1. Általában milyen feladatokra használják az ENIKŐ modult?

   

  • nyilvántartják az intézményhálózat mérőit, cseréket, almérő-kapcsolatokat.

  • az intézményeknél havonta leolvassák és a modulban bejelentik az aktuális mérőállásokat, melyet az NGSZ kigyűjt és elküld a szolgáltatóknak. ez alapján érkeznek a számlák az NGSZhez, ahol a telephelyenként kiállított számlákat és az azon részletezett sorokat felrögzítik a modulba.

  • bizonyos telephelyek esetén a felrögzített számlákból kigyűjtött, és meghatározott szempontok alapján arányosított értékekkel (leolvasás, fix %, fix Ft, stb.) továbbszámlázzák a telephelyet igénybevevő felé (ez utóbbi manuális művelet, elég vegyes a feltételrendszer, ami alapján a továbbszámlázások történnek; van, mikor az energia típusa is eltér).

  • az ellenőrző listák segítségével az esetlegesen kimaradt, többször leszámlázott, le nem olvasott, hibásan számított, stb. eseteket szokták kigyűjteni, és vagy helyileg, vagy a szolgáltatóval egyeztetve oldják meg a problémát.

  • telephelyi vagy intézményes bontásban összesítéseket végeznek a nyomtatások menücsoportból, ill. összehasonlító nyomtatvány esetén az előző évhez viszonyítva tekintik át a fogyasztásokat, mely a következő év tervezésekor tud segítséget nyújtani.

   

  1. Hogyan lehet részszámlákat rögzíteni?

   

  A részszámlákat úgy kell felrögzíteni, hogy a részszámla rögzítésekor az elszámolószámlákon rendszerint levonandó soroknál be kell pipálni, hogy az részszámla-sor lesz (pl. becsült fogyasztás, stb., de szolgáltató/számlatípus függő, hogy mely sorokat veszi figyelembe), így a jövőben rögzítendő elszámoló számlákon ezekből a sorokból lehet majd válogatni és beemelni a szükséges levonásokat (azaz azokat nem kell újra felrögzíteni).
    A számlarögzítési felület alsó részén található részszámla(sorok) levonása gombokkal lehet a korábban kijelölt sorokból az újonnan rögzítendő elszámolószámlára a levonásokat beemelni, melyek sortípusonként összesítve meg fognak jelenni a számlaképen, valamint az összesítésekben is szerepet fognak játszani (mínuszos sorként), így a számla/fogyasztás végösszege is megfelelő lesz. A levonás gomb megnyomásakor a számlán az aktuálisan látható adatok rögzülnek (az új időszak gombhoz hasonlóan), és a részszámla(sorok) listára léphetünk, ahol a konkrét levonást a szükséges sorok kijelölésével tudjuk megtenni. A két levonás gomb között csak annyi a különbség, hogy az egyik a korábbi részszámla összes részszámla-sornak kijelölt sorát levonja az aktuális elszámoló számlából, míg a másikkal a kijelölt sorok között böngészhetünk, és az igény szerintieket vonjuk csak le.

   

   1. Hogyan lehet a felhasznált részszámla-sorokat korrigálni?

   

  Egy elszámolószámlán felhasznált részszámla-sorok az eredeti részszámlán nem módosíthatóak, csak ha az elszámolószámlával való kapcsolatát megszüntetjük (a részszámlán a pipa jelölés eltávolításával; hibás rögzítésekkor lehet hasznos, a sort szükség esetén ismét le kell vonni az elszámolószámlán). A még fel nem használt részszámla-sorokat a 139 MP ellenőrző listájában lehet követni, adott időszakra pontos számlázás és rögzítés esetén a listának üresnek kell lennie.

   

   1. Hogyan lehet mínuszos elszámoló vagy jóváíró számlát rögzíteni?

   

  Az ENIKŐ modul csak olyan számlákhoz tud sorokat rendelni, amelyhez a KASZPER oldalon létezik utalványrendelet, ez a kapcsolat a rögzítések alapja. A negatív összegű (0 Ft fizetendő) számláknak a KASZPERben általában nem szokott nyoma lenni, így az ilyen számlák analitikai sorait ugyanazon telephely/mérőtípus előző vagy következő pozitív értékű számlájára lehet felvinni, és ezen sorok által okozott Ft különbözetet az "Egyenleg korrekció" sorban kell egyensúlyba hozni (csak a Ft értékeket lehet korrigálni, mivel a fogyasztás az valós, csak az a szolgáltatónál nyilvántartott folyószámláról került kiegyenlítésre).

      Néhol szoktak még olyan megoldást alkalmazni, hogy a KASZPERben egy csoportos utalványrendeleten több számlát összevonnak, annak pozitív értéke utalható lesz, az ENIKŐben pedig az előzőekben leírt módon lehet a közüzemi sorokat felvinni. minden esetben figyelni kell arra, hogy az ENIKŐben se jelenjen meg valótlan kifizetett Ft végösszeg, mert az az éves összesítéseket befolyásolja. általános esetben 0Ftos vagy a fogyasztásnál alacsonyabb de pozitív végösszegű lesz a számla (a szolgáltatói jóváírások miatt), ezeket az eseteket az "Egyeneg korrekció" sorral kell lekezelni.

   

   1. Mire való az "Egyenleg korrekció" sortípus?

   

  Az "Egyenleg korrekció" mező minden olyan sortípus rögzítésére felhasználható, mely nem konkrét fogyasztáshoz kötődik ill. abból származik, hanem csak a számla Ft végösszegét módosítja, ill. idény jelleggel, egyszer-egyszer jelenik csak meg a számlán (pl.: karbantartási díj), és nincs rá rendszeresített sortípus (mivel ezen sorok a kimutatásokban különösebb szerepet nem is játszanak). Tehát a sor a számla végösszegének pontos "beállítására" szolgál, melyre ugyan ritkán, de a tapasztalatok szerint mégis szükség van.

   

   1. Hogyan lehet egy leolvasó lap létrehozási dátumát módosítani?

   

  A leolvasási lap létrehozási dátumának nincs különösebb jelentősége, és akkor sem lenne semmi változás (az órákban sem), ha átállítanánk. Az ENIKŐ szempontjából csakis a konkrét leolvasási sorba rögzített leolvasási időpont az, ami alapján az új leolvasás értékét beilleszti a korábban rögzített leolvasások közé.

   

   1. Hogyan lehet egy leolvasó lap létrehozási dátumát módosítani?

   

  A leolvasási lap létrehozási dátumának nincs különösebb jelentősége, és akkor sem lenne semmi változás (az órákban sem), ha átállítanánk. Az ENIKŐ szempontjából csakis a konkrét leolvasási sorba rögzített leolvasási időpont az, ami alapján az új leolvasás értékét beilleszti a korábban rögzített leolvasások közé.

   

   1. Hogyan lehet egy leolvasó lapra új mérőt felvenni?

   

  Amennyiben egy leolvasó lapról lemaradt (vagy a létrehozáskor még nem létezett) egy adott mérőóra, akkor készíteni kell egy új leolvasó lapot (ez bármikor szabadon megtehető, a megjegyzésben/leírásban esetleg jelezni, hogy miért volt rá szükség), és azon csak azt az egy mérőt felvenni (a többi bepipált eltávolításával), és a hiányzó vagy utólagos leolvasást erre a lapra rögzíteni fel; csak az fog számítani, hogy az adott leolvasási sorba milyen időpont kerül, de jóváhagyásig ez is korrigálható.

   

   1. Hogyan lehet utólagosan leolvasásokat rögzíteni?

   

  A hiányzó időszakra létre kell hozni egy vagy több új leolvasó lapot a szükséges mérőkkel, és arra kell felrögzíteni a hiányzó leolvasásokat (amennyiben rendelkezésre állnak). Az adatokban az egyes leolvasások időpontjai lesznek a mérvadóak, az alapján megfelelően be fog illeszkedni a korábbi leolvasások láncolatába.

   

   1. Miért nem rögzíti az adatokat a "Rendben" gomb megnyomása után? Visszatérve miért hiányoznak bizonyos sorok?

   

  A rögzítendő sorokban az alap/áfa/bruttó értékeket mindig ki kell tölteni, csak akkor fogja azt az ENIKŐ eltárolni (és ez fordítva is igaz: a korábban rögzített és hiányossá tett sorokat törölni fogja).

   

   1. Hogyan lehet kerekítési problémákat orvosolni?

   

  A kerekítési problémákat általában nem érdemes az egyenleg korrekciós sorral orvosolni, hanem pár Ftos eltérést bármelyik sor bruttó összegénél átírható (alapvetően bármely érték átírható, csak arra kell figyelni, hogy a felület az átírt cellától jobbra és lefelé az összes értéket újraszámolja).

   

   1. Mire való a számla rögzítésnél látható "Tovább" gomb?

   

  A tovább gomb arra használható, ha tudjuk a következő számla azonosítóját, akkor azt beírva könnyen a következő rögzítési képernyőre léphetünk, nem kell a kinti listában ugyanezt a szűrést elvégeznünk.

   

   1. Mire valók a számla rögzítésnél látható részszámla gombok?

   

  A részszámla* gombokkal a jelenlegi (általában elszámoló) számlára emelhetünk be a korábban részszámla-sornak bejelöltek közül, melyek rögtön levonódnak, és azokat nem kell kézzel egyesével felvinni. a két gomb között annyi a különbség, hogy a korábban bejelöltek közül az egyikkel teljes számlákkal, a másikkal pedig soronként válogathatunk, hogy melyeket akarjuk a jelenleg rögzítendőből levonni. Egyedi, korábban nem rögzített sorokat is levonhatunk a számlából (pl. mennyiségi kedvezmény, stb.), ekkor a sor címkéjére kattintva egy teljes új sort negatív fogyasztásként tüntetünk fel (korábban csak ilyen lehetőség volt levonások rögzítésére).

   

   1. Korábbi képernyőképeken látható volt számlarögzítési gomb is az ENIKŐben, ez miért lett eltávolítva?

   

  A számlarögzítési lehetőség nem eltávolítva lett a felületről, hanem az ENIKŐt lehet úgy konfigurálni, hogy a KASZPERből bizonyos funkciókat átvegyen, és akkor nem kell átlépkedni a modulok között (ill. ha esetleg nincs használatban KASZPER, akkor is elérhetők legyenek). Alapértelmezetten azért nincs bekapcsolva, mert a tapasztalatok szerint a pénzügyi-közüzemi rögzítések térben és időben is elválnak egymástól, esetleg nem is ugyanaz a felhasználó végzi, így a legtöbb helyen ez nem jelent akadályt, de kérésre aktiválható.

   

   

   1. Korábbi képernyőképeken látható volt számlarögzítési gomb is az ENIKŐben, ez miért lett eltávolítva? 

  A számlarögzítési lehetőség nem eltávolítva lett a felületről, hanem az ENIKŐt lehet úgy konfigurálni, hogy a KASZPERből bizonyos funkciókat átvegyen, és akkor nem kell átlépkedni a modulok között (ill. ha esetleg nincs használatban KASZPER, akkor is elérhetők legyenek). Alapértelmezetten azért nincs bekapcsolva, mert a tapasztalatok szerint a pénzügyi-közüzemi rögzítések térben és időben is elválnak egymástól, esetleg nem is ugyanaz a felhasználó végzi, így a legtöbb helyen ez nem jelent akadályt, de kérésre aktiválható.

   

   

   1. Egy számlán több intézmény mérői is szerepelnek. Számít-e, hogy a számla melyik intézményre lett rögzítve?

   

  Az ENIKŐ modulban egy számlához tetszőleges kiválasztott mérő sorait fel lehet rögzíteni, az utalványrendelet telephelye inkább csak a rögzítéskori előszűrésnél segít, de a kimutatásokban, nyomtatásokban alapvetően nem az utalványrendelet, hanem az egyes mérők ENIKŐben nyilvántartott valós telephelye fog megjelenni.

   

   1. Hogyan kell kitölteni a szorzó mezők értékét?

   

  A szorzó értéket akkor szabad csak megadni, ha van óraállás is kitöltve a megfelelő mezőkben, mivel a szorzó mező ebben a sorban a két óraállás különbségével előálló fogyasztási érték szorzására használható (bizonyos áram számlákon ill. óráknál ezt fel szokták tüntetni, ez az adott mérési/számlázási hely sajátossága). Amennyiben nincs szorzó ill. óraállás vagy becsült fogyasztást számláznak, úgy a szorzót nem kell kitölteni, vagy még jobb 1-es értéket megadni.
      Számlatípusok szerint bizonyos mezők automatikusan beemelésre kerülnek az utolsó számláról (pl. egységárak, áfa mértéke, szorzó, stb.), így előfordulhat, hogy alapértelmezetten például 15-ös érték már szerepel benne, de ez igény szerint korrigálható, és a következőkön már az új érték fog megjelenni.

  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 0 db

   
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux