*** Pénztár-valutapénztár

  1 Bevezetés

  A magyarországi költségvetési intézmények feladatai között az elmúlt években általánossá vált a valutapénztár kezelése. Ehhez nyújt segítséget a RITEK Zrt által kifejlesztett és sokak számára ismert KASZPER modul, mely kiegészült a valuta házipénztár kezelő funkcióval.

   

  A funkció illeszkedik a forint házipénztár modulba, de minden a valuta házipénztárra vonatkozó egyedi feladatot is teljesít.

  1.1 Keretek, korlátok:

   

  - egy intézménynek több pénztára lehet,

  - egy intézmény forint és más valuta kezelését is elláthatja,

  - egy pénztár egy valutanemet kezelhet,

  - egy valutapénztár több árfolyamot kezel,

  - egy valutanemnek több pénztára is lehet,

  - minden pénztárban a valutanem aktuális készlete (db) azonnal lekérdezhető,

  - minden pénztárban a forgalomról önálló pénztárjelentés készíthető,

  - pénzkezelési szabályzatban kell rögzíteni:

  - az intézmény mely valutakezelést választja(Fifo vagy átlagáras),

  - az intézmény esetenként milyen árfolyamot alkalmaz(bevételezés, kiadás, év végi elszámolás-értékelés stb.),

  - felmerülő pénztári hiány-többlet esetén hogyan kell lekezelni az eseményt,

  - napi vagy időszaki pénztárzárást választhat

   

   

  - a menüpontok kezelik :

  - a devizaszámláról történő valutafelvételt,

  - a hitelintézettől vásárolt valuta felhasználást,

  - teljesítmény ellenértékeként a valutapénztárba történő befizetést,

  - kiküldetésre kiadott valutaellátmány elszámolását,

  - egyéb valuta befizetések és kifizetéseket(adományok, valutában történő vásárlások, stb.)

  - személyi jellegű egyéb kifizetéseket,

  - elszámolásra kiadott valutaállomány kifizetésének összegeit,

  - kisebb beszerzésekre és egyéb elszámolásra kiadott összegeket,

  devizabetét számlára történő befizetéseket,

  valuta átváltása más valutára vagy forintra pénzintézetnél folyamatokat,

  - egyéb valutakifizetéseket,

  1.2 A valutapénztár szolgáltatásai:

   

  - a felhasználó a forint pénztárhoz hasonlóan gépi bizonylatokat nyomtat, mely megfelel a számviteli törvény szigorú számadású nyomtatványok számviteli törvényben meghatározott tartalmi előírásainak,

   

  - a szigorú számadású bizonylatok felhasználásának követése,

   

  - a menüben a napi / időszaki pénztárjelentés készítése címletjegyzékkel,

   

  - a menükből többféle lista, lekérdezés készítése igény szerint,

   

  - a valutában kiadott előlegek teljes körű elszámolása,

   

  - a valutakészlet év végi értékelése .

  1.3 A valutapénztár üzemeltetésével kapcsolatos felhasználói teendők


   

  - a valutapénztár kezelésével csak szakmailag felkészült felhasználó alkalmazása javasolt,

  - a valutapénztár indítását meg kell előzni a felhasználónál alkalmazott házipénztár kezelési szabályzat, valamint az adatvédelmi szabályzat és a szervezeti működési szabályzat naprakészre frissítése, mely tartalmazza a valutapénztár kezelés bevezetésével kapcsolatos tételeket, kifejtéseket.

  2 Valutapénztár működésének ismertetése

  2.1 Valutapénztár folyamat ábrája


  1. ábra: Valutapénztár folyamat ábrája

  2.2 Bevezetés

  - a kulcsfelhasználó közreműködésével az intézmény vezetése meghatározza a nyitandó valutapénztár- pénztárak adatait, azokat táblázatban gyűjti (valuta elszámolás módja, valutanem/pénztár azonosító/kezelő személy/pénztárkezelés joga(pénztáros-lekérdező)

  pénztár adatai
  ptkönyv azonosító (5 és 90 közötti érték) ptkönyv neve pénznem valuta elszámolás(FIFO /Átlagáras) ptköny típusa (saját/ptkönyv/alptkönyv) pénztári nap (zárás dátuma/ptbiz.kelte)
             
             

  1. táblázat Pénztár adatai

  pénztári jogok
  dolgozó neve pénztári jog
     
     
     
  pénztári jogok: pt nyitás, pt_igazolás, pt_zárás, pénztáros  

  2. táblázat Pénztári jogok

  (pénztári jogok: pt_ nyitás, pt_igazolás, pt_zárás, pénztáros)

  - az elkészült lista adatok (2. számú táblázat) szerint a RITEK Zrt. ügyfélszolgálata / helyi kulcsfelhasználó a kért KASZPER modulkezelési jogokat beállítja, melyről a kulcsfelhasználót értesíti

  - a lista adatai szerint(1.számú táblázat) a kulcsfelhasználó vagy a pénztáros a 61-es menüpontban valutapénztárat – valutapénztárakat nyit (új pénztárkönyvet hoz létre). Az adatrögzítést követően a „Felvitel” gombra kattint, mellyel az adatok az adatbázisba íródnak.

  1. képernyőkép Új pénztárkönyv felvitele

  - a lista adatai szerint a kulcsfelhasználó vagy a pénztáros a 621 menüpontban megnyitja a létrehozott új pénztárkönyvet

  2. képernyőkép Megnyitandó pénztárkönyv adatai

  3. képernyőkép Megnyitott pénztárkönyv adatai

  - a fenti példa szerint a pénztáros 0 nyitó adatokkal nyitotta a pénztárat. Egyéb esetben a nyitó érték adatokat bevételi pénztárbizonylat segítségével kell felrögzíteni. Pl.: a pénztárat május 1-jével akarjuk indítani. Ekkor április 30-a legyen a 0. időszak, melyre csak egy bevételi pénztárbizonylatot lehet rögzíteni nyitó készlet felvitelként. A bevételi bizonylaton szereplő tétel minden esetben áfa körön kívüli tétel!

  2.3 Pénztárforgalom rögzítése

  - a valutapénztár forgalom rögzítése, minden esetben szabályosan kiállított alapbizonylatok adatai szerint történik, melyet az illetékes vezetők engedélyeztek, utalványoztak és ellenőriztek és aláírásukkal ellátták azt. Jelenleg a pénztárbizonylat adatait kézzel kell rögzíteni, az utalványrendeletből beemelni nem lehet.

  - valutapénztári bevételezések esetében:

  - devizabetét számláról történő valutafelvétel továbbá a hitelintézettől vásárolt valuta esetén bevételezésnél a banki kifizetési pénztárbizonylat,

  - teljesítmény ellenértékeként a valutapénztárba befizetett valuta továbbá a kiküldetésre kiadott valutaellátmány visszafizetése egyéb valuta befizetések alapbizonylat a számla,

  - valutapénztári kiadások esetében:

  -a külföldi kiküldetésben lévő dolgozók részére valutában történő kifizetések(napidíj, költségtérítés stb.),

  - személyi jellegű egyéb valutakifizetések,

  - elszámolásra kiadott valutaellátmány kifizetésének összegei,

  - kisebb beszerzésekre és egyéb elszámolásra kiadott összegek,

  - devizaszámlára történő befizetések,

  - valuta átváltása más valutára, vagy forintra a hitelintézetnél,

  - egyéb valutakifizetések esetén írásos vezetői előleg engedély szolgál alapbizonylatként.

  - a valutapénztáros a 623-as menüpontban(ha az alpénztár)(alpénztárakban végzik általában az előleg elszámolásokat) a 624-es menüpontban(ha az saját - főpénztár) az alapbizonylatok adataiból pénztári mozgásokat rögzít, pénztárbizonylatot nyomtat,

  4. képernyőkép Pénztárkönyv kiválasztása pénztári mozgásrögzítéshez

  - a pénztáros kiválasztja a pénztárat, melyben a valutamozgást rögzíteni akarja, rákattint a pénztárkönyv azonosítóra

  5. képernyőkép Pénztári mozgás rögzítő felület

  - a megjelenő rögzítő képernyőn rögzíti a valuta mozgás adatait.

  - a felületen az árfolyam mezőben kell megadni a növekedések esetében a valuta árfolyamát.

  - csökkenési tételek esetében az árfolyamot megadni nem lehet, annak értéke a 61 menüpontban történő elszámolási mód megadása alapján automatikusan kerül kitöltésre.

  Figyelem:A felvitt adatok forint értéke majd a pénztárbizonylat nyomtatásánál jelenik meg.

  - a rögzítés befejeztével a „Tétel felvitele” gombra kattint.

  6. képernyőkép Pénztárbizonylat adatainak ellenőrzése

  - a képernyőn a rögzített tételek jelennek meg, melyek ellenőrzését, esetleges módosítását követően, helyes adatok esetén a „Pénztárbizonylat készítése” gombra kattint

  7. képernyőkép Pénztárbizonylat adatainak kiegészítése

   

  1. listakép: Pénztárbizonylat

  -  a 626-os menüpontban a pénztárbizonylatokhoz utalványrendeleteket készít, nyomtat, majd a bizonylatot az illetésekesekkel aláíratja, a pénzmozgatást elvégzi.

  8. képernyőkép Pénztárbizonylathoz utalványrendelet készítése


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   

  2. listakép: Utalványrendelet

  Figyelem: itt csak kizárólag utalványrendeleteket lehet készíteni a pénztárbizonylatokhoz, meglévő utalványrendeletek közül választani nem lehet!

  - a pénztárbizonylat egy példányát, a banki bizonylattal vagy a pénztárkiadást engedélyező bizonylattal továbbá az aláírásokkal ellátott utalvány rendelettel összefűzi.

  2.4 Pénztár zárása

  - a 628-as menüpontban a nyitott pénztári időszak adatait ellenőrzi,

  majd hibátlan adatok esetén azt jóváhagyja, az ellenőrzés teljes mértékben megegyezik a forint pénztár ellenőrzésével.

  9. képernyőkép Pénztárbizonylat ellenőrzése1

  - a kiválasztott pénztár pénztárbizonylatainak adatait hasonlítja a nyomtatott adatokhoz(formai, tartalmi ellenőrzések – aláírás, Ft , stb.), ezért a pénztárkönyv adatait képernyőre listázza kattint a pénztárkönyv számára

  10. képernyőkép Pénztárbizonylat ellenőrzése2

  Ellenőrzést követően a pénztárkönyvet zárja, kattint „időszak jóváhagyása” gombra

  - a valutapénztárat zárja a 630-as menüpontban, pénztárjelentést és címletjegyzéket készít,

  11. képernyőkép Címletek rögzítése pénztárzáráshoz

  - a készített pénztárjelentés mellé mellékeli az összefűzött bizonylatokat

  -a teljes zárás bizonylatait átadja a könyvelésre feldolgozásra.


   

  3. listakép: Címletjegyék lista

  2.5 Évzárás feladatai

  - 635-ös menüben az év során készült zárt pénztári időszak esetén az év végi valuta elszámolás elkészíthető. Meg kell adni az elszámoláshoz szükséges árfolyamot, mely szerint a pénztári év lezárul, és új 0-s nyitási időszak készül.

  jelentések adatait lezárja valutapénztári adatokat lekérdezi, kigyűjtheti, listázza.

  12. képernyőkép Pénztárkönyv kiválasztása


   

  4. listakép: Pénztári elszámolás lista

  - 636-os menüben listázza több pénztári időszakra, egy évre a pénztári adatokat.

  A TITÁN rendszerben alkalmazható legyűjtéssel (alsó sorban kiválasztott ikonra kattint – a leválogatott adatok kért formátumban jelennek meg képernyőn) További formázás végezhető el.

  13. képernyőkép Pénztárkönyvek listája

  A leválogatott listázott adatokat a könyvelésre utófeldolgozásra átadja.


   

  3 Mellékletek.

  3.1 Valutapénztár fogalmai

      

  Fogalom

  Magyarázat

  valuta

  A valuta valamely ország (országcsoport) törvényes fizetési eszköze egy más ország fizetési forgalmában, annak fizikai megjelenési formájában.

  • tehát például Magyarországon valuta egy USA-dollár bankjegy, vagy az euró magyarországi bevezetéséig az eurós papírpénz, maga a kézzel fogható bankjegy vagy az érme.

  Jelen dokumentáció a valutapénztár kezelésének ismertetését tartalmazza.

  deviza

  A deviza pénzhelyettesítő eszköz, valamely külföldi ország pénzére szóló, külföldön fizetendő követelés – illetve külföldi pénznemben jelentkező tartozás –, melynek megjelenési formája lehet:

   

  fifo

  Az angol eredetű FIFO rövidítés jelentése: „first in first out”, azaz amit először raktároztunk be, azt fogjuk először felhasználni.

  Jelen dokumentációban ismertetett valutapénztár a fifo elvet használja, a felhasználó dönti el, hogy az aktuális év során alkalmazza-e.

  átlagáras elszámolás

  A bevételezett valuták beszerzési árfolyamából számolt átlagár.

  Algoritmus: átl.(ár1+átl.ár2+átl.ár3+átl.ár.+átl.ár.+átl.árn) / n=

  pénztárba bevételezett azonos valuta mennyiségeihez tartozó átlagárak összege osztva a beszerzések számával.

  Jelen dokumentációban ismertetett valutapénztár az átlagáras elszámolást használja, a felhasználó dönti el, hogy az aktuális év során alkalmazza-e.

  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 1 db

  FájlMéretDátumBeküldte 
   libre-valutapt.pdf
  Nincs megjegyzés
  587.3 KB2013. Júl. 10. 09:53AdminMűveletek
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux