szabályainak megfelelően.

   

  Rendszer adminisztráció:

  • Zárásfelnyitási joggal lehetőség van a félresikerült intézményi zárásokhoz vagy beszedési napokhoz létrejött csoportos utalványrendelet és az ahhoz kapcsolódó kerekítési különbözetet hordozó (KP fizetés esetében) utalványrendelet inaktiválására a beszedett tételek előzetes leválasztásával.
  • Az IntézményID bekerült az az intézményválasztó menüpontba (9MP).
  • Támogatási csoportokat használó intézményi kör meghatározásának jogköre kialakításra került.
  • Az adatgazdák számára kidolgozott zárás analízis funkcióban az intézmény- és telephelyválasztó elem nem működött. JAVÍTVA!  

  3.032.20111130.1

  • A "Csoportonkénti étkezési lemondások" (136MP) menüpontban az étkezések listájában többszöröződés volt tapasztalható. JAVÍTVA!
  • A tagi rendelés kimutatás felületen és a nyomtatványon üres sorok, ill. 0-ás sorok jelennek meg. JAVÍTVA!
  • Tag pénzmozgásai fülön a be és a kifizetések gomb mellett kifejlesztésre került az "Egyenleg korrekció" gomb. Funkciója a kis mértékű tartozások, túlfizetések eltüntetése. Ez a mértéket korlátozható az "Intézményi beállítások" "Fizetési beállítások" paneljén a "Maximális egyenleg korrekciós érték" beállításával, amely alapértelmezésben 3 Ft. Havonta legfeljebb 1 ilyen korrekciós tétel elkészítésére van lehetőség.

  3.032.20111122.1

  • Készpénzes kifizetés esetén utalványrendeletek jogcím kódját a szolgáltatás fajtához (Pl. étkeztetés, tandíj) beállított jogcímkód határozza meg.
  • Nem készpénzes fizetés esetén a számla információk a Bruttó végösszeg és a Nettó végösszeg kerekítve kerülnek tárolásra (nyomtatásban eddig is egész értékként jelent meg). A befizetett ÁFA összege a (bruttó - nettó) képlettel számolódik ki, ami így szintén egy kerek egész szám lesz.

  3.032.20111104.1

  • Tagi rendelési kimutatás nyomtatása funkció tovább fejlesztése, tartalmának bővítése.
  • Havi rendelésösszesítő és a havi előzetes rendelések mentése funkciók optimalizációja.

  3.032.20111012.1

  •  527MP-ban az "Átváltás számlázási nézetre" funkció során SQL futási hiba. JAVÍTVA!

  3.032.20110929.1

  •  A havi előzetes mentés egy rendszeren belül csak korlátozott számban futtatható párhuzamosan. Ezt a számot a 34MP (Konfiguráció) a "HAVI_ELOZETES_MENTES_LIMIT:" beállítva határozza meg. (A 0 érték esetén nincs korlátozás.) 

  3.032.20110928.1

  • Szolgáltató váltásra alkalmas 813MP kiadása.(A funkcióról dokumentáció csatolva!)
  • Új menücsoport kialakítása: (8) Adminisztrátori műveletek
   • (811) Intézmények közti átvezetés
   • (813) Szolgáltató váltás
   • (814) Előrendelés és pótigény törlés 

  3.032.20110915.1

  • A Rendszer adminisztrátor számára lehetővé vált az EJEGY automaták adatállományainak felületről történő letöltése, ezáltal a SUPPORT képes ezeket kérésre utólagosan megküldeni a felhasználóknak. 

  3.032.20110907.2

  • Csoportosan végrehajtott támogatási csoportba sorolás esetén SQL futási hiba jelentkezett a művelet végrehajthatóságának ellenőrzése közben. JAVÍTVA! 

  3.032.20110826.1

  • Inaktív tagok vonalkódjai akadályozták aktív tagoknál az adott vonalkód ismételt felhasználását. JAVÍTVA!

  (Inaktív tag aktiválása esetén ellenőrzésre kerülnek az aktiválódó vonalkódok, aktív vonalkód ismétlődés megengedett, hibaüzenet!) 

  3.032.20110825.2

  • 527MP-ban az "Átváltás számlázási nézetre" funkció SQL hibát eredményezett. JAVÍTVA! 

  3.032.20110825.1

  • Helyesírási hibák javítása.
  • A 4211MP-ból olyan gombok ("Váltás tényleges" és "Váltás leadott") levétele, melyeknek csak a 4111MP-ban van értelmük. (4211MP SQL futási hibát is eredményezett ezek inicializálási hibája miatt) 

  3.032.20110824.2

  • Csoportnév kategóriák szerkesztő felületén a szerkesztést végző piktogramos gombok Firefox 4.0-ás verzió alatt nem működtek. JAVÍTVA! 

  3.032.20110824.1

  • Szolgáltatók árlistájában bizonyos helyeken az árak szolgáltatókra szűkítése nem működött. JAVÍTVA! 

  3.032.20110815.1

  • Új adminisztrátori funkció: Előrendelések és pótigények törlése. Adott dátumtól adott intézmény összes előrendelését és pótigényét lehet törölni.

  (A felület nem végez ellenőrzéseket, ezért szigorúan csak meghatározott esetekben lehet használni, pl.: intézményi átszervezéseknél!)

  • Nem készpénzes fizetési mód esetén a keletkező bizonylaton a bruttó összeg kerekítve kerül eltárolásra. (KASZPER hátralék listákban filléres tartozásokat okozott!) 

  3.032.20110811.1

  • Tagi folyószámlákon az új jóváhagyást igénylő pénzmozgás típusok megfelelő lekezelésének megoldása.
   • Jóváhagyásra váró befizetés
   • Elutasított befizetés
   • Jóváhagyásra váró kifizetés
   • Elutasított kifizetés

   

  3.032.20110810.2

  •  Intézmények közti átvezetés funkció jogosultsági besorolása megváltozott. Adminisztrátori jog helyet (ETELKA_ADMIN jog) átkerült a napi zárás jogra (143MP használatához való jog). 

  3.032.20110810.1

  •  Intézményi átvezetés felületen megoldásra került, hogy az inaktív tagok ne kerüljenek átvezetésre. 

  3.032.20110809.1

  •  317MP Intézmények közti átvezetés funkció elkészítése, kiadása
  • 4111MP-ban a napi végleges mentések tényéről számot adó táblázat bizonyos esetekben hibásan működött. JAVÍTVA! (Pl.: Telephelyes étkeztetés esetén)
  • A tag folyószámláján 2 új pénzmozgástípus feldolgozása került megoldásra
   • Elindított támogatás visszafizetés
   • Inaktív támogatás visszafizetés 

  3.032.20110601.1

  • Rendelésösszesítések teljesítmény javításának érdekében napi használatot naplózó profilozás beépítése.
   • Havi előzetes rendelés mentése esetében
   • 4111MP-ban a rendelésösszesítések esetében 

  3.032.20110531.2

  •  Amennyiben egy tagnak nincs még folyószámlája, akkor automatikusan létrehozásra kerül. (Bizonyos helyzetekben SQL hibák keletkezhettek új tagok rögzítésekor). 

  3.032.20110531.1

  •  Utalványrendeletek állapotai bizonyos esetekben rosszul került megállapításra, az állapotlekérdezés hibás volt. JAVÍTVA! 

  3.032.20110524.1

  • A folyószámlák működésének továbbfejlesztése, optimalizálása, melyek érintik a:
   • Lefedetlen befizetések alábontását
   • Inaktivált befizetések szétbontását
   • Lefedetlen kifizetések alábontását
   • Inaktivált kifizetések alábontását 

  3.032.20110523.1

  •  42MP-ban a teljesítmény javítását célzó profilozás beépítése, beállítása (konfigurálható módon) a taglista, tagzárás, nyugta számla nyomtatás funkciókra. 

  3.032.20110518.1

  • A teljesítmény javítását célzó naplózások beépítése, továbbfejlesztése mérések elvégzése céljából konfigurálható módon:
   • Tag zárás
   • Nyugta nyomtatás
   • Rendelés megjelenítés
   • Ebédjegy nyomtatás
   • Előrendelés felvétel
   • Csoportba sorolási műveletek 

  3.032.20110517.1

  • Alapszintű teljesítményjavítást célzó profilozás beépítése teljesítmény romlás könnyű észlelése és kivizsgálása érdekében:
   • Rendelések, pótigények rögzítése, módosítása.
   • Támogatások rögzítése, módosítása.
   • Előrendelés rögzítés, módosítás. 

  3.032.20110516.1

  • A 142MP-ban új funkcióként elérhető vált a csekkek egyenkénti vagy akár egyszerre több kijelölésével nyomtatni
  • A 142MP-ban lehetővé vált, hogy a nyomtatandó csekkekről szöveges CSV formátumbú exportfájl készülhessen (külső csekknyomtató alkalmazások adatokkal való ellátása érdekében). 

  3.032.20110513.1

  • Havi élelmezési jelentés (HÉJ) funkcióban a "Teljeskörű tagi kimutatás" felület és nyomtatványának módosítása, javítása. 

  3.032.20110512.1

  •  Havi élelmezési jelentés (HÉJ) esetén a támogatások lekérésénél lehetővé vált az időszakra szűkítés. 

  3.032.20110511.1

  • 1004MP: Tag portál import felület elkészítése. A rendszeradminisztrátorok számára készült import funkció, mellyel be tudják importálni a tagokhoz tartozó e-mail címeket. Ez teszi lehetővé, hogy az XLS vagy más formátumban nyilvántartott ilyen adattömegeket nem kell az ügyintézőknek egyesével kézzel rögzíteni. 

  3.032.20110510.1

  • HÉJ normatíva változások kimutatásánál hiba javítás, bizonyos esetekben nem érzékelte a visszamenőleges változások bizonyos fajtáját.
  • A nyilvános portálon leadott rendelések szinkronizálása az ETELKA modulba, vagyis az ügyintézők által használt belső rendszerbe automatikusan beérkeznek az online leadott rendelések. 

  3.032.20110505.1

  •  HÉJ normatíva változások kimutatásánál a számítási algoritmus javítása.

  (Felesleges hónapokra végezte el az összehasonlításokat visszamenőlegesen, ezért jelentős teljesítményproblémák adódtak emiatt.)

  • A nyilvános portálhoz felhasználó rögzítése az ETELKA modulból. 

  3.032.20110504.1

  •  A nyilvános portál felhasználóinak kezelése bővítésre került, hibajavítások (email küldés, rögzítés, már létező portál felhasználók keresése, felismerése). 

  3.032.20110428.1

  •  Tagi azonosítók karbantartó felületén ergonómiai változtatások, kisebb hibák javítása, kényelmesebbé tétele.
  • Telephely kiválasztó funkció tovább fejlesztése, kisebb javítása, ergonomikusabbá tétele. 

  3.032.20110421.1

  • Az ETELKA modulhoz kapcsolódó nyilvános portálhoz szükséges portálfelhasználói és jogosultság beállítói felület megvalósítása (vagyis a portálra történő bejelentkezés során ki mely tagok adataihoz fér hozzá és milyen jogosultsággal). 

  3.032.20110408.1

  • Csoportos beszedési megbízást előállító nyomtatvány sablon intézményi szinten egyedileg beállíthatóvá vált. Beépített sablonok közül lehet választani.

   

  3.032.20110323.1

  • 4140MP-ban a teljesítmény javításának érdekében a Tagok havi ellenőrző listájának profilozása (konfigurálható módon)
  • Csoportos utalvány rendelet, bizonyos esetekben nem készül el beszedési nap lezárásakor. A probléma nem volt reprodukálható, véletlenszerűen ritkán jelentkezik, ezért egy naplózási folyamat került kifejlesztésre a felmerült probléma felderítése és kiküszöbölése érdekében.
  • Havi élelmezési jelentés éves és (össz)intézményi kimutatása joghoz és konfigurációs beállításhoz kötése. A jelentős műveleti igény miatt csak korlátozottan futtatható a funkció. 

  3.032.20110321.1

  • Havi élelmezési jelentés nyomtatványnál speciális helyzetekben bizonyos nem nullás sorok nem jelentek meg. JAVÍTVA! (Pl.: csak normatív változás volt, rendelés nem volt az adott időszakban) 

  3.032.20110309.1

  • Pénzmozgás törlésekor végrehajtódó ellenőrzések módosítása, igényekhez igazítása.
  • EJEGY automata beállító felülete mostantól támogatja a felettes étkezési hely beállítása esetén, hogy az alárendelt étkezési helyen érvényesüljenek felettes étkezési hely nyitvatartási információi.
  • Befizetések és Kifizetések felületein ergonómiai javítások, élettörténetbeli naplózásaik bevezetése. 

  3.032.20110307.1

  • Automatikus könyvelési időpont beállítási lehetőség, valamint automatikus könyvelési időpont beszúrás.
  • Ebédjegy sablon nyomtatása bizonyos esetekben hibásan elrendezésben nyomtatott. JAVÍTVA!
  • 4111MP Havi előzetes mentésnél adatbázis oldali optimalizáció a végrehajtás erőforrásigényének csökkentése.
  • Csoportnév szerkesztő felület ergonómiai javítás.
  • Befizetések és kifizetések felületen automatikusan a fizető betöltése, ha a tagnál be van állítva a fizető személy. 

  3.032.20110228.1

  • SQL hiba: Csoportnév változtatásánál módosítás esetén 2-szeres rögzítésnél. JAVÍTVA!
  • A HÉJ tábla intézményi szintű összesítés (intézményi beállításokban engedélyezhető)
  • A HÉJ tábla éves szintű összesítése (intézményi beállításokban engedélyezhető)
  • Automatikus könyvelési időpont beszúrás (intézményi beállításoknak megfelelően) 

  3.032.20110211.1

  • A hiba üzeneteket feldobó ablak a képeket előre betöltette rossz URL-el így feleslegesen terhelte a rendszernaplót. JAVÍTVA!
  • Kifizetéseknél amennyiben a tagnak már tartozása volt 'Nincs' kifizetés mód esetén a további kifizetést a rendszer rosszul számolta. JAVÍTVA!

  3.032.20110124.1

  • Intezmény zárásnál az időszak kiterjesztés a visszamenőlegesen megadott támogatásokat nem, vagy rosszul figyelte

  3.032.20110118.1

  • 4213-as menüpontban a felettes intézmény  alá tartozó intézmények meghatározása a "nevében intezmény" intézményi beállítástól függ és nem az admin intézmény beállítástól.
  • Ebéd jegy nyomtatásakor a 2011-01-es hónap hibásan jelent meg. A probléma javításra került.
  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 0 db

   
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux