Tartalomjegyzék
  1. 1. Kötelezettségvállalás nélküli számla rögzítése
  2. 2. Ford. ÁFA kezelése:
   1. 2.1. Változások főbb vonalakban:
   2. 2.2. Változások a felületeken:
   3. 2.3. 49 MP forditott ÁFA kiegészítés
    1. 2.3.1. Az adózás típusa lehet:
  3. 3. Kerekítések kezelése
   1. 3.1. A eset
   2. 3.2. B eset
   3. 3.3. C eset : vegyes megoldás
  4. 4. Egyéb változások
   1. 4.1. Partnerek kezelése
   2. 4.2. Közbeszerzési eljárás támogatása
   3. 4.3. Listák
   4. 4.4. Jogosításbeli változások
   5. 4.5. Kisebb változtatások:
  5. 5. 2008-02
   1. 5.1. 98-as menüben automata felosztás sablon lapján
   2. 5.2. 318-as menüpontban a már feltöltött tételekről pontosabb információ
   3. 5.3. Negatív számla
   4. 5.4. MP914-ben ha egy előirányzat több főkönyvnél is szerepel
   5. 5.5. Egyéb változások
  6. 6. 2008-05
   1. 6.1. Kontírozás: bevételi mozgásnál bevételi részletező és fordítva
   2. 6.2. MP97 intézmények bérkönyvelése
   3. 6.3. MP912 be könyvelési státusz szűrés
   4. 6.4. Kontírozás dátum ellenőrzés
   5. 6.5.  9x MP-ok
   6. 6.6. 1411, 1511 MP
   7. 6.7. 91 MP
  7. 7. 2008-06
   1. 7.1. Azonosító mező az előirányzatok kontírozásánál
   2. 7.2. MP98 költségfelosztás mozgásnem-bontás kapcsolat
   3. 7.3. A bejövő számlák szükséges igazolásainak a száma configból állítható
   4. 7.4. MP1212 utalványrendelet módosítások superuser/admin által
    1. 7.4.1. Mozgatás MP92-be
    2. 7.4.2. Mozgatás MP91-be
    3. 7.4.3. Mozgatás MP1217-be
    4. 7.4.4. Csoportos teljesítése
   5. 7.5. Banki menüpontok gyorsítása
   6. 7.6. 904-es MP kimenő számla
   7. 7.7. 1212-es és 1217-es MP:
   8. 7.8. 635-ös MP:
   9. 7.9. 630-as MP:
   10. 7.10. 94-es MP:
   11. 7.11. 23-as MP:
   12. 7.12. 6210-es MP
   13. 7.13. 97-es MP
  8. 8. 2008-07
   1. 8.1. 351 MP gyorsítás
   2. 8.2. 99 MP pénzmaradvány könyvelése
   3. 8.3. 98 MP automatikus költségfelosztás dátuma mező
   4. 8.4. 48 MP Kimenő számla összekapcsolása egyszeri utalványrendelettel
   5. 8.5. Fordított ÁFA
   6. 8.6. 902 MP
   7. 8.7. 125 MP Utalványrendelet készítése
   8. 8.8. 121 MP Bejövő számla érkeztetése
  9. 9. 2008-08
   1. 9.1. FORD. ÁFA könyvelése megváltozott az alábbi minta szerint
   2. 9.2. A 1212 nyomtatás
   3. 9.3. Banki fájl beolvasás változások
  10. 10. 2008-09
  11. 11. 112 Menüpont - új lehetőség
  12. 12. 92 Menüpont - "Banki egyeztetés" gomb
  13. 13. 94 Menüpont - Kötelezettségvállalások könyvelése
  14. 14. 2008-12
    1. 14.1.1. 112 MP
    2. 14.1.2. 121-122 MP
    3. 14.1.3. 1220 MP
    4. 14.1.4. 131 MP
    5. 14.1.5. 133, 134, 1312, 1319 MP
    6. 14.1.6. 1312 MP - Tételek felvétele
    7. 14.1.7. 210 MP
    8. 14.1.8. 219-228 MP
    9. 14.1.9. 228 MP
    10. 14.1.10. 318 MP
    11. 14.1.11. 323-324-347 MP
    12. 14.1.12. 93 MP
    13. 14.1.13. 96 MP
    14. 14.1.14. 9999 MP

  Kötelezettségvállalás nélküli számla rögzítése

  A 2009/292-es kormányrendelet 71 § (11) szerint: Nem szükséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként százezer forintot el nem érő kifizetések, a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó bírósági regisztrációs díjak kifizetése, továbbá a pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások esetében. Ennek rendjét a kötelezettséget vállaló szerv belső szabályzatában rögzíteni kell.

  Emiatt a 121-es menüpontot módosítottuk, miszerint kötelezettségvállalás nélküli számlát már 100 000 Ft összegahtárig lehetséges rögzíteni. Mivel nem minden ügyfelünk igényli az 50 000 Ft-os határ 100 000 Ft-ra kibővítését, így lehetőséget teremtettünk annak, hogy szerverenként és intézményenként ez az összeg meghatározható legyen. Erre lehetőség a 282-es számú menüpontban nyílik.

  A menüpontba belépéskor megjelenő listában azok az intézmények láthatóak, amelyekhez lett saját összegahtár rendelve. Az intézmény kódjára kattintva ez az összeg módosítható, ill. a lap alján lévő gomb segítségével új összeg adható meg.

   

  Ford. ÁFA kezelése:

  Változások főbb vonalakban:

    Fordított ÁFA-s rögzítés esetén 2 utalvány rendelet fog létre jönni:
      1. nettó összeggel a kiválasztott partnernek
      2. az ÁFA összegével a Választott APEH Számlára

  Utalványrendeleten megjelenik a megjegyzés mezőben a hozzá tartozó Ut.rend sorszáma.

  Kimenő számlánál a törvényi előírásnak megfelelően szerepel a Ford. ÁFA-s szöveg.

  Változások a felületeken:

  - (21) Partner karbantartásnál lehetőség van APEH típusú partner felvitelére, ez a fordított ÁFA számla :

  - (25) hivatali számláknál APEH tipusú az ÁFA terhelendő számla (egyenlőre nem kötelező), arra lehet majd használni, amennyiben igény van rá, hogy ha az alapértelmezettől eltérő számláról kell az ÁFA-t az APEH-nak utalni:
  - (112) kötváll.felvitelnél kiválasztható a fordított ÁFA:
  - (1310) Számla érkeztetésekor is választható a ford. ÁFA. (ha a kötvállon ford. ÁFA szerepel akkor átveszi, rögzítéskor előbb a nettót, utána az ÁFA-t hagyja rögzíteni) :
  - Kimenő számlánál a tételeknél kell olyan SZJ számot kell kiválasztani  ami Ford ÁFA-hoz kapcsolódik,(ezt a jegyzékek karbantartásánál kell beállítani):

  49 MP forditott ÁFA kiegészítés

  A 49-ös menüpontba egy plusz szűrési lehetőség került bele, melynek segítségével az ÁFA "előkalkuláció" kigyűjtése elvégezhető.

  Az adózás típusa lehet:

   Összes: az összes számla szerepel a listában.
   Normál: Csak a nem FÁFA-s számlák szerepelnek a listában.
   Fordított: Csak a FÁFA-s számlák szerepelnek a listában úgy, hogy az ÁFA-rész olyan mint számlán ( ÁFA=0, Nettó = Bruttó).
   Fordított Bruttó: Csak a FÁFA-s számlák szerepelnek a listában úgy, hogy az ÁFA, Nettó, Bruttó értéke alkalmas az ÁFA összesítésére. ( ÁFA=áfa összege, Bruttó= Nettó + ÁFA).

   

  Kerekítések kezelése

  A rendszer a már korábbi levelem szerinti A megoldásra van állítva, de bármikor beállítható az C vagy B megoldásra is.

  A kerekítés megvalósításában 2 lehetséges helyet látok (pénztár, manuális, fél manuális; bizonylatokon rendszer szintű autómatikus),
  ami más más folyamatot jelent:

  Továbbiakban természetesen csak a készpénzes forgalomra értem a folyamatokat.
  A nem kerek azt jelenti, hogy nem 0-ra vagy 5-re végződő.

  A eset

  A kerekítés nem történik sem a befogadott, sem a kiadott bizonylatokon (számla, pt. biz.).

  Ebben ez esetben a folyamat:
    - a bejövő számla érkeztetésénél a számlán lévő esetleg nem kerek összeget rögzítik a rendszerbe,
    melyből nem kerek ut.rendelet jön létre.
    - kimenő számlánál is ugyanez a helyzet.
    - A pénztárban a pénztáros a rendszerbe a nem kerek tételek ki, be fizetését rögzíti, de kerek összeget fizet ki.

    Ebben az esetben a pénztár zárásánál hiány vagy többlet keletkezik.
    Manuálisan egy "Kerekítési eltérés korrigálása" pt. bizonylaton kell korrigálni az eltérést, így a zárás elvégezhető.

    Ebben az esetben a rendszer átalakítása nem szükséges, csak segítő kiegészítésekre lehet szükség, ami a fent
    leírt folyamat gyorsabb végrehajtását segítik elő:
        - pénztár zárásnál , ellenőrzésnél a kerekítésből adódó eltérések listázása, így a korrigáló tételt kézzel, vagy félautómatikusan fel lehet vinni.

    Ebben az esetben a kerekítési eltéréseket a korrigáló tételek összessége jeleni.
    Mely korrekciós tételek összege pl. a 1212 menüből kinyerhető (abban az esetben pl. ha a korrekciós tételeket mind egy parterhez lettek, kapcsolva).
    Külön nyilvántartásra nincs szükség.

  B eset

  A kerekítés automatán megtörténik a befogadott és a kiadott bizonylatokon (számla, pt. biz.).

  Ebben ez esetben a folyamat:
    - a bejövő számla érkeztetésénél a számlán lévő esetleg nem kerek összeget a rendszer kerekíti a rendszerbe bruttó végösszegként
   a kerek érték kerül tárolásra, nem a bizonylaton lévő, melyből kerek ut.rendelet jön létre.
    - kimenő számlánál is ugyanez a helyzet.
    - A pénztárban a pénztáros a rendszerbe lévő kerek tételeket fizeti ki és rögzíti.
    - A rendszerben kialakításra kerülő listák segítségével lehet a könyvelésbe feladni (amennyiben szükséges) a kerekítési eltéréseket.
    Ebben az esetben a pénztár zárásánál nincs a kerekítésből adódó hiány vagy többlet.

    Ebben az esetben a rendszer átalakítása szükséges:

        - a számla és a pt. biz. fejlécében a kerekített üsszeget nyílván kell tartani. A tételek összege
        nem fog megegyeni a bizonylat végösszegével.
        - külön listát kell biztosítani mely a tételek összege és a fejlécben tárolt kerekített összeg közti különbséget tartalmazza.

  C eset : vegyes megoldás

   - a kimenő számlánál kerekítés történik

  A többi rész az A megoldás szerint változatlan marad.

  Ebben az esetben a pénztár korrigáló tételei és az új eltéréseket nyilvántartó listával együttesen lehet a rendszerből a kerekítési eltéréseket kinyerni.

  Továbbá lehetőség van a pénztári korrekciós tételek félautomata generálására is, amennyiben szükséges.
  A partnerek karbantartásánál rögzíthető KOR típusú partner, amelyet a rendszer a korrekciós tétel azonosításához használ. Korrigálni lehet: pénztári időszak ellenőrzésénél valamint zárásánál.

   

  Egyéb változások

  Partnerek kezelése

  A adószám és az adóazonosító jel helyes megnevezése és kezelése.

  Közbeszerzési eljárás támogatása

  A beérkező számlánál lehetőség van megadni, hogy a számla közbesz. eljárás hatálya alá tartozik-e. Amit az ut.rend nyomtatásakor is jelez a rendszer.

  Listák

  A 45,49 menüpontok kibővítése.

  Jogosításbeli változások

  A KASZPER modul frissítése során a 1210-es (Csoportos igazolás) menüpont elérhetősége megváltozott.
  Csak azok a felhasználók láthatják ezt a menüpontot, akik rendelkeznek
  az utalványozói, érvényesítői, ellenjegyzői jogok mindegyikével vagy pénzügyi superuser jogosultságuk van.

  Kisebb változtatások:

  • Banknap - bankszámlaszám szűrési sorrend megváltoztatása a könnyebb használat érdekében
  • Számla aljára törvényi hivatkozások kiírása.
  • Stornó és jóváíró számla Megnevezésének megváltoztatása a nyomaton: Számlával egy tekintet alá eső okirat - Stornó , Számlával egy tekintet alá eső okirat - Helyesbítő.
  • Kimenő számlán fordított ÁFA kihúzása nyomtatásban
  • A kötváll. felvitelkor autómata ut.rend. készítés tiltása.
  • Bejövő számla felvitelkor tételek megadásának tiltása KATI bevezetésig.
  • Dátum bevitel ellenőrzésének javítása hibás felvitel elkerülése végett.
  • A pénztárbizonylatokon az "ügyintéző" aláírás helyett "ellenjegyző" is megjelenhet a beállítástól függően.
  • Továbbszámlázás menüpontban a felhasználható jogcímek konfigurálhatóak.
  • A 92-es mp. "kijelölt tételek könyvelése" gomb kiegészítve, hogyha rákattintanak akkor az oldal még egy megerősítést kér könyvelés előtt.
  • Megrendelő lap nyilvántartási és nyomtatási lehetőség.
  • Pénztári időszak kezdő és vég dátumának kiírása a listákban a könnyebb keresés érdekében.
  • Automata köt.váll. (bejövő számla kp., 50e Ft alatt) generálásának kikapcsolásának lehetősége.

  2008-02

  98-as menüben automata felosztás sablon lapján

  Egy fájl több bontást is tartalmazhat úgy, hogy a különböző 6osok bontását külön-külön munkalapra tesszük. Amikor az MP98-ban kiválasztunk egy 6ost, akkor az ehhez tartozó bontást a munkalap neve alapján azonosítja be. pl. 69

  Ha több fájlt töltünk fel, akkor az első találatot használja.

  A megadott adatokat feltöltés után a rendszer ellenörzi és ha olyan adat kerül feltöltésre amihez a felhasználónak nincs joga, vagy a rendszerben nem elérhető a rendszer hibát dob.

  A felbontást értelemszerűen csak a felületen végzi el (úgy mintha kézzel felvittük volna bontás sorokat). Ha minden rendben, akkor a Költségek felosztása gombra kattintva hajtódik végre a felosztás úgy, mintha manuálisan csináltuk volna.

  Fontos változás, hogy:

   - mozgásonként kell 100 % lennie a felosztásnak

   - mozgást nem lehet váltani egy ürlapon belül (előszőr fel kell osztani az egyik mozgással teljesen , majd le kell nyomni a felosztás gombot , és csak ezután jöhet a következő mozgás) 

   - a megadott 6-os főkönyvet mozgásonként más más bontás kóddal elő szűri és csak az így kapott értéket emeli le róla. Ez az jeleni, hogy a teljes "lenullázáshoz" az adott főkönyvet minden mozgással fel kell bontani.

  Mozgás - Bontás összefüggések:

   

  Mozgás
  Bontás
  151 511* vagy 51621*
  152 ( 512* vagy 513* vagy 514* vagy 515* vagy 516* vagy 517* ) ÉS NEM 51621*
  153 52*
  154 53*
  155 54*
  156 55* vagy 56*
  157 57*

   

  Példa automata felosztás fájl (openoffice)

  Példa automata felosztás fájl (MS Office)

  318-as menüpontban a már feltöltött tételekről pontosabb információ

  (318) Bankterminal adatok beolvasása MP-ben, ha talál már feltöltött tételt, akkor az alábbi MP ajánlásokat teszi a feltöltött tételek állapotának függvényében:

  Fel van töltve, de nincs nyitva:
  (319) Banki nap nyitása (Önkormányzat)
  (320) Banki nap nyitása (Önálló int.)

  Fel van töltve és nyitva van:
  (321) Banki tételek szétosztása (Önkormányzat)
  (323) Bankkivonat tételek összevezetése (Önkormányzat)
  (324) Bankkivonat tételek összevezetése (Önálló int.)

  Negatív számla

  Lehetőség van negatív számla kiállítására. Ebben az esetben kiadási jogcímen jön létre az utalványrendelet.

  MP914-ben ha egy előirányzat több főkönyvnél is szerepel

  Az előirányzat csak a legelső előfordulásánál jelenik meg összegként. Minden további sorban '-' szerepel az összegek helyett.
  A teljesítés százalék a teljes módosított előirányzathoz képesti részt jelöli.

  Egyéb változások

  • MP93-ban könyvelés dátuma oszlop nyomtatásban.

  • A 314-es menüpontban csak a kimenő jogcímű utalványrendeletek jelennek meg.

  • Bejövő számla érkeztetésénél (MP121) a "Közbeszerzési eljárás hatálya alá eső" mező kiindulási értéke állítható configból.
  • Kötelezettségvállalásnál megadott részletező kódot a Kontírfelületen automatikusan megjeleníti.
  • A 9x-es menüpontokban a beállított sorrendezésnek megfelelően történik a nyomtatás
  • 906-os MP-ban alap és áfa sorrend beállíthatóság az utalványrendelet sorrendezésnél
  • 29-es MP-ban ha duplikált szakfeladat kód kerülne fel, a rendszer figyelmeztető üzenetet dob fel.
  • A partneradatos menüpontokban megjelennek az adott partner intézményének adatai is
  • 210 MP-ban a főkönyvekhez nem kötelező intézményt felvinni. Illetve, ha az adott főkönyvhöz nem tartozik intézmény, akkor jól jelenik meg a módosító felületen
  • 1321,1322,1411,1441,1451 MP-okban a partnerválasztóban az adószám és az adóazonosító jel megjelenik
  • A táblázatok exportjánál tizedesvessző a számformátumoknál, így az excelnek nem jelent problémát
  • 29-es és 906-os MP-ban bővített intézményválasztó képernyő került
  • 322-es MP-ba figyelmeztet, ha az adott bani nap nincs megnyitva
  • 6210 menüpont egyedi jogosíthatóságának megoldása (pl. a könyvelő a pénztában csak ebben a menüpontban tudjanak dolgozni)

  2008-05

  Kontírozás: bevételi mozgásnál bevételi részletező és fordítva

  Ha a kiválasztott mozgásnem T típusú, akkor csak kiadási típusú részletezőt választhatunk hozzá.
  Ha a kiválasztott mozgásnem K típusú, akkor csak bevételi típusú részletezőt választhatunk hozzá.

  MP97 intézmények bérkönyvelése

  Configból állítható a következő. Ha be van kapcsolva, akkor a Béradatok lekönyvelése és a Megadott időszak lekönyvelése gombokra kattintva nem dob hibát, ha van az intézmények között olyan, aminek nem nulla a 38-as bizonylatnemhez tartozó egyenlege, hanem csak azokat könyveli le, amelyeknél nulla. Utóbbi esetben egy figyelmeztető üzenetet is kiír:
  "Néhány intézménynek nem volt nullás az 38-as bizonylatnemhez tartozó egyenlege, ezért nem lettek lekönyvelve a hozzájuk tartozó kontír tételek."

  MP912 be könyvelési státusz szűrés

  Választható, hogy csak a könyvelteket, csak a kontírozottakat vagy mindent listázzon.
  Alapértelmezésben mindent listáz.

  A szűrést továbbviszi a részletezésbe és a nyomtatásba is.

  További újítás, hogy megjegyzi a szűrési feltételeket, miután visszalépünk a listázásból.

  Kontírozás dátum ellenőrzés

  Kontírozásnál configból állítható, hogy hibát dob-e, ha a kontírozás dátuma kisebb vagy nagyobb mint egy megadott érték.

  Két új config bejegyzés:

  Kontírozásnál a maximálisan elfogadott kontír dátum.
  KONTIROZAS_KONTDATUM_MAXIMUM

  Kontírozásnál a minimálisan elfogadott kontír dátum.
  KONTIROZAS_KONTDATUM_MINIMUM

  Mindkettőnél egy dátum adható meg ÉÉÉÉ-HH-NN formában.
  Ha helyes dátumot adunk meg a configban, akkor végrehajtja az ellenőrzést, és hibát dob, ha nem megfelelő a dátum. Üres érték vagy hibás dátum esetén nem végez ellenőrzést.

   9x MP-ok

  A menüpontok a listákból való visszalépés után is megjegyzik a szűrési feltételeket.

  1411, 1511 MP

  az utalványrendelet kiválasztása után a hozzá tartozó kötelezettségvállalás megjegyzés és a közlemény szövegét áthozza és kitölti a felületen automatikusan.

  91 MP

  kontírtételek nyomtatása utalványrendeletenként: lehetőség van utalványrendeletenként is külön oldalra nyomtatni a kontírtételeket

   

  2008-06

  Azonosító mező az előirányzatok kontírozásánál

  Az mező neve: azonosító. Tetszőleges szöveget tartalmazhat (maximum 20 karakter). Felületen az előirányzat kontírozása űrlapon lehet szerkeszteni. A módosított előirányzatok listában és a 906-os listában külön szűrhető oszlopként szerepel.
  Nyomtatásban a megjegyzés után szerepel vesszővel elválasztva.

  MP98 költségfelosztás mozgásnem-bontás kapcsolat

  Az mp98-ban most már egyszerre csak egy mozgásnemhez lehet felosztani a költségeket, de csak az adott mozgásnemhez tartozó bontásokról osztja szét az értékeket.

  151-es mozgásnemnél 511* és 51621* bontásokról.
  152: 512*-515*, kivéve 51621*
  153: 52*
  154: 53*
  155: 54*
  156: 55* és 56*
  157: 57*

  A bejövő számlák szükséges igazolásainak a száma configból állítható

  Lehetséges értékei:

  1 - Az MP123-ban a teljesítésigazolás gombra kattintva elvégzi az MP124 igazolást is.

  2 - Külön-külön kell MP123-ban, majd MP124-ben igazolni a számlát. (alapértelmezett)

  MP1212 utalványrendelet módosítások superuser/admin által

  Lehetőség van az utalványrendelet fizetési módjának a módosítására.

  Az alábbi gombok superuser joggal rendelkező felhasználóknak elérhetők az utalványrendelet megtekintése felületen.

  Mozgatás MP92-be

  Ha egy utalványrendelet a könyvelésben van már, akkor kiveszi azt a könyvelésből. A funkcionális könyvelést törli az utalványrendeltről. A helyesbített kontír tételeket visszaállítja normális állapotúra, így szerkeszthetők lesznek.

  Ha már lezárt könyvelési időszakhoz tartozik, akkor csak superadmin joggal, külön jóváhagyás után végezhető el a művelet.

  Mozgatás MP91-be

  Ha könyvelésben volt már az utalványrendelet, akkor kiveszi könyvelésből. Leszedi a számviteli igazolást róla. A funkcionális könyvelést törli az utalványrendeltről. A helyesbített kontír tételeket visszaállítja normális állapotúra, így szerkeszthetők lesznek.

  Ha már lezárt könyvelési időszakhoz tartozik, akkor csak superadmin joggal, külön jóváhagyás után végezhető el a művelet.

  Ha inaktivált utalványrendeletnél kattintunk erre  a gombra, akkor rögzített állapotba hozza.

  Mozgatás MP1217-be

  Ha könyvelésben volt már az utalványrendelet, akkor kiveszi könyvelésből. Leszedi a számviteli igazolást róla. A teljes kontírozást törli az utalványrendeltről.

  Az utalványrendelethez tartozó esetleges pénztárbizonylat kapcsolást törli.

  Az utalványrendelethez tartozó esetleges banki összevezetést törli.

  Nyomtatott állapotra állítja az utalványrendelet.

  Törlési műveletek előtt jóváhagyást kér.

  Ha már lezárt könyvelési időszakhoz tartozik, akkor csak superadmin joggal, külön jóváhagyás után végezhető el a művelet.

  Csoportos teljesítése

  Ha valamilyen oknál fogva nem lett teljesített egy csoportos utalványrendelet, amelynek minden hozzá tartozó "kis" utalványrendelete teljesített és lefedik a csoportos utalványrendelet összegét, akkor erre a gombra kattintva teljesítetté tehető a csoportos utalványrendelet. Értéknapja a hozzá tartozó teljesített utalványrendeletek értéknapjai közül a legnagyobb lesz.

  Banki menüpontok gyorsítása

  A 319, 320 és 342-es menüpont (banki nap nyitása) kapott egy év választó legördülő menüt, ami a gyorsabb listázást szolgálja.

  A 331 és 332-es menüpontoknál a táblázatok alapértelmezett szűrést kaptak a tárgy évre. Ez ugyancsak sebesség növekedést eredményez.

  A 341-es menüpontban a bank tételek beolvasását (ellenőrzését) is gyorsítottuk.

  904-es MP kimenő számla

  Kimenő számlák listázásánál és nyomtatásánál új mező: Bankpénztárnap

  1212-es és 1217-es MP:

  Adott utalványrendelethez tartozó bejövő számla összes utalványrendeletét megjeleníti. Fordított áfa esetén könnyebben lekövethető, hogy milyen utalványrendeletek kapcsolódnak.

  635-ös MP:

  Superadminnak lehetősége van zárt pénztári időszak felnyitására. Ehhez kapcsolódik, hogy forgalom felvitele, illetve sztornózás csak a legutolsó nyitott időszaknál elérhető. A korábbi nyitott időszakoknál csak az utalványrendelet összekapcsolása funkció támogatott.

  630-as MP:

  Újra felnyitott pénztári időszak zárásánál az időszak korábbi zárási dátuma jelenik meg alapértelmezésben.

  94-es MP:

  Alap/áfa sorrendezés 906-os MP-hez hasonlóan.

  23-as MP:

  Lehetőség van az inaktív címek megjelenítésére és újraaktiválására is. A lista szűrhető az címek aktív állapota szerint is.

  6210-es MP

  Új oszlop: fizetési mód. Szűrhető legördülő menüvel. Alapértelmezés: csak készpénzesek.
  A nem készpénzes utalványrendeleteknél a fizetési mód cellát kiemelt színnel jelezzük.

  97-es MP

  Az intézmény választó legördülő menü melletti "Frissít" gomb frissíti az alatta található tartozik/követel/egyenleg táblát.

   

  2008-07

  351 MP gyorsítás

  A táblázat kapott egy előszűrést évre, ezzel gyorsabb lett a menüpont.

  99 MP pénzmaradvány könyvelése

  A könyvelés menetét a GYIK  56 pontjában részletesen leírtuk.

  98 MP automatikus költségfelosztás dátuma mező

  Automatikus költségfelosztásnál most már megadható a költségfelosztás dátuma.

  48 MP Kimenő számla összekapcsolása egyszeri utalványrendelettel

  A 48MP összekapcsolási funkcióinak alapja a kimenő számlához tartozó utalványrendelet, ezt lehet összekapcsolni egy kiválasztott másik utalványrendelettel.

  A menüpont többféle összekapcsolást támogat:

      - ha a kiválasztott számla nem teljesített, akkor ki lehet hozzá választani egy az összegével megegyező értékű, számlakapcsolat nélküli teljesített virtuális utalványrendeletet, ez lesz a számla utalványrendelete (jogcíme a számla eredeti jogcíme lesz), így a számla teljesítetté válik.

      - ha a kiválasztott számla nem teljesített, akkor ki lehet hozzá választani a számla összege (mínusz az addig részteljesített összeg) erejéig egy vagy több teljesített utalványrendeletet, és ezt a számla alá sorolni részteljesítésként (a számla utalványrendelete csoportos lesz). Ha az összeg elérte a számla végösszegét, akkor a számla is teljesítetté válik.

      - ha a kiválasztott számla teljesített és nem csoportos a hozzá tartozó utalványrendelet, akkor ezt az utalványrendeletet be lehet csatolni egy teljesítetlen és minimum ekkora hátralékkal rendelkező (számla nélküli) csoportos utalványrendelet alá. Ha az összegük elérte a csoportos utalványrendelet végösszegét, akkor az is teljesítetté válik. 

  Fordított ÁFA

  A rendszerben frissítésre került a fordított áfa kezelése. Ezentúl a fordított áfás számlákhoz a normál utalványrendelet(ek) mellett 3 új utalványrendelet készül (automatikusan):

  • kiadási jogcímű fordított áfás utalványrendelet a fordított áfa összegével (számlához kapcsolódik közvetlenül)
  • bevételi jogcímű fordított áfás utalványrendelet a fordított áfa összegével (külön kötváll.-hoz kapcsolódik)
  • ezeket összefogó csoportos utalványrendelet 666 jogcímmel

  A bevételi jogcímű fordított áfás utalványrendelethez kapcsolódó kötváll. configból is beállítható egy közös, vagy minden fordított áfás számlához készülhet egy új (automatikusan).

  A rendszerben már meglévő fordított áfás számlák nem lettek átkonvertálva az új változatra. A konverziót előzetes egyeztetést követően végezzük el.

  902 MP

  Az A3-as lapméretű  nyomtatás esetén az állományi és előirányzott tételeknél a forgalom kiszámítása javítva.

  125 MP Utalványrendelet készítése

  A rögzítésnél a kinek a nevében visszük fel legördülő lista automatikusan beáll a bejövő számla rögzítésekor kiválasztott csoportra (szükség esetén módosítható).

  121 MP Bejövő számla érkeztetése

  Az áfakategóriák közül csak az első alapértelmezett beállítású, a többi sorban csak a megfelelő érték kitöltése esetén hagyja azt beállítani.

  Új kötelezettségvállalás felvitelre itt csak akkor van lehetőség, ha engedélyezett az automatikus kötváll ellenjegyzés, mivel a listából csak ellenjegyzett kötvállokat lehet választani, így csak ellenjegyzetthez lehet számlát rögzíteni.

  Az új partner bankszámlaszám felvitel csak kiválasztott partner esetén jelenik meg.

   

  2008-08

  FORD. ÁFA könyvelése megváltozott az alábbi minta szerint

  Számla adatai:

  Épület felújítás 100.000 Ft  fordított áfá-s tétel

  Könyvelés (csak a közgazdasági könyvelés szerepel a leírásban)
  Könyvelési tételek a kifizetéskor                               

                  összeg                                 összeg
  1. banki tétel (az alapról szóló utrend alapján)
  T 124*    épületfelújítás    100.000    K 321* Költségvetési elszámolásai számla    100.000   


  2. Pénzforgalom nélküli (nem banki) tétel (a fordított áfáról szóló utrendek alapján a csoportos út.renden könyvelve)
  T 18*     fordított áfa kiadás    20.000    K 499 Pénzforgalom nélküli elszámolások     20.000

  T 499     Pénzforgalom
              nélküli elszámolások   20.000       K 919 Fordított áfa bevétele              20.000 


  A fordított áfára vonatkozó ut.rendeket össze kell kapcsolni (ezt az összekapcsolást az új tételeknél a rendszer elvégzi, ill. a régi tételeknél is amelyek nem voltak kontírozva), egy gyűjtő utalványrendelethez a könyvelhetőség érdekében, mert ezeket a tételeket 30-as biznemmel a 499 ellenszámlával szemben kell könyvelni, melyet a program csak 0 egyenleggel enged meg.

  A 1212 nyomtatás

  Lehetővé vált több utrendet nyomtatása egyszerre.

  Banki fájl beolvasás változások

  Előfordulhatnak olyan banki kivonatok, melyeken a kivonat dátumánál korábbi vagy későbbi dátumú tételek szerepelnek. Ha korábbi dátumú tételek szerepelnek, és az értéknapjukhoz tartozó banknap már nyitva van, akkor a program ezeket kilistázza egy táblázatban a beemelés után. Ezeket a "Tételek beemelése" gombbal lehet a megfelelő banki napba beemelni.

  Az "jövőbe" mutató tételeknél figyelni kell, hogy addig ne nyissuk meg a hozzájuk tartozó banki napot, amíg az adott napi kivonatot fel nem töltöttük!

   

  2008-09

  A Csoportos beszedés (311) menüpontban a terhelés napját eddig a KASZPER automatikusan az aktuális dátum plusz egy munkanapra tette. Mostantól kontigurálható, hogy hány munkanappal előre tegye.

  Természetes kézzel továbbra is átírható a dátummező.

   

  112 Menüpont - új lehetőség

   Az "felvitel az adatok megőrzésével" gomb megnyomáskor a következő adatokat a KASZPER megjegyzi és a legközelebbi (még munkameneten belüli) kötelezettség vállalás felvitelkor automatikusan kitölti:

  - Fő partner
  - További partnerek
  - Jogcím
  - Részletezőkód
  - Főkönyv
  - Típus
  - Hivatali bankszámla
  - Kinek a nevében visszük fel

   

  92 Menüpont - "Banki egyeztetés" gomb


  A gomb megnyomása után egy új táblázat jelenik meg, mely a jelenleg a 92 MP -ban álló tételeket mutatja ellenszámlák szerint csoportosítva.
  Valamely főkönyvre kattintva pedig annak a főkönyvnek a bővített adatai látszanak, szintén a 92 MP -ban álló tételekre.

  94 Menüpont - Kötelezettségvállalások könyvelése
  Edit section

  Lehetővé vált 55 bizonylatnem esetén a 0991 ellenfőkönyvre könyvelni.
  Lehetővé vált 50 bizonylatnem esetén a 0992 ellenfőkönyvre könyvelni.

  Kérjük, a nagy értékű eszköz könyvelését a csatolt dokumentumban található séma alapján elvégezni.

   

  2008-12

  112 MP


  Új gomb: "Rögzítés az adatok megőrzésével" néven, amely megőrzi a következőket
  és a következő felvitelekor már be lesznek írva:
  - Fő partner
  - További partnerek
  - Jogcím
  - Részletezőkód
  - Főkönyv
  - Típus
  - Hivatali bankszámla
  - Kinek a nevében visszük fel


  121-122 MP


  A  módosításánál az űrlap tetején évet lehet választani és attól függően készíti el a főkönyvek és a részletező legördülő listáját.
  Lehetővé vált csak ÁFA-t tartalmazó számla felvitele. A 121 -122 MP űrlapján található egy új bejelölhető négyzet, a "Csak ÁFA". Kézzel fel kell vinni az ÁFA-kat és a 0 nettókat, majd kell jelölni ezt a négyzetet, a folyamat többi része változatlan.


  1220 MP


  Bejövő számla összekapcsolása utalványrendelettel. Kétféleképpen lehet a bejöbő számla és utalványrendelet kapcsolatot megvalósítani:
  1. vagy a nagyobb összegű számlához kell rendelni a kis összegű utalványrendeleteket
  2. vagy a nagyobb összegű utalványrendelet alá kell kapcsolni a kis utalványrendeleteken keresztül
  a kisebb összegű számlákat

  1. nagy összegű számlához kis összegű utalványrendeletek kapcsolása:
  egy számlához több utalványrendelet kapcsolása közvetlen kapcoslaton keresztül egyszerűen megvalósítható.

  2. nagy összegű utalványrendelethez kis összegű számlák kapcsolása:
  mivel egy utalványrendelethez csak egy számla kapcoslható, így ebben az esetben a nagy összegű utalványrendeletet
  a rendszer csoportosra módosítja, és alá automatikusan generál a kiválasztott számlával megegyező összegű kis
  utalványrendeletet. Így a kapcsolat ezenk a kis utalványrendeleten keresztül valósul meg.


  131 MP


  A kapcsolat oszlopra új szűrés került:
  - Üres (nincs szűrés)
  - Stornó
  - Helyesbítő
  - Mindkettő (ekkor a sztornó és sztornózott számlák egymás alatt vannak)


  133, 134, 1312, 1319 MP


  Kimenő számlára is lehet szűrni.


  1312 MP - Tételek felvétele


  Ha van megadva mennyiség és bruttó összeg, akkor azok és az Áfa-kategória alapján az "Értékek kiszámítása" gomb megnyomásakor kiszámolja az Áfa értékét, a nettó összeget és a nettó egységárat.


  210 MP


  Készült egy első oszlop, amelyben alábontott főkönyvekhez Szerkesztés, alap főkönyvekhez Alábontás gomb van.
  RENDSZERADMINISZTRÁTOR-nak van az alap főkönyvekhez Szerkesztés gomb is.
  Az alábontás gombnál új főkönyvi szám felvitelekor készült egy hibaüzenetet arra, hogy az új főkönyvi szám nem lehet hosszabb 10 számjegynél.


  219-228 MP


  Egy intézményhez több bontást is fel lehet vinni, illetve kiválasztani.


  228 MP


  A szűrési feltételek a menü megjegyzi.


  318 MP


  A banki fájl beolvasásánál, ha már megnyitott banki naphoz tartozó tételt olvasunk be, akkor ezt jelzi a program és felajánlja a banki nap megnyitását (ha zárt), valamint a tétel beemelését a banki napba.

  323-324-347 MP

  Utalványrendelet kézi összevezetésénél új gomb jelent meg - "Ellenkező utalvrend" - mellyel a banki tétellel ellentétes irányú utalványrendelet vezethető össze.


  93 MP


  Az eltérő évre történő automatikus helyesbítés elutasítása úgy változott meg, hogy s helyesbítendő tételeknél található főkönyvi számokat a régi év számlatükrében és az új év számlatükrében összehasonlítja, és ha minden sorra minden főkönyvi szám egyezik, akkor nem tiltja az automatikus helyesbítést. Egyéb esetben továbbra is visszautasítja.
  Ha több sorban is hiba van, akkor kiírja az összes hibát egymás után, nem csak egyet.
  Ha rányomunk a "befejezés", vagy a "befejezés kontírlappal" gombok valamelyikére, akkor (ha a számlatükör évszám és az eredeti kontírozási évszám eltér) végignézi a "kontírozás tételek" táblázat sorait, és ha egyik sor főkönyv mezőjében sem talál 39-cel vagy 48-cal kezdődőt, akkor hibaüzenetet ír ki. (A "Hozzáad" gomb megnyomásakor nem fut le az ellenőrzés.)

  Nettó-áfa utólagos összekapcsolásához ki kell jelölni a "Régi tételek" táblázatban a megfelelő nettó (N betűs oszlop) és áfa (Á betűs oszlop) párt (egyszerre csak egyet), és megnyomni a "Nettó-Áfa összekapcsolás" gombot. Ebben a két oszlopban zöld szín jelzi a helyes összekapcsolásokat.


  96 MP


  Ellenőrzés fut le a mozgásnemekre vonatkozó egyenlegekre:
  121+122-221-222=0
  123+124-223-224=0
  125+126-225-226=0
  127+128-227-228=0
  Ha nem áll fenn az egyezőség jelzi, hogy hol van eltérés, de engedi könyvelni a tételeket ha nem 0 az eredmény.
  Új gomb: "Kijelölt tételekhez módosított előirányzat lekönyvelése". Csak a kijelölt tételekre végzi el a kijelölt irányzat lekönyvelését.

  9999 MP

  A 997 MP-nak megfelelő ellenőrzés fut le a zárás ellőt, amennyiben ez sikertelen, a zárás nem valósul meg.

  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux