3.034.20120817.1
  Edit section

  Új funkciók, továbbfejlesztések:

  • Tagok átvétele másik intézményből (Pl.óvodából ált.iskolába, ált.iskolából középiskolába)
   • A funkció alapértelmezésben ki van kapcsolva, az intézményi beállításokban engedélyezhető
   • beállítható, hogy mely intézmények mely intézményekből vehetnek át
   • A 139MP-ban válnak láthatóvá az átvehető tagok
   • A tagmásoláshoz a tagrögzítő adatlapot lehet használni szerkeszthető módon.
   • Tagmásolás közben a tagtípus és a fizetési mód megadásának kikényszerítése, amennyiben a célintézményben a forrásadatok nem megengedettek.
  • Szolgáltatói előlegszámla nyomtatásának továbbfejlesztése:
   • Rákerült, hogy ki és mikor nyomtatta.
   • Az érintett időszak feltüntetésre került.
   • Fejlécbe kikerült, hogy mely szolgáltató által kibocsátott előlegszámlához készült, ill. hogy az ETELKA modul által összesített végleges előzetes adatokból került előállításra.
   • "A számlázandó előleg összesen" nevű oszlop fejlécéből hiányzott a "Ft" jelzés.
  • A 122MP-ban nem volt lehetőség támogatás passziválására. A hiányzó funkció elérhetővé vált.
  • Zárás kiterjesztési lista átdolgozása, plusz információk megjelenítése, oszlopnevek érthetőbbé tétele.

  Javítások:

  • SQL hiba: Napi fix összegű támogatás taghoz rendelésénél bizonyos esetekben. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: havi rendelésállományok megtekintése közben speciális esetben. JAVÍTVA!
  • Új tagtípus bevezetésekor tag típusának átállításakor az új típusra a múltbeli rendelései eltűnnek. JAVÍTVA!
  • A 4132MP-ban a csekkek nyomtatása és szövegfájlba exportálása nem követi az utalványrendeletek táblázatának megfelelő sorrendet. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: tag csoportba sorolásakor, amennyiben nem történt csoport kiválasztás. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Nem használt intézmény törlésénél (a felrögzített pénzeszköz kedvezmények nem törlődtek). JAVÍTVA!
  • Támogatási csoport utólagos intézményre korlátozása miatt lekorlátozódott a támogatás használhatósága azon intézményekben, ahol már használatban volt korábban is az adott támogatási csoport. JAVÍTVA!
  • Csoporttagsággal nem rendelkező tagnál tévesen megjelenő figyelmeztető üzenet a rendelések utólagos jóváhagyással történő módosíthatóságára. JAVÍTVA!
  • Csoportléptetésnél téves csoportnév ütközési figyelmeztetés telephelyesen étkeztető intézmények esetében. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 122MP-ban összes támogatott mezőre szűréskor, rendezéskor. JAVÍTVA!

  3.034.20120521.1
  Edit section

  • Csoportos beszedési megbízásra, amennyiben nem fér ki a hivatalos intézménynév, akkor a bank által elfogadott intézményi rövid név kerül rá. A túl hosszú levágott végű intézményneveket a bankok nem fogadják el.
  • Az aktuális csoportok listájában nem csak a jelenlegi csoportok jelennek meg, hanem a jövőben életbe lépő csoportok is láthatóvá lettek téve (pl. nyári táboros turnuscsoportok).
  • Az intézmények fizetési mód beállításainál a csoportos beszedés engedélyezésekor "A hitelintézet megadása kötelező!" hibaüzenet jelentkezett beállított hitelintézet mellett is. JAVÍTVA!

  3.034.20120514.1 FŐ KIADÁS!
  Edit section

  Új funkciók, továbbfejlesztések:

  • Csoportos beszedés fizetési mód esetén intézményenként meghatározhatóvá vált a csoportos beszedést az intézmény nevében végző szervezet, amennyiben az intézmény nem rendelkezik saját banki szerződéssel erre vonatkozólag. Ezáltal lehetővé vált, hogy a számla/nyugta kibocsátó szervezet és a csoportos beszedő szervezet eltérően beállítható legyen.
  • KASZPER utalványrendeletek állapotváltozásainak érzékelése túl lassú, átdolgozásra, felgyorsításra került.
  • Intézményenként eltérő hitelintézet beállítási lehetőség, eddig csak egy központi beállítási lehetőség volt (csoportos beszedési megbízásra kerül rá).
  • A tagok csoporttagság kezelő felületén adott csoport étkezői közül történő kivételkor alkalmazott panel működése átdolgozásra került, bővült a funkcionalitása, egyszerűbbé, átláthatóbbá vált a felület.
  • Turnus csoport funkció kifejlesztése, csoport létrehozás dátum továbbiakban nem jelenik meg, nem adható meg, a turnus csoport kezdetének felel meg.
  • Az aktuális csoportlistában a jövőben életbe lépő csoportok is látszódnak.
  • Tagok csoportba sorolásakor a legördülő listában a jövőben életbe lépő csoportok is látszódnak.
  • A kibocsátott bizonylatokra a turnuscsoportok nevének feltüntetése.
  • Készpénzes fizetés esetében engedélyezésre került, hogy az eltartó bankszámlaszámát ne kelljen megadni, hiányozhat.

  Javítások:

  • Adminisztráló intézmény szerinti beállításokat nem követték a 421x menüpontok. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: A KASZPER utalványrendelet állapotának automatikus ellenőrzésének végrehajtása közben speciális esetekben. JAVÍTVA!
  • Inaktív támogatási típusba tartozó támogatási csoportok aktív, napi használatban lévő támogatási csoportoknak látszódtak. JAVÍTVA!
  • Soron kívüli befizetés rögzítésekor az utalványrendelet kiválasztó lista egyes esetekben üresen jelent meg. JAVÍTVA!
  • Adminisztráló intézmények közötti váltások esetében a 113MP-ban új egységár rögzítése közben egyes esetekben fejlesztői hibaüzenet jelentkezett. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Zárások listájában a tárgyidőszakra keresés esetében. JAVÍTVA!
  • Tagok másik intézménybe történő másolása közben a belső tagi azonosító generálása nem történt meg (a tag csoportos beszedési azonosítója is!). JAVÍTVA!
  • A szolgáltatói árjegyzékekben az étkezésfajtánként megadott százalékos vagy napi fix dotációs támogatások esetében a térítési díj táblázatok rosszul számítódnak ki a képernyőn megjelenítéshez és nyomtatásban is. JAVÍTVA!
  • Az 524MP-ban más szolgáltatók adatai is megjelentek, nem csak az aktuálisan bejelentkezett felhasználó cége, szervezete szerinti adatok. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: speciális esetben az étkezők közé besorolás közben lépett fel. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: tag turnuscsoportba besorolás közben előforduló hiba. JAVÍTVA!
  • Jövőben életbe lépő csoportok esetében az aktuális étkezési hely és szolgáltató mezők üresek. JAVÍTVA! (Az életbe lépéskori étkezési hely és szolgáltató került e mezőkbe.)
  • Készpénzes fizetés esetén is ellenőrzésre került a beállított letartó esetében a bankszámlaszám megléte. JAVÍTVA! (Ilyen ellenőrzés ebben az esetben nem történik.)
  • Intézmények pénzügyi összesítőjében (4131MP) a részletező képernyőn a telephelyek neveinek első betűje hiányzott. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: Szolgáltatói árlisták akkumulált nézetében. JAVÍTVA!

  Ergonómia:

  • A tagok rendelés képernyőjén az "Az elmúlt hónapokról áthozott lezárt, elszámolt túlfizetés összege." szövegű tooltip pontatlan, megtévesztő. Átfogalmazásra került.
  • KP-s befizetésnél amikor étkezési utalványokkal is lehet fizetni, a fizetőeszközönkénti fizetési sorok sorrendje véletlenszerű, összekeveredhetnek. Fix sorrend került meghatározása, mely alapján a készpénzes fizetés sora mindig az utolsó helyre kerül, és megelőzik az étkezési utalványos sorok.
  • Csoport étkezési hely váltás képernyője csúnyán szétcsúszva jelenik meg, javításra került.

  Rendszer adminisztráció:

  • Intézmény fajtájának megváltoztatása esetén az intézményi naptár visszamenőleges javítása szükséges, a múltbeli rendelések emiatt eltűnhetnek, az intézményi naptárban (115MP) az eredeti beállítások nem látszódnak. Javítva lett a megjelenítés, ill. az intézményfajta változásából eredő naptármódosulások automatikus felismerése beépítésre került, így könnyen újrarögzíthetővé váltak a hónapok.

  3.033.20120423.1
  Edit section

  • Előlegszámla mellékletének előállítása a havi előzetes rendelésállomány alapján.

  3.033.20120404.1
  Edit section

  • Havi élelmezési jelentésben (HÉJ) havi szintű napi bontású létszámkimutatás támogatási csoportonként.

  3.033.20120302.1
  Edit section

  • Utalványrendeletek inaktiválása esetén a KASZPER által visszaadott hibajelzés nem került figyelembe vételre, ezáltal inkonzisztens állapot következhetett be. JAVÍTVA!
  • Használaton kívüli étkezésfajták törlése esetén a rendelésállományi nyomtatványok szétcsúsztak és behelyettesítetlen (%%% jelölésű) mezőhivatkozások jelentek meg nyomtatásban. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 4211,4212,4213MP-okban több intézményre készülő összesített rendelésállományok lekérése közben. JAVÍTVA!
  • A 4231MP-ban az összesítő táblázat összegei mögötti részletes analitikai adatok nem jelentek meg, csak az aktuálisan kiválasztott intézményre. JAVÍTVA!
  • A nyugtalistán nem működtek a rendező feltételek. JAVÍTVA!
  • A modul fejlécében található dokumentációs link (ahol a dokumentáció elérhető) nem működött. JAVÍTVA!
  • A csoportösszesítő menüpontokban (4121, 4122) a csoport neve megjelent akkor is, ha csak egyetlen csoport került kiválasztásra előzőleg.
  • Utalványrendelet listákban a bizonylatszám formátum igazítása a KASZPER-ben rendszeresített formátumhoz (Pl.: KN-234-2012/327).
  • SQL hiba: támogatás beállítás tagnál. JAVÍTVA! (Telepítőkészlet hiba)
  • Korábbi lemondások esetén a vonatkozó időszakoknál nem jelent meg az utólagos taglezárás gomb, miközben figyelmeztető üzenet jelezte a lezáratlan lemondásokat. JAVÍTVA!
   (A figyelmeztető üzenet is informatívabb lett azáltal, hogy megjeleníthető, mely napokat érinti a probléma.)
  • SQL hiba: fogyasztás lekérdezés közben. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: 141MP-ban, amikor az intézményben nyújtott szolgáltatás fajtája új intézménynél nem volt meghatározható. JAVÍTVA!
   (Megfelelő informatív hibajelzés került kialakításra a fehér képernyő helyett.)
  • Étkezési hely árjegyzékének módosításakor a módosítás csak kilépés/belépés után lépett életbe a 132/140MP-ban. JAVÍTVA! (CACHE-elés probléma)
  • Fehér képernyő: támogatási szint alá/fölé új szint beszúrásakor. JAVÍTVA!
   (A szintek szükségszerű átsorszámozása a rendszer konzisztencia megtartása mellett megoldásra került.)

  3.033.20120105.1
  Edit section

  • SQL hiba: Aktív tagra kereséskor, amennyiben nincs találat. JAVÍTVA!
  • Csoport összesítésekben a fogásonkénti adagszámok egyes esetekben eltűntek. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: 4140MP, Call to undefined function: dumpbox() JAVÍTVA!
  • A 4140MP-ban a zárási hibák nem jelennek meg az eredménytáblázatban. A státusz oszlopba kerülnek megjelenítésre!
  • Tag rendelés képernyőjén a "Nincs ár megadva!" hibajelzés nem tartalmazta, hogy mihez nincs megadva ár. JAVÍTVA!

  3.033.20120102.1
  Edit section

  • Beszedési nap nyitása esetén "A kiválasztott időszakra nincs az intézménynek érvényes naptár beállítva, ezért nem lehet rá beszedési napot nyitni!" hibaüzenet jelentkezett tévesen. JAVÍTVA!

   

  3.032.20101216.1 (FŐ KIADÁS)
  Edit section

  Javítások:
  ---------------

  • 136MP-ban a jelölőnégyzetek elvesztették az állapotukat ha a táblázat lerendezésre került. JAVÍTVA!
  •  4140MP-ban a kiválasztható időszak tartomány korlátozott volt, A korlátozottság megszüntetésre került!
  •  Tag rendelési képernyője a gyorsabb, hatékonyabb működés érdekében optimalizálásra került.
  •   (A probléma a régebbi, gyengébb kliens számítógépeken jelentkezett, lassulás, akadozás volt tapasztalható.)
  •  SQL hiba: rendelésösszesítőben bizonyos speciális esetekben. JAVÍTVA!
  •  Támogatás ütközés lista hibája: "Nincs szolgáltatás"-ok ütköztek több étkezési hely esetében. JAVÍTVA!
  •  A bal oldali szervezeti fa hibája a 4212, 4213MP-okban JAVÍTVA!
  •  "Nincs szolgáltatás" esetében tagtípus-korosztály ütközés lépett fel indokolatlanul. JAVÍTVA!
  •  Utólagos lemondások beleszámolódtak a napi étkezések darab számába. JAVÍTVA!
  •  Tag képfeltöltése nem működött ha a szerveren hiányzott etelka/images könyvtár. JAVÍTVA!
  •  114-es menüpontban az étkezési hely árlista nem frissült az aktuális kiválasztásnak megfelelően. JAVÍTVA!
  •  Havi élelmezési jelentésnél időszak választáskor a bal oldali telephelyes fa nem frissült megfelelően. JAVÍTVA!
  •  132-es menüpontban a tag adatainál a csoportok megtekintésre történő megnyitása esetében a csoport szerkeszthető módban jelent meg. JAVÍTVA!


  Fejlesztések:
  -------------------

  • Egyedi befizetés/kifizetés központi jóváhagyással. Az egyenleg helyreállító befizetések és kifizetések ettől kezdve csak központi jóváhagyás után lépnek életbe.
  • Befizetés funkció továbbfejlesztése, a tag pénzmozgások képernyőjén található "Befizetés" funkció kompatibilissé vált a 140MP-beli beszedési eljárással, alkalmazkodik a fizetési módok specialitásaihoz, beállításaihoz.
  • Tag áthelyezése csoportok között. Egyetlen művelettel megadott dátummal át lehet helyezni adott tagot csoportok között a tag csoporttagság paneljét használva.
  • Csoport létrehozáskor megadható a létrehozás dátuma, így visszamenőlegesen is lehet csoportokat létrehozni.
   Ezzel párhuzamosan lehetővé vált a csoport létrehozási dátumának változtatása ellenőrzötten.
  • Nyugtalista nyomtatványra rákerült a csoportos utalványrendeletek száma és összegei.
  • 4131, 4231, 4232MP-okban egyedi időszakra történő lekérdezés lehetővé vált.
  • Szolgáltatók láthatják a központi az őket érintő intézményi naptárakat.


  Rendszeradminisztráció:
  ---------------------------------

  • Beszedési nap szabályos felnyithatósága a rendszeradminisztrátor által.
  • Csekk és csop.beszedés inaktív utalványrendeleteinek szabályos újraaktiválása a rendszeradminisztrátor által.
  • Adatgazdák és rendszeradminisztrátorok részére új pénzmozgás részletező képernyő készült a tagi pénzügyi elszámolások átláthatóságának javítása érdekében.


  Ergonómia:
  ---------------------

  •  Támogatás megvonásnál figyelmeztetés, vagyis amikor egy lezárt időszakról támogatás megvonás történik, az ügyintéző erre figyelmeztetést kap.
  •  Megkülönböztetésre kerültek a tag rendelési naptárában a lemondások a "nincs rendelés"-es napoktól.
  •  Tag rendelés naptárán függőlegesen is (pl. minden kedd a hónapban) végigrendelhetőek a napok
  •  Szolgáltató neve is megjelenítésre került a tag csoporttagságainál.
  •  Az ETELKA modul keretébe integrálásra került az AJAX támogatás.

    Ezáltal gyorsabb, komfortosabb, átláthatóbb, használhatóbb felhasználói felületek készítése vált lehetővé.

  • Napi pótigény képernyőn nanoszekundum pontosságú időpont megjelenítés helyére másodperc pontosságú került.
  •  Napi rendelések képernyőn a diétás menük megnevezése nagyon széttolta a naptárat, a megjelenítés korrigálásra került.
  •  A színmagyarázat továbbfejlesztése, helyigény csökkentése, bővebb információk rákattintással.
  •  Tagi azonosítók típusainak adminisztráló képernyőjén a kijelölő gombok átalakítása kerültek.
  •  Csoportok léptetésekor a csoportnév ütközésre figyelmeztető üzenet láthatóbbá lett téve.
  •  114-es menüpontban az étkezési helyhez tartozó árlisták informatívabbá lettek téve.
  •  Tooltip-ek feliratai bizonyos esetekben túlnyúltak a képernyőn szélén és így nem lehetett őket elolvasni.
  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 0 db

   
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux