1.479.20111213.2

   

  228 MP - Az intézményi adatoknál beállítható, hogy a pénztári automatikus igazolók kik legyenek. A 623, 624 és 626 menüpontokban érvényes.
  91,92,93,94,97 MP - A közlemény mezőbe írt értéket a böngészők ismét megjegyezhetik. Azonban továbbra sem lehet 60 karakternél hosszabb!
  121 MP - Automatikus kötelezettségvállalás elkészítése esetén egy felugró ablak tájékoztat annak sorszámáról.
  A 1310 MP a partnereket (amennyiben választhatóak) a következő képen rendezi: fő partner, majd a többi ábécé szerint növekvően.
  1111 MP - A kötelezettségvállalásban szereplő időszaki és kumulált előírások összegei a következő képpen kerülnek kiszámításra:
  - automatikus utalványrendelet generálásakor az elkészült utrendek alapján
  - ezek hiányában a Forint törlesztő részletek (első, többi részlet) és
  a megadott fizetési ütemnek megfelelően. Csak 2012.01.01-től érvenyes!
  228 MP - Lehetőség van az intézmény módosítása esetén beállítani a pénztári igazolókat. Az itt beállított értékek pedig automatikusan betöltődnek a 623, 624, 626 MP-okban
  112 MP - Jelzi a rendszer, ha kapcsolódik a szerződéshez dokumentum és lehetőség van átlépni a 11221-es MP-ba. Ennek hatására az aktuális kötvállhoz tartozó dokumentumok jelennek meg.
  906 MP - Egyedi nyilvántartó lap nyomtatása esetén már a kimenő számlák is megjelennek.
  97 MP - Bér tételekhez lehetőség van utalványrendeletet generálni.
  914 MP - Az intézményenkénti nyomtatás lehetősége.
  24 MP - Ha egy évnél idősebb az utalványrendelet (ami nincs utalva), akkor számlaszám inaktiválásánál ne jelezzen hibát.

  1.478.20111124.1

   

  906 MP - Egyedi nyilvántartó lap nyomtatása. Áfa kategóriánként illetve számlánként jelenik meg egy összesítő sor.
  9999 MP - Zárás során a 493-as főkönyv helyett a 4921-es főkönyvre kerülnek a tételek. Zárás időpontjának megadására van lehetőség. Mérleg nyitásra nem kerül sor.
  1121 MP - Készítő feltüntetve egy oszlopban.
  48 MP ki lehet választani a helyesbítő számlákat, és ott külön kezeli a visszafizetéses eseteket, a kiadási utalványrendeleteket jelenítve meg.
  1214 MP Ha az utalványrendelet vagy kis utalványrendelete teljesített, bank/pénztár összevezetett, zárt időszakra könyvelt - hibaüzenettel megszakad a futás.
  Javítások:
  Banki összevezetés: kis és nagy utalványrendelet is megjeleni könyvelésben.
  Fordított, támogatott számla utalványrendeletének nyomtatása.
  Több lista gyorsítása.
  49 MP hátralékszámítás.
  1217 MP és 1214 MP javítása további korlátozások bezetésével.

  1.477.20111018.1

   

  635 MP - KASZPER_ADMIN is nyithat fel pénztárat
  Könyvelés során - ha a bankszámlaszámnál fel van tüntetve az ellenszámla - akkor azon kívül mást kiválasztani nem lehet.
  1219 MP Pü. teljesítés oszlop felvétele
  133, 44 MP új felszólító levél sablon felvétele, és az ebben használható új mezők.
  2* MP  minden menüpont külön egyedi jogot kapott, benne a menüpont számával
  635 MP, csak arra az intézményre vizsgálja a zárást, amelyikhez a pénztárkönyv tartozik
  1111 MP az előírás összegek számítása során a generált utalványrendeletek alapján számolja az összegeket

  2011 szeptember

   

  11220 - Új menüpont kötelezettségvállalások sxc fájlból feltöltésére, leírás az info.ritek.hu -n
  131 MP - A teljesítést és hátralékot időponttól függetlenül hozza.
  228 MP - az "új kód"-ot módosításkor ne ellenőrizze, ha már van, de módosítani se módosítsa
  98 MP - Intézmény kijelölése és frissítés után már csak az intézményen lévő egyenleget mutatja.
  126 MP - Pénztári bizonylatnem engedélyezése.

  2011 augusztus

   

  Érvényesítő, utalványozó és ellenjegyző beállítása a 623, 624 és 626 menüpontokban.
  1112 MP és 1117 MP Az automatikus összevezetés ezután nem teljesítheti túl a szerződést, a kézi összevezetésnél pedig rákérdez.
  Bejövő számla érkeztetésénél (121) a kötelezettségvállalás túlteljesítését figyeli, ha az fellép, a 282 menüpontban megadható módon reagál.
  913 MP - A 10 és 20 bizonylatnem nélküli 30 és 40-es tételeket is megjeleníti.

  2011 július

   

  95, 96 MP Új lehetőségként ha *csak az intézményi szűrés* van beállítva a lista szűrőmezői közül, akkor az figyelembe veszi a könyvelésnél és az egyenlegszámolásnál is. Tehát így egy intézmény vagy intézmény csoport külön is könyvelhető
  914 MP Ha nem tartozik teljesítés az előirányzathoz, akkor számla neveként nyomtatásban az előirányzat főkönyv neve jelenik meg.
  906 MP Új lehetőségként a projektek kiválasztása mellé lehetőség van azokon kívül további részletezőkódokra szűrni. (A részletezőkódoknak magukban nincs hatásuk.)
  121 MP A kötelezettségvállalások listája tartalmazza a kötelezettségvállalás törzsadatainak évszámát.
  A 1411, 1421 és 1511 menüpontokban a kötelezettségvállalások minden partnere megjelenik a kötelezettségvállalás választó listában. Tehát egy három partneres kötelezettségvállalás három sorban jelentkezik, minden partnerre külön sorral. Így minden partnerhez lehet azonnal utalványrendeletet készíteni.
  A 61 MP-ban a módosító felületen megadható, hogy a pénztárbizonylatok dátum mezői az aktuális dátumra álljanak be alapértelmezésként, vagy legyenek üresek.

  2011 június

  1219 MP - Új menüpont a bejövő számlák összegzésére. Teljesítés és hátralék is szerepel benne.
  Partnerek esetében lehetőség a telephely illetve külföldi adószám feltüntetésére. A telephelyet a helységek közül kell kiválasztani. Ha ki van töltve, akkor számla felvételekor megerősítést kér a felvételre.
  906 MP - A B/K összesítő működése kicsit változott:
  Intézményi szinten konfigurálható utalványrendelet aláírás a nyomtatványon.
  1182 MP - csoportos utalványrendelet szerkesztése során fel lehet venni negatív összegű utalványrendeletet és meglévőt is be lehet választani.
  914 MP - részletező kódok szerint bontott nyomtatás a szakfeladatokhoz hasonlóan,

  2011 május

  Felhasználó helyettesítése - a helyettesítés immár minden menüpontban, listázásban működik.
  11221 MP - kötelezettségvállaláshoz dokumentumok elmentése. Leírás
  Pénztárbizonylat nyomtatása - nem látszik mindkét nyomtató gomb, csak amelyik példányszáma az adott esetben szükséges.
  210 MP - a következő évekre felveendő kötelezettségváltozások támogatására lehetőség van 6 évre előre felvinni főkönyveket.

  2011 február

   

  323, 324 MP nyitó egyenleg, záró egyenleg adminisztrátori joggal módosítható
  633 MP - az előlegek listájánál a stornózottak nem jelenjenek meg.
  112 MP - partner választás esetén csak az aktív neveket, címeket jeleníti meg.
  - ha nem bevételi a jogcím akkor negatív előjellel szerepel a részletezésnél  az összeg.
  - nyomtatott állapotú utalványrendelet esetében ha a kapcsolódó kötelezettségvállalásban a partner adataiban változást eszközölünk (pl.: bankszámlaszám változik), akkor az utalványrendeleten az adatok a változásnak megfelelően aktualizálásra kerülnek.
  1319, 1320 MP - a teljesítés dátuma és a fizetési határidő módosítható, mentésnél az újonnan létrejövő számlára a két érték kerül le.
  27 MP - ha a kód, megnevezés, áfa kategória mezők értékét módosítják és a jegyzék használva van, akkor hibát dob a rendszer.
  906 MP - a projektek közül többet is ki lehet választani.
  623, 624, 625 MP pénztárbizonylat nyomtatásánál a pénztárkönyvhöz tartozó intézmény jelenik meg.
  91 MP - a kontírozási tételek listában ha jó az áfa kapcsolat akkor az 'N' 'Á' (nettó, áfa) mezők zöldek lesznek.
  481 MP - az utalványrendelet jogcíme nem változik a kapcsolást követően.
  1314 MP - Kimenő számla nyomtatása esetén nyomon követi kinyomtatott példányok számát, és ezt a nyomtatványon is megjeleníti. Valamint konfigurációban beállítható, hogy rákérdezzen-e a rendszer, hogy sikerült-e a számlák kinyomtatása. Nemleges válasz esetén számlák újra - változatlanul - kikerülnek nyomtatásra.
  93 MP - eddig ha a felhasználó "kijelölt tétel helyesbítése" gomb lenyomása előtt a kontírozási dátumot nem töltötte ki, akkor adott napra tette azt automatikusan. Mostantól erre figyelmeztet egy felugró ablakban.
  114 MP - olyan kötelezettségvállalás nem aktiválható, amiből van újabb változat, és az aktív.
  9050 MP - kiegészítve egy olyan beállítható lehetőséggel, hogy csak a kijelölt intézményekkel dolgozzon, semmilyen alárendelést ne vegyen figyelembe. Valamint nincs az intézmény adószáma szerint korlátozva, hogy megjelenik-e a listában.

  2011 január

   

  Előleg kimenő számlák felvételének lehetősége
   A 1310 MP-ban lehet készíteni, készítésének menete megegyezik a kimenő számláéval, azonban az "Előleg számla" mezőt be kell jelölni hozzá. Nyomtatási képén szerepelni fog az "ELŐLEG" szó. Módosítása, igazolása, helyesbítése, nyomtatása nem különbözik a többi számláétól. A 1320 MP-ban egy vagy több, azonos kötelezettségvállaláshoz tartozó előlegszámlából végszámla készíthető.

  1411,1511 MP  Ha az "utalva" mező be van jelölve, akkor az utalványrendelet a megadott értéknapnak megfelelő év szerinti sorszámozással készül.

  1220 MP - javítás. Az inaktív utalványrendeleteket már nem számolja bele a számlán már meglévő összegbe.

  116 MP - Csak áfa körön kívüli kötelezettségvállalások jelennek meg.

  112 MP - Módosító felületén nem adta fel automatikusan a főkönyvet, nem tárgyévi kötelezettségvállalás módosításakor.
  112 MP - Egyszeri fizetés esetén a fizetési ütemterv automatikus létrehozása a az előírás végdátumára.
  49 MP javítása, mert a határozatok iktatószámai nem jelentek meg bizonyos esetekben.
           Kimenő számla nyomtatási képén a kiállító intézmény neve esetében sortörés lehetséges, hogy kiférjen.
  1411, 1511 MP - ha az "utalva" mező be van jelölve, akkor az utalványrendelet a megadott értéknapnak megfelelő év szerinti sorszámozással készül.
  131 MP Nulla, nem nulla szűrési lehetőség a teljesítés és hátralék oszlopokon.
  1413 MP A teljesítés igazolás nyomtatási képén a cím (helység) az igazolt utalványrendelet intézményének címe.
  21 MP Bankszámlával még nem rendelkező ügyfél módosításakor lehetőség bankszámla felvitelére.
  621 és 622 MP A pénztári időszak nyitásakor a nyitás dátuma megadható, és módosítható. A nyitás dátumának a pénztár évében kell lennie, és nem lehet előbb, mint a legutóbbi zárás dátuma plusz egy nap!

  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 0 db

   
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux