3.011.20111219.1

  Javítások:

  • A leltár kitöltésekor, a fellelt eszköz esetén amennyiben be van állítva az automatikus 1db-os leltározás, akkor a fókusz nem a mennyiség mezőre áll be, hanem a megnevezésre. Ha nincs bekapcsolva az auto-1db-os leltározás, akkor a fókusz fellelt eszköz esetén továbbra is a mennyiség mezőre kerül.
  • A költséghelyek szerkesztésénél a vonalkód nem kötelező mező. Többet üresen hagyva vonalkód ütközési hibajelzés jelentkezett! JAVÍTVA!
  • Nagy eszköz szerkesztése esetén amennyiben a beállított főkönyv nem lenne kiválasztható, mert a kategóriának nem felel meg, akkor eltűnt a beállított főkönyv. A rendszer mostantól szöveges üzenettel jelzi a problémát, hogy az ok elhárítható legyen.
  • A költséghelyek költséghelykód szerinti sorrendbe kerültek az eddigi megnevezés szerinti rendezéssel szemben.
  • A leltár ellenőrző íven (felületen és a nyomtatványon) nem jelent meg a fellelt eszközök megnevezése. JAVÍTVA!
  • Véglegesítetlen mozgás alatt a mozgás mozgástípusán végzett véglegesítési mód módosítása esetén a mozgás véglegesítése hibajelzéssel leállt. JAVÍTVA! (Mostantól a rendszer engedi a véglegesítést az ilyen eszközmozgásokon.)

  Fejlesztések:

  • Kisértékű eszközt 0Ft-os értéken is át lehet adni másik intézménynek.

  3.011.20111202.1 (FŐ KIADÁS)

  Új funkciók, továbbfejlesztések:

  • A 213MP-ban és a 22*MP-okban szereplő táblázatok rendezési viszonyait az oldalakon megtalálható nyomtatási funkciók is átveszik, így a tételek sorrendje nyomtatásban követi a felhasználói felület beállításait.
  • A zárási eljárás gyorsabb futása érdekében optimalizációs fejlesztések történt, ill. a zárás előrehaladásáról egy állapotjelző (progressbar) sor került kialakításra.
  • Amennyiben egy eszköz vagy mozgás külső (nem rendszeren belüli szigorú számadású) bizonylattal lett rögzítve, nem volt lehetőség téves adatrögzítés esetén kijavítani, eltávolítani. Ennek lehetősége megteremtésre került kizárólag külső bizonylatoltság esetén.
  • A leltári ívek kitöltését segítendő kialakításra került az eszközcsoportok zárolási lehetősége. A zárolt tételek nem módosíthatóak a leltári íven, így elkerülhetőek a véletlen adatmódosítások. A zárolt eszközcsoportokról a zárolás fel is oldható. A zárolás 3 típusa került kialakításra:
   • Adott költséghely eszközeinek zárolása
   • Adott kategória eszközeinek zárolása
   • Leltári ív teljes zárolása
  • Fellelt eszköz módosíthatósága (amennyiben zárolás alá esik, akkor már nem lehet szerkeszteni)
  • Leltár eltérési kimutatás készítése és nyomtatása (teljes leltárra vagy szűkíthető adott kategóriákra, leltári ívekre vagy költséghelyekre)
  • Leltár ellenőrző felület és nyomtatásának átdolgozása, rákerültek az érték mezők, a vonalkódok és az azonosító mezők, ill. áttekinthetőbbé váltak.
  • Leltári íven (nyomtatásban is) csak az intézményi megnevezése szerepel az eszközöknek, a számla szerinti nem.
  • Leltár ellenőrző ív nyomtatásakor az ellenőrző táblázat szűrései és rendezései érvényesülnek.

  Javítások:

  • Leltári ívre fellelt eszköz rögzítésekor lehetett bármely költséghelyre rögzíteni. JAVÍTVA!
   (Csak a leltári ívnek és az esetlegesen fennálló parciális leltározási feltételeknek megfelelő költséghelyekre lehet rögzíteni fellelt eszközt.)
  • Kis értékű eszközmennyiségek változásainak rögzítése közben bizonyos esetekben nem megfelelő előjellel voltak figyelembe véve az bevételi és kiadási mozgások. JAVÍTVA!
   (A mozgástípus határozza meg a mennyiségi változások előjeleit.)
  • 2 lépcsős véglegesítésre vonatkozó központi mozgástípus beállítások nem megfelelően öröklődtek az intézményi mozgástípusokra. Ez téves hibaüzeneteket eredményezett véglegesítéskor. JAVÍTVA!
  • A leltározásokban kimaradt, leltározatlan eszközökként mutatkoztak meg a stornózott eszközök. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 93MP-ban a KASZPER főkönyvek közötti választáskor, amennyiben nem lett beállítva az állományi vagy a teljesítés főkönyvek körei. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: főkönyvek importálása során, ha hiányzott a leírási kulcs. JAVÍTVA!
   (A törzsadatimport ezt ezek után hibás sorokként jelöli az import folyamat során.)
  • SQL hiba: leltári ív tervezési szakasz lezárásakor a leltári ív sorok előállításakor kisértékű eszközöknél leltári szám hiányában jelentkezett. JAVÍTVA! (Hiányzó leltári szám helyett '--' jelzés kerül a leltári ívre.)
  • Fellelt eszköz megnevezése hiányzott a nyomtatásból, mert nyomtatásban a számla szerinti megnevezés szerepelt, míg a fellelt eszköz megnevezése az intézményi megnevezésbe került. JAVÍTVA!
   (Fellelt eszköz megnevezése mindkét megnevezés mezőbe bekerül, nyomtatásra pedig az intézményi megnevezés került)
  • Kisértékű eszközök végelegesítésekor téves hibajelzés: "Amennyiben nem nyomtatott bizonylategyeztető listát, kérem tegye meg, mert a véglegesítés után erre már nem lesz lehetősége!". JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Mozgástípusok karbantartása során a véglegesítési módnak meglehetett adni '-' jelet, ami hibát okozott. JAVÍTVA!
  • Leltározások listájában a sorok véletlenszerű sorrendje miatt egyes tételek több lapon is megjelenhettek, miközben más sorok egyik lapra sem kerültek rá. JAVÍTVA!

  Ergonómia:

  • A 221-229MP-okban általános kereső mező kialakítása a könnyebb használhatóság és a vonalkódos keresések meggyorsítása érdekében. 1 db találat esetén a menüpontnak megfelelő módon fel is nyitja a tételhez tartozó képernyőt a rendszer.
  • A költséghely kiválasztó fában lehetővé vált, hogy egy adott költséghely összes alköltséghelyét egyetlen kattintással ki lehessen jelölni. Erre a "Csomópontos kijelölés" használatával van lehetőség.
  • A leltári ívre kerülő táblázatok fejléce minden oldal tetején megjelenik.
  • A 321MP-ban a táblázat megjelenített lapján az összes sor kijelölhetővé vált ezzel segítve a csoportos műveletek levégzését (pl. törlés).

  Rendszeradminisztrátor:

  • A rendszeradmin számára lehetővé vált a hibás bizonylati nyomtatványok mentett példányait eltávolítani a rendszerből, hogy a felhasználók ez után újra kinyomtathassák a nyomtatványokat.

  3.010.20111202.1

  • SQL hiba: 93MP-ban a főkönyvi konfigurációkból (állományi főkönyvek, teljesítési főkönyvek) származó feltételek szerinti főkönyv szűrésekből származott. JAVÍTVA!
  • Téves hibajelzés kisértékű véglegesítésnél: "Amennyiben nem nyomtatott bizonylategyeztető listát, kérem tegye meg, mert a véglegesítés után erre már nem lesz lehetősége!" JAVÍTVA!

  V3.010.20111124.1

  • SQL futtatási hiba: leltári ív tervezés lezárásakor a leltári ív sorainak létrehozásában. JAVÍTVA!
  • Stornózott eszközök megjelentek a leltári ívekről kimaradó eszközök számában és listáiban. JAVÍTVA! 

  3.010.20111109.1

  • Leltározásban a szűrés optimalizálása, javítása
  • Bizonylatszám kötelezőség vizsgálatában átdolgozás, pontosítás
  • Leltár ellenőrző lista átalakítása, információtartalmának bővítése
  • Leltározásban általános kereső elkészítése (a keresés működik "leltáriszám"-ra, "gyáriszám"-ra, "egyébazonosító"-kra)
  • Leltári ív kitöltő felület átalakítása, egyszerűsítése, informatívabbá tétele
  • Felrögzített fellelt eszköz szerkeszthetőségének biztosítása
  • Leltári ívek vonalkódkezelésének támogatása
  • Hangos leltározás (hangjelzésekkel támogatott)
  • Automatikus 1db-os leltározás a nagyértékű eszközöknél
  • Üzenetkezelés a leltározásban, üzenetnapló utolsó néhány üzenete látható
  • Eszközadatlap átalakítása, elrendezés és ergonómia javítása
  • Eszköz véglegesítés visszavonási lehetőség (szigorú feltételek megléte esetén)
  • Már véglegesített mozgások visszaminősítése véglegesítésre kijelölt állapotba nagyértékű eszközök esetében (szigorú feltételek megléte esetén)

  3.010.20111024.1 (FŐ KIADÁS)

  Új funkciók, továbbfejlesztések:

  • Ingatlan és/vagy jármű adatpanel letilthatósága, engedélyezhetősége az eszköz adatlapon eszközkategóriák szerint
  • A nagyértékű eszközrögzítés képernyőn (211MP) a rögzítés után újrarögzítés következik újabb eszköz rögzítésének felgyorsítása érdekében.
  • Alapértelmezett mennyiségi egység eszközkategóriák szerint konfigurálható módon.
  • A különböző adatforrásokra készített adatimport eljárások egységesítése és rugalmassá tétele.
  • Kis értékű eszközök importálásának támogatása
  • Járművek és épületek műszaki adatainak nyilvántartott körének importálhatósága
   • Épület: beépített alapterület, telek alapterület, helyrajzi szám, kataszter
   • Jármű: alvázszám, motorszám, forgalmi engedély, hengerűrtartalom, teljesítmény, rendszám
  • Adatimportálás során azonos leltári számmal de eltérő vonalkóddal ellátott kisértékű eszközökről különböző eszközbejegyzések létrehozása.
  • Tartozékimportálás támogatása 2 módon
   • Import táblázatban az eszköz után következnek közvetlenül a tartozékai (nem kell az eszközhöz egyenként megadni az eszközének leltári számát)
   • Importtábla tartozék sorához meg kell adni az eszköz leltári számát, amihez tartozik.
  • Eszköztartozékok importálása során a tartozékértékek ellenőrzése annak érdekében, hogy ne léphessék túl az eszköz összértékeit
  • Kisértékű eszközlistákba bekerültek a jellemzők és a jellemzőnkénti mennyiségek
  • Eszközfelvitelnél a megnevezések rögzítésekor jelölhető, hogy az intézményi és a számla szerinti megnevezés megegyezik
  • 497-es mozgásnem bevezetése "Befejezetlenből kivezetés aktiválás miatt"
  • Költséghelyhez vonalkód rögzítése
  • Leltári ív nyomtatásában a fellelt eszköz feltüntetése
  • Leltári ívek kitöltésekor költséghely eltérés rögzítésének támogatása
  • Amennyiben a fellelt eszköz költséghelye egyértelműen meghatározott, akkor automatikusan kitöltődik.
  • A bruttóérték mellé bekerült a leltározás kezdetének megfelelő nettó és értékcsökkenés értékek is. A nyomtatásokba is!
  • Vonalkódos leltározás és az azt megkönnyítő működés kialakítása.
  • Hangjelzés és szöveges figyelmeztetések leltáriív kitöltése közben ezzel is támogatva a vonalkódos leltározást.
  • A leltári ívek soraihoz innentől külön rögzül, hogy ki mikor módosította utoljára.
  • Fellelt eszköz rögzítés megkönnyítése, felvitelkor nem kell minden kötelező mezőt megadni, csak legalább egy dolgot, ami azonosít. A kötelező mezőket a leltározás lezárásáig kell kitölteni. Ezáltal válik rugalmasabbá a vonalkódos leltározás.
  • Nagyértékű eszközök esetén beállítható, hogy a megadott azonosítónak (leltári szám, vonalkód) megfelelő cellába automatikusan az 1 kerüljön be mennyiségként.
  • Szobaszám szerinti leltározás támogatása
  • A 213MP-ban általános kereső mező megvalósítása. Vonalkódolvasó segítségével könnyebben használhatóvá vált a menüpont.
  • Véglegesített eszköz véglegesítésének visszavonhatósága, amennyiben nem történtek ezt megakadályozó további műveletek.

  Javítások

  • Adatimportálás közben fellépő "Call to undefined method: mozgasdto->setszobaszam()" hiba. JAVÍTVA!
  • Nagyértékű adatlapról hiányzott a mennyiség, csak a mennyiségi egység látszott. JAVÍTVA!
  • Főkönyvek közötti átvezetésnél kategória-főkönyv szabályok figyelembe vétele hiányzott. JAVÍTVA!
  • Főkönyvi összesítőből kimaradtak bizonyos tételek adott speciális körülmények fennállása esetén. A nyomtatásból is hiányoztak ezek a sorok. JAVÍTVA!
  • Idegen vagy nullás főkönyvekre tilos leírási kulcsot megadni. JAVÍTVA!
  • A leltárellenőrző eszközlistákon nem működnek megfelelően a rendezések. JAVÍTVA!
  • Véglegesítetlen állománybavétel esetén ha adatmódosítás történt, eltűnt a felületről az állományba vételi bizonylat. JAVÍTVA!
  • A nagyértékű eszközrögzítő képernyőn megkerülhetőek voltak a főkönyv-kategória szabályok. JAVÍTVA!

  Ergonómia:

  • Adatimportálás ellenőrző listájának 2 külön listára bontása, helyes és hibás sorok. Nagy tételszám esetén nehezen voltak megtalálhatók a hibás sorok.
  • Új menücsoport: Eszközműveletek és a menüpontok ennek megfelelő át rendezése.
  • A leltári ívek átrendezése, nyomtatási képének átalakítása a jobb helykihasználás érdekében, fekvőre alakítás. Így kikerülhetett az eszköz megjegyzés mezője is.
  • A leltáriív kitöltés képernyő testreszabhatóságának javítása, ergonómiájának fejlesztése.
  • Leltáriív kitöltésnél a laponkénti sorok száma változtatható
  • 232MP-ban nyomtatás a táblázat rendezését követi
  • A 221-229 MP-okba bekerültek a szobaszám oszlopok

  3.009.20111028.1

  • 0-ás állományba vétel esetén, amikor költséghelyek közti átvezetés történt, az átvezetés hatására a mozgás vissza került az alapfőkönyvre. JAVÍTVA!

  3.009.20111020.1

  • Eszköz főkönyv változáskövetésében bizonyos esetekben sérült a 0-s főkönyvre, vagy alapfőkönyvre váltás. JAVÍTVA! (Megőrzi a 0-ásra és az alapfőkönyvre váltást!)
  • Eszköz költséghely változáskövetésében bizonyos esetekben felülíródott a költséghelyek közötti átvezetés ténye. JAVÍTVA!
  • Eszköz főkönyvek vagy költséghelyek közötti mozgatásakor a mennyiségi változás (-1) a kiinduló oldalon és (+1) a céloldalon.
  • Automatikus átvezetés 0-s főkönyvre, vagy visszavezetés alapfőkönyvre az értékek alapján.
  • Ha rossz főkönyvre rögzült a tétel, ezért hibás főkönyvön van, automatikusan javítja a rendszer. (pl. nincs 0-ás főkönyvön, pedig ott kellene lennie)

  3.009.20110919.1

  • Új eszköz felvitele után újra az új eszköz felvitele képernyő jön fel, hogy gyorsan lehessen új eszközt rögzíteni.
  • Leltári ívek adatsorainak bővítése (ezzel megvalósult, hogy a leltári íveken szereplő minden eszközadat védett az utólagos módosításoktól)

  3.009.20110809.1

  • Eszközadatok importálásának átalakítása (felesleges oszlopok eltüntetése), valamint külön füleken jelennek meg a helyes, és a hibás eszközök.

  3.009.20110801.1 (FŐ KIADÁS)

  Új funkciók, továbbfejlesztések:

  • Intézmények közötti átvezetés teljes átalakítása
   • metaadat átforgatás (főkönyv, költséghely, stb.
   • több lépcsős végrehajtás megerősítő lépésekkel
   • kisértékű eszközök átvezetése (részmennyiségek is, értékellenőrzés mellett)
  • Kivezetési funkció teljes átdolgozása
   • Minden szükséges értéket kiszámol (jelzi, mekkora ÉCS kerül majd elszámolásra még a kivezetés napjáig)
   • Kivezetéses mozgás mindenképpen kivezeti az eszközt függetlenül attól, melyik menüpontban rögzítették (korábban ez hibalehetőséget hordozott)
  • Automatikus ÉCS jóváírás kivezetések és átvezetések előtt, így adott napi nettó értéken történik a mozgás. Ehhez megoldásra került a rész zárás, rész ÉCS elszámolás.
   • Kivezetés
   • Főkönyvek közötti átvezetés
   • Költséghelyek közötti átvezetés
   • Intézmények közötti átvezetés
  • Automatikus váltás 0-s és alapfőkönyvek között a nettó érték alakulása alapján
  • A főkönyvek karbantartásába (93MP) törlési lehetőség
  • Eszköz nyilvántartó lapjára minden metaadat rákerült, ami rögzíthető egy eszközhöz.
  • Eszközök metaadatainak módosítás szabályainak részletes kidolgozása.
   • Véglegesítetlen eszköznél bármely metaadat módosítható.
   • Véglegesítés után korlátozott módosítási lehetőségek (pl. főkönyv, költséghely módosítás csak átvezetéssel)
   • Bizonylatolt mozgás esetében a bizonylaton szereplő adatok csak adatmódosító mozgás kíséretében módosíthatóak.
  • Az intézmény zárásainak listája, záráslista PDF állományának megjelenítése, zárásrészletező képernyőről zárás visszavonás.
  • Parciális leltározás, leltárindítás kezdőfeltételek megadásával (Pl. csak informatikai eszközök letározása)
  • Leltározás egyéb fejlesztései:
   • Leltári ívek felnyitása
   • "Minden leltári ív lezárása" gomb a leltározásba
   • Leletári ív lezárási idejének és lezárójának rögzítése, megjelenítése.
   • Leltár ellenőrző PDF lementhetővé vált
   • Leltár ellenőrző listán többlet/hiány szűrő
  • Bizonylatolással kapcsolatos fejlesztések:
   • Új egységes bizonylatlista, bizonylat kereső
   • Bizonylat sablon beállításai lehetőség a mozgástípushoz
   • Külső bizonylatok kezelése, rögzítése
   • Bizonylatokra és egyéb nyomtatványokra vonalkód nyomtatása.
  • Zárás előtt minden mozgást véglegesíteni, vagy inaktiválni/stornózni kell. Addig nem végezhető el a zárás.
  • Új szakmai összefüggések beépítése:
   • Hibajelzés, amennyiben: Beépített terület > telek terület
   • Főkönyvek és eszközkategóriák közötti kapcsolat megteremtése, kategóriafában lefele öröklődik (adott főkönyvek csak adott kategóriákkal állhatnak együtt)
   • saját/idegen eszközök főkönyvszabályai (konfigurálható)
   • kis/nagy értékű eszközök főkönyvszabályai (konfigurálható)
   • alap/0-s főkönyvek főkönyv szabályai (konfigurálható)
   • Mely főkönyveknél kötelező/nem kötelező az üzembehelyezési dátum (konfigurálható)
   • 0-s eszköz állományba vételénél nettó = 0, br = écs
  • Adatimporttal kapcsolatos fejlesztések:
   • Felesleges adatoszlopok kijelzése
   • gyáriszám nem mindig kötelező
  • Kivezetés inaktiválásakor eszköz újraaktiválása
  • Főkönyv karbantartásban bejegyzés módosítása
  • Véglegesítési módok alkalmazási feltételeinek szigorítása
  • 0-s eszköz állományba vételekor csak 0-s állományba vételi mozgástípusok és 0-s főkönyvek jelenjenek meg.

  Javítások

  • Főkönyvi összesítőben nem jelentek meg a 0-ra írások és a visszaírások megfelelő értékei. JAVÍTVA!
  • 0-ra íródás várható idejénél tapasztalt számolási hiba javítása. JAVÍTVA!
  • Adatimport memória túllépési, teljesítménybeli és adatfelismerési hibáinak javítása. JAVÍTVA!
  • A főkönyvek karbantartásában (93MP) a KASZPER főkönyvek többszöröződése. JAVÍTVA!
  • Kivezetés a 0-s nettó érték miatt bizonyos esetekben feleslegesen 0-ra írta az eszközt. JAVÍTVA!
  • A mozgások feldolgozási sorrendje minden esetben: aktiválási dátum és rögzítési sorrend. A rendszer bizonyos pontjain nem működött megfelelően. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: eszköz bizonylatolt állományba vételi mozgásának stornózásának nyomtatása után hiba. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: tartozék élettörténete táblában a "Szerkeszt" gomb megnyomásakor. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: stornózott, inaktivált eszközök listájából eszköz adatlap megnyitáskor. JAVÍTVA!
  • Nyilvántartó lap nyomtatásakor a tartozékoknál "szemetes" adatok megjelenése. JAVÍTVA!
  • Nyilvántartó lap nyomtatásakor csak az utolsó mozgás jelent meg, a többi nem. JAVÍTVA!
  • Minden mozgáson kötelező rajta lennie a főkönyvnek, amin a mozgás végre lett hajtva. Ez bizonyos esetekben elmaradt. JAVÍTVA!
  • Leírási kulcs nélküli főkönyv esetében is legyen leírás várható ideje. JAVÍTVA!
  • A szigorú számadású bizonylatok nem jöttek ki a 215*MP-okban. JAVÍTVA!
  • Bizonyos helyzetben jogosulatlan hozzáférés lehetősége állt fent. JAVÍTVA!
  • Eszköz rögzítő képernyőn az ENTER hatására néha visszalépett a főmenübe. JAVÍTVA!
  • 475-s mozgástípus letiltása eszköz felvitelnél.
  • Stornó bizonylatokon nem jelennek meg a metaadatok. JAVÍTVA!

  Ergonómia:

  • "Törlés" gombok megnyomása után megerősítés kérése minden esetben a törlés elvégzése előtt.
  • 222MP-ban lassú volt a listázás, optimalizálás.
  • 51MP-ból is elérhetőek lettek csak olvasható módban a leltározás feltételei.
  • Eszközlisták 1000 tételen túl is lapozhatóak.
  • Főkönyvi összesítő nyomtatásakor egymás alá kerüljenek az intézmények, de ömlesztve.
   • Fellelt eszközök leltározás során történő rögzítésének átdolgozása használhatóbbra.

  Egyéb módosítások, fejlesztések:

  • A beépített jogosítási csoportok, szerepkörök egységesítése. A telepítőkészlet részét képezik.
  • A központi mozgáskódok felületről nem módosíthatóak.
  • Intézmények saját beállításaikhoz közvetlenül is hozzáférhetnek (pl. mozgástípus, kategória és főkönyvi törzs), menürendszer átszervezése
  • Adatbázis oldali telepítőkészlet átdolgozása, alap törzsadat feltöltés telepítéskor
  • Mozgáskódok egységesítése, duplikációk kiküszöbölése.
  • Teljes adatmigráció a 2.035-s verziójú KATI modulról a 3.009-es verziójúra.

  3.06

  - Főkönyv rögzítésénél, ha kis értékű a főkönyv, akkor nem kötelező mező a leírási kulcs
  - Áttervezett és bővített funkcionalitású kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása elkészült
    (adatlap, állományba vétel, mozgás rögzítés és véglegesítés)
  - Új főkönyv rögzítésénél csak az intézményben elérhető főkönyvek
  - Nagy értékű idegen eszköz állománybavételi bizonylat: tulajdonos helyett a szállítónak kell szerepelni,
    ill. a nagy értékű adatlapon szállító helyett a tulajdonos szerepelt. JAVÍTVA!
  - Föld v. építmény jellegű a főkönyv, akkor nem kötelező a tartozéknál az alapterületet, helyrajzi számot, stb.. kitölteni
  - Nagy értékű eszköz - tartozék duplázódási hiba JAVÍTVA!
  - Terület megadásnál a négyzetméter érték felvitele 3 tizedesjegyre
  - Kis értékű eszközök költséghelyek közötti átvezetése megújult
  - Költséghely: Ugyanazzal a kóddal ne lehessen két költséghelyet felvinni
  - Intézményi beállításokból kikerültek a szigorú számadású beállítások, mivel ezeket mozgásnemenként lehet már állítani
  - Eszközkategória szerkesztése - a megjelenő fa struktúra a fa csomópontjainak kinyitásával, becsukásával ide-oda ugrál. JAVÍTVA!
  - Eszközkategória szerkesztő képernyőn "Kötelező mező nincs kitöltve!" hibaüzenet. JAVÍTVA!
  - Nagy értékű eszköz véglegesítésénél más mozgások is megjelentek. JAVÍTVA!
  - Idegen nagy értékű véglegesítési lista üres új eszköz felvitele esetében. JAVÍTVA!
  - Állománybavételi bizonylaton 0 bruttó-nettó-écs értékek szerepelnek és egyéb hiányzó adatok. JAVÍTVA!

   

  3.xx


  A 3-as verzióban a Tárgyieszköz Nyilvántartó modul teljes újraírása (refaktorizáció) volt a fő cél, amelyre építve fontos új funkciók kerülnek megvalósításra.

  - Tartozék kezelés
  - Központi mozgásnem törzs (intézményi mozgásnem törzs)
  - Új alapelv, minden eszközművelet mozgásokon keresztül (technikai mozgások)
  - Több lépcsős mozgás véglegesítés (0,1 vagy 2 lépcső)
  - Új, részletesebb jogosítási rendszer kidolgozása


  3.xx -> 3.05

  - Nagy érték eszköz nyilvántartás újratervezése, kivitelezése
    (adatlap, állományba vétel, véglegesítés, módosítás)
  - Tartozékok kezelése, rögzítése, módosítása
  - Szigorú számadású bizonylatok nem csak az állományba vételre (tetszőleges mozgásra)
  - Mértékegységek adminisztrációs felülete
  - Költséghely felelős, költséghely-telephely összekapcsolás, költséghely típus (kis, nagy, mindkettő)
  - Zárás utáni főkönyvi összesítő
  - Tartós intézményválasztás lehetősége (nem a menüpontba belépve)
  - Mozgás inaktiválása
  - Megújult eszköz (és tartozék) listák
  - OOCalc/EXCEL táblás eszköz és tartozék importálás
  - Vonalkódok rögzítése
  - Menürendszer átalakítása (pl.9-es menük az adminisztrációs menük)
  - Fejlécben megjelenik az aktuális menüpont és az intézmény neve

  Ez az oldal üres. Szóljon hozzá

  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 0 db

   
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux