*** Leltározás folyamata

  Rövid ismertetés

  A leltár egy jegyzékszerű kimutatás, amely a gazdálkodó eszközeit és forrásait egy adott fordulónapra vonatkozóan – mennyiségben és értékben is – tételesen felsorolja. A leltár az a dokumentum, amely a gazdálkodó mérlegét alátámasztja. A leltár előállításának folyamata a leltározás, amely a leltározás tárgyától függően fizikai tevékenységekből (tételes számlálás, mérés), vagy a bizonylatok egyeztetéséből áll.

  Számlálással vagy méréssel történik például a tárgyi eszközök és készletek leltározása.

  Magyarországon, a költségvetési szervek esetében a leltárral és a leltározással kapcsolatos előírásokat a 2000.évi C. számú törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000 (XII.24.) sz. Korm.rend. vonatkozó paragrafusai tartalmazzák.

  Ezen dokumentum a KATI modul leltározás menüpontjainak bemutatására, használatának ismertetésére készült.

  Leltározás folyamata – logikai vázlat

   leltározás-folyamata.png

   

  Jelmagyarázat:

  • „Sárga téglalap”: menüpontok, leltározás funkcionális lépései

  • „Hullámzó téglalap”: nyomtatványok

  • „piros téglalap”: magyarázószöveg

  • „nyilak”: a lépések sorrendjét, egymásutániságát szimbolizálják 

   (581MP) Leltározás indítása – megtekintése - lezárása

  Leltározás indítása

  további információk:1 Leltározás indítása

  A folyamat a leltárindítással kezdődik, mely az 581-es menüpontban egy intézmény kiválasztása után tehető meg.

  v1.png

       Az intézmény kiválasztása után kötelező megadni a leltározás fordulónapját, valamint lehetőség van előszűrő feltételek beállítására (költséghely, kategória, főkönyv, eszköztípus), melyek által parciális leltározás is végezhető. A megadott feltételeknek a leltári íveknél lesz nagy szerepük, mert ezáltal leszűkítésre kerül a leltári ívekre kerülő eszközök köre. A leltári íveken később látható lesz, miként szűkíthetőek tovább az eszközkörök a leltározás elvégzése érdekében.

  Ha minden beállításra került, az „Indítás” gombra kell kattintani, mely elindítja és rögzíti a leltározás tényét és körülményeit.

  Leltározások listázása

  Ezen e felületen az intézményen belül elindított leltározások láthatóak. Lehetőség van az egyes leltározások azonosítóira kattintva megtekinteni a leltározásokban található leltári íveket.

  v2.png

  Ezen e felületen van továbbá lehetőség az utolsó leltározás törlésére, valamint a korábbi, üres leltározások inaktiválására.

  Leltározások lezárása

  Ha elkészültek a leltározók a leltározással, vagyis készült egy vagy több leltári ív, azok ki lettek töltve, készült ellenőrző ív, akkor van lehetőség lezárni a leltározást ezen a felületen.

  v3.png

     Ha még nem lett kitöltve a leltár, vagy nincs leltári ív, vagy nem lettek mind kitöltve, vagy leellenőrizve, akkor nem lehet lezárni a leltározást.

  (582MP) Leltári ívek szerkesztése

  Itt van lehetőség leltári ívek létrehozására az egyes leltározásokhoz. Intézmény választása után, ki kell választani az érintett leltározást, majd ezen a felületen az új leltári ívre kattintva létre lehet hozni s szükséges leltári íveket a leltározáshoz.

  v4.png

   

  Ezen a felületen látható az összes leltári ív a leltározáson belül. További lehetőség, hogy lehet létrehozni kimaradt eszközökről speciális leltári ívet, amelyen az összes olyan eszköz szerepelni fog, amelyek még nem szerepelnek egyik leltári íven sem a leltározáson belül és belesnek a leltározott eszközök körébe.

  A kiegészítő leltári ívet is lehet tovább szűrni, de ebben az esetben elveszíti azon tulajdonságát, hogy csak a kimaradt eszközökre vonatkozzon, így hagyományos leltári ívvé alakul. Ebben az esetben lehetőség van újabb kimaradt eszközkörös leltári ívet létrehozni. Ha nincsenek további olyan eszközök a leltározáson belül, amelyek nem szerepelnek egyik leltári íven sem, akkor a kiegészítő leltári ív létrehozására nincs lehetőség.

  Az „Új leltári ív” gombra kattintva az alábbi felület lesz látható, ahol a megnevezés mező kötelező kitöltése után, valamint további szűrések, csoportosítások, rendezések megadásával van lehetőség testre szabni a leltári íveket.

  v5.png

   

   

   

   

   

   

   

   

  A „Tételek listázása” gomb megnyomására megjelennek a feltételeknek megfelelő eszközök. Lehetőség van a feltételek módosítására vagy új feltételek megadására is, de az új eredmény csak akkor jelenik meg, ha újra megnyomásra kerül a „Tételek listázása” gomb. Ezeken felül megtalálható egy „Lezárás” gomb, amely gomb megnyomásának hatásával jelezhető, hogy a leltári ív kialakítása elkészült. További szerkesztésre csak az után van lehetőség, ha a „Felnyitás” gombbal felnyitásra kerül az ív. Viszont le kell zárni az íveket ahhoz, hogy ki lehessen őket tölteni, majd ki lehessen értékelni azokat a későbbiekben.

  Ha mindezek megtörténtek, akkor a következő menüpontban (583) a lezárt leltári ívek kitölthetők a leltározott tényadatokkal. Ennek többféle módja és eszköze áll rendelkezésre, melyekkel az alábbiakban foglalkozunk.

  (583MP) Leltári ívek kitöltése

  további információk a részfolyamatról:  2 Költséghelyi leltározás

  Ezen a felületen lehetőség van a leltári íven szereplő eszközök és fellelt eszközök leltári ívének nyomtatására üres, és kitöltött állapotban. A különbség az, hogy az üres leltári íven nem szerepelnek a mennyiségek, hiszen ebben az esetben a leltározók a kinyomtatott papírra vezetik fel a tapasztalt tényadatokat, melyeket később rögzíthetnek a rendszerbe.

  Jellemzők beállítása( fejléc terület)

  v6.png

   

  • Leltározás adatai – leltározás és leltári ív azonosító adatai, jellemzői

  • Keresőpanel ki/be kapcsolása

  • Autó 1db – vonalkód-olvasó működtetése esetén, ha beállított, akkor az olvasóeszköz által beolvasott vonalkódokkal azonosított sorokhoz – 1db-al – hozzárendeli a megtalált mennyiséget, mentést végez, majd visszatér az alapértelmezett leltári ív eszközlistája képernyőre.

  • Zároltak(is) láthatóak, beállított esetben

  • Vonalkód – kereső vonalkód alapján (is) keres

  • Költséghely – kereső költséghely alapján (is) keres

  • Hang – hangjelzés engedélyezése, nem kell folyamatosan figyelni az elektronikus leltározás közben a képernyőt, mivel a műveletek eredményéről hangjelzéssel is lehet tájékozódni.

  • Leltári szám – kereső vonalkód alapján (is) keres

  • Szobaszám – beállított esetben a felület bővül, csak a szobaszám alapján való keresést lehetővé tevő beviteli mezővel

  • Oszlopok ki/be kapcsolása – oszlopok megjelenítésének szabályozása. Bekapcsolt esetben hivatkozott oszlop megjelenik lista képernyőn.

  • Műveleti napló – a legutolsó néhány művelet eredményét mutatja, időrendi sorrendben

  Eszköz adatok

  Lista felület célja a leltárív sorainak megjelenítése, a megtalált eszköz mennyiségek rögzítésének lehetővé tétele. A táblázat lapozható, ill. meghatározható az egyszerre látható sorok száma.

  Abban az esetben, ha mennyiségrögzítés történik (valamely mezőbe beírásra kerül pl.: 1), mindenképpen szükséges a felület alsó területén található „Mentés” gomb alkalmazása, az adatok elmentéséhez. Ellenkező esetben az adatok nem kerülnek be a rendszerbe. Természetesen nem szükséges minden egyes beírás után megnyomni a jelzett gombot, egy oldal kitöltésének végén is elég menteni.

  Fontos megemlíteni, hogy a „Fellelt eszköz” nyomógomb alkalmazásával van lehetőség olyan eszköz tulajdonságainak rögzítésére a leltári ívre, amely nem szerepel a leltári íven, de a leltári ív feltételrendszerének megfelel.

  Fellelt eszközök

  A lista felület célja a fellelt eszközök megjelenítése, az érintett tételekkel való munkavégzés.

   v7.png

   

  • Szerkeszt – a sor adata szerkeszthető, megnyomása által felnyílik módosításra.

  • Törlésre jelölés – megjelöljük törlésre a fellelt eszközt, amely törlés később elvégezhető (lásd: „Fellelt eszköz törlése”).

  Bevitel folyamat vonalkód-olvasó eszköz használatával

  Az eszköztáblázat felett található bal oldali általános keresőmezőben megadható az eszköz vonalkódja vagy leltári száma, mellette egy költséghelyre szűkítés adható meg vonalkóddal vagy közvetlen kiválasztással, ill. szobaszám előszűrés is beírható ezek mellett. Ha szerepel a megadottaknak megfelelő eszköz ezen a leltári íven, akkor a listában csak ez(ek) az eszköz(ök) fognak szerepelni.

  Ha költséghely vonalkód lett csak megadva, akkor az azon a költséghelyen szereplő eszközök fognak megjelenni. Szobaszám esetén hasonló működés történik.

  Ha egy eszköz vonalkódját visszük be ebbe a mezőbe a vonalkód olvasóval, akkor a szűrt listában csak ez az eszköz fog szerepelni, ahol megadható a leltározott mennyiség a mellékelt vezérlő vonalkódok segítségével. Majd egy újabb eszköz vonalkódjára kattintva megadható a kiválasztott mennyiség, és így tovább. Ha olyan vonalkódot adunk meg amely nem szerepel, akkor automatikusan fellelt eszközként fog szerepelni, ahol megadhatóak az adatai. Természetesen itt is lehetőség van a vonalkódos költséghely, és a vonalkódos leltározott mennyiség megadására.

  Ha a leltározott mennyiség sorában eszköz vonalkódot kerül, akkor a vonalkódhoz tartozó eszköz jelenik meg, viszont ha nem szerepel a leltározásban akkor fellelt eszközként fog megjelenni.

  Ha a leltározott mennyiség sorában költséghely vonalkód kerül, akkor fellelt eszközként fog megjelenni a megadott költséghelyen. Ha a fenti keresőmezőbe beállításra kerül egy költséghely vonalkód, akkor a mellékelt vezérlő vonalkódok segítségével lehetőség van a kiválasztott költséghely törlésére is. Valamint a mellékelt vezérlő vonalkódok között szerepel egy „mégse” vonalkód, amely arra szolgál, hogy fellelt eszköz esetén vissza lehessen lépni az eszközök listájához, amennyiben az a fellelt eszköz rögzítése mégsem kívánatos. Ezek speciális funkciók, melyek a vonalkódos leltározást segíti.

  Fellelt eszköz felvétele

  Fellelt eszköz felvétele” felület a következőképpen alakul:

   v8.png 

  Adatok megadása után a „Mentés” gomb alkalmazásával a fellelt eszköz rögzíthető. Az alkalmazás a mentési folyamat során ellenőrzéseket végez. Hibás(vagy hiányzó) adatok megadása esetén hibaképernyő kerül megjelenítésre, amely a hiba jellegét megjeleníti, szöveges formában.

  Fellelt eszköz törlése

  A fellelt eszköz törlése kétlépcsős folyamatban végezhető el. Első lépésben a kívánt sort törlésre jelöljük a „Törlésre jelölés” gomb használatával.

   v9.png

     

   

   

   

   

   

   

   

   

  Következő lépésben az utolsó lap, utolsó pozíciójában, ez az eszköz véglegesen törölhető, a törlésre jelöltekkel egyetemben(az utolsó törlésre NEM megjelölt tételig – lásd következő kép).

  1. Törlésre jelölés

  2. Lapozó használata a következő lapra ugráshoz

  3. Utolsó lap ellenőrzése - akkor vagyunk az utolsó lapon, ha a lapok száma, és az aktuális lap egyenlő

  4. Törlés végrehajtása

  v10.png

  (584MP) Leltár ellenőrző ív

  Ezen a felületen lehetőségünk van a kiválasztott leltározásban szereplő leltározott eszközkészlet nyomtatására, az egyezőségek, illetve eltérések figyelembevételével. Ez a leltárkiértékelés munkafázisa a leltározás folyamatában.

  Fontos kiemelni, hogy ez a nézet, a leltár indításakor érvényes eszközkészlettel veti össze a leltározott adatokat. (Ezt úgy történik, hogy a háttérben a leltári ívek lezárásakor másolat készül az eszközök nyilvántartott állományi állapotáról, így ezeket az adatokat a későbbi történések nem befolyásolják.)

  Szűrőfeltételek megadása

  A munkavégzés megkönnyítése érdekében, a „Szűrőfeltételek megadása” felületen az egyébként megjelenített vagy összesítésben figyelembe vett sorok adott feltételek megadásával szűkíthetőek. Az így előálló szűkebb eredménysorok az átláthatóságot növelhetik.

  v11.png

   

  1. Kategória választó – kiválasztott kategóriákkal bővül a szűrő feltétel

  2. Költséghely választó – kiválasztott költséghellyel bővül a szűrő feltétel

  3. Leltár ív választó – kiválasztott leltárívekkel bővül a szűrő feltétel

  4. Főkönyv választó – kiválasztott főkönyvvel bővül a szűrő feltétel

  5. Szűrés gomb – érvényesíti a kiválasztott feltételeket

  6. Szűrések törlése – törli a szűrőfeltételeket és annak hatásait

  Leltár ellenőrző ív

  A megjelenített sorok az eszközre jellemző oszlopokból állnak, majd a leltározás szemléletű adatok(darabszámok[nyilvántartott, leltározott], hiány/többlet[színmegjelöléssel] láthatóak.

   

  v12.png

   

  1. Teljes leltári ív nyomtatása gomb

  2. Szűrt leltári ív nyomtatása gomb

  3. Hiány/többlet” megjelenítés – piros színnel

  4. Egyenlőség” megjelenítés – zöld színnel

  A sorokról nyomtatvány készíthető, ahol a

  • (T)eljes leltár ellenőrző ív nyomtatása esetén az összes (tehát a beállított szűrőt nem veszi figyelembe)

  • (S)zűrt leltár ellenőrző ív nyomtatása esetén, a beállított szűrővel előállított adatsorok kerülnek rá a nyomtatványra.

  Leltár eltérés kimutatása

  Ez a felület leltárívenként összesítő (pénzközpontú) kimutatást végez.

  A sorokról nyomtatvány készíthető, ahol a

  • Leltár (k)imutatás nyomtatása

  • Leltár kimutatás (n)yomtatása eszközökkel

  v13.png
     

   (585MP) Leltár eltérés

  Ezen a felületen lehetőség van a kiválasztott leltározásban szereplő leltározott eszközkészlet nyomtatására, az egyezőségek, illetve eltérések figyelembevételével.

  Fontos megemlíteni, hogy ez a nézet, a jelenleg érvényes eszközállománnyal veti össze a leltár adatokat.

  Szűrőfeltételek megadása

  A munkavégzés megkönnyítése érdekében, a „Szűrőfeltételek megadása” felületen megadott feltételek mentén a megjelenített vagy összesített adatsorok szűkíthetőek. Az ezáltal előálló szűkített eredménysorok az átláthatóságot növelhetik.

  v14.png

  Leltár ellenőrző ív

  A megjelenített sorok az eszközre jellemző oszlopokból állnak, majd a leltározás vonatkozó adatai (darabszámok[nyilvántartott, leltározott], hiány/többlet[színmegjelöléssel] láthatóak.

  A funkció célja, hogy a megtekintett adatok ismeretében egy felületen lehet az eltérést a szükséges mozgással helyesbíteni az állományon. Fontos kiemelni, hogy az összehasonlítás alapja itt az aktuális állomány és nem a leltárindító állomány, így a helyesbítések eredményeként csökkennek az eltérések ebben a menüpontban szemben az 584-es menüponttal. (Megj.: 3.012-es programverzió az „állományba vételt”, és a „kivezetést” támogatja csak, az egyébként még szükséges „átvezetést” későbbi verzió fogja támogatni.).

  A felületen, az adott sorban megjelenő „Művelet” segítségével a kívánt állományi művelet elvégezhető. A „Művelet” jellege a hiány/többlet fajtájától függően a következő:

  • Hiány esetében – kivezetést

  • Többlet esetében – állományba vétel

  v15.png

   

   

   

   

   

   

   

   

  A sorokról nyomtatvány készíthető, ahol a

  • (T)eljes leltár ellenőrző ív nyomtatása esetén az összes (tehát a beállított szűrőt nem veszi figyelembe)

  • (S)zűrt leltár ellenőrző ív nyomtatása esetén, a beállított szűrővel előállított adatsorok kerülnek rá a nyomtatványra.

  Leltár eltérés kimutatása

  Ez a felület a szűrőben megadott feltételeknek megfelelően, leltárívenként (pénzügyi szempont szerinti) összesítő kimutatást jelenít meg, ahol a nyilvántartott és a leltározott mennyiségek közötti eltérések (hiány/többlet) felösszesítve láthatóak.

  A megjelenített táblázatról nyomtatás készíthető jelentés formájában az ábbiak szerint:

  • Leltár (k)imutatás nyomtatása – csak statisztika

  • Leltár kimutatás (n)yomtatása eszközökkel – tételes eltéréslista is nyomtatódik

  v16.png

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ahol a leltározott, és a nyilvántartott mennyiség megegyezik, azon sorok adatai NEM fognak szerepelni!

  Általánosságok

  Intézmény választása

  v20.png

    

   

   

   

   

   

   

  1. Intézmény megnevezése – választó terület

  Sok helyen előfordul, hogy a kívánt funkció használatához „intézmény”-t kell választani. Ebben az esetben (jogosultságtól függő láthatósággal), egy az intézményeket felsoroló lista felület kerül megjelenítésre. A megnevezés oszlopon való kattintással az intézmény kiválasztásra kerül. A továbbiakban az adott intézményen belüli adatokkal dolgoznak a rendszerfunkciók. A szokásos, a kiválasztást segítő eszközök alkalmazhatóak (keresés, szűrés, rendezés, lapozás, stb).

  Lista felület

  Igen sok funkció vagy maga is listázás jellegű, vagy a funkciót megelőzően (esetleg közben) igényli a lista jellegű felületek használatát. A felület funkciójától függetlenül a következő lehetőségek állnak rendelkezésre általában (amelyek még a felület jellegétől függően bővülhetnek vagy korlátozottak is lehetnek)

  • Keresés(szűrés) – ez esetben a cél, hogy feltételek megadásával az összes sorok számát csökkenthető legyen, csak a megadott feltételnek megfelelő sorok jelenjenek meg. Erre a szövegrészek megadása vagy „lenyíló”-ból való választás teremt lehetőséget. Szövegrészek megadása esetén lehetőség van metakarakterek használatára is. pl. Szám* az eszköz név mező esetében az összes „Szám”-mal kezdődő eszközt leválogatja. Több keresőkifejezést is megadhatunk, amelyek között logikai „és” kapcsolat van.

  • Rendezés – az eredmények láthatóságának sorrendje szabályozható. Több oszlopon is beállítható rendezettség, amelyek lehetséges értékei „kisebbek elől”, ”nagyobbak elől” és nincs rendezés. A rendezettséget kis tömör háromszög jelképezi, amely a beállított sorrend irányítottságát is mutatja. A többszempontú rendezés szempontjai az oszlopsorrendnek megfelelően kerülnek figyelembe vételre.

  • Lap funkciók – a több lapra elférő eredmény sorok esetén, a lapok kiválasztása lehetséges. „Következő”, „Előző” és lenyílóból a kívánt lap kiválasztható. Szabályozható továbbá az egy lapon megjelenő eredménysorok száma(alapból 10 db)

  • Beállítások – lehetőség van a megjelenő oszlopok sorrendjét, megjelenését, alapértelmezett rendezettségét szabályozni, a beállítások megőrződnek a rendszerből történő kijelentkezés után is.

  • Frissítés – lap újratöltése (keresőfeltételek változtatása után az új eredmény lekérése érdekében)

  • Export – eredmények konvertálása kiválasztott formátumba. (Excel tábla, Word dokumentum,OpenOffice Calc, OpenOffice Writer, PDF, HTML, XML és CSV). A formája nyers, formázatlan, de további munkavégzésre kiválóan alkalmas.

  v21.png

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Szűrő

  2. Lapozó ( előző, következő lap beolvasása)

  3. Frissítés

  4. Export

  5. Oszlop beállítások

  6. Lapozó – oldal választó

  7. Lapozó – oldalankénti sorok száma

   

   

   

   

   

   

   

  Sorszámok, azonosítók kezelése

   

   

   

   

   

   

  Az alkalmazás a működése során több esetben is az általa képzett azonosítókat generál. Ezen azonosítók generálásának egy része befolyásolható(konfigurációs módosítás által), más része nem.

  Fontos megjegyezni, hogy az azonosítók intézményenként vannak értelmezve, tehát intézményenként egyediek.

  Leltár sorszám esetében

  A leltárakat egyedileg azonosító azonosítók a következő elvek alapján vannak generálva:

  • Rendszer adja.

  • Nem módosítható.

  • Minden évben 1- ről indul.

  Formátuma: ÉÉÉÉ - SORSZÁM, ahol a

  • ÉÉÉÉ – generálás dátumának „év” része

  • SORSZÁM – futósorszám. Értéke nem befolyásolható, bizonylat típusonként egyedi, folyamatosan és kihagyás nélkül növekvő, egész szám

  Leltárív sorszáma

  A leltáríveket egyedileg azonosító azonosítók a következő elvek alapján vannak generálva:

  • Rendszer adja.

  • Nem módosítható.

  • Minden évben 1- ről indul.

  Formátuma: ÉÉÉÉ - SORSZÁM, ahol a

  • ÉÉÉÉ – generálás dátumának „év” része

  • SORSZÁM – futósorszám. Értéke nem befolyásolható, bizonylat típusonként egyedi, folyamatosan és kihagyás nélkül növekvő, egész szám

  Eszköz sorszáma leltáríven

  A leltáríveket egyedileg azonosítók a következő elvek alapján vannak generálva:

  • Rendszer adja.

  • Nem módosítható.

  • Minden leltárív esetében 1- ről indul.

  • Fellelt eszközök esetében a számozás sor folytonos, ami annyit jelent, hogy a normál leltározandó tételek legutolsó számértékéből képzett azonosító kerül felhasználásra az első fellelt tétel esetében.

  Nyomtatványok bizonylat száma

  A rendszer generálja, konfigurációs bejegyzés és egyéb adatok alapján.

  Formátuma: XXX/999999/ÉÉÉÉ/SORSZÁM ahol, a

  • XXX – a bizonylattípushoz egyedileg (konfigurációban) beállított előtag

  • 999999 – az intézmény azonosító első 6 karaktere

  • ÉÉÉÉ – generálás dátumának „év” része

  • SORSZÁM – futósorszám. Értéke nem befolyásolható, bizonylat típusonként egyedi, folyamatosan és kihagyás nélkül növekvő, egész szám

  Megjegyezzük továbbá, hogy a „futósorszám” kiosztása a nyomtatvány állapotától(nyomtatott, vagy nem) független.

  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 19 db

  FájlMéretDátumBeküldte 
   leltározás-folyamata.png
  Nincs megjegyzés
  53.82 KB2012. Feb. 13. 11:26AdminMűveletek
   v1.png
  Nincs megjegyzés
  154.96 KB2012. Feb. 13. 11:35AdminMűveletek
  v10.png
  Nincs megjegyzés
  37.13 KB2012. Feb. 13. 13:06AdminMűveletek
   v11.png
  Nincs megjegyzés
  93.67 KB2012. Feb. 13. 12:21AdminMűveletek
  v12.png
  Nincs megjegyzés
  115.03 KB2012. Feb. 13. 13:15AdminMűveletek
  v13.png
  Nincs megjegyzés
  18.46 KB2012. Feb. 13. 13:06AdminMűveletek
   v14.png
  Nincs megjegyzés
  22.77 KB2012. Feb. 13. 12:26AdminMűveletek
  v15.png
  Nincs megjegyzés
  71.71 KB2012. Feb. 13. 13:07AdminMűveletek
  v16.png
  Nincs megjegyzés
  22.72 KB2012. Feb. 13. 13:07AdminMűveletek
   v2.png
  Nincs megjegyzés
  209.91 KB2012. Feb. 13. 11:35AdminMűveletek
   v20.png
  Nincs megjegyzés
  67.58 KB2012. Feb. 13. 12:30AdminMűveletek
  v21.png
  Nincs megjegyzés
  187.37 KB2012. Feb. 13. 13:15AdminMűveletek
   v3.png
  Nincs megjegyzés
  182.3 KB2012. Feb. 13. 11:37AdminMűveletek
   v4.png
  Nincs megjegyzés
  294.98 KB2012. Feb. 13. 11:41AdminMűveletek
   v5.png
  Nincs megjegyzés
  330.22 KB2012. Feb. 13. 11:43AdminMűveletek
  v6.png
  Nincs megjegyzés
  102.67 KB2012. Feb. 13. 12:55AdminMűveletek
  v7.png
  Nincs megjegyzés
  69.71 KB2012. Feb. 13. 13:18AdminMűveletek
   v8.png
  Nincs megjegyzés
  42.38 KB2012. Feb. 13. 11:50AdminMűveletek
  v9.png
  Nincs megjegyzés
  122.85 KB2012. Feb. 13. 13:15AdminMűveletek
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux