2007.11
  Edit section

   

  1. Napi fixösszegű támogatás (10Ft, 20Ft étkezési napokra)

  2. Zárási információk bővítésre kerültek
   - Beszedések teljesülésük alapján színkódokkal lettek ellátva
   - Befizetés időpontja megjelenítésre került
   - Lehetővé vált, hogy a zárási információkból a "Megnéz" gomb segítségével közvetlenül be lehessen tekinteni a tagi információkba.
   - Befizetés / visszautasítás dátuma felkerült a pénzmozgások táblázataira

  3. Hibás fizetési módok kezelése. A rendszer mostantól figyelmeztetést és tájékoztatást nyújt, ha a felhasználó tévesen át akarja állítani egy étkező tag fizetési módját nem megfelelő állapotba, valamint a zárás pontos információkat ad a rosszul beállított fizetési módokról és a hibák kijavításáig nem engedi végrehajtani a zárást a pénzügyi adatok védelme érdekében. Így lehetőség van a hibák egyenkénti kijavítására.

  4. Az adag összesítő képernyőkön a tagtípus-okra történű szűrés hatékonyságának javítása érdekében felkerült egy "Táblázat frissítése" gomb. A jelölőnégyzetekben mostantól kényelmesen ki lehet jelölni a megjelenítendő tagtípusokat és csak a "Táblázat frissítése" gomb megnyomása után töltődik le a kért összesítés.

  2007.10/3
  Edit section

   

  1. Tag navigátor. A tagi képernyő tetejére felkerült egy navigáló sáv, ahol az alapvető tagi adatok mellett névsor szerinti következő és előző tagra lehet átugrani anélkül, hogy ki kellene lépni a tagok listájába. A navigációs sáv azt is lehetővé teszi, hogy adott csoport tagjain lépkedjünk végig. Fontos tulajdonsága, hogy átnavigálás során megőrzi a kiválaszott fület a tag képernyőn, vagyis ha egy csoport tagjainak támogatásain akarunk végfutni, akkor a navigátor sáv segítségével ezt könnyedén megtehetjük.

  2. Az adatgazdák számára lehetővé vált a csoportnevek köponti módosítása. A korábban elmaradt csoportnév javításokat mostantól el lehet végezni.

  3. Komplex átalakítás és fejlesztés történt az étkeztetési szabályok adminisztrációja körül. Amennyiben az új funkció használatával kapcsolatban problémák merülnének fel, kérjük, forduljanak az adatgazdákhoz.

  Az intézményi naptár, tagtípusok és a rendelés/előrendelés szabályainak átalakításával lehetővé vált, hogy a technikai dolgozók étkezhessenek tanítási szünetek idején is. Erre egy általános megoldást készítettünk, amely megváltoztatja a rendelés és előrendelés, a naptár kezelés és az adatgazdai feladatok körét és módját. A változásokat pontokba szedve olvashatják:

  - Bevezetésre kerültek az intézmény fajták (Általános intézmény, Tanintézmény, Szociális intézmény), melyeket az adatgazdák adminisztrálhatnak.
  - Bővítésre kerültek a tagtípusok és az adatgazdák által adminisztrálhatóvá váltak. Ezáltal elkülöníthetőek lettek a pedagógusok és az egyéb iskolai dolgozók.
  - Átalakításra kerültek az intézményi naptárak és bevezetésre kerültek a naptípusok, melyeket intézményfajtánként lehet megadni. Ez azt jelenti, hogy a tanintézményekben mostantól a következő beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre: Tanítási nap, tanítási szünet (nincsenek tanulók, de a pedagógusok és egyéb dolgozók dolgoznak), iskolai szünet (se tanuló, se pedagógus, de egyéb dolgozók vannak), pihenőnap - szombat, pihenőnap - vasárnap, munkaszüneti nap, azaz ünnep (senki sincs).
  - Intézmény fajtánként megadható, hogy milyen típusú tagok fordulhatnak elő (pl.: pedagógusok csak tanintézményekben vannak)
  - Beállíthatóvá váltak az étkeztetési szabályok, vagyis intézmény fajtánként megadhatóvá vált, hogy adott típusú napokon adott típusú tagok előrendelése érvényes-e, illetve pótrendeléssel rendelhetnek-e plussz adagot. A szabályokat az adatgazdák állíthatják be központilag.

  Az alapbeállítások szerint például a követekzők érvényesek:
  A tanintézmények pedagógusainak előrendelései érvényesek a tanítási napokra és a tanítási szünetekre, de nem érvényesek iskola szüneti napokra. Ugyan akkor a tanulók előrendelései csak a tanítási napokra érvényesek, de az egyéb dolgozók előrendelései érvényesek iskola szüneti napokon is.

  Javasoljuk a "best practice" kialakítását és egységes használatát. Év/tanév közben nem javasoljuk a szabályok módosítását, mivel könnyen belekavarodhatnak az intézmények a rendeléseikbe.

  A 3) pont fejlesztése általános megoldást nyújt azokra az esetekre, amikor nem lehetett étkezést rendelni a tanároknak és egyéb technikai dolgozóknak a tanítási szünetekre, mert a naptárban ezeket a napokat ki kellett ütni munkaszüneti nappá. Mostantól az intézményi naptárban  pontosabban és informatívabban kell beállítani a napok típusait.

  Kérjük, hogy minden intézménynél az intézményi naptárat és a tagtípusokat december hónapra vizsgálják felül az új rend szerint. Az adatgazdák pedig mélyedjenek el az új funkciókban és segítsék az intézmények munkáját, mivel itt egy jelentős átalakítás és funkcióbővülés történt, mely az elkövetekző időszakban átmenetileg megnehezítheti a felhasználók munkáját.

  4) Tagi támogatások továbbfejlesztése. A tag képernyő támogatás fülén egy új navigációs támogatasi táblázat került elhelyezésre, mely megmutatja azon időszakokat, amelyekben változtak a tag támogatásai. A sor kijelölésével a támogatás kalkulátor pontos elemzést készít az időszakban odaítélt támogatások szerkezetéről, minőségéről.

  5) Élelmezési utalványrendeletek összesített listája az adatgazdák és a központi pénzügyesek számára. (426MP)

  6) Időszak lapozók kiegészültek legördülő menükkel. A modul több pontján találkozhatunk különböző lapozási megoldásokkal, ahol pl. a hónapok vagy évek között lehet lapozni és az adott időszakra megjeleníteni az adatokat. Ez sokszor körülményes és időigényes, mert sokat kell lapozgatni és feleslegesen terheli a rendszert. Lehetővé vált, hogy legördülő listából ki lehessen választani közvetlenül a megcélzott időszakot.

  2007.10/2
  Edit section

   

  1. Csekkek, kivetések, utalványrendeletek inaktiválása. Jelenlegi jogosítás szerint az adatgazda tudja elvégezni ezt a feladatot.
  2. Támogatottak egyidejű tömeges törlése lehetővé vált
  3. Utalványrendeletek listájára a tagválasztó képernyőre, a zárás képernyőre és a támogatottak listájára kikerült a tag csoportja, így lehetővé vált osztályonként nyomtatni utólag csekket, vagy a csoportok szerinti munkavégzés.
  4. Pénzügyi összesítőkre felkerült egy különbözet oszlop, amely a kivetett vagy beszedett és az elszámolt összegek közötti különbséget jelenti.
     Ebből válik láthatóvá például, hogy összesen mennyi túlfizetés keletkezett adott hónapban az intézményben.
  5. A zárási eljárás fejlesztéseként a korábbi időszakok lezáratlan pótigényei és lemondásai mellett mostantól a korábbi hónapokra vonatkozó visszamenőleges támogatás módosításokat is automatikusan kezeli a rendszer zárás vagy pótzárás esetén. Így egyetlen zárással meg lehet oldani több hónapra visszamenőleges támogatás módosításokat is egyidejüleg az esetlegesen elmaradt pótigényekkel vagy lemondásokkal.
  6. A rendszer záráskor figyelmeztet arra, hogy a zárást végző felhasználónak nincs joga a szükséges KASZPER műveletek elvégzésére, ezért nem lehetséges a zárás elvégzése.

  2007.10
  Edit section

   

  1. Kifizetések. Lehetőség van tagokhoz kifizetéseket rögzíteni. Ez lehetővé teszi, hogy az ETELKA modul előtti időkből maradt kifizetetlen pótigények beszedésre kerüljenek az új rendszerben. A rendszer kiemelten figyel arra, hogy a kifizetések ne történhessenek támogatások terhére, ezért a korábbról maradt kifizetetlen pótigények esetén a térítési (támogatásokkal csökkentett) díjat kell rögzíteni és nem a bruttó összeget.
  A funkció továbbfejlesztéseként a közeljövőben megvalósításra fog kerülni az eltartói visszatérítés, melyet szintén kifizetésként kell majd rögzíteni, de a rendszer automatikusan lekezeli ennek a pénzügyi vonzatatit is. Addig is az új kifizetés funkció alkalmas a túlfizetések visszatérítésére.

  2. Azokban a listákban, melyekből egyidejűleg több sort (tagot, csoportot, ...) lehet kiválasztani, bekerült a táblázat fejléc részébe egy újabb jelölőnégyzet, melynek segítségével 1 kattintással kijelölhető a táblázatban szereplő összes sor a szűrési feltételeknek megfelelően.

  3. Új tag felvitelénél mostantól fizetési módként a "Nincs megadva" jelenik meg alapértelmezésben.

  4. A tagi pénzmozgások képernyőre kikerült a kapcsolódó utalványrendelet oszlop, ami segít az egyes pénzmozgások követésében a pénzügy-számviteli rendszerben.

  5. Lekerült a támogatási csoportok (142MP) listájáról az összes támogatottak száma. Ez az adat zavaró volt, mivel magába foglalta az összes többi intézményben támogatottakat is. Ez az oszlop megjeleníthető és eltűntethető a táblázat beállítások gombjára kattintva, de alapértelmezés szerint el lesz tűntetve.

  6. Átalakításra került a tagok kezelése. Tagokkal kapcsoltban a következő személyes adatok rögzítése kötelező vagy lehetséges:
     Név: kötelező
     Cím: kötelező
     Anyja neve: kötelező
     Szül.hely: kötelező
     Szül.idő: kötelező
     Telefon: nem kötelező
     Megjegyzés: nem kötelező
     Bankszámlaszám: csak csoportos beszedési megbízás esetén kötelező. Ekkor az eltartó bankszámlái közül kell választani.
     Eltartó: csak akkor kötelező, ha csekkes vagy csoportos beszedéses a fizetési mód
     Csoport tagság: javasolt a beállítása még akkor is, ha valaki nem étkezik

  Az adatok körének kialakítása a GAMESZ-szel történt egyezetetés eredményeként került kialakításra. Célja az étkezésben résztvevő személyek félreértéseket kizáró egyértelmű azonosítása.

  7. Eltartók nyilvántartásának szigorítása
  Az eltartók személyes adatait pénzügyi elszámolási célból nyilvántartja a GAMESZ. Az ETELKA modulban szigorításra került ezen adatokhoz való hozzáférés, vagyis az intézmények számára korlátozásra kerültek a hozzáférhető pénzügyi partner információk.

  8. Utalványrendeletek listája (417-es menüpont), ahol az intézmény a saját étkeztetésével kapcsolatos utalványrendeleteket összességében látja, keresheti, rendezheti és követheti az állapotukat, továbbá csekket is nyomtathat hozzá.

  9. A GAMESZ részére az étkeztetéses utalványrendeletek hatékonyabb kezelése érdekében elkészült az automatikus kontírozás.

  10. Tagok (étkezők) rendelési áttekintő képernyőt kaptak, ahol csak olvasható módban megtekinthető és áttekinthetők a tag adott havi étkezései. Előnye, hogy itt nem kell kiválasztani, hogy melyik csoportba jár, mint a pótigénylési és előrendelési képernyőkön, valamint nincs lehetőség véletlenül átállítani valakinek a rendeléseit.

  2007.09
  Edit section

   

  1. Továbbfejlesztésre került  a tagok támogatás panelja. Itt egy képernyőn lehet látni a tag adott napra vonatkozó támogatásait kibontva. A mai frissítéstől kezdve a taghoz be is lehet állítani ezen a felületen a támogatásokat, módosítani és adott feltételek mellett tötölni is lehet azokat.

  2. Csoport összes tagjára (akik valaha is a csoport tagjai voltak) megvalósult a kereshetőség, rendezhetőség, exportálhatóság és összeszámlálhatóak az adott feltételek szerint leválogatott csoport tagok.

  3. Tanulók inaktiválása továbbfejlesztésre került. Az inaktiválás során a rendszer figyelmezetet, hogy milyen támogatási, rendelési és csoport tagsággal kapcsolatos adatok vannak a rendszerben beállítva, melyek a tag inaktiválása által érintettek. Inaktiválás megerősítésekor az inaktiválás dátuma utáni rendelések lemondásra kerülnek, a tag adott dátummal kikerül a támogatottak közül és a csoportokból is.

  4. A csoportok havi rendeléseinél a felhasználói felület és a nyomtatás további finomításra került. Emelett megvalósult a csoportok heti rendeléseinek nyomtatása hasonló felépítéssel és kinézettel.

  5. A zárási eljárás és a zárások megtekintése továbbfejlesztésre került.
     - A korábbi visszautasított beszedéseket (akár csekkes, akár csoportos beszedéses) a következő zárás nem próbálja ismételten beszedni,  mivel ebből kavarodások alakulhattak ki.
     - Bevezetésre került az inaktív beszedési állapot. Az inaktív beszedéseket a rendszer továbbra is megpróbálja a következő zárás során beszedni, amennyiben más forrásból (pl. támogatásból) nem fedhető le az adott költség.
     - A zárások részleteit megjelenítő felületeken külön listában megjelenítésre kerülnek az inaktivált beszedések, valamint gyorstippként (tooltip) a statisztikai számadatokra felkerült a fizetési módok szerinti bontás (pl.: hány csekkes és hány csop.besz. teljesült)

  2007.08/3
  Edit section

   

  1. Csoportonkénti rendelés nyomtatás - (415) mp.

  2. Szigorodott a támogatási csoportok típusának módosíthatósága,
     ezzel kiküszöbölésre került egy potenciális hibalehetőség.
     Nem megengedett az adott tám.csop.-ra kiszabott vissza nem vont
     támogatási tétel(ek) esetén módosítani a típusát,
     legfeljebb egyenértékű támogatási típusra lehet ebben az esetben átállítani.

  3. Javításra került a tag típusok szerinti összesítések esetében tapasztalt nyomtatási hiba.

  4. A támogatási csoportok tagsági listáját átalakítottuk,
     hogy külön-külön áttekinthetőek, szűrhetőek és exportálhatóak legyenek
     az aktuális tagjai és az összes valaha volt vagy jövőben beállított támogatottak.

  2007.08/2
  Edit section

   

  1. Lezárult és átadtuk a KIR import funkcióját.
     Természetesen továbbra is fogadjuk a funkcióval kapcsolatos hibajelzéseket és módosítási elképzeléseket.

  2. A tagok részletező képernyőjén megkezdtük egy "támogatások" című panel fejlesztését, melynek elkészült az első lépcsője.
     Az új panelon látható a tag aktuális vagy adott korábbi vagy jövőbeli napra vonatkozó támogatásainak szerkezete.  Az új táblázat megmutatja a kapott támogatások egymáshoz való viszonyát és kiszámolja, hogy ezek egyenként és összesen hány százalékát jelentik a bruttó árnak. Az új lap továbbfejlesztése során lehetővé fog válni a tag támogatásainak módosítása is erről a felületről, és tovább kívánjuk javítani a támogatási rendszer áttekinthetőségét.

  3. Módosíthatóvá tettük a csoportkódokat (Pl.: 7.A osztály kódja 7a volt, melyet eddig nem lehetett megváltoztatni), melyre a modul adatgazdái kaptak jogosultságot.

  4. Adott csoport tagjainak listáját kiegészítettük összeszámlálási és exportálási lehetőségekkel.

  5. Javítottuk az intézményi naptár hibáját, amely megakadályozta az intézmény számára bizonyos még lezáratlan hónapok módosítását.

  6. Javítottuk a csoportos beszedési megbízások nyomtatásának hibáját, melyet jeleztek felénk.

  7. A tagok típusait módosíthatóvá tettük. Mostantól az adatgazdák a Tanuló, Alkalmazott és Vendég típusokon kívül létre tudnak hozni új vagy aktiválni, módosítani, inaktiválni tudnak régi tagtípusokat. Az elvégzett változtatások automatikusan módosítják az összesítő felületek tagtípus szerinti beállításait.

  8. Az árjegyzékek szerkesztésekor új figyelmeztető feliratok jelzik, hogy melyik árjegyzéket módosítjuk éppen, nehogy összekeverjük őket. Ezidáig a felület félreérthető volt bizonyos esetekben.

  2007.08
  Edit section


  1. OCR31-es csekknyomtatási hiba javítva. Kérem, hogy ha van rá lehetőségük, akkor teszteljék le.
  2. Pénzmozgás összesítő lista intézményenként (414-es menü) és össz-összesítő (424-es és 425-ös menü).
  3. Hibajavítás: a középen alul levő nyomtatás gomb nem teszi rá az étkezési helyet.
  4. A különböző árváltozási intervallumok kerüljenek mind új oldalra, hogy oldalanként kinyomtatva csak a szükséges maradjon meg. Minden oldalon legyen rajta a szolgáltató és az étkezési hely (szóval a lap fejléc része).
  5. Záráskor figyelmeztet, ha valamelyik szolgáltatás tartalomnak nincs érvényes ára.
  6. A 181-es menüpontban megjelenő listához raktam egy új oszlopot: Beszedési körök száma a KASZPER-ben. Ez az adott záráshoz tartozó utalványrendeletekhez tartozó csoportos beszedéses banki csomagok száma (ennyi banki csomagot (azaz banki file-t) generáltak a KASZPER-ből összesen. Azt, hogy a bankterminálba betöltötték-e, azt nem tudjuk megállapítani).
  A zárás adatainak megtekintéséhez meg egy új tab-ot adtam hozzá: A záráshoz tartozó banki csomagok a KASZPER-ben. Itt a záráshoz tartozó banki csomagokat lehet megnézni, hogy az abban lévő utalványrendeletek közül az egyes állapotokban hány darab van:
  - Összes
  - Visszautasítottak száma
  - Teljesítettek száma
  - Függőben lévők száma: utalt állapotban lévő utrend-ek
  - Inaktívak száma

  2007.07
  Edit section

   

  1. Intézményi UGIRO kód megadása nem kötelező. Csak azoknál az intézményeknél kell beállítani az UGIRO-t, melyek maguk végzik el a banknál a csoportos beszedéseket. Jelen esetben csak a GAMESZ-nál kell.
  2. Tag-ok részletező képernyőjére felkerültek a pénzügyi információk (részletes, összesített, utalványrendeletek). Ezzel egyidőben lekerültek a tagok listájáról az említett funkciók gombjai.
  3. A tagi pénzügyi adatok összesíthetők éves, féléves, negyedéves, havi, tanéves és tanféléves bontásokban.
  4. Tag szerkesztő képernyőn módosíthatóvá tettük a személyes adatokat. Fontos, hogy új tagokat továbbra is csak az Új tag gombbal vigyenek fel.
  5. Az összesítő képernyőkön lehetővé vált a tag típusa (vendég, tanuló, alkalmazott) szerint is szűkíteni az összesítéseket.
  6. Intézményi napi összesítő felület.
  7. Csoportnevek egyediségellenőrzését megvalósítottuk. A modul figyelmeztet és kiemleten jelzi a csoportnevek ütközéseit. Ez legfőképpen a csoportok léptetésekor vetődik fel.
  8. Étkezési helyek árjegyzék beállításait továbbfejlesztettük.
  9. Javítottuk a támogatási csoportok taglistájának jogosítási hibáját. A javítás után csak a saját intézményi támogatottak jelennek meg.
  10. Támogatási csoportok listája (kereső, listázó  funkció)
  11. Kijavítottuk az elmúlt 1 hónapban felmerült SQL hibákat (új tagok előrendeléseinél,  csoportmódosításnál, stb.)
  12. A partner listán kijavításra került a partner nevére és címére történő rendezési hiba.

  2007.06/4
  Edit section

   

  1. A jogosultságok kialakítása megtörtént, és kialakításra kerültek a gyakorlati munkához szükséges szerepkörök: Adatgazdák, Összesítők, Intézmények, Betekintők.
     Kérjük, hogy a KÖR 2004 részére jelezzék, hogy mely felhasználók mely szerepkörökhöz tartoznak. Jelenleg minden eddig megadott jogosult felhasználó az Intézmények
     szerepkörbe lett besorolva.
  2. A pótigény/lemondás felületekre felkerültek heti és havi lemondásokat lehetővé tevő gombok.
  3. Heti összesítési felületek készültek. Emellett szétválasztottuk az összesítő felületeket intézmény szintű és szolgáltatói szintű összesítő felületekre. Az intézményi napi összesítő még kialakítás alatt van.
  4. A tagok élettörténet leírása elkészült és megjelenítésre került a tagok részletező képernyőjén. Az élettörténet funkció továbbfejlesztése várható a következő frissítés során.
  5. Étkezési helyeken alkalmazott árjegyzékek beállításait továbbfejlesztettük, hogy rugalmasan beállíthatóak legyenek az árjegyzék váltások.
  6. Csoportstruktúra kialakításakor lehetővé vált az elemek törlése és inaktiválása az értelemszerű keretek között.
  7. A taglistában a csoport oszlop előre került, hogy lehessen csoportonként és azon belül névsor szerint rendezni a tagokat.
  8. A tagok azonosítójának automatikus generálását megoldottuk, így lehetővé vált a rendszer által generált kódok alapján a csoportos beszedési megbízási szerződések elkészítése.
     Az azonosító az egész kerületre nézve egyedi kialakítású. A kód egy fix (de konfigurálható) előtaggal rendelkezik és egy fix (de konfigurálható) szélességű numerikus egyedi kóddal végződik.
    (Pl: BPXI00005823).
  9. Több kisebb hiba kijavításra került, melyek az elmúlt hét folyamán vetődtek fel.

  2007.06/3
  Edit section

   

  1. Tagok régi csoportjainak megjelenítése, csoportoknál a régi tagok külön történő megjelenítése.
  2. Intézményválasztásnál "Vissza a saját intézménybe!" gomb
  3. Árak érvényességi határidejének módosíthatósága
  4. Az étkezési helyen alkalmazott árjegyzék megjelenítésre került az adott helyen.
  5. Dátum és bankszámla mezőkön formátum ellenőrzés történik, így nehezebb elrontani a felvitelüket.
  6. Jogosultság kezelés részletes kidolgozása (teljesen elkészült!).
  7. Tag eltartója mostantól csak akkor kötelező, ha csekkes vagy csoportos beszedéses fizetési módot választanak ki. Egyébként nem kötelző megadni.
  8. A tag fizetési mód esetén lehetővé tettük a "Nincs megadva" választás lehetőségét, így nem kell kézpénzes fizetési módot választani, ha nem is étkezik az adott tanuló.
     Ha mégis étkezni akar az adott tag, akkor előbb konkrét fizetési módot kell kiválasztani.
  9. Az összesítő felületekre bekerült a tagok típusa szerinti összesítés lehetősége.
  10. A menüket kicsit átszámoztuk, mert elírások voltak a menüpontok számozásában (pl: 49-es menüpont)
  11. Partner fölvitelnél ellenőrzésre kerül a születési dátum és az adóazonosító jel összefüggése 

  2007.06 /2
  Edit section

   

  1. Több árjegyzék kezelése szolgáltatónként, étkezési helyenként megadható, hogy melyik árjegyzéket alkalmazza a szolgáltató
  2. Visszautasított beszedésekre utólagos csekknyomtatás (Zárások megtekintése esetén a visszautasított beszedések fülön.)
  3. Csoportok előrelépése (pl: 2.b osztályból 3.b osztály lesz az új tanév kezdetén), így nem kell a tanulókat az új év elején egyenként átpakolni a következő osztályba.
     Valamint a végzős osztályok kivezetése.
  4. Pótlólagos zárás esetén a kiválasztott lezárandó tagok fizetési módja felülbírálható (pl: utólag már nem csoportos beszedéssel, hanem csekkel történik a teljesítés)
  5. A megbízási szerződés nyomtatásán javítások történtek, a jogosult adatai is felkerületk.
  6. A dotációs támogatásokat a kérésnek megfelelően átneveztük.
  7. A napi zárás felületen fehér képernyős hiba javításra került (Orbán László jelezte!)

  2007.06
  Edit section

   

  A támogatási határidő módosításakor figyelembe vételre kerül mostantól a támogatás utólagos megvonása.
     Utólagos pénzbeszedést a pótlólagos zárás funkcióval lehet elvégezni.
     A jövőben téves támogatási beállítások esetén nem kell hozzányúlni a rendelésekhez, hanem csak elegendő
     az érintett tagokra egy pótlólagos zárást végezni, miután a támogatást visszamenőleg megvonták tőlük.
  2. A zárás funkció továbbfejlesztése.
   - Megszüntettük a két féle listát a zárás képernyőn.
   - Javítottunk a megjelenő zárási táblázaton.
   - A már lezárt hónapokra történő ismételt zárást pótlólagos zárásnak nevezzük. Lehetővé tettük,
      hogy a pótlólagos zárásban résztvevő tagokat ki lehessen választani a megjelenő listából. Érdemes
      csak a háralékosokat vagy csak a túlfizetőket belevenni a zárásba.
   - Bevezttük a pótidőszak fogalmát, amely megjelenik a zárási táblázat fejlécében. Ez jelzi, hogy
      záráskor mely korábbi időszakokból maradt olyan pótigény vagy lemondás, amely még nem lett
      lezárva és elszámolva.
  3. Tagok újraaktiválása lehetővé vált. Azon tagokat, akik nem étkeznek a rendszerben, nem inaktiválással
     kell jelezni, hanem a csoportoknál lehet a tagsági viszony mellett jelezni, hogy együtt étkezik-e a csoporttal.
     Ha egyik csoporttal se étkezik, akkor nem is rendelhet semmit.
  4. Tag kedvezményeinek megjelenítését fejlesztettük:
   - A tag képernyőjén megtekinthetők a tag milyen támogatásokban részesül
   - A 141-es menüben pedig az összes tag összes támogatása szűrhető, rendezhető és exportálható listában
     megjelenítésre kerül.
  5. A csekkek nyomtatásának sorrendjén javítottunk.
   - A csekkeket csoportonként névsorrenben nyomtatjuk.
   - A csekkre rákerül a csoport rövid azonosítója az egyszerűbb kezelhetőség érdekében.
  6. Elkészítettük a csoportos beszedési megbízási szerződés formanyomtatványát
   Lehet üres nyomtatványt is nyomtatni és lehet adott tagra szóló nyomtatványt is nyomtatni. A funkciót a tag részletei képernyőn
   a bankszámlaszám mellett megjelenő gombokkal lehet elérni, de csak akkor, ha csoportosra változtatják a beszedés módját.

  2007.05
  Edit section

   

  1. Tagok kezelése módosult. A tagokat ezek után már nem kell a KASZPER partnerek közül választani, hanem a modulon belül kerülnek rögzítésre, így a központi partnertörzsben nem fognak látszódni a gyerekek adatai. Az eltartók adatai viszont szükségszerűen továbbra is látszódni fognak, mivel hozzájuk pénzügyi adatok kapcsolódnak. Ez a probléma hosszasabb megoldást igényel, amin folyamatosan dolgozunk.

  2. Teljessé vált a KASZPER-ben leigazolt beszedések visszavezetése az ETELKA modulba. Mostantól az intézmény is látja a modulon belül a beszedések teljesülését.

  3. Leteszteltük az ELECTRA terminál által visszaküldött igazoló állomány beolvasását a KASZPER-be. Rendben lévőnek találtuk!

  4. A csoportok kialakításában résztvevő csoportnév konvenciók szerkesztőfelületét megvalósítottuk. Várható további fejlesztése, de ez szükséges volt a több intézményre történő kiterjesztéshez.

  5. Apróbb változtatásokat eszközltünk a felület különböző részein, melyek praktikus célokat szolgálnak, de funkcionálisan nem változtatnak a felületek működésén.

   

  2007.04
  Edit section

   

  1. Étkezési helyek részletes beállításai:

   - milyen korosztályok

   - milyen étkezési típusok(Normál, diétás,...)

   -  milyen napokon (munkanap, munkaszüneti nap, pihenőnap,...) milyen étkezési fajták lehetnek (Reggeli,...)

  2. Támogatási típusok beállításai (szerkesztés)

  3. Pótigények és lemondások felületének továbbfejlesztése

   - Részletes és egyszerűsített nézetek

   - Színkódolás bővítése

   - Lemondásra: kuka ikon azon napokon, amikor még le lehet mondani a teljes étkezést

  4. Helyi intézményi naptár kialakítása

   - Az előrendelések a továbbiakban csak a nem szünnapokra vonatkoznak. A többi napra pótigényként lehet felvinni az étkezéseket.

  5. Térítési díjak:

   - Az étkezések és a menük árai

   - Bruttó és dotált árjegyzékek

   - Nyomtatások (szolgáltatónként)

  6. Havi és napi összesítők

   - Szolgáltatói, étkezési helyekre vonatkozó és intézményi szintű összesítők

   - Összesített adagszámokkal vagy nevekkel is megjeleníthető a lista

   - Összesítések korosztály, étkezési típusok és étkezési fajták szerint

   - Külön lekérhetők az előzetesen megrendelt adagok összesítései az utólagosan megrendelt összesítések és az aktuális rendelés állományok egyaránt

   - Minden összesítő nyomtatható

  7. Központosított napi zárás: adott nap(ok) lezárása, hogy több pótigényt /lemondást már ne lehessen rögzíteni a rendszerbe az adott napra.

   - Itt ki lehet nyomtatni a napi zárásról egy jelentést, ami a havi zárás óta leadott lemondásokat és pótigényeket tartalmazza.

  8. Tagokhoz tartozó utalványrendeletek listája

  9. Zárások képernyője: adott intézményben a záráskori kivetések részletes listázásai (összes beszedés, elindított beszedés, teljesült beszedések, visszautasított beszedések)

   - Jelenleg minden intézmény csak a sajátjait kérheti le

  10. Csekknyomtatás (KASZPER és ETELKA modulokból egyaránt)

   - Tagi ut.rend. listából lehet egyenként (vagy többet is)

   - Összes csekk nyomtatása a Zárások megtekintése menüpontban ki kell választani a havi vagy pótlólagos zárást és az Elindított beszedések fülön a még nem teljesült beszedésekről lehet csekk köteget nyomtatni.

  11. Támogatottak támogatási formáinak módosítása (határidő módosítás), ill. törlése

  12. Nyomtatási sablonok továbbfejlesztése (új sablonok kialakítása)

  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 0 db

   
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux