*** Változások

  A tervezett kiadásokkal kapcsolatos észrevételeiket kérjük a support{kukac}ritek.hu címre eljuttatni.


  1.511.20141229.1

  FIGYELEM! - A kimenő számla készítésének folyamatát szabályzó beállítások a központi helyről átkerültek a felhasználók hatáskörébe. Vagyis a 228 MP-ba, ezentúl ott kell adminisztrálni őket. Ezért legkésőbb a legelső módosításkor minden intézmény esetében be kell állítani ezeket az adatokat, különben az felületen szereplő alapértelmezett értékek (mindre nem) aktualizálódnak.

  BŐVEBBEN ITT

  - 112 MP – Új jelölőnégyzetek:

  * alaptevékenységen kívüli

  * függő kötelezettség/követelés kapcsolódó választógomb: Kötelezettségvállalás/követelés

   

  Rövid leírás:

  1. Amennyiben a rögzíteni kívánt követelés vagy kötelezettségvállalás nem az alaptevékenységek közé tartozik, akkor az 'alaptevékenységen kívüli' jelölőnégyzetet be kell pipálni. Ennek a jelölőnégyzet állapotnak az év végi maradvány kimutatásnál van jelentősége a 114 mp-ban készítendő listánál.

  2. Amennyiben függő kötelezettséget kívánunk rögzíteni, akkor az ennek a regisztrálására szolgáló új jelölőnégyzetet ki kell pipálni és a sorban található Követelés/Kötelezettségvállalás gomb megnyomása után megjelenő listából ki kell választani azt a követelést melyhez a függő kötelezettség tartozik. Amennyiben függő követelésünk van, akkor pedig kötelezettségvállalást kell választanunk. A függő kötelezettségek és követelések könyvelése a 1151-1152-1153 mp-okon keresztül történik, de itt a jelölés hatására csak a 006* ellenszámla, a főkönyvi mezőben pedig vagy 003* vagy 004* főkönyv választható ki.

  - 1120 MP - Funkció bővítés a likviditási terv készítésénél: intézményválasztási lehetőség.

  - 11222 MP – Új menüpont. Leírása megtalálható az info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban.

  - 11223 MP – Váltók felvétele. Leírása megtalálható a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban.

  - 114 MP – Alaptevékenységbe tartozó kötelezettségek/követelések december 31-i állapotnak nyomtatása és váltóval (részben kiegyenlített kötelezettségek) nyomtatása

  - 11531 MP - Új menüpont. Leírása megtalálható a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban.

  - 1157 MP - Fizetési határidő rögzítése kötelező. Több tétel esetén előtöltési funkció lett kialakítva, mely a 112 mp-ben rögzített fizetési gyakoriság információját használja fel. Utalványrendelet készítése bizonylat létrehozásával egyidejűleg

  - 11572 MP – ÖNKADÓ – kötelezettségvállalások, követelésekhez. Leírása megtalálható a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban.

  - 118 MP – Az egyes leírási változatokhoz időpont és összeg rendelhet könyvelési adattal együtt, melyhez automatikus könyvelési funkció is tartozik. Végrehajtásra tett intézkedések rögzíthetőek

  - 121 MP – Devizaszámla kezelése. Előleg és bégszámla kezelése.

  - 1223 MP – Devizás bejövő számlák év végi értékelése. Leírása megtalálható a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban.

  - 127, 128, 129 MP -

  Az utalványrendeletek igazolásainak jogszabályi sorrendjét követik a menüpontok számai nevei a felületen:

  127 mp: utalványrendelet érvényesítése

  128 mp: utalványrendelet utalványozói igazolásainak

  129 mp: utalványrendelet ellenjegyzése (ez a menüpont kihagyható, ha a 228 mp-ban az intézményi beállításokban erre vonatkozó lehetőséget megváltoztatjuk.

  - 1230 MP – Időbeli elhatárolás

  - 1310 MP – Díjbekérő és szállítólevél kiállítása.

  - 1330 MP - Devizás kimenő számla évvégi értékelése. Leírása megtalálható a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban.

  - 1370 MP – Időbeli elhatárolás

  - 13102 MP – Kimenő számlák automatikus készítése. Leírása megtalálható a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban.

  - 213 MP - MNB árfolyamok beemelése fájlból.

  - 228 MP – MÁK adatlekérés. Több új beállítási lehetőség.

  - 2281 MP – Intézménycsoport létrehozása. Leírása megtalálható a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban.

  - 313 MP – Utalási csomag fedezetvizsgálata a banki adatokhoz

  - 318 MP – Banki nap adatok beemelése xls kiterjesztésű fájlból

  - 328 MP – Devizabankszámlák feldolgozása.

  - 355 MP – Pénzforgalmi jelzőszámok szerinti egyenleg lekérdezések

  - 61 MP – Forrás szétbontás használatának kiválaszthatósága. Pénztári nap zárásának kötöttsége a pénztárbizonylatok összevezetettségéhez

  - 628 MP – Átadás-átvételi jegyzőkönyv készíthetősége

  - 9*2014 MP - A régi évszám nélküli menüpontokat kell használni és a már nem funkcionáló menüpontok lettek 2013-as évszámmal kiegészítve.

  - 98 MP – 0033 nyilvántartási számla átvezetése és COFOG átvezetése.

  - 902 MP – Előszűrő felületen intézménycsoport kiválasztása

  - 906 MP – Előszűrő felületen bizonylatnem kiválasztása

  - 9050-9054 MP - Előszűrő felület változása: bevallási időszak kiválasztása a 228 mp beállításai szerinti.

  Az Áfa bevallás adatai a 65-ös bevallás soraira vannak szétbontva

  - 997 MP - Főkönyvi egyeztetés. Az ellenőrzések aktualizálva lettek.

  - 9998 MP – Év végi zárás. A működés aktualizálva lett.

  - 9996 MP - Nyitás utáni átvezetés. Új menüpont. Leírása megtalálható a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban.

  1.510.20140929.1

  - 900, 911 MP - Ha van olyan kontír, ami a felhasználóhoz jogosított intézményen van, akkor az azokhoz tartozó főkönyvek mindenféle képen megjelennek.
  - 911 MP - Új oszloppal bővült, ami a kontírsorokon szereplő intézményeket jeleníti meg.
  - Banki összevezetés esetén a csoportos összevezetés lekezeli a negatív összegű utalványrendeleteket, tehát például a negatív kiadási utalványrendelethez bevételi tételt keres.
  - Banki összevezetés esetén lehetőség csoportos, negatív összegű és fordított B/K jelű utalványrendeletek létrehozására az eddigi csoportos utalványrendelet létrehozáshoz hasonlóan. A felületen gombok át lettek rendezve.
  - 324 MP - Összevezetett tételek nyomtatványon a lista alatt összesítő.
  - 61 MP található “Új pénztárkönyv felvitele” űrlap ki lett egészítve 2 új mezővel. Az új mezők a “Támogatás/saját bevétel megbontás” és a “A pénztárzárásnak feltétele-e a pénztárbizonylatok összevezetése utalványrendelettel”.
  Ha a “Támogatás/saját bevétel megbontás” kérdésnél “Nem”-et választok, akkor a 621 MP-ban csak támogatás összegét tudjuk beírni, valamint a 624 MP-ban a “Támogatás” automatikusan ki lesz választva.Ha a “A pénztárzárásnak feltétele-e a pénztárbizonylatok összevezetése utalványrendelettel” kérdésnél “Nem”-et választok, akkor a 630 MP-ban a pénztárkönyv akkor is zárható lesz, ha nincs összevezetve utalványrendelettel.
  - 906 MP - Ellenfőkönyvre is lehet B/K összesítőt kérni.
  - 228 MP - Intézmény módosításánál a MÁK törzsadatokat gombnyomásra automatikusan lekéri és eltárolja.
  - 213 MP - A Magyar Nemzeti Bank oldaláról (http://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes) letöltött éves árfolyam táblázat (xls) beolvasása. A devizanemek hárombetűs azonosítójának egyeznie kell a jegybank által használtakkal.
  - 1219 MP, 131 MP - A két táblázat alá került egy dátum mező a "Határnap a pénzügyi teljesítés meglétének ellenőrzésére" . A "Pü. teljesült <dátum>" oszlopban pedig az fog megjelenni, hogy az adott elem pénzügyi teljesítése megtörtént-e addig a napig.
  - 121 MP - Előleg és rész/vég számla kiállítása
  - 125 MP - Rész/vég számla kiállítása esetén az elszámolt előleg összegéről automatikusan utalványrendelet készül
  - 114 MP - Ellenjegyzés levétele lehetővé vált az "egyéb felület adminisztrátori joggal"

  Bővebb leírás a http://info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/2014-el_kapcsolatos_információk/Információk részen található.

  1.509.20140708.1

  - 121 MP - Teljes összegen bizonylatolt kiadási kötelezettségvállaláshoz nem lehet bejövő számlát érkeztetni. Intézményi szinten beállítható a 282-es MP-ban
  - 1152 MP - Hibajavítás: csak ellenjegyzett tételeket lehet véglegesíteni
  - Kontírozó felületeken az összeg mező mellé bekerült a <nettó számítása> funkciógomb, amely a lap újrahívása nélkül az aktuális áfa kategória szerint.
  - 912014,922014,972014 MP - a listákban COFOG oszlop
  - 906 MP - Bekerült kötelezettségvállaláshoz sorszáma oszlop, a bizonylat sorszám oszlop megnevezése bizonylat/számla azonosítója lett
  - 1157,1230,1370 MP - A kötelezettségvállaláshoz tételsoraiból csak az első négy jelenik meg, a többi gombnyomásra.
  - 906,1158 MP - Lehetőség van több előirányzat kód egyidejű szűrésére, a következő példa szerint: =(*KÖT*|Ö)

  1.509.20140704.1

  - Kétszer kettő új mozgásnemmel bővített költségfelosztás. 158 és 159 az osztandó 818 és 819 a felosztási oldalon.
  - Újonnan létrehozott KASZPER_Banki_adminisztrátor jogcsoport. Ezzel a banki műveletek adminisztrátori joga külön kiadható. A 1217 MP-ban értéknap adható ezzel a joggal!
  - Kontírlap nyomtatásakor (pl. 912014 MP) a kontírozatlan összeg számolása javítva.
  - Banki összevezetésben a kontírozás gomb a 2014-es felületre vezet, és mindig banki bizonylatokat hoz.
  - Teljesítés könyvelésekor (9120143,922014,932014) a 221 MP-ban a hivatali bankszámlához beállított pü. főkönyvet hozza csak, ha az be van állítva.
  - 912 MP - Új oszlopok és a rovatrendenkénti összesítés kerültek a listába, és előszűrési lehetőségek (igazolt/igazolt vagy könyvelt) is. 2014-től a KASZPER az eddigiektől eltérően a követelés/kötelezettségvállalás könyveléséből számolja a megfelelő oszlopokat. A lista alatt található egy új nyomtatási lehetőség, ami a rovatrendekre bontott listát nyomtatja ki. (Többi nyomtatvány nem változott.)
  - Bekerültek a listákba azok a gombok, amikkel egyben lehet igazolni és véglegesíteni az adott tételt. A véglegesítésnél több információt tartalmaz a hibaüzenet, és lehetőséget, hogy a helyes tételeket véglegesítsék.
  - A fentivel összefüggésben új jogosítási csoport készült: KASZPER_Kötváll_kontír . Ennek tagjai csak kontírozni tudnak, illetve a kontír igazolást elvégezni, de nincs joguk véglegesíteni és helyesbíteni sem.

  1.508.20140625.1

  Több kimenő számlás listában a számla készítéséenk az időpontja új oszlopban megjelenik.
  Azok a bizonylatok, amikről minden tételt törölnek a 1158 MP-ban és úgy fejezik be a kontírozást, a 1157 MP-ba kerülnek vissza.

  1.508.20140624.1

  - 912 MP - Teljesítés számolása és részletezés 2014-nek megfelelően.

  1.508.20140623.1

  - 98 MP - Költségfelosztás aktualizálása.

  1.507.20140610.1 - (kiadva 2014.06.23.)

  - 1230 mp, lehetőség van előző évi bevételekből történő visszafizetés esetében kiadási tételek könyvelésére.
  - 1158 mp, a bizonylathoz kapcsolódó kontír tételek jelennek meg a listában. A 922014 mp-hoz hasonlóan.
  - Minden 2014-el bevezetett kontírozó felületen a 2013-ban már megszokott intézményi szintű hozzárendelésen alapuló dinamikus kiválasztómező szűkítés. FIGYELEM! A változás akkor lesz látható a felületen, ha a beviteli mező elveszti a fókuszt, vagyis a lapon valahová máshová kattintunk egérrel, vagy tabulátorral tovább visszük a kurzort.

  1.506.20140619.1

  - 123 MP - Kötelezettségvállalás nélküli számlák igazolás nem lehetséges.

  1.506.20140415.1

  - 112, 114 MP - A határozat adatainál a bizonylatai (1157) is megjelennek.
  - 1212 MP - Az utalványrendelet bizonylatának számát is hozza az eddigi számlaszám oszlopban.
  - 623, 624 MP - A pénztárban negatív utalványrendelet használható. A bizonylat B/K jele az utalványrendelet jogcímének fordítottja lesz.
  - 906 MP - Új oszlop a számlaszámnak/bizonylatszámnak.

  1.506.20140404.1

  Kötelezettségvállalás módosítása során a véglegesítések és igazolások megmaradnak, tehát a kötelezettségvállalás a 1158-1159 vagy 1152-1153 menüpontokban marad, nem mozdul.
  1215 MP - Bejövő számla inaktiválás/mozgatása nem lehetséges, ha számla vagy utalványrendelete könyvelt. (Előbb azokat ki kell mozgatni a könyvelésből.) A művelet során a számlához készített kivezetések törlődnek!
  114 MP - Kötelezettségvállalás nem inaktiválható ha aktív bizonylat van rajta, vagy kontír tétel.
  922014 MP - Nem igazolható az utalványrendelet, amelynek bizonylata vagy számlája nem könyvelt.

  Új jogosítási csoportok:
  KASZPER_Számviteli_felületek_adminisztrátora a kontírozó (115*,123*,137*,9*2014) menüpontokban a mozgatások elvégzésére.
  KASZPER_Egyéb_felületek_adminisztrátora:
  - 623, 624 MP - Nem legutolsó, nyitott időszak kezelése
  - 1217 MP - Értéknap megadása
  - 1212 MP - Mozgatások

  1.506.20140327.1

  - Banki összevezetés során a hivatali bankszámlához tartozó intézményen beállított banki igazolók lesznek alapértelmezettek. Az utalványrendeletek csoportos összevezetése során is lehetséges az igazolók megadása.
  - 119 MP - A "megjegyzés" mezőben az eredeti megjegyzés is megjelenik.
  - 125 MP - Nulla összegű utalványrendelet nem készíthető, de a számla utalványozott állapotra állítását elvégzi.
  - 115*,123*,137* MP - Lehetővé vált a bizonylatok és kontírlapok nyomtatása a listából. Adminisztrátori joggal a bizonylatok visszamozgathatóak. (Pl. 1153 MP-ban található "Mozgatás a 1151 MP-ba" gomb.)

  1.506.20140320.1

  - 1157, 1158, 1159 MP - bizonylat és kontírlap nyomtatása is lehetséges. A nyomtatványok sablonait módosítottuk, hogy - lehetőség szerint - kisebb költségű legyen a nyomtatás.
  - 1157 MP - a bizonylat inaktiválható, ebben az esetben a listából elűnik, a kontírtételek (kivezetés is) törlődik.
  - 1181 MP - Ettől a verziótól nem szükséges, hogy minden leendő kis utalványrendelet azonos jogcímű legyen, de a jogcímek B/K jelének meg kell egyeznie. Az így létrehozott csoportos utalványrendeletek a 481 és 1220 MP-okban nem kapcsolhatóak.
  - 121 MP - Csak a számlázásban használt beállítású intézmények jelennek meg kiválasztásra.

  1.506.20140318.1

  - 123*,137* MP-ok - Kontírozás áfa helyességének számolása, javítás.
  - 94 MP - A rendező tételek zárható intézményeinél figyelembe veszi a jogosítást
  - 4811 MP - Utalványrendeletek listájában figyelembe veszi a jogosítást
  - A legfrissebb áfa összefüggések
  - 114 MP - Számviteli teljesítés számolása javítva a 2014-es vátozásoknak megfelelően
  - 112 MP - Nettó számított tétel után az áfa (következő, felajánlott összeg) a bruttó maradéka lesz

  1.506.20140303.1

  - 972014 MP : Bér kontírozás a 2014-es jogszabályoknak megfelelően.
  - Kontírozási felületeken a helyesbítés javítása.
  - 1157, 1158 MP: kivezetés törlésének lehetősége
  - 1157 MP: negatív összegű kivezetés
  - 1230, 1231, 1231 MP: ha nincs a számla kivezetve ne engedje könyvelni és véglegesíteni
  - 1230, 1231, 1232 MP: a kötelezettségvállalás bruttó értékét nem haladhatják meg a kivezetett összegek

  1.505.20140226.1

  - 952014, 962014 MP - fájlból betöltés aktualizálása. Bővebben a http://info.ritek.hu/index.php?title=KASZPER/Felhasználói_leírás oldalon.

  1.505.20140217.1

  - 1218 MP - új menüpont, ahol a bejövő számlák tételei jelennek meg. Olyan kialakítású, hogy a számla általános adatai csak az első sorban szerepelnek, a többi tétel mellett már nem. A számlák elkülönítését különböző színezés segíti.
  - 132 MP - új menüpont, ahol a kimenő számlák tételei jelennek meg, az előző ponthoz hasonlóan.
  - 626 MP - ha ki van választva egy kötelezettségvállalás/követelés az utalványrendelet létrehozásához, de a partner nem szerepel azon, akkor az egyéb partnereihez adjuk.
  - 94 MP - lehetőség az idei nyitás rendező tételeinek felvételére. Ez külön gombon (Rendező tételek felvitele) keresztül érhető el. A tétel az erre a célra fenntartott 51 bizonylatnemen kerül letárolásra. Ebben a menüpontban le lehet könyvelni ezeket a tételeket. Itt lehet egy-egy intézmény rendező mérlegét lezárni (52 bizonylatnemre történik), illetve esetleges javításra visszanyitni.
  - 942014, 952014, 962014 MP - elemek könyvelésekor a könyvelt tételekhez egy bizonylat is készül, amelyet fel is kínál nyomtatásra.
  - 916 MP - Bizonylatok listája. A 1157, 942014, 952014, 962014 MP-okban készült bizonylatok nyomtathatóak újra, illetve a 942014, 952014, 962014 MP-okban készültek inaktiválhatóak, ami során az alattuk lévő kontírtételek kikerülnek a könyvelésből, vissza a "kezdő" menüpontokba.
  - 13101 MP - új menüpont kimenő számlák táblázatból feltöltésére.
  - Nyitó tételek rendezése.
  - Előirányzat könyvelés fejlesztés a 2014-es jogszabályi változásoknak megfelelően.
  - 912014 MP - nettó-áfa ellenőrzés beépítése.
  - Kivezetések további fejlesztése.
  - Teljesítések könyveléséből a "bontás" mező kikerült, mert a számlák pénzügyi könyvelése használatát feleslegessé teszi.

  1.504.20140124.1


  Mivel a 7-es főkönyvnek sok alábontása lehet, de csak szakfeladatonként lehet alábontani, ezért az alábontást automatizáltuk.
  Eszerint a kontírozás során ha nincs 7+szakfeladat kód számú alábontása a 7-es főkönyvnek, akkor az létrejön.
  Tehát ahol a 7-es főkönyvre könyvel a felületen, ott valójában a 7+szakfeladat számú főkönyvre könyvel.

  1.504.20140117.1

  11220 - A cég és intézmény ügyfeleknél nem kell a születési név, idő és az anyja neve. A jogcím mellé a B/K jel vesszővel elválasztva beírható. Például : 833,K
  112 MP - A nettó-áfa tételsorok a kontírozáshoz hasonlóan együtt törlődnek, illetve módosításkor is törlődik a másik sor.
  626 MP - Az utalványrendelet készítéséhez kötelezettségvállalás választható. Az elkészített utalványrendelet(ek) sorszámát megjeleníti.

  Utalványrendeletek nyomtatási képén eddig ha csak kötelezettségvállalás volt kapcsolva az utalványrendelethez, akkor is hozott áfa információkat, amiket a kötelezettségvállalásról vett. Jelenleg több áfa kategória tartozhat egy kötelezettségvállaláshoz, ezért az előbbi lehetőséget megszüntettük.

  1.504.20140108.1

  - 228 MP: be lehet állítani az intézményhez az automatikus kötelezettségvállalás ellenjegyzőt. (Egyelőre csak akkor érvényes, ha már be lett állítva az adott intézményhez az automatikus ellenjegzés.) Ha ez meg van adva, akkor ő lesz az ellenjegyző, ha nem, akkor a belépett felhasználó, mint eddig.
  FIGYELEM! Az automatikus ellenjegyzés ettől a verziótól a kötelezetttségvállalás intézményét figyeli, nem a belépett felhasználó főintézményét.

  1.504.20140107.1

  - 11220 MP: aktualizálva lett a 2014-től használatos, tételes megoldásra. Új példa fájl a http://info.ritek.hu/KASZPER/Felhasználói_leírás oldalon.

  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 1 db

  FájlMéretDátumBeküldte 
   bejovo_szamla_tetelesites.pdf
  Nincs megjegyzés
  301.64 KB2013. Nov. 29. 07:09AdminMűveletek
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux