1.503.20131107.1

  - Inaktív kis utalványrendeletek nem jelennek meg a nyomtatáskor.
  - Pénztári előleg kiadása és bevétele csak áfa körön kívül történhet
  - Áfa kategóriák karbantartásánál megadható, milyen sorrendben jelenjenek meg a kiválasztó mezőkben.
  - 998 MP: a lista exportálása is figyelembe veszi a lista feletti intervallum szűrést.
  - 324 MP: elérhető a csoportos utalványrendelet elkészítésekor kettő új gomb: "Minden kijelölt tételre" feliratú gombok a partner és a jogcím kiválasztása mellett. Ezek csak a listában kijelölt tételekhez állítják be az adott tulajdonságot, nem mindhez.
  - 635 MP: a tételek listájában azokat a tételeket, amik nem előlegek és kiadásiak, a KASZPER adminisztrátor előleggé tudja tenni, ahol az előleg megjegyzése a forgalom megjegyzése, lejárta pedig az forgalom felvételétől számított 15 nap lesz. Zárt pénztári időszak esetében nem elérhető.
  - 635 MP: az előzőhöz hasonlóan a tételek listájában azokat a tételeket, amik előlegek, de nincsenek bevételezve, a KASZPER adminisztrátor sima tétellé tudja visszaminősíteni, ha az adott előleg még nem lett bevételezve. Zárt pénztári időszak esetében nem elérhető.
  - 1215 MP: a számlák visszamozgatása során már nem kötelező az utalványrendeletek inaktiválása, azokat változatlanul is lehet hagyni.
  - 1217 MP: a kontírozó felületre ne lehessen átugrani.

  A verzió legfontosabb változása, hogy az eddigi három helyett a bejövő
  számlákhoz bármennyi tétel rögzíthető. Azonban továbbra sem lehet háromnál
  több áfa kategóriát rögzíteni egy számlán.Bővebben...
  

  1.502.20130927.1

  Edit section

  - 1312 MP - A felületre tettünk egy jelölőnégyzetet, amivel lehet a számla előleg jellegét változtatni.
  - 9050 MP - A tételes/csoportos segédlet javítása.

  1.502.20130827.1

  Edit section

  - Csekk nyomtatásánál a közlemény mező első sora a csatolt kimenő számla száma, ha van.
  - 906 MP - Ezentúl a leszűrt lista egyenlege gombnyomásra ki/be kapcsolható. Ezzel jelentősen gyorsul a felület, mert sokszor nincs szükség az egyenlegre.
  - Csoportos utalványrendelet nyomtatásakor a kicsi utalványrendeletek listájában szerepel majd a számlaszámuk. (RT#21784)
  - 323, 324 MP - lehetségessé vált a lapozás a banki napok között a "Megjelenítés" gombok meletti gombokkal.
  - 323, 324 MP - KASZPER_Admin vagy Banki_Admin egy vagy több nem összevezetett forgalmat egy másik banki napba helyezhet át. (Csak már meglévő banki napba.) Az egyenlegek és a terhelések/jóváírások száma automatikusan változnak.
  - 231 MP - Az előirányzatkódhoz egy sorrendi szám köthető, ami alapján a kontírozó felületeken lehet szabályozni a lenyíló listában megjelenésük sorrendjét.
  - A partneradatokhoz felvehető a csoportazonosító, ami megjelenik a kimenő számla fejlécében
  - Banki nyomtatások, címletjegyzék sablonjai kicsit változtak, mert újabb sablonkezelő szoftverre kerültek át.
  - 91 MP - beemelhetőek a tételek sxc formátumú táblázatból. Példa fájl: http://info.ritek.hu/@api/deki/files/299/=91mp_sablon.sxc

  1.501.20130812.1

  Edit section

  - 323, 324 MP - lehetségessé vált a lapozás a banki napok között a "Megjelenítés" gombok meletti gombokkal.
  - 323, 324 MP - KASZPER_Admin vagy Banki_Admin egy vagy több nem összevezetett forgalmat egy másik banki napba helyezhet át. (Csak már meglévő banki napba.) Az egyenlegek és a terhelések/jóváírások száma automatikusan változnak.
  - 231 MP - Az előirányzatkódhoz egy sorrendi szám köthető, ami alapján a kontírozó felületeken lehet szabályozni a lenyíló listában megjelenésük sorrendjét.

  1.500.20130620.1

  Edit section

  - A 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 menüpontok működése jelenleg igen kényes az intézményekhez beállított főkönyvek számára.
  Amikor először lépnek a menüpontba, akkor annak beöltése valóban tovább tart, mint eddig. (Ennek oka az idén történt számlatükör és kontírozás szabály változások.)
  De a beolvasott beállításokat megőrizzük, így a folyamatos könyvelés során már nem kell további hosszabb várakozásokra számítani. (A megőrzés miatt az intézmény-főkönyv összerendelések változásának érvénybe lépéséhez a könyvelő kollégának ki kell lépnie a rendszerből, ha épen kontírozott, és szüksége van az új beállításokra.)
  - 1212 MP - fehér képernyő hiba a kötelezettségvállalásról leszedésre. Javítva.

  - 9050 MP - a fordított ÁFA-s tételek közvetlenül nem jelennek meg a menüpontban csak akkor, ha azokat az új 9054 MP-ból átadják ennek a menüpontnak

  - 9052 MP - a ki nem fizetett bevallási időszaki teljesítési (ÁFA tv. szerinti) időpontú bejövő számlák kigyűjtését is elvégzi a menüpont.

  - 9054 MP - új menüpont – a fordított ÁFA-s számlák kigyűjtése és átadása az ÁFA bevallás (9050 MP) részére

  1.500.20130604.1

  Edit section

  - Banki napok beolvasása és nyitása során a banki könyvelési dátumot igyekszik használni, ahol ez elérhető információ.
  - A 906 MP "B/K összesítő" táblázata tartalmazza a partner nevét is.
  - 118 MP - A barter tételeinek hozzáadásánál a listába új gomb került be, ami az utalványrendelet tlejesítése nélkül kapcsolja az a csoportos alá ("Hozzáad teljesítés nélkül" gomb).
  - A 133 MP-ban a nyomtatott egyenlegközlőn nem jelennek meg a számlák, amik fizetési határideje nagyobb, mint a lap tetején beállított határnap.
  - 902 MP - projekt előszűrési lehetőség beépítése.
  - 46 MP - "Intézmény" oszlop szűrhető.
  - 228 MP - Az intézmény törzsadatainál a NAV (ABEVJAVA) által használt struktúrával adandó meg a cím.

  Számlatükör átforgatás a helyi önkormányzati rendszerben

   

  2013. évtől a kiadásokat és bevételeket is el kell különíteni azok jellege szerint államigazgatási, kötelező vagy önként vállalt feladatokra. Ha a felmerüléskor nem dönthető el az adott tételről, hogy az milyen jellegű akkor átmenetileg megosztandó jelleggel kell ellátni.

  Annak érdekében, hogy ezeket a jellegeket elkülönítsük, listázni tudjuk, a következőket hajtjuk végre a SALDO-s számlatükör főkönyvi elkülönítésein kívül:

  A jövőben az előirányzatkódokat erre az elkülönítésre használjuk. Akik érdemben használták eddig az ei. kódokat, azoknak a meglévő kódokat ezekkel a jelleg jellemzőkkel mindenképpen ki kell egészíteni. Akik eddig nem használták, azoknak a jövőben ezeket is használni szükséges majd. Az új típusú elkülönítés érdekében új előirányzatkódokat vezetünk be:

   • (ÖNV) önként vállalt

   • (KÖT) kötelező

   • (ÁIG) államigazgatási

   • (MEG) megosztandó

  Természetesen a ei. Kódok tovább bonthatók, de a jellegük megadása kötelező. Ezt a 231 mp-ban lehet megtenni.

  Ez a változtatás elősegíti, hogy pl. főkönyvi kivonatot kérjünk le a kötelező feladatokra.

  Ezt a jelleget bevezetjük a főkönyvek esetében (210 mp) is és használható a részletezőkódoknál (28 mp) is.

   

  Annak érdekében, hogy a jövőben az ei. kódok használata könnyebb legyen további változtatásokat hajtunk végre. Kontírozásnál a részletezőkód mezőt előrébb hozzuk a rögzítési sorrendben és amennyiben élünk azzal a lehetőséggel, hogy a részletezőkódot ellátjuk az új tulajdonsággal, akkor csak ennek megfelelő ei. kódot és főkönyvet lehet majd rögzíteni (a részletezőkód kiválasztása utáni adatmezőkben a választási lehetőség szűkülni fog). Amennyiben a részletezőkód erre vonatkozó információt nem tartalmaz, az ei. kód, bontás és főkönyv mezőben mindegyik jellegű főkönyv, kód használható. Aki nem él ezzel a lehetőséggel a részletezőkódoknál, ott is csak azonos tulajdonságú ei. kódot és főkönyvet tudunk csak rögzíteni egy gazdasági eseményként.

  Bevezetésre kerül egy új rögzítési mező a kötelezettségvállalások rögzítésénél (112 mp) is. Abban az esetben ha olyan kötelezettségvállalást rögzítünk, mely államigazgatási vagy kötelező feladathoz tartozik (az ei. kód mező kitöltése itt is kötelező lesz), akkor a mező kitöltése kötelező lesz, amibe a jogszabályi hivatkozást kell rögzíteni.

   

  A 2013. évi számlatükör átforgatáshoz a következőkre lesz szükség:

  1. Azon főkönyvek esetében, melyek a korábbi években valamely főkönyv alábontásaként lettek létrehozva, de az idei SALDO-s számlatükör tartalmazza, ott szükséges az új számlatükörnek megfelelő alábontás főkönyv létrehozása, hogy oda átforgatható legyenek az idei tételek, és hogy ezt követően a főkönyv nevét aktualizálni tudjuk.

  2. Amennyiben a részletezőkódoknál a jelleg megadását egy táblázatban megküldik részünkre, annak aktualizálását mi fogjuk elvégezni, de ezt Önök is megtehetik a 28 mp-ban.

  3. A főkönyvi átforgatáshoz szükséges kiegészítő adatokat megadása. Például ha adott intézménynél minden teljesítés, előirányzat csak a kötelező jellegű főkönyvön lehet, akkor ezeknek az intézményeknek a felsorolása, vagy ahol egy adott intézmény esetében a részletezőkódok vagy szakfeladatok egy része a kötelező feladatokra megy a másik része meg az önként vállalt feladatokra, akkor ezekre a plusz forgatási feltételekre szükség lesz.

  1.499.20130531.1

  Edit section

  Az intézmények megnevezésének időhöz kötött kezelésének támogatása. Jelenleg ez a kimenő számla, utalványrendelet és szerződés nyomtatásnál van kihasználva, és a felületről nem beállítható, csak mi tudjuk állítani. Ezért kérjük, hogy intézménynév változtatási igényét felénk jelezze.

  1.499.20130503.1

  Edit section

  - A 46-os mp-ba intézmény szűrési lehetőség került beépítésre. Minden mező kitöltése kötelező. A 'Listázás' gombra kattintva a szűrési feltételek között láthatóak a kiválasztott intézmények. Az értékvesztési mutatók tábla utolsó oszlopában került megjelenítésre az intézmény kód. A 'nyomtatás' gombra kattintva a nyomtatási képen is láthatóak az intézményi adatok. A jogcím száma oszlopban szereplő jogcímre kattintva lehetőség van részletes lista készítésére.
  - Tovább finomítottunk az intézmény használati területének beállításán. Így a 228 MP-ban beállítható, hogy az intézmény hol jelenik meg. Lehetőségek: * Számlázásnál és könyvelésnél is - minden menüpontban szerepel * Számlázás - csak a 112,121,122,1310,1411,1511 stb. tehát a számla, kötelezettségválasztás és bizonylat rögzítő felületeken * Könyvelés - a 91-99 menüpontokban és a számviteli listázásoknál * Sehol - a fenti helyeken nem
  Az intézmény a különböző adminisztrációs menüpontokban továbbra is megjelenhet!
  - A könyvelési felületeken a beállított adatok az esetleges hibaüzenet után sem állank vissza a kiinduló állapotba.
  - 313,314 MP - külön gombbal EDIFACT PAYORD formátumban is kinyerhető a banki import fájl, a beállított banktól függetlenül. Természetesen ez művelet is utalásnak minősül, és módosítja at utalványrendelet állapotát.

  1.498.20130416.1

  Edit section

  - Banki összevezetés utalványrendelet generálásánál új gomb és lehetőség: "Utalványrendelet a partner megjegyzésével" (RT#19325)
  - 121 MP - Automatikus kötelezettségvállalás készítése nem készpénzes esetben is. (RT#19501)

  1.498.20130410.1

  Edit section

  - 118 MP - Az utalványozó, érvényesítő és ellenjegyző megadható.
  - 906 MP - Szűrt eredmény összesítő nyomtatásakor a nyomtatványon az előszűrési paraméterek is megjelennek.
  - 1319 MP - Mennyiség lehet négy tizedesjegynyi pontosságú tört szám (RT#18075)
  - 324 MP - A 228 MP-ban a banki érvényesítő, utaló és ellenjegyző személye is beállítható.
  - Külső kimenő számla sztornózása és helyesbítése lehetővé vált belső számlával.
  - 121 MP - Bejövő számla rögzítése kötelezettségvállalás nélkül is lehetséges, de igazolása és utalása már nem. A 484 MP-ban kapcsolható a számla kötelezettségvállaláshoz. Ideiglenesen visszaállítva. RT#19553
  - 112 MP - Már meglévő kötelezettségvállalás partnereinek beemelésére lehetőség nyílt. (RT#16409)
  - 281 MP - Csak a felhasználóhoz rendelt intézmények látszanak.
  - MÁK kontírlap nyomtatás: több hely az intézmény kódjának.
  - 319 és 320 MP - Beolvasásnál azokat a banki tételeket, amik egy másik banki naphoz már be lettek illesztve (értéknapjuk előbbi), kihagyja. Itt ismét felhívnám a figyelmet, hogy a banki napokat sorrendben kell feltölteni és megnyitni, lehetőleg rögtön a feltöltés után.
  - 228 MP - Az intézménynél beállítható, hogy a kötelezettségvállalás az eddigi sablonnal történjen, vagy a kötelezettségvállalónak és ellenjegyzőnek is aláírási helyet biztosító sablonnal. Az előbbi a "Szerződés előlap" míg az utóbbi a "Szerződés aláírás". Az alapbeállítás a régi sablon.
  - 112 MP - A nyomtatás a kötelezettségvállalás intézményétől függően - a fenti módosításnak megfelelően - a beállított sablonnal működik. Egyszerre csak egy fajta sablon szerint lehet nyomtatni.
  - Kimenő számla nyomtatása során csak az első példányon jelenik meg az aláírások helye (ajánlott a nyomtatás sikerességét megkérdező lehetőség bekapcsoltatása), a "Számla aláírás nélkül érvényes" szöveg kikerült a nyomtatási képből.
  - 912 MP - kezdő dátumot használja a teljesítés számolásához a részletes nézetben január 1-e helyett.
  - MIK utalványrendelet sablon lábléc és oldalszámozás kicsinyítése, hogy több hely legyen a lapon.
  - 1217 MP - Utalványrendelet összegének módosítása a csoportos összegének a módosulását is kiváltja.
  - 625 MP - Pénztárbizonylat stornózásánál admin joggal rendelkező felhasználók megadhatják a sztornózás dátumát.
  - 635 MP - Abban az esetben, ha visszamenőlegesen kerül felnyitásra egy időszak és van másik időszak is nyitva, akkor az új időszakot csak akkor lehet lezárni, ha minden más időszak le van zárva.
  - 49 MP - Évszám oszlop felvétele.
  - 119 MP - Új állapot, az "El nem ismert állapot" felvételének lehetősége. 131 és 49 MP-ok működése megfelelően módosítva.
  - 112 MP - Kötelezettségvállalás felvétele és módosítása esetén először a jogcímet kell kiválasztani, ezután jelennek meg a részletezők, de - a könyveléshez hasonlóan - csak a 281 MP-ban az intézményhez kapcsolt részletezők használhatóak.
  - 912 MP - Részletes listában jelzi, hogy ha van könyvelés a kötelezettségvállalás utalványrendeletei alatt, de más részletezőkódon.
  - 13901 MP - Külső kimenő számla módosítása. A listában az aktív, kiküldött állapotú külső kimenő számlák jelennek meg. A számlaszámra kattintva érjük el a módosító felületet. Lehetőség van új tételek hozzáadására illetve a felületen elérhető adatok módosítására. A módosít gombra kattintva lehet a változtatásokat érvényesíteni.
  - 228 MP - Könyvelésben használat beállítása. Ha az adott intézmény esetében ez nem leges, akkor az a 91-98 MP-ban nem jelenik meg.

  1.497.20130218.1

  Edit section

  - 94 MP - A 987 használatát ellenszámlaként engedélyeztük: de csak mozgásnem: 810 és a főkönyv 17*, 28*, 29*, 43*, 44*, 45*, 41?236, 41?237* esetén.
  - 318 MP - Egy napon belül ugyanazon bankszámlára több csekkértesítő fájl is feltölthető. Ha már van feltöltött, akkor figyelmeztet.
  - 97 MP - Az elkészíthető utalványrendelet kiadási jogcíme nem csak bér típusú lehet.
  - 112 MP - Kötelezettségvállalás felvitelekor egy már meglévőből a partnerek beemelése.
  - Automatikusan generált fordított ÁFA utalványrendelet intézményi bankszámlához kötése, APEH típus törlése.
  - 1210 MP - Igazolások dátum lista bővítése.
  - 228 MP - Alapértelmezett igazolók beállítása banki összevezetésre.
  - 1411, 1511 MP - Igazolás dátuma alapértelmezetten az aktuális napra áll.
  - 1310 MP - Számla sorszáma még nem kiosztott, ezért csak üzenet a helyén a tétel felvitelekor. (RT#17637)
  - 324 MP - Utalványrendelet készítésekor az ellenjegyzések adatai kötelezőek. A banki tételeknél beállított ellenjegyzőket alapértelmezettként beállítja.
  - 1310 MP - A kimenő számla készítésénél, ha a fizetési mód készpénzes nem lehet dátumot állítani. Minden dátum a kiállítás napja.
  - 9050 MP - Áfa bevallás tételes részéhez segítség nyomtatható a "Vissza" gomb feletti gombbal.

  1.496.20130129.1

  Edit section

  - 25 MP - intézményi bankszámlaszámhoz megadhatóak "másodlagos" intézmények is. A számlaszámot az ezekhez rendelt felhasználók is láthatják rögzítés során.
  - 218 MP - külön gombbal elérhető a számlatömb listában, hogy ne csak a felhasználóhoz tartozó intézmény számlatömbjét tudjuk a felhasználóhoz rendelni.

  1.496.20130125.1

  Edit section  - 123 MP - A teljesítésigazolót és a teljesítésigazolás dátumát hasonlóan lehessen kiválasztani, mint a 1121 mp-ben.
  - 1418(1) MP - Csoportos beszedés kezelése.
  - 281 MP - A 28 MP-ban az adott intézményhez felvitt részletezőkód esetében a jelölőnégyzeten látszódjon az hogy a részletezőkód az adott intézmény számára látható (a 2101 mp működéséhez hasonlóan)
  - 24 MP - Partner címe a listában megjelenik.
  - 21 MP - Adatok törlődnek felvitel után a szövegmezőkből. Jobban látható tájékoztató üzenetek.
  - MIK - Utalványrendelet nyomtatási képe a T/K jel és áfa visszaigénylés adatokkal bővült.
  - 218 MP

  • "Ki látja" gombra kattintva a „Felhasználó jogosultságainak beemelése” gomb: csak azokat a csoportokat emeli be, akik a kiválasztott felhasználóhoz is be vannak állítva
  • "Módosít" gombra kattintva "Új csoport" gombra kattintva  a "mindet kijelöli” jelölő négyzet csak a bepipált csoportokat emeli be
  • "Ki látja" gombra kattintva "Felhasználó lássa gomb" – a jelölő négyzet és a "mindet kijelöli” csoportos kijelölés működik, és csak azokat a csoportokat emeli be, amelyek be lettek pipálva
  • "Módosít" gombra kattintva "Felhasználó jogosultságainak beemelése” gombra kattintva egy külön gomb került ki: "Számlatömb jogosítás másolása"
  • Csak a kiválasztott dolgozó által látott intézményhez tartozó számlatömböt emeli be

  - 1310 MP - A számla közleményébe nem a jogilag kifogásolt "Szerződés", hanem "Köt.váll.szám" emelkedik be a közleménybe.

  - 97 MP - Ha a lista feletti intézményválasztóban kiválasztunk egy intézményt, és a "Frissít" gombot nyomjuk mellette, akkor az lista szűrt lesz az adott intézményre és hónapra.


  - 133, 49 MP - Hátralékot a beírt határnapra számítja ki, nem az aktuális napra.
  - 112 MP - A részletezőkódok mellett szerepel a B/K jelük is.
  - 2223 MP - Új menüpont, amely csak KASZPER_Admin joggal érhető el. Arra szolgál, hogy egy intézményhez beállított főkönyvi, részletező, szakfeladat kapcsolásokat egy másik intézményre másoljuk. Megadható, hogy melyik évben legyen a másolás értelmezett. Hogy a cél intézmény gyermekeire is lefusson-e a másolás. Illetve, hogy a célhoz tartozó jelenlegi beállítások törlődjenek-e. Ebben az esetben ugyebár a cél intézmény beállítás pontosan az lesz, mint a kiindulásié. Mivel az esetleges elrontott másolás visszaállítása tekintélyes munkával járhat, kérem a fokozott figyelmet a menüpont használatakor.
  - Hivatali bankszámlák "program" és "szakképzési" típusainak megszüntetése, mert semmiben sem különböztek kezelésükben az "alszámlával".
  - 914 MP: Könyvelt ill. kontírozott tételekre való szűrés lehetősége.
  - 9991 MP: Projekt költségek kigyűjtése (Részletezőkód módosítása).
  - 9998 MP: Év végi zárás - MIK eltérések.
  - 28 MP: Típus mezőt nem használjuk a továbbiakban.
  - 912 MP: új részletezés funkció (eltérő csoportosítás: kötelezettségvállalások és utalványrendeletek szerint).
  - 112 MP: A jogcím fizetési módját a kötelezettségvállalás készítésnél figyelembe veszi a program.
  - 94 MP: Adatimport lehetősége sxc fájlból.
  - 1155 MP: Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétel.
  - 9* MP: időszaki zárás dátum ellenőrzésének módosítása.
  - 9* MP: ÁFA rögzítés szabályainak módosítása.
  - 133,49 MP: Hátralék kezelés módosítása.
  - 9* MP: Kontírozási felület - intézményi hozzárendelések szerinti aktualizálás.
  - Ahol a partneradatokat lehet módosítani a számla, utalványrendelet, kötelezettségvállalás felvevő felületeken, ott ezek a lehetőségek csak azoknak jelennek meg, akiknek van partneradat kezelési joga.
  - 121,1310,1321,1411,1511 MP: Művelet végrehajtásáról visszaigazolás a felhasználó számára.
  - Kimenő számlák felvételekor és módosításakor a törvényi változásoknak megfelelően kettő millió Forint áfa összeg felett a partnernek kötelező az adószám/adóazonosító jel.
  - 1318 MP: Lehetőség a sztornó számla sztornózására. Ebben az esetben az eredetileg stornózott számla és a stornó számlája közötti kapcsolatot megszűnik és a stornózott számla vissza áll a stornózás előtti állapotába.
  - 228 MP módosítva, csak a 218 MP-ban a felhasználóhoz rendelt intézményeket látja.
  - 112 MP - Jogcím kiválasztása után csak a megfelelő B/K jel szerinti részletezők jelennek meg.
  - 1219 MP - új oszlop: fizetési mód.
  - 131 MP - új oszlop: fizetési mód.
  - 1212 MP - új oszlop: kapcsolódó számla teljesítésének dátuma.
  - 218 MP - új lehetőség: felhasználó PAPIRUSZ intézményének beállítása a "Módosítás" gomb után.

  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 0 db

   
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux