3.31 - 2010.11.04

  Javítások:
  -------------
     - Az utólagos pótigények leadása felületen (Napi rendelések felület napra kattintva), amennyiben a pótlólagos rendelést olyan napra akartuk leadni, ahol a másik étkezési helyen a tag már étkezett, abban az esetben arra a  napra történő menü meghatározás nem megfelelőn került meghatározásra. Ez javításra került.

  - 4140-es menüpontban amennyiben egy tagnak a tagtípusához nem megfelelő korosztályú étkezés lett rendelve, akkor "A tag típusának nem megfelelő rendeléssel rendelkezik" hibaüzenetnek kell megjelennie a státusz oszlopban. A hiba az volt, hogy ha a tagnak nincs szolgáltatás is volt rendelve (pl.: Étkezés lemondás volt), akkor a rendszer az előzőekben említett hibát észlelte. A probléma JAVÍTÁSA megtörtént.

  - A napi rendelések képernyőn, amennyiben  a tagnak több étkezési helye volt  és mind a kettőn volt adott napon étkezése, ha az egyik étkezést lemondtuk, akkor étkezés ütközést jelzett a rendszer. A probléma javításra került olyan módon, hogy a 'Nincs szolgáltatás' rendeléseket a rendszer nem veszi figyelembe étkezés ütközés vizsgálatakor.


  Tovább fejlesztés:
  ------------------------
     - A tag adatainál lehetővé vált fekvő képek feltöltése. A feltöltött képek automatikusan méretarányosan átméretezésre kerülnek.

      - 4121-es és a 4122-es menüpontban az alapértelmezett rendezés megváltozott. Mostantól a listák a tag csoportneve és a tag neve alapján kerülnek alapértelmezetten rendezésre.

   

  3.31 - 2010 10 27

  Javítások:

  - A tag adatainál már rögzített tagnál a rögzít gomb megnyomására a rendszer nem lépett vissza a taglistára. JAVÍTVA!
  - 142-es menüpontban a statisztika fülön a kinyomtatott nyomtatványon a nem bizonylatolt záráson kívüli befizetések összege rosszul jelent meg ez. JAVÍTVA!
  - 132-es menüpont tag részletező felületen a pénzmozgás fülön a "Befizetés felvitele" funkció jogosultsági szintje szigorításra került.

  - SQL futtatási hiba a 4144MP-ban. JAVÍTVA!

  - 142MP-ban befizetési összegek összesítésében az inaktív tételeknél összesítési hiba lépett fel. JAVÍTVA!

  - Nyugtára, számlára rákerülő "Rendelt menük" soron bizonyos esetekben nem jelent meg a rendelés megfefelően. JAVÍTVA!


   

  3.31- 2010 10 25

  Javítások:

  - Elerőndelés felületen. Új előrendelés rögzítése esetén a rendszer figyelembe veszi az intézményi konfigurációnál beállított "Napi rendelés zárás"-nál beállított értéket. Igy módon az előrendelés kezdete nem lehet kisebb, mint az itt beállított nap értéke.
  - 315-ös menüpontban az intézményhez rögzíthető könyvelési időpont szerkesztő hibásan működött a nem telephelyesen étkeztető intézmények esetében.

  3.31- 2010 10 21

  Javítások
  - Napi rendelések képernyőn a hét lemondása, a hét előrendelése, és hónap lemondása gomb működésének javítása.
  - Napi rendelések képernyőn előforduló esetek javítása, ha az étkezéshez nem lehetett menüt választani.
  - 4131-es menüpont javítása, ha az összes telephelyre számoltattuk ki a pénzmozgásokat, majd ezt kinyomtattuk, akkor SQL futási hiba ne forduljon elő.
  - 131-es menüpontban az összes tag fülön, amennyiben mentve volt már a csoport, az összes tag fülön megjelennek a csoport múltbéli, jövőbeli és aktuális tagjai.
  - 131-es menüpontban a felhasználónak szóló informáló üzenetek pontosítása.
  - 132-es menüpont Tag adatai fülön az étkezés típus kiválasztása után az étkezés altípus meghatározásakor a jövőben előforduló csoporttagságok figyelembe vétele.
  - 132.-es menüpontban a Tag adatai fülön vissza kerültek az előrendelés és a rendelések képernyőre vezető gombok.
  - 136-os menüpontban a csoport neve a tag neve elé került, valamint az alapértelmezett rendezés a megjelenő listában a csoport neve, tag neve, étkezés napja lett.
  - 4135-ös menüpont gyorsítása.
  - 4121, 4122-es menüpontban a csoportok összesítésénél kisebb számítási javítások.

  3.31 - 2010 10 18

   

  - 142-es menüpontban a statisztika és a nyomtatás továbbfejlesztése. Statisztika táblázatban megjelenik a nem bizonylatolt kifizetések és befizetések is. Nyomtatásban lehet összesített adatokat nyomtatni és felhasználónkét is elő lehet állítani a nyomtatványokat, valamint a nyomtatványokon is megjelenik a nem bizonylatolt be és kifizetések.

  - 142-es menüpont az inaktív listára kikerült az utalványrendelet inaktiválás ideje, és az inaktiváló személy.

  - 142-es menüpontba a statisztikáknál a fizető eszköz kimutatás blokk kibővült, úgy hogy a fizető eszközökkel történt befizetéseket tagtípus bontásban is megjelennek a képernyőn, nem csak nyomtatásban.

  - Napi rendelések képernyőn ha csak "Nincs szolgáltatást" lehetne rendelni akkor a kiválasztó elem nem jelenik meg, hanem csak szövegesen megjelenik a "Nincs szolgáltatás " felirat.

  -  4131,4132 Intézményi pénzügyi összesítőben az időszakra szűrési hibáinak javítása. Így csak a kijelölt tárgy időszaki pénzmozgások jelennek meg. Valamint a felület gyorsítása.

  - 4131, 4231, 4231 Pénzügyi adatok elrendezésének átláthatóbbá tétele. (Felület,Adatok,Összesítések,Nyomtatványok átalakítása) A pénzügyi adatok finomabb bontásokban jelennek meg a hozzájuk kapcsolt részletező felületekkel. A befizetési pénzmozgások alábontása zárás általi és kézi befizetésre.

  - 132-es menüpont Előrendelés rögzítő felületen jövőbeli étkezési helyre is lehet előrendelést felvenni.

  - Előrendelés felvétel felületen történt változások:
      - Az étkezési hely nevére mutatva megjelennek a tag csoporttagságai, melyek ezen az étkezési helyen esznek.
      - Étkezési hely vagy előrendelés kiválasztásánál a menü felett egy táblázatban megjelennek azok a csoporttagságok,     melyek erre az étkezési helyre vonatkoznak. A csoporttagságok időszakait színjelzésekkel különböztetjük meg:
      • Zöld szín ép most érvényben lévő vagy legközelebb érvénybe lépő csoporttagság időszaka.
      • Szürke már nem érvényes csoporttagsági időszak (Múltbéli csoporttagság)
      • Kék jövőbeli csoporttagság időszaka.

  Színkódokhoz kapcsolódó előrendelési rögzítési szabályok, amelyet a rendszernek be kellene tartania:
  - Szürke színkódú időszakba nem lehet előrendelést rögzíteni.
  - Zöld és kék színű időszakban lehet csak előrendelést rögzíteni, módosítani.
  - Nem lehet úgy előrendelés módosítani, rögzíteni hogy túlnyúljon, vagy visszanyúljon a zöld és kék időszakokon.
  - Amennyiben a zöld és a kék színkóddal ellátott időszakok közt vannak időszaki hiányok (időszaki lyukak), akkor nem lehet olyan előrendelést felvenni, melynek az időszaka időszaki lyukakat is tartalmazna.
  - Tandíjat szolgáltató étkezési helyeknél a tárgy időszakban lehet módosítani és törölni az előrendelést. (Ezzel kapcsolatban a Tandíj befizető felület is átalakításra került, hogy akkor is lehessen zárni, ha a tagnak nincs étkezési helye)

  - Csoportos előrendelésben az ellenőrzési folyamatban javítani kellet azt az ellenőrzést, amely azt vizsgálja, hogy a tagnak az adott időszakban adott étkezési helyre van-e olyan csoporttagsága, ahol a megadott teljes időszakban étkezik.

  - Előrendelés felületen hibajavítás: További ellenőrzés került be. A rögzítés mostantól figyeli azt is, hogy a tagnak az adott időszakban adott étkezési helyre van-e olyan csoporttagsága, ahol a megadott teljes időszakban étkezik.

  - Tag újra aktiválás megerősítő felülettel.

  - A napi rendelések képernyő külön színkóddal jelöli, hogy a nincs szolgáltatás rendelés az időszak első zárásba tartozik-e, vagy később lett rögzítve. Segítségével meglehet mondani, hogy utólagosan lett e lemondva a rendelés.

  - Étkezési hely másolása másik szolgáltatóhoz. Másik szolgáltatóhoz történő másolás esetén csak az étkezési hely beállításai másolódnak a szolgáltató árjegyzéke nem.

  - Csoport nevek változtatásánál. Már van ilyen csoport kód. Hibajelzés javítása.

  - Csoporttagság felületen a tag új csoportba történő felvételénél a telephely kiválasztásakor telephelyes szűrés biztosítása.

  - 139-es menüpontban az inaktív tagok színezése

  - 136-os menüpontban csoportos pótigények lemondásnál a pótigények rendezhetők legyenek, valamint a felület ergonómia tovább fejlesztése, gyorsítása.


  - Napi zárás képernyőről el lehessen érni a tag zárás analízist.

  - 143-es menüpontból ellehet készíteni a intézményenként a havi előzetes mentést, ha nem volt még.

  - Automatikus intézmény zárás intézményi konfigurációtól függően megcsinálja a havi előzetes mentést, ha nem volt még arra a hónapra.


  - Utalványrendeletek listáin valamint a pénzmozgások listáin megjelenik az inaktiválás ideje és az inaktiváló személy.

  - 135-as menüpontban (utólagos jóváhagyások) a jóváhagyás gomb és az elutasítás gomb külön oszlopba helyezése, valamint a jóváhagyás gombra és az elutasítás gombra megerősítő üzenetek kerültek.


  - 135-ös menüpontnál a lista lapozása során a felület megjegyzi a kijelölt elemeket.

  - 135-ös menüpontban az olyan jóváhagyásra váró napi almenük, melyek nem kapcsolódnak egy érvényes rendeléshez sem azok pirossal jelölődjenek meg és csak elutasítani lehet őket.

  - 135-ös menüpontban jóváhagyásra váró menüt a hozzá kapcsolódó jóváhagyásra váró almenükkel együtt egy lépésben jóvá lehet hagyni.

  - Nyomtatási hibák javítása:
  Diétás Havi végleges számlázási nézetben történő nyomtatás esetén az intézmény és telephely vagy étkezési hely adatok is megjelennek.
  Étkezési altípusok fix kód alapján jelenjenek meg nyomtatásban.

  - Csoportos beszedésű utalványrendeletekhez csak akkor lehet csekket nyomtatni, ha az állapota visszautasított.

  - Zárás kiterjesztés hiba javítása

  - Héj táblában, Héj teljes körű kimutatásokban hiba javítások. A teljes körű kimutatások felület most már kezeli a virtuális tartalomszolgáltatásokat, vagyis a 111MP-ban nem definiált több napi menüből összeálló napi étkezési kombinációkat is kihozza.

  3.30 - 2010 08 31

   

  - Csoportból tagok kivétele csoportosan
  - Csoportba tagok felvétele csoportosan
  - Csoport törlése adott feltételek mellett
  - Csoporttal tag étkezik, nem étkezik
  - A csoporttagság felületen az aktív tagoknál a csoporttagság teljes időszakának megjelenítése
  - A csoporttagság felületen az összes tagok listájánál dátumos szűrés
  - Régi zárási eljárás végleges eltávolítása a forráskódból
  - Tag adatai felületen a taghoz tartozó aktív csoporttagságok étkezik bontásban megjelenítése.
  - Csoportnév változások megjelenítése, csoport nevének változtatása
  - Csoport kategória, csoport alkategória módosításának lehetősége
  - Csoporttagság szerkesztő felületen csoport kategória / alkategória /
  csoportnév kiválasztás és megjelenítésben ergonómia tovább fejlesztés.
  - Intézményre csoport kategória korlátozás.
  A hozzá tartozó beállító felülettel mely a 311-es menüpontból érhető el.
  - Tag inaktiválása nem lehet, ha a tagnak túlfizetése vagy tartozása van.
  Ezt intézményi konfigurációval lehet befolyásolni

   

  Hibajavítások:
  ----------------------
  • 4140-es menüpontban csak olyan tagok jelenjenek meg akik a megadott időpontban az intézmény telephelyein étkeztek.

  • Nyugta nyomtatványon bizonyos esetekben nem jelenik meg az A-B menü rendelés. Ez javítva lett.

  • Amennyiben a tagnak van napi menüje és a tag adatainál be van állítva a étkezés altípus és ha az engedélyezett az adott étkezési helyen akkor a tag ékezési altípusa áll be alapértelmezésben. Ebből adatrögzítési hibák adódtak.

  • 4112 - 4122-es menüpontban olyan tagoknak akiknek a kimutatás hónapjában több csoporttagsága volt, a rendszer az étkezéseket mindegyik csoporttagságára beszámolta. A probléma javításra került.

  • Megjelenítési hibák javítása több helyen a rendszerben.

  • Csoportos előrendelés felvételénél az étkezési hely mellett a szolgáltató is jelenjen meg.

  • Csoportos előrendelés felvételénél a tagok listájának hibajavítása.

  2010.08

   

  1) Módosítások:

  * 141-es menüpontban pótlólagos zárás esetén a kijelölt tagok kijelölésének megőrzése, ha tovább lapozunk a listán. A 'Pótlólagos zárás' gomb megnyomásával egy megerősítő képernyő jön fel, ahol megjelennek a kijelölt tagok és meg kell erősíteni a pótlólagos zárást.


  * 134-es Csoportos előrendelés menüpontban, ha már inaktivált tagnak akarunk olyan előrendelést rögzíteni, melynek érvényessége túlnyúlna az inaktiválási dátumán, akkor a rendszer figyelmeztet és nem végzi el a műveletet az adott tagra.


  2. Étkezési hely árjegyzékei érvényességi időszakainak ütközéseire figyelmeztető üzenet készült.

  3. Tag pénzmozgási összesítőjében a napi és havi fix támogatások beszámítási hibája javításra került.
     Emellett az összesítő táblázat kibővítésre került:
         - Külön soron megjelentek a támogatások és a befizetések
         - Bekerült egy különbözet oszlop.

  4. Az adatgazdák intézményválasztásakor fellépő beragadó menüpontok problémája orvoslásra került.

  5. Új csoport rögzítésekor a rendszer automatikusan felajánlja az adott intézmény székhelyét telephelynek
     és a székhelyen, vagy valamely telephelyén működő étkezési helyet a csoport étkezési helyéül.

  6. Az adatgazdák számára lekészült a "config" felület, ahol pl. beállítható az étkeztetési SZJ szám és ÁFA is.
     Az SZJ és ÁFA a kért értéknek megfelelően beállításra került. Ezt kérjük ellenőrizni!

  7. A csoportos előrendelés képernyő füleire a menükódolás került fel, de fülenként látható a a napi menü elnevezése is.

  8. A csoportos előrendelésnél az előrendelési táblázatok alapértelmezésben felviteli sorrend szerinti csökkenő
     sorrendet kaptak.

  9. A 142MP-ba bekerült a csekknyomtatáshoz a fizetési határidő megadhatósága és számlát is lehet innen nyomtatni.

  10. A csoport összesítőkben rá lehet kattintani az étkezési helyekre, így étk.hely szintű összesítést lehet készíteni.
       Az összesítés nyomtatható PDF formátumban és exportálható EXCEL formátumba.

  11. A régi utalványrendeletekre is rákerültek az időszakok, így az utólag nyomtatott csekkeken is látható lesz az
       érintett időszak.

  2010.07

   

  1) Tag és csoport inaktiválás átalakítása, továbbfejlesztése, csoport léptetés

   

  2010.06

   

  1) Naptár és intézményi naptár  bővítése (ki, mikor módosította), felhasználói felület hibáinak javítása

  2) Tag csoportba sorolásának és csoporttagságát szerkesztő, módosító felületek átalakítása, funkcióbővítése. Ezzel lehetővé vált számos eddig el nem végezhető csoportba sorolási művelet elvégzése a felhasználói felületen keresztül.

  3) Új fizetőeszköz kimutatás és statisztika

  4) Utólagos pótigények rögzítő felületének átdolgozása, hibajavítása, rögzített záratlan  pótigény törlésének lehetősége

  5) Szolgáltatásfajták bevezetése, tandíj típusú térítési díj beszedés támogatása. Egyenlőre intézményenként csak egy szolgáltatásfajta használható, de megvalósult a havi elszámolású beszedésekkel szemben, a tanulmányi félévre vonatkozó elszámolási rendszer.

  2010.05

   

  1) HÉJ (Havi Élelmezési Jelentés) átalakítása, bővítése, javítása

  2) Étkezési helyek beállító felületeinek átalakítása, bővítése az új funkcióknak megfelelően.

  3) 4114MP-ban a tagonkénti rendelés lista kiegészítése az étkezés altípusokkal (A-B menük megjelennek)

  4) Könyvelési időpontok szerkesztő, módosító felülete elkészült az intézményi beállító felületen belül

  2010.04

   

  1) Késleltetett készpénzes fizetés kifejlesztése (vagyis a tag lezárását követően egy későbbi beszedési napon folyik be a pénz)

  2) Kifizetések, visszafizetések átalakítása, leszámítolás figyelembe vétele.

  3) Zárások új statisztikai felülete, beszedési napok központi ellenőrzését teszi lehetővé.

  2010.03

   

  1) Meleg étkeztetés jegyek elfogadása, fejlesztése több új funkciót igényelt)
  - A szolgáltatói egységárak és a térítési díjak elválasztása egymástól, a Dotációval Korrigált Térítési Díj fogalmának bevezetése
  - A tag rendelési, beszedési képernyőjére (140MP) új befizető panel, amely több pénzeszköz kombinált használatát is lehetővé teszi, valamint a pénzeszközökhöz kapcsolódó kedvezményekkel is számol.
  - Melegétkezési utalványban túlfizetés lehetővé tétele, konfigurálható
  - Számlára, nyugtára felkerültek a ellentételezést jelentő pénzeszközök és a kedvezmények
  - A beszedési összesítőkre, nyugtalistára rákerültek a pénzeszközök

  2) HÉJ (Havi Élelmezési Jelentés) teljes körű tagi kimutatás funkciójának kifejlesztése

  3) Csoportos előrendelések lemondásra, illetve a csoportos előrendelés rögzítést lehetővé tevő menüpontok újraírása, funkcióbővítése.

  4) Egyedi tagi azonosítók rögzítése

  2010.02

   

  1) Tagok napi szintű A-B menüs rendeléseinek rögzítése, módosítása

  2) Étkezési helyenként beállítható és finomhangolható A-B-C vagy tetszőleges menük kombinációja.

  3) Összesítő nyomtatványok bővítése az A-B menüs adatokkal, elektronikus rendelésállományba (XML) is bekerült

  4) Utólagos A-B menüs rendelés leadása és jóváhagyása (135MP-ban)

  5) Nyugtára, számlára rákerült a fizetés időpontjában érvényes tárgyhavi rendelése (A-B menük)

  2010.01

   

  1) A-B menüs fejlesztések előkészítése, beállító felületek elkészítése. Vagyis a Normál étkezések esetében lehetővé válik több alternatív étel közül történő választásra.

  2) Étlapok feltöltése szolgálatói étlap dossziékba, étlapok ellenőrzése, diszkussziója, jóváhagyása, megosztása az intézmények között. Étlapdossziék hozzákapcsolása az étkezési helyekhez.

  3) Utólagos jóváhagyás visszavonási funkciójának javítása, jelentős átalakítása a konzisztens működés érdekében.

  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 0 db

   
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux