Intézményi átszervezések

  Tartalomjegyzék
  Nincsenek fejlécek

   

   Az alábbi táblázat összefoglalja a az intézményi átszervezések esetén az egyes modulokban végre hajtandó feladatokat. Kérjük amennyiben, bármilyen okból (rendszer hiba, jogosultság hiánya, stb) elakad a lépések végrehajtásában keresse meg az Ön elsődleges ügyfélszolgálatát.

   

   

  Modulok Sorszám Feladat leírás Szükséges adatok Szükséges jogosultság Megoldás módja Megoldás időigénye Megjegyzés
   Kaszper 1 A megszűnő intézmények zárják le pénztárukat, banki napjaikat.   Megfelelő Kaszperes jogosultságok Felhasználói felületről, csak a felhasználók Nem előrejelezhető  
  2 Intézmények zárása a 9999 MP-ban Intézmény lista Megfelelő Kaszperes jogosultságok Felhasználói felületről, csak a felhasználók 5-45 perc / intézmény A fejlesztés befejeztéig bizonyos intézmények hibát kaphatnak és nem tudnak zárni.
  3 Új felhasználók felvétele a TITÁN rendszerbe. Felhasználó nevük különböztesse meg őket (pl.: kis.ferenc.ovoda) Érintett felhasználók listája Admin Szervezetszerver, bejelentkezés kezelő 5 perc / felhasználó Javasolt az új felhasználónevek strukturált kialakítása.
  4 Új intézmények felvétele az új struktúrának és adatoknak megfelelően a 218 MP-ban Az új struktúrának megfelelő alapadat táblázat Admin Felületről/alapadat feltöltéssel 6 perc / intézmény vagy 7 perc hibátlan alapadat táblázattal Javasolt alapadat feltöltéssel végezni.
  5 A 3. pontban felvitt felhasználók jogosítása a KASZPER modulhoz az új struktúrának megfelelően. Az új struktúrának megfelelő alapadat táblázat Admin Felületről/alapadat feltöltéssel 3 perc / felhasználó vagy 7 perc hibátlan alapadat táblázattal Javasolt alapadat feltöltéssel végezni.
  6 A 3. pontban felvitt felhasználók jogosítása a KASZPER modul régi és új intézményeihez, felhasználóihoz. Az új struktúrának megfelelő alapadat táblázat Admin Felületről/alapadat feltöltéssel 3 perc / felhasználó vagy 7 perc hibátlan alapadat táblázattal Javasolt alapadat feltöltéssel végezni.
  7 Az új intézmények induló törzsadatainak felvétele, illetve jogosítása. Az új struktúrának megfelelő alapadat táblázat Admin Felületről/alapadat feltöltéssel 5-15 perc / intézmény vagy 7 perc hibátlan alapadat táblázattal Javasolt alapadat feltöltéssel végezni.
  8 Az új intézmények előirányzatának felvétele vagy a megszűntekről átvétele. Pénztárak létrehozása. Záró egyenlegek. Új pénztárak adatai. Könyvelő, pénztáros felhasználók Felhasználói felületről, csak a felhasználók Egyenleg 5-90 perc / intézmény. A pénztár 2 perc / pénztár.  
  9 Megbeszélt idő elteltével a régi felhasználó jogainak korlátozása csak listázásra. Érintett felhasználók listája Admin Bejelentkezéskezelő modul 3 perc / felhasználó Javasolt nem elhagyni, mert az utólagos adatmódosítások problémákat okozhatnak.
  10  Zárás könyvelési tételeinek leírása.   Megfelelő Kaszperes jogosultságok Felhasználói felületről, csak a felhasználók    
  Etriusz 1 76-s garnitúra kitöltése, beadása Beadási határidő: megszűnés napját követő 60. nap.
        Megszűnő intézményekre régi felhasználó nevekkel fogják tudni kitölteni.
  2 77-s garnitúra Kitöltése, beadása Beadási határidő: megszűnés napját követő 60. nap.
        Megszűnő intézményekre régi felhasználó nevekkel fogják tudni kitölteni.
  3  41-s menüpontban az esedékes időszak(ok) adatainak rögzítése leadása.
        Megszűnő intézményekre régi felhasználó nevekkel fogják tudni kitölteni.
  4  42-s menüpontban az esedékes időszak(ok) adatainak rögzítése leadása.
        Megszűnő intézményekre régi felhasználó nevekkel fogják tudni kitölteni.
  5  43-s menüpontban az esedékes időszak(ok) adatainak rögzítése leadása.
        Megszűnő intézményekre régi felhasználó nevekkel fogják tudni kitölteni.
  6 64-s garnitúra kitöltése, beadása .
        Megszűnő intézményekre régi felhasználó nevekkel fogják tudni kitölteni.
  7

  8            
  9            
  10            
  Papirusz 1 Régi intézményekben érkeztetőkönyvek, iktatókönyvek, postakönyvek zárása. Intézmény lista Papirusz admin, vagy intézményi admin jogosultsággal  119-s, 39-s, 129-s menüpontokban 5 perc / könyv (iktatókönyvek esetében ehhez hozzájön az ügyiratok zárása ami végezhető csoportosan felületről.)  
  2 Új intézmények behozása a Papiruszba. Intézmény lista Admin 92 menüpont 1 perc / intézmény Előfeltétel a Kaszper 4-s pontja.
  3 Új szervezeti egység felépítés kialakítása. Szervezeti felépítés Admin Szervezetszerver modul 5-20 perc bonyolultságtól függően  
  4 Új intézmények konfigurálása. Iratkezelési folyamat Papirusz admin, vagy intézményi admin jogosultsággal 91-s menüpontban max 10 perc / intézmény  
  5 Felhasználók létrehozása, jogosítása, szervezeti egységbe, intézménybe sorolása, partner létrehozása, felhasználó-partner összerendelés. Jogosultságok, szervezeti felépítésben elfoglalt hely(ek) Admin Bejelentkezés kezelő, szervezetszerver, Kaszper 218-s menüpont, Papirusz 94-s menüpont 2-5 perc / felhasználó  
  6 Új intézményekben érkeztetőkönyvek, iktatókönyvek, postakönyvek létrehozása, beállítása, nyitása. Iratkezelési folyamat Papirusz admin, vagy intézményi admin jogosultsággal 119-s,39-s,129-s menüpontokban 5-15 perc / könyv  
   7 Opcionális: Felhasználók iktatókönyvekhez történő egyéni jogosítása.  Iktatókönyv láthatósági jogosultságok Papirusz admin, vagy intézményi admin jogosultsággal 39-s menüpontban 2-5 perc / felhasználó / iktatókönyv  
  8            
  9            
  10            
  Kati  1 Előfeltétel: Új intézmények létrehozása a KASZPER-ban (telephelyek is, ha kell)
  Lásd Kaszper 4.
  2 Beállítás: költséghelyek kialakítása (telephely kapcsolat) Egységesített költséghely lista Kati karbantartó jogosultsággal 91-s menüpontban felületről / alapadat feltöltéssel 5 perc / intézmény, ha jók az adatok Javasolt alapadat feltöltéssel végezni.
  3 Beállítás: főkönyvek kialakítása Egyesített főkönyv lista Kati karbantartó jogosultsággal 93-s menüpontban felületről / alapadat feltöltéssel 5 perc / intézmény, ha jó az adatok Javasolt alapadat feltöltéssel végezni.
  4 Beállítás: kategóriák, ha vannak egyediek, csak ez egyedieket kell Egységesített kategória lista Kati karbantartó jogosultsággal 98-s menüpontban felületről / alapadat feltöltéssel 10-30 sec / kategória  
  5 Testreszabás, beállítani az intézményi specialitásokat: mozgástípusok, bizonylatolás, stb. Követelmények, régi beállítások Kati karbantartó jogosultsággal 94-s menüpontban 5 sec-5óra / intézmény  
  6 Intézmények közötti átvezetés  Tudni kell, hogy mit! Megfelelő Kati felhasználói jogosultsággal 6-s menüpontban 1-2 óra, vagy akár 1-több hét is lehet.  Régi Katiban zárást kell előbb csinálni a helyes értékek kiszámítása érdekében. 3.009-nél régebbi új Katival a feladat nem végre hajtható, frissítés szükséges.
  7 Leltározás a megszűnés napjára szóló fordulónappal   Megfelelő Kati felhasználói jogosultsággal 5-s menüpont alatt    
  8            
  9            
  10            
  Etelka  1 Előfeltétel: Új intézmények létrehozása a KASZPER-ban (telephelyek is!). Pénztár nevezetű Kaszperes csoportok tervezése és létrehozása, felhasználók csoportjainak beállítása Új intézmények és telephelyek nevei, címei, stb. Lásd Kaszper 4-8
  2 Új intézmények konfigurálása, intézményfajta, naptár, szükség esetén telephelyes étkeztetés beállítása, automatikus mentés, fizetési módok, ügyintézők bejogosítása. Régi intézmények konfigurációja, ill. az átszervezési tervezet. Kulcsfelhasználó Felhasználói felületről  20-150 perc / intézmény  
  3 Étkezési helyek kialakítása, beállítása, árjegyzékek feltöltése. Régi étkezési helyek beállításai Kulcsfelhasználó Felhasználói felületről  (lehet másolással)  10-100 perc / étkezési hely  Amennyiben a RITEK Zrt hozzáfér az adatokhoz, úgy lehetőség van a szükséges adatok elküldésével a régi intézmény adatainak az új intézményre történő átmásolására.
  4 Csoportok kialakítása, étkezési helyekhez kapcsolásuk. Régi csoportok listája Felhasználó Felhasználói felületről (egyenként újra létrehozva)  1-5 perc / csoport
  5 Tagok felvitele, csoportba sorolás, figyelni a dátumokat. Régi csoportok tagjai Felhasználó Felhasználói felületről (lehet másolással a tagokat) (lehet csoportosan a csoportba sorolást)  10-30 sec / tag
  6 Rendelések az új intézményben. Régi intézményben a tagi rendelések Felhasználó Felhasználói felületről 2-10 perc / tag
  7 Rendelések lemondása vagy törlése a régi intézményből. Tudni kell, hogy mit! Felhasználó Felhasználói felületről  (lehet csoportosan is) 1-3 perc / tag
  8 Tartozások, túlfizetések átvezetése, vagy kitisztázása Tag lista alapján Felhasználó Felhasználói felületről 0-10 perc / tag  
  9 Leellenőrizni a régi intézményeket, hogy le vannak-e tisztázva
  Felhasználó Felhasználói felületről 60 perc/intézmény  
  10 Leellenőrizni és letesztelni az új intézményeket, van-e zárási hiba, jók-e a nyomtatások, stb.
  Felhasználó Felhasználói felületről 1-16 óra  
  Enikő 1  Előfeltétel Kaszperes intézmények telephelyek, felhasználók jogosítása.   Lásd Kaszper 4.
  2 Mérőórák migrációja. A.: mérőóránként, régi gyári szám + fogyasztási hely, új telephely PIR
      A.: Amennyiben a RITEK Zrt hozzáfér az adatokhoz, úgy lehetőség van a szükséges adatok elküldésével a régi intézmény adatainak az új intézményre történő átmásolására.  Felhasználó B.: Enikő 41 mp-ból exportált adat alapján új alapadat-feltöltő táblázat kitöltése és feltöltése.  B.: 1 perc / mérőóra B.:új telephely PIR. Folytonosság nem biztosított, de ilyen esetekben általában nem is szükséges.  Felhasználó C.:Enikő 41 mp-ban szükséges mérőórák lecserélése,hogy az új telephelyre mutasson C.: 30 másodperc / mérőóra C.: új telephely kiválasztása
  3            
  4            
  5            
  6            
  7            
  8            
  9            
  10            
   Samu 1            
  2            
  3            
  4            
  5            
  6            
  7            
  8            
  9            
  10            

   

   

   

   

  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 0 db

   
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux