2.Alapbeállítások

  Tartalomjegyzék
  Nincsenek fejlécek

  Version as of 2022. Aug. 11. 07:56

  to this version.

  Return to Version archive.

  View current version

  A kulcsfelhasználó alapbeállítási feladatainak jelentős részét a "Bevezetés,ETELKA modul indítása" folyamatleírásban részleteztük.

  A kulcsfelhasználó alapbeállítási feladatai két esetben jelentkezhet:

  -a kulcsfelhasználó új ETELKA modul indításában vesz részt a bevezetési munkák során,Bevezetés, Etelka modul indítása

  -a kulcsfelhasználó már működő ETELKA modulban történő változtatást kezdeményez szervezeti, intézményi adatváltozások miatt.

  - az intézmény vezetésének döntése szerint az ETELKA modulban minden alapbeállítást a RITEK Zrt munkatársai végeznek, a kulcsfelhasználó csak az adatgyíűjtésben, adatellenőrzésben vesz részt. Munkája megegyezik a "Bevezetés, Etelka modul indítása" ismertetettekkel.

  - a kulcsfelhasználó a RITEK Zrt. által történt betanítást követően az éles üzemben minden kulcsfelhasználói szintű alapbeállítás módosítást elvégezhet.

  .étlap vagy árváltozás,

  A szolgáltatók havonta adnak ki új étlapot a következő hónapra vonatkozóan.

  A hivatalos értesítés átvételét követően a kulcsfelhasználó az étlapot a ... menüben feltölti. A beszedési időpont megkezdése előtt a beszedést végző letölt, kinyomtatja és elérhető helyre tájékozódás céljára kifüggeszti az étlapot.

  .szolgáltató váltás,

   Az intézményt ellátó szolgáltató megváltozhat. Ebben az esetben ezt a kulcsfelhasználó felé a 

   szolgáltatást megszünése előtt néhány nappal minden esetben jelenzi ni kell. A kulcsfelhasználó a 

   hivatalos értesítést követően a továbbiakan csatolt leírás szerint játjon el. A leírással kapcsolatos minden kérdésével fordulhat a RITEK Zrt. ügyfélszolgálatához valamint az ETELKA modul szakértőjéhez segítségért.

  =etelka_szolg_valtas.pdf

            .fizető eszközök szerkesztése,

            Saját intézményi fizetési beállításokat kulcsfelhasználó igény szerint módosíthatja az ETELKA modul 311  

            menü "fizetési beállítások fülön. Részletes leírása az admin_1198.pdf  valamint a Példamegoldások

            dokumentációkban megtalálható.

            .új étkezési hely felvitele,

             Az intézménynél új étkezési helyet hoznak létre. A kulcsfelhasználó a 113 és a 114-es menüben rögzítheti

             az ETELKA monulban az érkezési hely adatait. A rögzítési munkákat az rendelésfelvétel és az üzemelés

             megkezdése előtt kell elvégezni. A rögzítési munkák részletes leírását a admin_1198.pdf  valamint a

             Példamegoldások dokumentációk tartalmazzák.

             . csoport struktúra karbantartása,

             Az Etelka modulban lévő szolgáltatást a nyilvántartott tagok veszik igénybe. A tagokat csoportokba

            soroljuk. Pl.: iskolákban osztályokba, otthonokban emeletek, épületek osztályok stb. Ezen csoprtok

             stuktúrákat alkotnak. Ezen csoportstruktúrák időszakos. iigény szerinti átdolgozása előfordulhat. Az

             átstruktúrálást a kulcsfelhasználó elvégezheti.

             A csoportstruktúra karbantartás részletes leírása az  admin_1198.pdf valamint a Példamegoldások

             dokumentációkban részletesen megtalálhatóak.

             . támogatók és támogatások karbantartása,

              Az Etelka modulban kezelt tagok által igénybe vett szolgáltatásokat más támogatók adományokkal

            egészíthetik ki. A támogatók adatait valamint az adományok adatait folyamatosan karban kell tartani

            változás esetén. Ez is a kulcsfelhasználó feladata. A támogatások, támogatók kezelése a admin_1198.pdf ,

            Példamegoldások, Támogatások kezelésének helyes használata (NGSZ)(2012.03) dokumentációkban

            részletesen ismertetésre került.

  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux