1.495.20121012.1
  Edit section

  - Kimenő számla sztornózásánál figyelmeztet, ha a számlatömb nem egyezik a sztornózottéval.
  - 906 MP: Az előszűrést követő felületen lévő "bankszámla egyeztetés" funkciógomb a kontírdátumra szűr, nem az értéknapra.
  - 94 MP:

  1. A záráskor lefutó nyitó tartalék és az azokat alkotó elemek egyeztetése is ellenőrizve lesz
   (15, 25, 55, 98 bizonylatnemekre): 178* + 31* + 32* + 33* + 34* + 39* + 488* - 48* - 399* + 2911* + 2921* + 2931* + 2941* - 4551* - 4561*= 42*
  2. Ha az ellenszámla 42* és főkönyv 41*, illetve ha ellenszámla 41* és főkönyv 42* akkor figyelmeztető üzenet.
  3. Ha a főkönyv 456* vagy 29*, akkor az ellenszámla csak 41237 vagy 41337 lehet.

  - 125, 1411, 1511 MP: Ha olyan hivatali bankszámla és intézmény kerül kiválasztásra, melyek a 221 MP-ban nincsenek egymáshoz rendelve, akkor figyelmeztet.
  - 133, 134, 135 MP: A szűrés szerinti összesítést csak gombnyomásra mutatja meg, így javítva a performanciát.
  - 125 MP: 0 összegű utalványrendeletet nem készít, csak a számla állapotát állítja utalványozottra.
  - 121 MP: Új gomb a felületen, "Felvitel az adatok megjegyzése nélkül".
  - 91 MP: Amennyiben csak a kontír soron van kivonat sorszám, akkor azt szerepelteti a listában.
  - 1212 MP: Új oszlop, amely a csoportos utalványrendeletét mutatja, ha van.
  - 9050 MP: Kiadások nyomtatásánál az EVA összesítésnél külön hozza a visszaigényelhető (2) összesítését is.
  - 9050 MP: Új nyomtatási lehetőség, ez azokat a számlaszámokat is meg fogja jeleníteni, ahol nem a könyvelt csoportos utalványrendelethez tartoznak a számlák, hanem a kis utalványrendeletekhez.
  - 92 MP: Új oszlop: "Jogosítási csoport", mely a kontír tételt készítő felhasználó fő jogosítási csoportját mutatja.
  - 911 MP: Minden intézmény megjelenik, ahol a főkönyv jogosítva van. Új oszlop: található-e könyvelés az adott főkönyvön.
  - MIK: Utalványrendelet nyomtatásánál lehet kérni, hogy az utalványrendeleten minden kontírsor megjelenjen, ne csak a helyettesítők.
  - 123 MP: Igazoló személy és dátum megadása.
  - 321 MP: "Összeg" oszlop szűrhető.
  - 29 MP: Előszűrő felületen az intézményi oszlop felett intézményi kiválasztására lehetőség, hogy az egy-egy intézményhez hozzárendelt szakfeladatokat le lehessen szűrni.
  - MIK fromátumú utalványrendelet nyomatatásához központilag beállítható, hogy minden könyvelési sor rajta legyen az utalványrendeleten.

  1.494.20120726.1
  Edit section

  - 1411, 1511 MP - Az érvényesítők és az érvényesítések időpontjai megadhatóak, de természetesen csak akkor kerülnek az utalványrendeletre, ha az "utalva" be van jelölve az oldalon.
  - MIK utalványrendelet nyomtatására új sablon készült, mely tartalmazza, a kötelezettségvállalás bruttó összegét, és számvitelileg szabad összegét. (A sablon használatát kérje a RITEK ZR.t munkatársaitól.)
  - 914 MP - Főkönyvi nyomtatás során a főkönyvi csoportok mélységének módosítása. Eddig csak maximum 3-as mélység volt elérhető. A jövőben főkönyvi csoportoktól függően 3-4-5 mélység lehetséges.
  - 1310 MP - Ha a kimenő számla végösszege a felvitel során kevesebb, mint 5-el tér el a hozzá kiválasztott kötelezettségvállalás bruttójánál, akkor jelez a program.
  - 118 MP - Csoportos utalványrendelet készítésekor lehetőség van intézményválasztásra.
  - 1181 MP - A csoportos utalványrendelet intézménye és számlaszáma automatikusan meg kell, hogy egyezzen az alá kapcsolt utrendek intézményével.

  1.493.20120723.1
  Edit section

  - 93 MP - A nettó-áfa kapcsolatban lévő tételek esetében a pár mindkét elemét ki kell választani helyesbítésre.
  - A vonalkód beolvasó mezők a 118, 1217, 92 és 93 menüpontokba is bekerültek.
  - PAPIRUSZ - KASZPER kapcsolat: típus szerinti átadhatóság.
  - 98 MP - Napra pontos dátum adható meg az egyenleg meghatározásához.
  - 1418 és 14181 MP - Lehetőség a Szocio.NET-ben elkészített számlák kézi vagy automata importjára.

  1.492.20120628.1
  Edit section

  - Banki összevezetés során az utalványrendelet készítő felület a partneradatokat nem jegyzi meg.
  - 121 MP ha kötelezettségvállalás készül automatikusan a számla érkeztetésnél, akkor a fizetési határidő napjára készül hozzá fizetési ütemterv.
  - MIK: csoportos átutalásos utalványrendeletet lehet nyomtatni kontír nélkül, ha az alatta lévő kicsik állapota nyomtatott, utalt vagy teljesített.
  - A partner összevonásakor azok a nevek és címek, amik még nincsenek sehol sem felhasználva, inaktiválódnak. Tehát a 21MP-ban nem jelentkeznek.
  - 21 MP "id" oszlopa sorrendezhető.
  - 92 MP könyveléskor az utalványrendeleten lévő bankkivonat sorszámot átmásolja a kontírra, ha azon nincs megadva ez az érték.
  - 97 MP új oszlop: utalványrendelet sorszáma. A sorszáma mögött tartalmazza a B/K jelét is.
  - 126 MP a sorok a 91 MP-hoz hasonlóan színezettek a az utalványrendelet kontírozási állapotának megfelelően.
  - 632 MP csak zárt időszakra lehet rovatelszámolást nyomtatni.
  - Kimenő számla nyomtatásakor a jogszabály már nem követeli meg, ezért lehetőség nyílik egyszerűsített formátumú nyomtatásra, amely intézményi szinten megadható. Amennyiben kérik, úgy az "EREDETI" és "MÁSOLAT" feliratok, valamint a kinyomtatott példányok száma nem jelenik meg a számlán, ezért minden számla egyforma lesz. Mivel ez feleslegessé teszi a 1314 MP nyomtatási utáni rákérdezését is, ezért ez a rész is ki lesz iktatva.
  - 112 MP módosítás előtt megerősítést kér.
  - 2226 MP új menüpont a PAPIRUSZ irathoz kapcsolt KASZPER objektumok kilistázására és a kapcsolás esetleges törlésére.

  1.491.20120614.1
  Edit section

  - Kiadási utalványrendeletekhez nem nyomtat csekket.
  - Csekkeken szerepel a feladóvevényben a fizetési határidő és a számlaszám. A számlaszámot a 14-ik karakternél törjük, ha kell.
  - 1314 MP - a "Csoport" oszlop kivéve.
  - A banki menüpontok egységesítése megtörtént, tehát az NGSZ almenü pontjai a 32 és 35 almenübe kerültek, ahol szükséges volt elkülönítésük, ott az (Önálló intézmény) megjelöléssel. Egyelőre az NGSZ almenük is megmaradtak, ha esetlegesen valami probléma merülne fel, de ha nem érkezik visszajelzés, akkor a következő kiadásban már nem fognak szerepelni.

  1.490.20120531.1
  Edit section

  - Banki összevezetésnél a készülő utalványrendelethez megható az utalványozó, ellenjegyző és érvényesítő.
  - Részletezőkódok inaktiválhatóak (amennyiben még nincsenek használatban), a részletezőkódok módosítása menüpontban.
  - 121MP-ban a számla érkeztetésnél kötelező mezőként a megjelennek a kötelezettségvállaláshoz minimálisan szükséges adatok. Ha választ kötelezettségvállalást, akkor automatikusan vannak ezek a mezők kitöltve, de nem lehet azokat szerkeszteni
  - Nettó bér utalványrendelet készítése megtartja a KTK kódokat a bruttó tételekről.
  - Számlatömbök használata kimenő számlák kiállításakor.
  - Intézmény rövid megnevezésének lehetősége (ETELKA modul használja).
  - A 97 MP MÁK bérfájl beolvasása során már a 6-os főkönyvek is feldolgozásra kerülnek. Ehhez - ha szükséges - a 224 MP-ban megadható a 6-osról 6-osra megfeleltetés. (KTK kód kitöltése felesleges, nem veszi a KASZPER figyelembe.) Ha nincs kitöltve a megfeleltetés, akkor a rendszer megnézi, hogy maga a MÁK fájlban található 6-os szerepel-e a rendszerben. Ha igen, akkor azt adja a sorba, ha nem, akkor választómezőt. 6-os főkönyv mellé szakfeladatot soha sem tesz, az egyéb mezők a többi beállításnak megfelelőek maradnak.
  - Egyszeri utalványrendeletek készítésekor a kötelezettségvállalás kiválasztása után a hivatali bankszámla beáll a kötelezettségvállaláson lévőre.
  - 1322 MP - Módosító felület elkészítésekor nem állt be a partner számlaszám automatikusan az aktuális értékre.
  - 112 MP - Kötelezettségvállalás felvételekor ellenőrzi, hogy a hivatali bankszámlaszám intézménye (ha van) és a beállított intézmény egyezik-e. Ha nem, figyelmeztet. (Kikapcsolható.)

  1.486.20120521.1
  Edit section

  - 228 MP Intézmény rövid megnevezésének lehetősége (ETELKA modul használja).
  - A 97 MP MÁK bérfájl beolvasása során már a 6-os főkönyvek is feldolgozásra kerülnek. Ehhez - ha szükséges - a 224 MP-ban megadható a 6-osról 6-osra megfeleltetés. (KTK kód kitöltése felesleges, nem veszi a KASZPER figyelembe.) Ha nincs kitöltve a megfeleltetés, akkor a rendszer megnézi, hogy maga a MÁK fájlban található 6-os szerepel-e a rendszerben. Ha igen, akkor azt adja a sorba, ha nem, akkor választómezőt. 6-os főkönyv mellé szakfeladatot soha sem tesz, az egyéb mezők a többi beállításnak megfelelőek maradnak.

  1.486.20120503.1
  Edit section

  112 MP - MIK esetben MÁK azonosító a módosítás során el nem vész.
  632 MP - Nyomtatás és táblázat továbbfejlesztése kontír tételek nélküli kapcsolt utalványrendeletek esetére.
  1151 és 1152 MP - Jogosítás figyelése.

  1.486.20120412.1
  Edit section

  Új elemként a KASZPER bevezeti a számlatömbök rendszerét. Egy tömb egy intézményhez tartozik. A tömböket a 228 MP-ban, az intézmény módosításánál lehet megadni, aktiválni és inaktiválni. A nevek az angol ABC betűi és számokat tartalmazhatnak, maximum 15 hosszúságban. A felhasználókat az egyes számlatömbökhöz a 218 MP-ban külön jogosítani kell! Ez a "Számlatömb" segítségével lehetséges, a feljhasználói csoportok jogosításának analógiájára. A jogosítás után a felhasználónak joga lesz a számlatömbbe számlákat felvinni. A számlák láthatóságának meghatározása nem változik.
  912 MP A kötelezettségvállalások összegének kiszámításánál figyelembe veszi a megadott végdátumot is.
  97 MP MÁK fájlból beolvasás után minden előirányzat kód közül lehessen választani.
  2251 MP Új elemként került ide, hogy meg lehet a MÁK témaszámot is adni, hogy ezzel az elemmel is lehessen pontosítani, hogy az adott sor MÁK fájlból melyik KASZPER intézménynek legyen megfeleltetve. A MÁK fájl egy sorának beolvasásánál először a témaszámmal rendelkező beállítások, majd - találat hiányában - az azzal nem rendelkező beállítások között keresi a KASZPER, hogy melyik intézményhez rendelje az aktuális sort.

  1.484.20120221.1
  Edit section

  A frissítés módosítja a számla (mindkét irány), a kötelezettségvállalás és valamint az egyszeri utalványrendeletek intézményhez sorolásának módját. Eddig ezek az intézményt a listákban és a nyomtatásban is a "kinek a nevében" mezőkben található intézmény alapján kapták.
  Mostantól kötelező hozzájuk külön megadni, hogy mely intézményhez tartoznak, a nyomtatás, a listák ezt fogják megjeleníteni, használni. A "kinek a nevében" mező megtartja adatláthatóságot szabályozó szerepét, ez nem változik.
  A frissítésig felvitt adatok esetében az intézmény az addig megjelenőnek ("kinek a nevében"-ből vett) megfelelő lett, ezzel a felhasználóknak teendőjük nincs.
  Így végre lehetővé vált, hogy egy felhasználó több intézményre dolgozzon - mint könyveléskor -, és az eddigi rendszerből következő kényszerű kompromisszumok nélkül.
  21 MP - Új partner rögzítése során a 'Felvitel' gombra kattintva lefut egy ellenőrzés, mely megvizsgálja, hogy a megadott adatok szerepelnek-e már a rendszerben. Ha igen, akkor tájékoztató üzezenet jelenik meg és aktív lesz a 'Felvitel megerősítés' gomb, melyre kattintva rögzítésre kerül a partner. Ha a rendszer nem talál egyezőséget, akkor figyelmeztetés nélkül rögzíti az adatokat. Ez ellenőrzés minden esetben nézi a partner típus, partner név, város, utca mezők egyezőségét.
  Valamint:

  • Ha a típus magánszemély, dolgozó akkor az anyja neve, születési hely, ha ki van töltve a születési idő és adóazonosító jel.
  • Ha a típus intézmény, cég, apeh akkor az adószámot is vizsgálja.
  • Ha egyéb, korrekció, akkor az adószámot is nézi.
  • Ezeken felül ha a banszámla ki van töltve, akkor az is vizsgálja.

  Partner rögzítés más menüpontokban: a technológia sajátosságok miatt a rögzítés gomb megnyomására nem lép vissza az előző oldalra a felvitel után automatikusan, meg kell nyomni a "Mégsem" gombot!

   

  1.482.20120131.1
  Edit section

   

  313 MP - Bizonyos MÁK utalások esetén szükség van a MÁK kötelezettségvállalás azonosítójára és a kötelezettségvállaláson belüli időszaki alszámra is a sikeres utaláshoz. Ezentúl ebben a menüpontban az "Utalás" gomb megnyomása utáni listában a MIK-ek beírhatják minden utalványrendelethez, hogy a MÁK-nak bejelentett kötelezettségvállaláshoz tartozó hányadik időszaki alszámon menjen (1-99). (A MÁK kötelezettségvállalás azonosító a 112 MP-ban a "Javítás" alatt adható meg.)
  1217 MP - MIK-ek módosíthatják az utalványrendelet saját KTK kódját.
  914 MP - Nyomtatásban a részletezők és szakfeladatok nevei is.
  112 MP - A kötelezettségvállalás intézménye megadandó. A későbbiekben ez fog szolgáltni az intézményi szintű elkülönítésre.
  MÁK Electra utalás javítás.

  1.482.20120124.1
  Edit section

   

  1310, 1312 MP

  - A fizetési mód változtatható.


  914 MP

  - Évszámlválasztó a különböző évekhez tartozó részletezők előhozására.


  49 MP

  - Javítva: SQL hiba jogcímre szűrés esetén a partnerenkénti nyomtatásnál.


  95, 96, 97 MP

  - Több ellenőrzés a táblázatos beemeléshez.


  Pénztári

  menüpontok - ellenjegyzések dátumának kiválasztása.


  Külső kimenő számla felvételének lehetősége. Leírás (PDF).
  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 0 db

   
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux