*** Információk

  Tartalomjegyzék
  Nincsenek fejlécek

  12. 97 mp változása (2015.04.14)

   

  A 97 mp-ben módosítást hajtottunk végre. A  pénzügyi számvitel (psz) főkönyvi mező értékkészlete 4959*-re módosult.
  A változtatással egyidejűleg az ebben a 2015-re kontírozott/könyvelt 38 biznemű psz sorok főkönyvét 4959-re visszamenőlegesen átállítottuk.

   

  11. 2014-12-29-i frissítés tartalma

   

   

  112 mp – Követelések/Kötelezettségvállalások/Más fizetési kötelezettségek felvitel

  Új checkbox:

  - alaptevékenységen kívüli

  - függő kötelezettség/követelés kapcsolódó választógomb: Kötelezettségvállalás/követelés

   

  Rövid leírás:

  1. Amennyiben a rögzíteni kívánt követelés vagy kötelezettségvállalás nem az alaptevékenységek közé tartozik, akkor az 'alaptevékenységen kívüli' jelölőnégyzetet be kell pipálni. Ennek a jelölőnégyzet állapotnak az év végi maradvány kimutatásnál van jelentősége a 114 mp-ban készítendő listánál.

  2. Amennyiben függő kötelezettséget kívánunk rögzíteni, akkor az ennek a regisztrálására szolgáló új jelölőnégyzetet ki kell pipálni és a sorban található Követelés/Kötelezettségvállalás gomb megnyomása után megjelenő listából ki kell választani azt a követelést melyhez a függő kötelezettség tartozik. Amennyiben függő követelésünk van, akkor pedig kötelezettségvállalást kell választanunk. A függő kötelezettségek és követelések könyvelése a 1151-1152-1153 mp-okon keresztül történik, de itt a jelölés hatására csak a 006* ellenszámla, a főkönyvi mezőben pedig vagy 003* vagy 004* főkönyv választható ki.

   

   

  1120 mp - Követelések/Kötelezettségvállalások/Más fizetési kötelezettségek fizetési ütemtervének megadása, módosítása

  Funkció bővítés a likviditási terv készítésénél: intézményválasztási lehetőség.

   

   

  11222 mp – Deviza követelésekhez/Kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó automatikus kontírozás

  Új menüpont. Leírása megtalálható az info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban.

   

   

  11223 mp – Váltók felvétele

  Új menüpont. Leírása megtalálható a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban.

   

   

  114 mp – Követelések/Kötelezettségvállalások/Más fizetési kötelezettségek listázása

  Új funkciók:

  - Alaptevékenységbe tartozó kötelezettségek/követelések december 31-i állapotnak nyomtatása

  - váltóval (részben kiegyenlített kötelezettségek)

   

   

  11531 mp - Deviza követelésekhez/Kötelezettségvállalások/más fizetési kötelezettségek év végi értékelése

  Új menüpont. Leírása megtalálható a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban.

   

   

  1157 mp - Nem számlás követelések/kötelezettségvállalások/más fizetési kötelezettségek kontírozása

  Funkcióváltozás: fizetési határidő rögzítése kötelező. Több tétel esetén előtöltési funkció lett kialakítva, mely a 112 mp-ben rögzített fizetési gyakoriság információját használja fel.

  Új funkció:

  - időbeli elhatárolás

  - utalványrendelet készítése bizonylat létrehozásával egyidejűleg

  - azon rovatra kontírozott bizonylatok esetében, melyeknél a jogszabály azt írja elő, hogy a követelés vagy a kötelezettség könyvelése csak a teljesítéssel egyidejűleg lehetséges a program a véglegesítést nem engedi. Ezen bizonylatok könyvelése automatikusan az utalványrendelet könyvelésekor fog megtörténni.

  Ezek a követekező rovatok: K913, K915, B11, B16, B21, B25, B813, B814, B816

   

   

  11572 mp – ÖNKADÓ – kötelezettségvállalások, követelésekhez

  Új menüpont. Leírása megtalálható a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban.

   

   

  118 mp – Követelések leírása

  Funkcióváltozás:

  1. Az egyes leírási változatokhoz időpont és összeg rendelhet könyvelési adattal együtt, melyhez automatikus könyvelési funkció is tartozik.

  2. Végrehajtásra tett intézkedések rögzíthetőek

   

   

  121 mp – Bejövő számlák érkeztetése

  Funkcióváltozás:

  1. Devizaszámla kezelése

  2. Különböző számlaváltozatok kezelése

  3. A számlához kötelező a kötelezettségvállalás valamely tételsorát hozzárendelni. (Ennek a későbbiekben a könyvelési automatizálásban lesz szerepe)

   

   

   

  1223 – Devizás bejövő számlák év végi értékelése

  Új menüpont. Leírása megtalálható a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban.

   

   

  127-128-129 mp-ok

  Az utalványrendeletek igazolásainak jogszabályi sorrendjét követik a menüpontok számai nevei a felületen:

  127 mp: utalványrendelet érvényesítése

  128 mp: utalványrendelet utalványozói igazolásainak

  129 mp: utalványrendelet ellenjegyzése (ez a menüpont kihagyható, ha a 228 mp-ban az intézményi beállításokban erre vonatkozó lehetőséget megváltoztatjuk.

   

  1230 mp – Bejövő számlák könyvelése

  Új funkció: időbeli elhatárolás

   

   

  1310 mp – Kimenő számla készítése

  Új checkbox:

  - díjbekérő

  - szállítólevél

  Új funkciók: A 228 mp-ben a számlázásra vonatkozóan előzetes információk állíthatóak be.

   

   

  1314 mp - Kimenő számla nyomtatása

  Funkcióváltozás: Az utalványrendelet nem készül el automatikusan csak az erre vonatkozó jelölőnégyzet kikpipálásakor

  Új funkciók:

  - számlakészítés díjbekérőből, szállítólevélből

   

   

  1330 mp - Devizás kimenő számla évvégi értékelése

  Új menüpont. Leírása megtalálható a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban.

   

   

  1370 mp – Kimenő számlák könyvelése

  Új funkció: időbeli elhatárolás

   

   

  13102 mp – Kimenő számlák automatikus készítése

  Új menüpont. Leírása megtalálható a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban.

   

   

  1314 mp – Kimenő számla nyomtatása

  Új funkció:

  Kimenő számla készítése szállítólevélből, díjbekérőből

   

   

  213 mp - Valuta/devizaárfolyamok karbantartása

  MNB árfolyamok beemelése fájlból.

   

   

  27 – Termékek és szolgáltatások jegyzékének karbantartása

  Funkcióváltozás: a feltöltés központi lesz.

   

   

  228 mp – Intézmény adatok karbantartása

  Új funkció: MÁK adatlekérés

  Új adatmezők: teáor használata, türelmi idő, előzetes számlakép, áfa bevallási időszak előzetes beállítása

   

   

  2281 mp – Intézménycsoport létrehozása

  Új menüpont. Leírása megtalálható a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban.

   

  313 mp – Utalványrendeletek átutalása

  Új funkció: utalási csomag fedezetvizsgálata a banki adatokhoz

   

  318 mp – Bankterminál adatok beolvasása

  Új funkció: banki nap adatainak beemelése xls kiterjesztésű fájlból

   

  328 mp – Devizabankszámlák feldolgozása

   

  355 mp – Folyószámla egyenlegek

  Pénzforgalmi jelzőszámok szerinti egyenleg lekérdezések

   

  43 mp – Likviditási terv

  Új menüpont. Leírása megtalálható a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban.

  Az adatokat a számlák és bizonylatokon található fizetési határidőkből, illetve csak kötvállhoz vagy ahhoz se kapcsolódó utalványrendeletek értéknapjából dolgozik.

   

  44 mp – Követelésállomány

  A számlás és nem számlás követelések találhatóak meg a menüpontban.

  Új funkciók:

  - türelmi idő nyomon követése

  - fizetési felszólító fokozatok kezelése

  - kamatbekérők készítése

  A menüpont bővebb leírása a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban található.

   

  441 mp - Felszólítók és kamatbekérők listázása

  Új menüpont

  A 44 mp-ben készített felszólítások és kamatbekérők utólagos listázására legyűjtásáre szolgáló menüpont. A menüpont bővebb leírása a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban található.

   

  442 mp – Lejárt követelések, kötelezettségek listázása

  Új menüpont. A mérlegjelentés 1E mellékletének kitöltéséhez szolgáltat elsősorban adatot. A menüpont bővebb leírása a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban található.

   

  45 mp – Kötelezettség állomány

  A számlás és nem számlás követelések találhatóak meg a menüpontban.

  A menüpont bővebb leírása a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban található.

   

  46 mp – Értékvesztési mutatók

  Új funkció:

  - új előszűrési funkció rovatra

  - értékvesztési mutatók beolvasása fájlból

  - értékvesztési mutatók alapján értékvesztési dokumentáció előállítása

   

   

  61 mp – Pénztárkönyvek adminisztrációja

  Új funkciók:

  - forrás szétbontás használatának kiválaszthatósága

  - pénztári nap zárásának kötöttsége a pénztárbizonylatok összevezetettségéhez

   

  628 mp – Pénztári időszak ellenőrzése (saját pénztárkönyv)

  Új funkciók:

  - átadás-átvételi jegyzőkönyv készíthetősége

   

  9*2014 menüpontok:

  A régi évszám nélküli menüpontokat kell használni és a már nem funkcionáló menüpontok lettek 2013-as évszámmal kiegészítve.

  Új funkció: szakfeladat- COFOG ellenőrzés az 68/2013. NGM. rendelet alapján. Az ellenőrzés szabályai az info.ritek.hu/KASZPER/Alapadatok részen található pdf-ből letölthetőek.

  Fontosabb információk:

  - Ha az utalványrendeleten 900080 COFOG van, akkor a számlán/bizonylaton van szakfeladat, akkor a szakfeladat 7. számjegye 2 kell, hogy legyen

  - Ha az utalványrendeleten 900090 COFOG van, akkor a számlán/bizonylaton van szakfeladat, akkor a szakfeladat 7. számjegye 3 kell, hogy legyen

   

   

  98 mp mp – Költségfelosztás

  Új funkció:

  - 0033 nyilvántartási számla átvezetése

  - COFOG átvezetése

   

  902 mp – Főkönyvi kivonat

  Előszűrő felületen intézménycsoport kiválasztása

   

  906 mp – Főkönyvi paraméteres listázások

  Előszűrő felületen Bizonylatnem kiválasztása

   

  9050-9054 mp

  Előszűrő felület változása:

  - bevallási időszak kiválasztása a 228 mp beállításai szerinti

  Funkció változása:

  Az Áfa bevallás adatai a 65-ös bevallás soraira vannak szétbontva

   

  997 mp - Főkönyvi egyeztetés

  Az ellenőrzések aktualizálva lettek.

   

  9998 mp – Év végi zárás

  A működés aktualizálva lett.

   

  9996 mp – Nyitás utáni átvezetés

  Új menüpont. Leírása megtalálható a info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/Felhasználói_dokumentáció részen letölthető anyagban.

   

   

   

   

  10. 2014-09-29-i frissítés tartalma

   

   

   

   

  112 mp Követelések/Kötelezettségvállalások/más fizetési kötelezettségek

  A tételsorokhoz megadható adatok köre bővül:

  • COFOG

  • szakfeladat

  • ksz főkönyv

  • psz főkönyv

  • psz bontás

  A megadható adatokat alapján a további fejlesztések után az automatikus kontírozás a kötválltól az utrendig a legtöbb esetre lehetséges lesz.

   

  1157 mp: Nem számlás követelés/kötelezettségvállalások és fizetési kötelezettségek kontírozása

  1. A kiválasztott bizonylat kontírozási adatait meg lehet adni az info.ritek.hu/KASZPER/Alapadatok részen található fájl_1157_minta.sxc fájlszerkezet szerint kitöltött adatokkal.

  2. A Ha a ksz főkönyv 05504*, 05505*, 05508*, 0582*, 0583*, 0914*, 0915*, 0922*, 0923*, 0962*, 0972* akkor a psz oldalon a biznem, az ellenszámla, mozgásnem, technikai üres főkönyv (aktív, teljesítés típusú főkönyv) kerülnek rögzítésre. Ha a psz főkönyv üres, akkor lehetőség lesz törölni a psz lábat a kv lábtól függetlenül. A psz oldal önálló törölhetősége a kölcsönök könyvelési lehetőségeit kívánja bővíteni.

   

  121 mp – Bejövő számla érkeztetése

  1. Lehetőség van a bejövő számla elektronikus úton elmentett számlaképének feltöltésére

  2. Lehetőség van devizaszámla érkeztetésére:

   1. A devizanemet a program a kötelezettségvállalásról emeli be.

   2. Meg kell adni a deviza összegét

   3. Meg kell adni az árfolyamot

  A program a megadott devizaadatok alapján a forint összeget kiszámolja, melynek a forintban felvitt számla tételsorokból számított mindösszesen értékkel egyeznie kell.

  1. Előlegszámlák kezelése (bővebb leírás az http://info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/ 2014-el_kapcsolatos_információk/Információkrészen)

   

  122 mp – Bejövő számla módosítása

  Lehetőség van a bejövő számla elektronikus úton elmentett számlaképének feltöltésére

   

  1221 mp – Visszaigénylési adatok utólagos módosítása

  Lehetőség van a bejövő számla elektronikus úton elmentett számlaképének feltöltésére

   

  1222 mp - A támogatott számlák utólagos módosítása

  1. A menüpont segítségével lehetőség van arra, hogy a támogatott számlák belső részletezettségét változtatni lehet, de annak végösszege nem változható meg.

  2. Lehetőség van a bejövő számla elektronikus úton elmentett számlaképének feltöltésére

   

  123 mp - Bejövő számla teljesítés igazolása

  Új funkciók

  1. A 121 mp-ben felöltött számlaképek megtekintése

  2. A számla visszaküldése indoklással együtt. A funkció használatára a számla inaktivált állapotú lesz.

  3. Számla igazolás utalványrendelet készítéssel együtt

   

  1219 mp:

  Új szűrőoszlopok:

  • visszaküldött állapot

  • visszaküldés oka

  • devizanem

  • devizaérték

  Új funkció: a szűrőtáblázat alá került egy dátum mező a "Határnap a pénzügyi teljesítés meglétének ellenőrzésére" megnevezéssel. Az ide beírt dátum alapján a <Lista frissítése> alkalmazása után a "Pü. teljesült <dátum>" oszlopban pedig az fog megjelenni, hogy az adott elem pénzügyi teljesítése megtörtént-e az alul megadott napig.
  Ezzel a fejlesztéssel az eddigi két szűrés helyett egy szűrést kell megadni az időszak záró kifizetetlen/be nem fizetett számlák legyűjtéséhez.

   

  131 mp Kimenő számlák listázása

  Új funkció: A szűrőtáblázat alá került egy dátum mező a "Határnap a pénzügyi teljesítés meglétének ellenőrzésére" megnevezéssel. Az ide beírt dátum alapján a <Lista frissítése> alkalmazása után a "Pü. teljesült <dátum>" oszlopban pedig az fog megjelenni, hogy az adott elem pénzügyi teljesítése megtörtént-e az alul megadott napig.
  Ezzel a fejlesztéssel az eddigi két szűrés helyett egy szűrést kell megadni az időszak záró kifizetetlen/be nem fizetett számlák legyűjtéséhez.

   

  1310 mp Kimenő számla készítése

  Új választási lehetőség számla készítéshez. A kimenő számlához a kötelezettségvállalás is választható. Ebben az esetben csak mínuszos számla készíthető. A lehetőség bővítése a korábbi évek bevételéből történő visszafizetésre kezelésére szolgál.

   

  1314 mp Kimenő számlák nyomtatása

  Új funkció: Kimenő számlák csekkes nyomtatása

  A funkció használata során a számla alsó részében a csekkes fizetési adatok jelennek meg.

   

  133, 1314 és 44 MP:

  Új funkciók:

  - Etikett nyomtatása postázáshoz

  - Tértivevény nyomtatása

   

  213 mp – Valuta/devizaárfolyamok karbantartása

  Új funkció: MNB devizaárfolyamok importálása a http://www.mnb.hu/arfolyam-lekerdezes helyen érhető el a Éves listák <LETÖLTÉS> funkcióval kapott fájl beolvasása a <Importálás> funkció segítségével

   

  215 mp - Automatikus kontírozás szabályok

  A menüpont egyrészt a 2014. évi szabályokhoz lettek igazítva, másrészt a kontírkódok régebbi használati lehetősége megváltozott kibővült.

  Bővebb leírás a http://info.ritek.hu/KASZPER/Dokumentáció/ 2014-el_kapcsolatos_információk/Információkrészen)

   

  28 mp: A részletező kódokhoz megadható adatok kibővültek a COFOG, szakfeladat, ksz főkönyv, psz főkönyv, psz bontás lehetőséggel. Ezeket az adatokat a 112 mp tudja fogadni.

   

  914 mp:

  Lehetőség van COFOG szerinti listázásra az előszűrési felület utáni listában a <COFOG szerint bontott listázás az előszűrések alapján> funkciógomb segítséggel.

   

  93 mp:

  A 84/38 bizonylatnemű utalványrendeletek is megjelennek az előszűrő felületen és a helyesbítésük 85/39 bizonylatnemen lesz lehetséges.

   

   

   

  9. Csak ÁFA tétel könyvelése (szeptember 23.)

   

  Ebben az esetben is ki kell választani az alapfőkönyvet, de 0 Ft értéket elfogad a program és a hozzáadást követően az ÁFA főkönyv meg fog jelenni és annak értéke rögzíthető lesz.

   

   

  8. Utalványrendeletek könyvelése (április 14.)

   

  Az utalványrendeletek könyvelése a 922014 mp-ból csak akkor lehetséges, ha azok a számlák, bizonylatok melyekhez tartoznak (végleges kötelezettség/követelés) le lettek könyvelve. Ez alól csak azok az utalványrendeletek kivételek melyeken csak pénzügyi számvitlei könyvelési tételek vannak. A könyveltetésnél a könyvelési feltételnek nem megfelelő utalványrendeletek sorszámát megjeleníti a program.

   

  7. Számlatükörre vonatkozó információk (április 3.)

   

  A végleges számlatükörre történő aktualizálásig az előzetes számlatükör van használatban. A felhasználók felületről nem tudnak új főkönyvet rögzíteni, csak a meglévőeket alábontani.  A végleges bevezetése után ahol lehet automatikusan fog történni az átforgatás. Ahol ez nem lehetséges, ott egyzetetni fogunk a felhasználókkal a korábbbi évek gyakorlatának megfelelően.

   

   

  6. 972014 mp változásai 2013. március 27.

   

  A menüpontban lehetőség van a 1157 mp-ban elkészített bizonylatok kiválasztására, és a bizonylatokon könyvelt követelésekből, kötelezettségekből történő teljesítés kontírozás előtöltésére. A már rögzített tételekhez a kötelezettségvállalás/követelés kiválasztását követően a kontírsorok előtti lejölőnégyzetek kiválasztása után  utalványrendeletet kell létrehozni, mely a kötvállhoz kapcsolódni fog. A csak pénzügyi számviteli tételekkel rendelkező eseményekhez (régi függők) kötelezettségvállalás nem kapcsolódhat, csak az utalványrendeletet kell létrehozni. A 4992 helyett javasoljuk, hogy egy technikai bankfőkönyvet hozzanak létre, ami 2014-től betöltheti a 4992 szerepét.

   

   

   

   

  5. 2013. évi zárás és a 2014. évi nyitás (2014. február 24.), módosítva 2014. május 6.

   

  1. A 4214* főkönyvek egyenlegéből az tárgyévben a rendeződött összeget kézzel kell átkönyvelni a 94 mp-ban 50-es biznemen 4922 ellenszámlával szemben 810-es mozgásnemen a 494 főkönyvre.

  2. Normál zárás 9998 mp-ben. Nem kell visszanyitni. Főkönyvi kivonat nyotmtatása a 902 mp-ben a <Csak automatikus nyitási tételek jelenjenek  meg> lehetőség alkalamazásával

  3. 94 mp: <rendező tételek felvitele>. A számlatükör évszám 2014. nem kell átállítani. A bizonylatnem 51, az ellenszámla minden esetben 4922, a bizonylatnem 51 és a dátum fixen 2014-01-01-re van beállítva.

  4. Amennyiben új főkönyv szükséges a 210 mp-ben az inaktív állományi főkönyvek alábonthatóak. A létrehozás után nem kell intézményi hozzárendelés, ezeket mindenki minden intézményre látja.

  5. 94 mp: <rendező tételek könyvelése>: 16-osok átvezetése a 11*-15* főkönyvekre vagy a 0* főkönyvekre, 2014-ben kapott, de 2013. évre járó, fizetendő kamatok felvétele stb.

  6. 94 mp: <kiválasztott intézmények rendező mérlegének zárása>: Az automatikus nyitó és a rendező tételek zárása, kivezetése a 4922 főkönyvvel szemben. Főkönyvi kivonat nyomtatása a normál nyitó tételekről és a rendező tételekről a 902 mp-ben a <Csak 2014.01.01.-i automatikus nyitási tételek és átvezetési tételek jelenjenek  meg> lehetőség alkalamazásával lehetséges. Amennyiben a rendező mérleget vissza kell nyitni, azt is a 94 mp-ben lehet megtenni.

  7. 942014 mp: 55,15,25 bizonylatnemekkel a 2014. évi előírásoknak megfelelő nyitás. Ezt kézzel kell elvégezni. A  pénztár és bankfőkönyveket a főkönyvi mezőbe kell írni. A 36* főkönyveket az ellenszámla mezőbe kell beírni. (az iránymutató az, hogy az utalványrendeleteknél az adott főkönyv melyik mezőben van használva. Mindkét esetben a 491 főkönyv áll az adott főkönyvi számmal szemben. A 942014 mp való rögzítést meg lehet könnyíteni, ha a rendező mérleg zárása után a 902 mp-ben a rendezés utáni főkönyvi <kivonat mentése xls> formátumban vagy a 906 mp-ben az adatokat lementjük és azt átdolgozzuk, mert a 942014 mp-ban a fájlból történő betöltés lehetséges sxc formátumban. A kötelezettségek, követelések esetében azok megnyitása az adott számlákon, követeléseken, kötelezettségeken javasolt a 1157, 1230, 1370 mp-ken keresztül. Ez alól a visszatériítendő támogatások, kölcsönök a kivetélek, mleyeket a 942014 mp-ben kell nyitni. A négy menüpontban rögzített teéelek összesége adja ki a nyitó főkönyvi kivonatot. A 942014 mp-ben, ha a nyitó tételeknek egyenlege van (ami idén természetes eset) a könyvelésre a <Kijelölt tételek könyvelése> funkciót használjuk, mert ez a funkciógomb nem futtat egyeztetéseket.

   

  4. COFOG törzs bellítása (2014. február 03.)

   

  A 283 mp-ban lehet a kormányzati funkció (COFOG) számokat az intézményekhez hozzárendelni.

  A következő frissítés után (ennek várható időpontja 2014. 02.03) a kontírozás során már csak a hozzárendelt elemekből lehet kiválasztani.

   

  3. A 2014. évi változásokra történő átállás III. (2014. január 02.)

   

  A törzsadatok intézményhez történő hozzárendelését (a részletezőkódok kivételével, azt a 2013.-as beállításokkal elvéhgeztük) a felhasználóknak a 2101, 21011, 29-es menüpontok segítségével meg kell tenni. Lehetőleg csak a szükséges adatokat rendeljék az intézményekhez, mert a felesleges törzsadat hozzárendelésekkel a program nem kívánt lassulását lehet elérni ott ahol az intézménykiválasztás után a többi kiválasztható adat frissül.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. A 2014. évi változásokra történő átállás II. (2013. december 31.)

   

  Új menüpontok:

  1151 mp Kötelezettségvállasok/más fizetési kötelezettségvállalások kontírozása

  1152 mp Kötelezettségvállasok/más fizetési kötelezettségvállalások könyvelése

  1153 mp Kötelezettségvállasok/más fizetési kötelezettségvállalások könyvelésének helyesbítése

   

  1157 mp Nem számlás követelések/ végleges kötelezettségvállasok/más fizetési kötelezettségvállalások kontírozása

  1158 mp Nem számlás követelések/ végleges kötelezettségvállasok/más fizetési kötelezettségvállalások könyvelése

  1159 mp Nem számlás követelések/ végleges kötelezettségvállasok/más fizetési kötelezettségvállalások könyvelésének helyesbítése

   

  1230 mp Bejövő számlák kontírozása

  1231 mp Bejövő számlák könyvelése

  1232 mp Bejövő számlák könyvelésének helyesbítése

   

  1370 mp Kimenő számlák kontírozása

  1371 mp Kimenő számlák könyvelése

  1372 mp Kimenő számlák könyvelésének helyesbítése

   

  Az új kontírozási menüpontokat csak azok a felhasználók látják, akikhez a KASZPER_kötváll_könyvelés jog hozzá van rendelve.

   

  171 mp Előlegek listázása és rendezése

   

  2105 mp: rovatrend

   

  Átmenetileg a 9*-os menüpontokban elválik a 2014-es és az azelőtti évek kezelése, ezért új átmeneti menüpontok lettek létrehozva a 2014-es év kezelésére ebben a menücsoportban, melyek menüszáma kiegészül az évszámmal. A menüpontok a 2013. év lezárása után össze lesznek vezetve a korábbi éveket kezelő menüpontokkal.

   

  Megszűnő/Változó menüpontok:

  219 mp: 7-es főkönyvek alábonthatósága 2014-től megszűnik a menüpontban

  126 mp: Jelenlegi alapbeállítása 2013., amennyiben 2014-re akarják használni, akkor az évszámot át kell állítani. Ezt követően változik a felület.

  211 mp: ÁFA kategória karbantartás. Központi egységes törzs 2014-től. Felhasználó által nem változtatható

   

  Változó funkciók:

  Követelés/kötelezettségvállalások generálása

  Az adott menüpontban az összeg megadása után lehetséges a funkció használata, mely során az adott menüpontból a program a 112 mp felületére lép át. A szükséges adatok megadása után visszatérés történik a kiindulóponthoz és ezt követően lehet megadni az ellenjegyzőt és az ellenjegyzés dátumát. A funkció be lett építve a 1411 és 1511 mp-okba is.

  Előleg nyilvántartás:

  Az utalványrendeletek szintjén is lehetséges a jövőben. A funkció be lett építve minden utalványrendeletet létrehozó menüpontba. A pénztári vásárlási előlegek kezelése az eddigi módon történik a pénztári menüpontokban. Az új funkció azon előlegekre érvényes melyek esetében az utalványrendelet kötelezettségvállalásohoz vagy követeléshez kapcsolódik.

   

  1. A 2014. évi változásokra történő átállás I. (2013. december 23.)

  A program frissítése 2013. december 31-én 12 órától fog történni. Innentől a KASZPER programba aznap nem lehetséges a munkavégzés.

  A 2013-ban berögzített kötelezettségvállalások, követelések, számlák, utalványrendeletek közül csak a kötezettségvállalások, követelések 2013-ról 2014-re áthúzódó maradványát kell újból berögzíteni. Erre a számlák és utalványrendelet esetében nincs szükség, de ezek körében ha maradvány kötelezettségvállalás, követelés rögzítés történik, akkor a 48* menüpontokban a számlák/utalványrendeletek átkapcsolást a szerződések között el kell végezni.

  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 0 db

   
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux